Aktualności

15-09-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 5/2017

W dniu 12.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku złożonego przez firmę PHU “MAR-POL” Marcin Misiak w związku z prośbą Wnioskodawcy o wydanie opinii dot. zmiany terminu złożenia wniosku o płatność. Czytaj więcej...15-09-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 1/2017

W dniu 12.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku złożonego przez Gminę Sompolno w związku z prośbą Wnioskodawcy o wydanie opinii dot. planowanej zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego operacji. Czytaj więcej...08-09-2017


Projekt “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” w porozumieniu z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie przystąpiło do realizacji projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”. Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjów z terenu gmin: Koło, Kramsk i Krzymów do wzięcia udziału w warsztatach: Plakat Czytaj więcej...05-09-2017


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 12 września 2017 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ponowna ocena operacji, co do których zostały złożone prośby o wydanie opinii w związku z planowanymi przez Wnioskodawców zmianami operacji, dot. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł. niedotyczących przedsiębiorczości oraz naboru nr 5/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Program zebrania.21-08-2017


Ogłoszenie nr 4/2017/G - projekt grantowy z zakresu promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...21-08-2017


Ogłoszenie nr 3/2017/G - projekt grantowy z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...21-08-2017


Ogłoszenie nr 2/2017/G - projekt grantowy z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...21-08-2017


Ogłoszenie nr 1/2017/G - projekt grantowy z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...30-07-2017


Informacja o planowanych naborach wniosków nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 organizowanych przez Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami Procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanym naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 Czytaj dalej...30-07-2017


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanymi w dniach 30.10.2017 – 17.11.2017 naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł niezwiązanych z przedsiębiorczością o ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” Czytaj dalej...13-07-2017


Zmiana harmonogramu planowanych naborów wniosków oraz aktualizacja procedur dla projektów z zakresu przedsiębiorczości oraz projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanymi dokumentami znajdującymi się na naszej stronie internetowej:

- Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

- Procedura oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys.28-06-2017


Jarmark Produktu Lokalnego – relacja z imprezy

W niedzielę, 25 czerwca 2017 r. na kompleksie boisk sportowych przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie odbył się Jarmark Produktu Lokalnego zorganizowany przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” we współpracy z Miastem i Gminą Sompolno. Czytaj więcej...13-06-2017


Jarmark Produktu Lokalnego

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza na Jarmark Produktu Lokalnego, który odbędzie się 25 czerwca 2017 r. na boisku sportowym przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie. Czytaj dalej...07-06-2017


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanymi w dniach 05.09.2017 r. – 21.09.2017 r. naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G w zakresie projektów grantowych ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”. Czytaj dalej...07-06-2017


Informacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G. Czytaj dalej...02-06-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 5/2017

W dniu 30.05.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pana Michała Borowskiego w związku z uwzględnieniem przez Zarząd Województwa złożonego przez Wnioskodawcę protestu. Wniosek nr SWW-4/5/2017 został złożony podczas naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

W załączeniu lista ocenionych operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista ocenionych operacji po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady.02-06-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 4/2017

W dniu 30.05.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pani Renaty Szpikowskiej w związku z uwzględnieniem przez Zarząd Województwa złożonego przez Wnioskodawcę protestu. Wniosek nr SWW-4/4/2017 został złożony podczas naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

W załączeniu lista ocenionych operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista ocenionych operacji po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady.26-05-2017


Szkolenie dla gospodarstw agroturystycznych w Olandii

Fundacja OLANDIA zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu skierowanym do gospodarstw agroturystycznych, które odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2017 r. w Prusimiu (woj. wielkopolskie). Zapisy trwają do 10.06.2017 r. Zakres szkolenia i informacje o szkoleniu na plakacie.23-05-2017


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 30 maja 2017 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ponowna ocena projektów co do których zostały złożone protesty, dot. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz naboru nr 5/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Program zebrania.19-05-2017


KONKURS KULINARNY “SMAKI LGD” – II EDYCJA

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza do uczestnictwa w II edycji Konkursu kulinarnego "Smaki LGD". W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani z obszaru działania LGD tj. z gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno, Wierzbinek. Konkurs odbędzie się 25 czerwca 2017 roku w Sompolnie.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu oraz wypełnienie Karty zgłoszeniowej, którą należy dostarczyć do Biura Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" (Kramsk, ul. Kurpińskiego 6) lub wysłać na adres mailowy: fundusze@wielkopolskawschodnia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2017 roku.

Regulamin konkursu.

