A A A

Aktualności

09-07-2024


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

W dniu 27.06.2024 w Sompolnie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. Przybyłych członków powitał Prezes Zarządu – Jarosław Felczyński.

Zgromadzeni wysłuchali sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, sprawozdania finansowego oraz opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej, po czym jednogłośnie zatwierdzili sprawozdania i udzielili absolutorium Zarządowi za 2023 rok. Następnym punktem obrad było zatwierdzenie lokalnych kryteriów wyboru operacji. W sprawach bieżących omówiono na jakim etapie jest realizacja projektów współpracy, jak wygląda sprawa składania wniosków i podpisywania umów na zarządzanie LSR w nowym okresie oraz przedstawiono stan realizacji budżetu w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Zaprezentowany został też harmonogram naborów, w którym po krótkiej dyskusji dokonano zmian planowanych terminów i zakresów naborów wniosków o przyznanie pomocy. Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zakończono.

Dziękujemy członkom za przybycie i aktywny udział w zebraniu. Dziękujemy też Panu Waldemarowi Marciniakowi – Burmistrzowi Miasta Sompolno za udostępnienie sali.

Zaprzaszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii28-03-2024


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" Osiek Mały, 21.03.2024 r.

W dniu 21.03.2024 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Osieku Małym odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia".

Podczas zebrania podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia procedury wyboru i oceny operacji, procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru oraz procedury wyboru i oceny grantobiorców. Zostało też zaprezentowane i zatwierdzone nowe logo Stowarzyszenia. Prezes Jarosław Felczyński przedstawił prezentację z działalności Stowarzyszenia od ostatniego Walnego Zebrania Członków Ostatnim punktem zebrania było omówienie spraw bieżących Stowarzyszenia oraz informacja. jakie działania w najbliższym czasie będzie realizowało Stowarzyszenie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zebrania za obecność.

Zdjęcia z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” są do obejrzenia w naszej Galerii..10-01-2024


UMOWA RAMOWA NA LATA 2023-2027 PODPISANA!

09 stycznia 2024 roku to kolejna ważna data w historii lokalnej grupy działania Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”. To właśnie tego dnia została zawarta umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Stowarzyszeniem.

Sygnatariuszem umowy ze strony Województwa Wielkopolskiego jest Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, natomiast w imieniu Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” umowę podpisali Pan Jarosław Felczyński – Prezes Zarządu oraz Agnieszka Lewandowska – Członek Zarządu. Środki finansowe przeznaczone na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze 7 gmin członkowskich wynoszą 3 547 719,70 euro i pochodzą z 3 funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Połączenie tych trzech funduszy, o które dla wielkopolskich lokalnych grup działania zabiegał z sukcesem Wicemarszałek Grabowski, pozwoli na jeszcze bardziej wszechstronny rozwój 7 gmin członkowskich: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Osiek Mały, Sompolno, Wierzbinek.

Podpisanie umowy poprzedziły wystąpienia Pana Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, który podkreślił jak ważną rolę odgrywają lokalne grupy działania w rozwoju obszaru, na którym działają; Pani Małgorzaty Blok – Prezesa Związku Stowarzyszeń „Wielkopolska Sieć LGD”, która przedstawiła na czym polega wielofunduszowość strategii; Pani Izabeli Mroczek – Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, która przedstawiła Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w Województwie Wielkopolskim oraz prezesów lokalnych grup działania Stowarzyszenia „Solna Dolina” – Pani Magdaleny Bawej oraz Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” – Pana Jarosława Felczyńskiego, którzy zaprezentowali założenia Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Bardzo dziękujemy za udział w tym ważnym dla Stowarzyszenia wydarzeniu Panu Krzysztofowi Grabowskiemu – Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego, Panu Czesławowi Cieślakowi – Radnemu Województwa Wielkopolskiego, Pani Izabeli Mroczek – Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, włodarzom gmin członkowskich Stowarzyszenia, członkom rad miejskich i rad gmin na czele z przewodniczącymi, Członkom Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, sołtysom, mediom lokalnym oraz pozostałym gościom.

Podpisanie umowy jest wielkim sukcesem i umożliwi Stowarzyszeniu „Wielkopolska Wschodnia” ogłaszanie naborów na przedsięwzięcia zawarte w strategii.

Drugą umowę Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał z lokalną grupą działania Stowarzyszenie „Solna Dolina”.

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć w Galerii.
Przejdź do "Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023"Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2024.