A A A

Aktualności

10-01-2024


UMOWA RAMOWA NA LATA 2023-2027 PODPISANA!

09 stycznia 2024 roku to kolejna ważna data w historii lokalnej grupy działania Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”. To właśnie tego dnia została zawarta umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Stowarzyszeniem.

Sygnatariuszem umowy ze strony Województwa Wielkopolskiego jest Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, natomiast w imieniu Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” umowę podpisali Pan Jarosław Felczyński – Prezes Zarządu oraz Agnieszka Lewandowska – Członek Zarządu. Środki finansowe przeznaczone na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze 7 gmin członkowskich wynoszą 3 547 719,70 euro i pochodzą z 3 funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Połączenie tych trzech funduszy, o które dla wielkopolskich lokalnych grup działania zabiegał z sukcesem Wicemarszałek Grabowski, pozwoli na jeszcze bardziej wszechstronny rozwój 7 gmin członkowskich: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Osiek Mały, Sompolno, Wierzbinek.

Podpisanie umowy poprzedziły wystąpienia Pana Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, który podkreślił jak ważną rolę odgrywają lokalne grupy działania w rozwoju obszaru, na którym działają; Pani Małgorzaty Blok – Prezesa Związku Stowarzyszeń „Wielkopolska Sieć LGD”, która przedstawiła na czym polega wielofunduszowość strategii; Pani Izabeli Mroczek – Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, która przedstawiła Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w Województwie Wielkopolskim oraz prezesów lokalnych grup działania Stowarzyszenia „Solna Dolina” – Pani Magdaleny Bawej oraz Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” – Pana Jarosława Felczyńskiego, którzy zaprezentowali założenia Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Bardzo dziękujemy za udział w tym ważnym dla Stowarzyszenia wydarzeniu Panu Krzysztofowi Grabowskiemu – Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego, Panu Czesławowi Cieślakowi – Radnemu Województwa Wielkopolskiego, Pani Izabeli Mroczek – Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, włodarzom gmin członkowskich Stowarzyszenia, członkom rad miejskich i rad gmin na czele z przewodniczącymi, Członkom Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, sołtysom, mediom lokalnym oraz pozostałym gościom.

Podpisanie umowy jest wielkim sukcesem i umożliwi Stowarzyszeniu „Wielkopolska Wschodnia” ogłaszanie naborów na przedsięwzięcia zawarte w strategii.

Drugą umowę Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał z lokalną grupą działania Stowarzyszenie „Solna Dolina”.

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć w Galerii.
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2024.