Karta zgłoszeniowa.19-05-2017


Zmiana harmonogramu planowanych naborów wniosków oraz aktualizacja procedur dla grantobiorców

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym harmonogramem planowanych naborów wniosków oraz z aktualizacją “Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli”. Razem z nową wersją procedury znajdą Państwo wzory wniosku o udzielenie grantu, umowy o powierzenie grantu oraz wniosku o rozliczenie grantu. Zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją ww. dokumentów.15-05-2017


Rajd Rowerowy “LGD na Dwóch Kółkach”

13 maja 2017 r. odbył się Rajd Rowerowy “LGD na Dwóch Kółkach”. Z każdej gminy członkowskiej Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” wyruszyła grupa rowerzystów, ...Czytaj więcej...04-05-2017


Konkurs “Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich do wzięcia udziału w V edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć w Zaproszeniu.13-04-2017


14 kwietnia 2017 r. Biuro czynne do godz. 13:00

W dniu 14 kwietnia 2017 r. Biuro Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” będzie czynne w godz. 7:30 -13:00. Za utrudnienia przepraszamy. Czytaj dalej...12-04-2017


Zaproszenie do udziału w rajdzie rowerowym “LGD na dwóch kółkach”

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza do udziału w rajdzie rowerowym “LGD na dwóch kółkach”, który odbędzie się 13.05.2017 r. Czytaj dalej...

Regulamin rajdu rowerowego.10-04-2017


Projekty grantowe – informacja o zmianach w naborach wniosków

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” uprzejmie informuje, że wystąpiło do Samorządu Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o zmianę w harmonogramie naborów i przesunięcie naboru wniosków w zakresie projektów grantowych na drugie półrocze 2017 r.

W związku z powyższym planowane w terminie 12.04.2017-28.04-2017 nabory wniosków nie odbędą się.

Po pozytywnej akceptacji zmian w harmonogramie naborów dokonanej przez Samorząd Województwa o aktualnym terminie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów grantowych Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia poinformuje na 90 dni przed jego rozpoczęciem.05-04-2017


Szkolenie dla beneficjantów dotyczące projektów grantowych

29 marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbyło się szkolenie dla wnioskodawców zainteresowanych złożeniem wniosków w zakresie projektów grantowych. Czytaj dalej...05-04-2017


Szkolenie dla członków organów Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

28 marca br. w Urzędzie Gminy w Kramsku odbyło się szkolenie nt. “Wsparcie przedsiębiorczości i projekty grantowe w ramach LSR” dla członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady i pracowników Biura Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”. Czytaj dalej...31-03-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 5/2017

W dniu 28.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pana Michała Borowskiego w związku ze złożonym przez Wnioskodawcę protestem. Wniosek nr SWW-4/5/2017 został złożony podczas naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

W załączeniu lista ocenionych operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista ocenionych operacji po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady.31-03-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 4/2017

W dniu 28.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pani Renaty Szpikowskiej w związku ze złożonym przez Wnioskodawcę protestem. Czytaj dalej ...Wniosek nr SWW-4/4/2017 został złożony podczas naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

W załączeniu lista ocenionych operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista ocenionych operacji po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady.20-03-2017


Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym wnioskodawcy/beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl.16-03-2017


Bezpłatne szkolenie dla Beneficjentów – PROJEKTY GRANTOWE

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla Beneficjentów z zakresu projektów grantowych, które odbędzie się 29.03.2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie. Czytaj dalej...10-03-2017


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 4/2017

W dniu 07.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 4/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Czytaj dalej...10-03-2017


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 5/2017

W dniu 07.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 5/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Czytaj dalej...28-02-2017


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 7 marca 2017 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz naboru nr 5/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Program zebrania.24-02-2017


Szkolenie „Warunki prowadzenia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zaprasza osoby zainteresowane na szkolenie nt.: „Warunki prowadzenia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego” organizowane w dniu 7 marca 2017 r. Czytaj dalej...23-02-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2017 – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 01.02.2017 r. – 22.02.2017 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2017 – w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, złożono 18 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 1 794 807,80 zł.23-02-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017 – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 01.02.2017 r. – 22.02.2017 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017 – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, złożono 12 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 960 000,00 zł.22-02-2017


Wyróżnienie Pasjonat Sportowej Polski 2017

Klub Sportowej Polski co roku przyznaje Wyróżnienie Pasjonata Sportowej Polski dla osób, które budują sportowe oblicze gminy, promują sport i rekreację oraz zachęcają do zdrowego stylu życia. Każda jednostka samorządowa może zgłosić do wyróżnienia medalem Klubu Sportowej Polski przedstawiciela powiatu lub gminy, który przez swoje zachowanie jest wzorem dla mieszkańców, uczniów i sportowców. Zgłoszenia do wyróżnienia można składać na ankiecie weryfikacyjnej na adres mailowy biuro@sportowapolska.eu do 28 kwietnia br.

