Gmina Koło

Gmina Koło należy do powiatu kolskiego, wchodzącego w skład województwa wielkopolskiego. Gmina ma charakter wiejski. Gmina Koło położona jest w środkowej części powiatu oraz na wschodnich krańcach województwa wielkopolskiego. Gmina Koło zajmuje obszar o powierzchni około 102 km2 przyległy do miasta Koła z trzech stron i graniczący z gminami: Babiak, Dąbie, Kościelec, Kramsk, Osiek Mały i Grzegorzew.

Sieć osadnicza gminy obejmuje 31 miejscowości wiejskich, a obszar gminy podzielony jest administracyjnie na 24 sołectwa. Gminę zamieszkuje ok. 7300 osób.

  1. Szkoła Podstawowa w Kiełczewie Smużnym I.
  2. Szkoła Podstawowa we Wrzącej Wielkiej.
  3. Szkoła Podstawowa w Dzierawach.
  4. Gimnazjum w Sokołowie.
  5. Zespół Szkół : Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Powierciu.

Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Leży ona w centrum ważnego korytarza tranzytowego A2 Poznań-Warszawa. Przez gminę przebiega także linia kolejowa E-20 łącząca Poznań i Warszawę (wsie Borki i Chojny). Na terenie Gminy Koło funkcjonują 3 hydrofornie, zlokalizowane w Powierciu, Stellutyszkach i Wrzącej Wielkiej. Długość sieci wodociągowej wynosi 153,3 km. Gmina Koło jest gminą zwodociągowaną w 100 %. Gmina Koło prowadzi selektywną zbiórkę śmieci i odpadów.

Działalność gospodarcza prowadzona na terenie gminy charakteryzuje się dość dużym rozdrobnieniem. Większość firm działających na terenie Gminy to małe, często jednoosobowe lub zatrudniające kilka osób, firmy. Do największych podmiotów gospodarczych należą:

  1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Czołowie - wytwórnia mas bitumicznych,
  2. Zakład Produkcyjno-Handlowy "IZOMER" w Czołowie - produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
  3. Ubojnia Drobiu, M. Frątczak, Ruchenna - produkcja mięsa drobiowego,
  4. MOGRAL, G. Grabowski, Powiercie - Zakład rozbioru i pakowania mięsa,
  5. ROLMAR , Wrząca Wielka - zakład obsługi rolnictwa.

Na terenie gminy działa zespół wokalny Kiełczewianki i Orkiestra Dęta.

Na terenie Gminy Koło działa 7 jednostek OSP. Jednostka OSP Wrząca Wielka funkcjonuje w krajowym systemie ratownictwa.

Gmina Koło jest atrakcyjnym obszarem do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Korzystne położenie i ciekawe zabytki znajdujące się na terenie Gminy Koło, sprawiają, że obszar ten jest ciekawym miejscem do wypoczynku i rekreacji. Przez tereny gminy przebiegają trasy rowerowe. W ostatnich latach bardzo korzystnie wpłynęło to na rozwój agroturystyki.


kolo