Regulamin.07-02-2017


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła pomocnicze tabele finansowe przy wypełnianiu biznesplanu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła na swojej stronie internetowej pomocnicze tabele finansowe, które mają ułatwić wypełnianie części ekonomicznej biznesplanu w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Tabele są do pobrania tutaj.02-02-2017


Szkolenia dla beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości

W dniach 17 i 18 stycznia 2017 r. odbyły się szkolenia dla naszych przyszłych beneficjentów dotyczące podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej zorganizowane w związku z ogłoszonymi naborami wniosków w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej...01-02-2017


Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w szkoleniu

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w kursie szkoleniowym przygotowującym do działań społecznych edukatorów bioróżnorodności dla obszarów wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego, który odbędzie się w dniach 23 - 25.02.2017 r. w Witaszycach. Szkolenie jest częścią projektu pn. „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”. Czytaj dalej...30-01-2017


Ważna informacja dla naszych przyszłych wnioskodawców

Każdy potencjalny beneficjent działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 musi posiadać numer identyfikacyjny producentów, nadawany w trybie przepisów krajowych o systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Przypominamy również o konieczności uaktualnienia danych w już dokonanych wpisach. Zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym lub w razie nieotrzymania numeru do czasu złożenia projektu – wniosek o wpis do ewidencji producentów złożony w ARiMR, jest załącznikiem do składanych u nas wniosków.

Aby taki numer otrzymać lub zgłosić zmiany we wpisie do ewidencji należy złożyć wypełniony wniosek do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiednio do swojego miejsca zamieszkania:

1. Konin, ul. Hurtowa 1

2. Koło, ul. Kolejowa 13

Wnioski można pobrać bezpośrednio ze strony ARMIR.23-01-2017


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowuje portal służący wnioskodawcom/beneficjentom do zamieszczania zapytań ofertowych

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Czytaj dalej...18-01-2017


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...18-01-2017


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...12-01-2017


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 1/2016

W dniu 10.01.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 1/2016. Czytaj dalej...12-01-2017


Informacja dla przyszłych wnioskodawców – nieprawidłowe działanie generatora wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przekazał informację odnośnie rozważanej możliwości zablokowania korzystania z generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ("inne" i "premie") w związku z jego błędnym działaniem zakresie wyliczania tabel finansowych biznesplanu.

Informacja o terminie zablokowania działania generatora zostanie przez nas przekazana niezwłocznie po jej otrzymaniu.11-01-2017


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanymi w dniach 12.04.2017 r. – 28.04.2017 r. naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G w zakresie projektów grantowych ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”.

Czytaj dalej...11-01-2017


Informacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G.

Czytaj dalej...02-01-2017


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 10 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 – w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, niedotyczących przedsiębiorczości.

Program zebrania.30-12-2016


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 12.12.2016 r. – 30.12.2016 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 – w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, niedotyczących przedsiębiorczości, złożono 8 wniosków na łączną kwotę 917 326,50 zł.

Podział złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach zakresów tematycznych:

a) budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej – 6 wniosków na łączną kwotę 741 759,48 zł

b) budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej – 1 wniosek na kwotę 125 467,02 zł

c) zachowanie dziedzictwa lokalnego – 1 wniosek na kwotę 50 100,00 zł15-12-2016


Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla Beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości - podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej.

Przypominamy, że za udział w szkoleniu można otrzymać 1 punkt podczas oceny wniosku o przyznanie pomocy w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. Czytaj dalej...15-12-2016


Warsztaty tworzenia tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych – relacja

W grudniu br. Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” zorganizowało 3 cykle dwudniowych warsztatów tworzenia tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych. 1 i 2 grudnia br. warsztaty odbyły się w świetlicy wiejskiej w Zaryniu, 5 i 6 grudnia br. w szkole podstawowej w Kiełczewie Smużnym Pierwszym, a 14 i 15 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie. Czytaj dalej...01-12-2016


Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ukazał się dokument zawierający Pytania i odpowiedzi w zakresie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”- http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html.

Poruszone w dokumencie kwestie mogą rozwiać wiele wątpliwości przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.01-12-2016


Generatory wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściła na swojej stronie internetowej generator wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - https://wopp-19-2-inne.arimr.gov.pl/ oraz dokument zawierający Pytania i odpowiedzi w zakresie tego poddziałania - http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html.

Zachęcamy przyszłych wnioskodawców do zapoznania się z udostępnionym narzędziem ułatwiającym wypełnianie wniosków.25-11-2016


Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 – w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, niedotyczących przedsiębiorczości

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...24-11-2016


Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarząd Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje do konsultacji społecznych projekt zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w zakresie przedsiębiorczości, dotyczących wniosków o przyznanie pomocy w ramach rozwijania działalności gospodarczej. Czytaj dalej...

Formularz konsultacyjny21-11-2016


Bezpłatne warsztaty tworzenia tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach tworzenia tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych. Czytaj dalej...03-11-2016


Ważna informacja dla naszych przyszłych wnioskodawców

Każdy potencjalny beneficjent działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 musi posiadać numer identyfikacyjny producentów, nadawany w trybie przepisów krajowych o systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Przypominamy również o konieczności uaktualnienia danych w już dokonanych wpisach. Zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym jest załącznikiem do składanych u nas wniosków.

Aby taki numer otrzymać lub zgłosić zmiany we wpisie do ewidencji należy złożyć wypełniony wniosek do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiednio do swojego miejsca zamieszkania:

1. Konin, ul. Hurtowa 1

2. Koło, ul. Kolejowa 13

Wnioski można pobrać bezpośrednio ze strony ARMIR.02-11-2016


Informacja o planowanym naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017 organizowanym przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanym naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017. Czytaj dalej...02-11-2016


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanym w dniach 01.02.2017 r. – 22.02.2017 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”. Czytaj dalej...27-10-2016


Zebranie Zarządu Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” 25.10.2016 r.

W dniu 25 października br. w Urzędzie Gminy w Wierzbinku odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", w którym wzięli udział także burmistrz i wójtowie naszych gmin członkowskich.

Podczas zebrania został omówiony Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Następnie przedyskutowaliśmy zmiany w „Procedurach oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartościpo wyżej 50 tys. zł”. W tej sprawie została podjęta stosowna uchwała.

Zdjęcia.24-10-2016


Dzień Sportu w Wielkopolsce Wschodniej – relacja

W sobotę 22 października br. w Gminnej Hali Sportowej w Babiaku odbyły się zawody szkół gimnazjalnych z terenu działania Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" pod nazwą "Dzień Sportu w Wielkopolsce Wschodniej". Czytaj dalej...14-10-2016


Dzień Sportu w Wielkopolsce Wschodniej, 22.10.2016 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach “Dzień Sportu w Wielkopolsce Wschodniej”, które odbędą się 22 października br. od godz. 10:00 w hali sportowej w Babiaku, ul. Poznańska 22 a.

W organizowanym przez nas wydarzeniu sportowym udział wezmą uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu działania Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", tj. gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno i Wierzbinek.

W programie imprezy zaplanowaliśmy wiele ciekawych i zabawnych konkurencji sportowych.

Najlepsze szkoły otrzymają atrakcyjne nagrody w postaci talonów na sprzęt sportowy.

Zachęcamy do kibicowania!

Plakat.10-10-2016


Bezpłatne szkolenia dla Beneficjentów

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia dla beneficjentów, z zakresu projektów dużych o wartości większej niż 50 tysięcy złotych>. Czytaj dalej...07-10-2016


Ogólnopolskie Spotkanie Rad Seniorów

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę w partnerstwie z Urzędem Miasta Legionowo i Radą Seniorów w Legionowie zapraszają członków rad seniorów, przedstawicieli samorządu, a także osoby, które działają na rzecz powołania rady seniorów w swojej miejscowości, na konferencję „Zoom na rady seniorów. Masz radę, masz wpływ”, która odbędzie się 19 października w Warszawie oraz na wizytę studyjną, która odbędzie się 20 października w Legionowie.

Szczegóły na temat wydarzenia znajdują się na stronie internetowej.

Zaproszenie.05-10-2016


Ważna informacja dla naszych przyszłych beneficjentów

Informujemy, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały zamieszczone INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

Załączony dokument będzie pomocny przy wypełnianiu biznesplanu będącego załącznikiem do wniosków o dofinansowanie podejmowania oraz rozwoju działalności gospodarczej.23-09-2016


Konferencja z okazji Jubileuszu 10-lecia działalności Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

W dniu 21.09.2016 r. w zajeździe Ligrana w Chojnach odbyła się uroczysta konferencja z okazji jubileuszu 10-lecia działalności Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia".

Na początku imprezy zaproponowaliśmy przybyłym gościom poczęstunek w postaci ciasta i nalewek przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kiełczewa (gmina Koło).

Swoją obecnością na konferencji zaszczycili nas przedstawiciele samorządów gminnych, członkowie stowarzyszenia i zaprzyjaźnione lokalne grupy działania z Wielkopolski. Czytaj dalej...19-09-2016


Projekt „Własny biznes szansą dla kobiet” realizowany przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Sp. z o. o.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o. o. prowadzi nabór uczestniczek do udziału w projekcie „Własny biznes szansą dla kobiet” nr RPWP.06.03.01-30- 0173/15 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Czytaj dalej...15-09-2016


Wizyty studyjne w ramach projektu “Kulturalnie i lokalnie - cykl szkoleń dotyczących tworzenia i promocji produktów lokalnych w powiecie konińskim”

Zapraszamy serdecznie uczestników projektu „Kulturalnie i lokalnie – cykl szkoleń dotyczących tworzenia i promocji produktów lokalnych w powiecie konińskim” z gmin: Kramsk, Krzymów, Sompolno i Wierzbinek do udziału w wizytach studyjnych:

a.. 20 września do LGD „SWIATOWID” w Małachowie Szemborowicach, wyjazd z Kramska o godz. 8:10

Program wizyty

b.. 5 października do Gospodarstwa agroturystycznego „Karczma Kaliska” w Szadku

Osoby zainteresowane mogą zapisać się na wyjazd poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na e-mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl lub dostarczenie jej do siedziby Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia” ul.Kurpińskiego 6 w godz. od 7:30 -15:30.

Uczestniczyć można tylko w jednej wizycie studyjnej.

Karta zgłoszenia.08-09-2016


Zmienione formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz oraz wzory umów o przyznaniu pomocy

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 1390) informujemy, że zmianie uległy formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy (wersje 2z): Czytaj dalej...02-09-2016


Lokalna Organizacja Turystyczna “Marina” zaprasza do udziału w projekcie „Na wsi? Turystyka naturalnie!”

Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” zaprasza mieszkańców gmin: Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Skulsk, Sompolno, Ślesin, Wierzbinek oraz Wilczyn, pracujących (lub planujących podjęcie pracy) w branży turystycznej do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowo – doradczym „Na wsi? Turystyka naturalnie!” Czytaj dalej...01-09-2016


Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

W dniu 25 sierpnia zostało podpisane rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a w dniu 26 sierpnia – przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw (najpóźniejsza data ogłoszenia – 02.09.2016 r.). Treść rozporządzenia tutaj.
Czytaj dalej...16-08-2016


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanym w dniach 12.12.2016 - 30.12.2016 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy dla projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł. ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” w Kramsku, ul. Kurpińskiego 6, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

Prosimy o wcześniejsze umawianie się na doradztwo pod nr tel. 63 245 18 58 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail wielkopolska.wschodnia@wp.pl.

Dyżur będzie trwał do czasu rozpoczęcia naboru wniosków tj. do 11.12.2016 r. Czytaj dalej...16-08-2016


Plebiscyt "Głosu Wielkopolskiego" na Najaktywniejszą Lokalną Grupę Działania Wielkopolski 2016 – zachęcamy do głosowania!

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” bierze udział w ogłoszonym przez “Głos Wielkopolski” plebiscycie na Najaktywniejszą Lokalną Grupę Działania Wielkopolski 2016.

Zostanie ona wyłoniona spośród 29 kandydatów –lokalnych grup działania z całej Wielkopolski.

Partnerem plebiscytu jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Na stronie internetowej “Głosu Wielkopolskiego”, w związku z trwającym plebiscytem, znajdują się informacje na temat naszej działalności: http://www.gloswielkopolski.pl/plebiscyt/karta/stowarzyszenie-wielkopolska-wschodnia,35325,1592123,t,id,kid.html

Aby oddać na nas głos należy wysłać sms o treści LGD.27 na nr 72355 (koszt 2,46 z VAT).

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody – vouchery na sprzęt i artykuły biurowe oraz produkcja filmu promocyjnego na temat zwycięskiej LGD. Plebiscyt potrwa do 31 sierpnia br

Zachęcamy do głosowania i dziękujemy za każdy wysłany sms.16-08-2016


Informacja o planowanym naborze wniosków organizowanym przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanym naborze wniosków o przyznanie pomocy. Czytaj dalej...28-07-2016


Wzory wniosków na działania wdrażane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są już dostępne wzory wniosków i instrukcje dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nimi. Czytaj dalej...20-07-2016


Podpisana umowa na funkcjonowanie Stowarzyszenia w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

19 lipca 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” reprezentowane przez Jarosława Felczyńskiego - Prezesa oraz Agnieszkę Lewandowską - Członka Zarządu podpisało umowę na bieżące działanie z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim.

Umowa określa prawa i obowiązki stron związane z realizacją operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Fotorelacja.14-07-2016


Konkurs Rzeźbiarski “Sculptura” organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej ANMAR

Zapraszamy lokalnych twórców z naszego terenu działania do wzięcia udziału wKonkursie Rzeźbiarskim “Sculptura”, który jest organizowany przezStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej ANMAR. Konkurs polega na wykonaniu rzeźby w drewnie i przesłaniu jej zdjęć wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do dnia 31.08.2016 r. na adres mailowy organizatorów: info.anmar@o2.pl lub promocja@miasto.slupca.pl.

Rzeźba ma nawiązywać do dziedzictwa kulturowego, w szczególności województwa wielkopolskiego lub nawiązywać do aspektu przyrodniczego Polski. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne lub rzeczowe, a zwycięskie prace posłużą do stworzenia parku rzeźby na terenie miasta Słupca.

Konkurs jest realizowany w ramach środków Gminy Miejskiej Słupca w ramach projektu “Adaptacja kulturowa ulicy Wojska Polskiego w Słupcy”.

Formularz, Oświadczenie autora, Regulamin konkursu oraz Plakat.13-07-2016


Ważna informacja dla naszych przyszłych beneficjentów

Każdy potencjalny beneficjent działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 musi posiadać numer identyfikacyjny producentów, nadawany w trybie przepisów krajowych o systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Przypominamy również o konieczności uaktualnienia danych w już dokonanych wpisach.

Aby taki numer otrzymać lub zgłosić zmiany we wpisie do ewidencji należy złożyć wypełniony wniosek do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiednio do swojego miejsca zamieszkania:

1. Konin, ul. Hurtowa 1

2. Koło, ul. Kolejowa 13

Wnioski można pobrać bezpośrednio ze strony http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html.11-07-2016


„Kulturalnie i lokalnie – cykl szkoleń dotyczących tworzenia i promocji produktów lokalnych w powiecie konińskim”– ruszyła rekrutacja do projektu

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” bierze udział w realizacji projektu ,„Kulturalnie i lokalnie – cykl szkoleń dotyczących tworzenia i promocji produktów lokalnych w powiecie konińskim”, który powstał z inicjatywy Starostwa Konińskiego we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania Stowarzyszenie “Solidarni w partnerstwie” i Stowarzyszeniem “Między Ludźmi i Jeziorami”.

Głównym jego celem jest aktywizacja mieszkańców powiatu konińskiego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Czytaj dalej...06-07-2016


Jak pozyskać pieniądze na rozwój działalności gospodarczej poprzez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty spełniające łącznie następujące warunki:

1) prowadzenie działalności gospodarczej, na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” i posiadanie siedziby lub oddziału na tym terenie (obszar gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno, Wierzbinek);

2) posiadanie statusu mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa, tj. zatrudnianie nie więcej niż 50 osób oraz osiąganie rocznych przychodów netto nie wyższych niż 10 mln euro;

3) posiadanie nadanego numeru identyfikacyjnego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (numer identyfikacyjny nadaje bezpłatnie właściwe miejscowo Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) Czytaj dalej...30-06-2016


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” 29.06.2016 r.

29 czerwca 2016 w Urzędzie Miejskim w Sompolnie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia".

Spotkanie otworzył i przywitał zebranych Pan Roman Bednarek, Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno. Przewodniczącym zebrania został wybrany Pan Jacek Popielarz , Wiceprezes Stowarzyszenia.

Zebranie przebiegło według ustalonego porządku Czytaj dalej...20-06-2016


Jak pozyskać pieniądze na założenie działalności gospodarczej poprzez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

O dofinansowanie mogą ubiegać się pełnoletnie osoby fizyczne, będące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej i posiadające miejsce zamieszkanie na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” (obszar gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno, Wierzbinek).

Pomoc przyznawana jest w wysokości 80 000 zł i ma formę premii. Czytaj więcej...14-06-2016


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 29 czerwca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Sompolnie o godz. 12:00.

Plan obrad zebrania.18-05-2016


Podpisanie umowy na realizację Lokalnej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

17 maja 2016 r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana Umowa na realizację naszej Lokalnej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W imieniu Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia " umowę podpisali Prezes Jarosław Felczyński i Członek Zarządu Agnieszka Lewandowska.

Podczas spotkania z Panem Marszałkiem Krzysztofem Grabowskim oraz Panią Dyrektor Departamentu PROW Izabelą Mroczek wielkopolskie LGD mogły również rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące realizacji zawartych umów.

Obecnie czekamy na wzory wniosków, a następnie ruszymy z naborami.

Zdjęcia.21-04-2016


Lokalna strategia rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR) złożona na konkurs o wybór LSR w ramach PROW 2014-2020 została wybrana do realizacji

W dniu 21 kwietnia 2016 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził wyniki oceny LSR złożonych na konkurs ogłoszony w dniach od 10 listopada do 30 grudnia 2015 r.

Zgodnie z Listą ocenionych lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 informujemy, że nasza LSR została wybrana do realizacji w pełnym zakresie.

Dziękujemy Państwu za pomoc przy opracowaniu LSR i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę podczas realizacji strategii.31-03-2016


Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Beneficjenci PROW 2007-2013 oraz PO RYBY 2007-2013, którzy wykorzystali unijne środki na realizację projektów, mają szansę na szeroką promocję swoich inwestycji. Takie możliwości stwarza ogólnopolska akcja promocyjna pn. "Dni Otwarte Funduszy Europejskich". Realizowana ona będzie w dniach 12-15 maja 2016 r. przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z większością instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce, w tym z Samorządem Województwa.Czytaj więcej...10-02-2016


Dni Przedsiębiorcy Rolnego 2016 - bezpłatna konferencja organizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu

W dniach 2-3 marca 2016 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu we współpracy z Niemieckim Towarzystwem Rolniczym DLG organizuje konferencję dla rolników, doradców i osób związanych z otoczeniem rolnictwa pod nazwą "Dni Przedsiębiorcy Rolnego".

Przedsięwzięcie odbędzie się w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin PIB ul. Węgorka 20 w Poznaniu. Tematem tegorocznej konferencji będą "Innowacje w rolnictwie - kluczowe dla wsparcia inwestycji i konkurencyjności".

Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji oraz kartę zgłoszeniową można znaleźć na stronie internetowej CDR.15-01-2016


Funkcjonowanie Biura LGD zapewniającego obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje, że Biuro LGD zapewniające obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju będzie otwarte:

we wtorki, w godz. 8.00-12.00

w czwartki w godz. 11.00-15.0028-12-2015


Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" na lata 2016-2023

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do lektury nowopowstałej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016-2023. Tekst LSR jest do pobrania tutaj.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszego obszaru, którzy wzięli udział w organizowanych przez nas spotkaniach i różnego rodzaju konsultacjach za aktywną pomoc i wsparcie.23-12-2015


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

W dniu 22 grudnia 2015 r. w Centrum Pracy Twórczej w Kramsku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie poprowadził Jarosław Felczyński, Prezes Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia". W zebraniu wzięło udział 32 osoby i dzięki tak licznej obecności ponad połowy naszych członków mogliśmy podjąć uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Stowarzyszenia oraz uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" na lata 2016-2023. Czytaj więcej...23-12-2015


Biuro nieczynne w dniu 24.12.2015 r.

W dniu 24 grudnia br. (czwartek) Biuro Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.09-12-2015


Konsultacje elektroniczne - podsumowanie

W okresie 01.12.2015 r. - 08.12.2015 r. trwały organizowane przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" konsultacje elektroniczne projektów zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dotyczących lokalnych kryteriów wyboru, założeń planu komunikacyjnego oraz procedury monitoringu i ewaluacji.

Udział w konsultacjach elektronicznych mógł wziąć każdy podmiot lub osoba zainteresowana zaangażowaniem się w pracę nad budową LSR na lata 2014-2020.

W ramach tej formy konsultacji do Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", wpłynęło kilka sugestii dotyczących planu komunikacyjnego, który według ich autorów powinien być odpowiednio zróżnicowany i złożony, tak aby swoim zasięgiem i efektywnością oddziaływania dotarł do jak największej grupy potencjalnych odbiorców.

Wszystkim biorącym udział w konsultacjach elektronicznych serdecznie dziękujemy za przesłane uwagi i aktywność społeczną.09-12-2015


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielopolska Wschodnia", 22.12.2015 r. w Kramsku

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielopolska Wschodnia", które odbędzie się 22 grudnia 2015 r. o godz. 9:00 w Centrum Pracy Twórczej w Kramsku, ul. Rynek 4a. Tutaj program zebrania.01-12-2015


Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 - Konsultacje elektroniczne

W związku z trwającymi pracami nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" zwraca się z prośbą o przesyłanie przez wszystkie zainteresowane osoby i podmioty uwag, sugestii i propozycji do projektów lokalnych kryteriów wyboru, założeń planu komunikacyjnego oraz procedury monitoringu i ewaluacji.

Aby wziąć udział w konsultacjach elektronicznych należy wypełnić formularz, który jest dostępny TUTAJ, a następnie przesłać go na adres e-mail: fundusze@wielkopolskawschodnia.pl.

Konsultacje elektroniczne trwają od 01.12.2015 do 8.12.2015 r.

Formularze złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

MATERIAŁY DO KONSULTACJI30-11-2015


Forum społeczne, Brzeźno 27.11.2015 r.

W piątek 27.11.2015 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie odbyło się forum społeczne organizowane przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia", którego celem była konsultacja i współpraca z mieszkańcami w procesie budowy Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020. Czytaj więcej...17-11-2015


Zapraszamy do udziału w forum społecznym

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w forum społecznym, które odbędzie się 27.11.2015 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie. Czytaj więcej...16-11-2015


Działanie "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach PROW 2014-2020

10 listopada 2015 w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach PROW 2014-2020. czytaj więcej...29-10-2015


Fokusy na temat budowania LSR

z przedstawicielami JST oraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Po spotkaniu Zespołu ds. LSR w dniu 26 października 2015 r. w Wierzbinku odbyły się dwa fokusy na temat budowania Lokalnej Strategii Rozwoju. czytaj więcej...29-10-2015


Spotkanie Zespołu ds. LSR

26 października 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbinku odbyło się spotkanie Zespołu ds. LSR zajmującego się tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Spotkanie otworzył Wiceprezes LGD - Jacek Popielarz. Prowadzący spotkanie Pan Grzegorz Cetner poprowadził analizę złożonych arkuszy pomysłu. Podsumowanie dotyczące arkuszy - podział na rodzaje zadań i beneficjentów pozwoliły Zespołowi wstępnie określić wielkości środków w budżecie, które będą przeznaczone na poszczególne działania: "duże projekty", granty oraz przedsiębiorczość. czytaj więcej...15-10-2015


Spotkanie informacyjne w Koninie pt. "Fundusze Europejskie dla polskiej wsi"

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 28.10.2015 r. o godz. 10:00 w sali szkoleniowej PIFE (na parterze) w Konińskiej Izbie Gospodarczej w Koninie, ul. Zakładowa 11.

Celem spotkania jest przedstawienie informacji o planowanych możliwościach wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: czytaj więcej...15-10-2015


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego opracowuje "Strategię rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 r."

Będzie to ważny dokument z punktu widzenia programowania rozwoju turystyki na poziomie województwa. Prowadzić ma także do wzmocnienia pozycji województwa na rynku turystycznym, zwiększenia ruchu turystycznego oraz rozwoju infrastruktury turystycznej i paraturystycznej.

Przygotowany przez zespół ekspertów wstępny projekt strategii został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Materiał ten ma stanowić punkt wyjścia do dyskusji nad kierunkami rozwoju turystyki w regionie oraz konsultacji mających na celu opracowanie ostatecznego projektu. Czytaj więcej...12-10-2015


Spotkanie zespołu ds. LSR

W dniu 9 października br. w gospodarstwie agroturystycznym Osada Babia Góra w Lubinach, gm. Koło, odbyło się spotkanie Zespołu ds. LSR. Wzięli w nim udział członkowie Zespołu z każdej naszej gminy członkowskiej oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

Głównym tematem było omówienie arkuszy pomysłu złożonych przez mieszkańców, gminy członkowskie, przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Każdy z otrzymanych od Państwa arkuszy zostały zakwalifikowane pod względem możliwości uzyskania dofinansowania oraz aplikowania na poszczególne rodzaje konkursów, które będą przez nas ogłaszane począwszy od drugiej połowy przyszłego roku.

Spotkanie poprowadził Pan Grzegorz Cetner, który rozwiał wszelkie nasze wątpliwości dotyczące przedsięwzięć, które będą mogły być zrealizowane ze środków przeznaczonych na wdrażanie LSR 2014-2020 oraz innych kwestii mających duże znaczenie podczas opracowywania strategii.

Fotorelacja ze spotkania.02-10-2015


Spotkania konsultacyjno-warsztatowe - podsumowanie

Zakończyliśmy cykl naszych spotkań konsultacyjno-warsztatowych z mieszkańcami. Byliśmy w każdej z naszych gmin członkowskich: Babiak, Koło, Krzymów, Kramsk, Sompolno i Wierzbinek. Spotkaliśmy wiele sympatycznych, otwartych i pomocnych osób, którym zależy na dynamicznym rozwoju swojej gminy, a tym samym naszego obszaru działania. Wszystkie Państwa uwagii propozycje są niezwykle ważne i będą wzięte pod uwagę podczas dalszych prac nad strategią.

Pragniemy wszystkim serdecznie podziękować za zaangażowanie w opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Galeria.01-10-2015


Spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w Wierzbinku

W dniu 30 września odbyło się nasze ostatnie spotkanie konsultacyjno-warsztatowe z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy w Wierzbinku spotkaliśmy się z radnymi, sołtysami, przedsiębiorcy oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, pracownikami JST i mieszkańcami Gminy Wierzbinek... czytaj dalej...29-09-2015


Spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w Sompolnie

W dniu 28 września br. w sali Ratusza Miejskiego w Sompolnie odbyło się nasze piąte spotkanie konsultacyjno-warsztatowe z mieszkańcami. Przybyli na spotkanie... czytaj dalej...28-09-2015


Spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w Brzeźnie

W dniu 25 września br. odbyło się spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie. W spotkaniu licznie uczestniczyli... czytaj dalej...24-09-2015


Spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w Kramsku

Trzecie spotkanie konsultacyjno-warsztatowe dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 odbyło się 23 września br. w Urzędzie Gminy w Kramsku. Przybyli mieszkańcy Gminy Kramsk... czytaj dalej...21-09-2015


Spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w Kole

W dniu 18 września br. w sali Starostwa Powiatowego w Kole odbyło się nasze drugie spotkanie konsultacyjno-warsztatowe z mieszkańcami. Licznie przybyli na spotkanie... czytaj dalej...17-09-2015


Spotkanie kosultacyjno-warsztatowe w Babiaku

16 września 2015 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjno-warsztatowe dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Miło było nam gościć na nim radnych, sołtysów, pracowników sektora JST, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców Gminy Babiak. Na spotkaniu zebrani dowiedzieli się... czytaj dalej...15-09-2015


Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" na Dożynkach Prezydenckich w Spale

W dniach 12 i 13 września br. Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia", dzięki zaproszeniu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, miało przyjemność wraz z trzema innymi Lokalnymi Grupami Działania reprezentować Wielkopolskę w Miasteczku Regionów podczas Dożynek Prezydenckich w Spale. Czytaj dalej...10-09-2015


Rajd rowerowy w gminie Krzymów

Zapraszamy do wzięcia udziału w Rajdzie rowerowym organizowanym przez Stowarzyszenie PLATAN oraz Urząd Gminy w Krzymowie w dn. 19 września br. Trasa rajdu: Brzeźno-Szczepidło-Ladorudz-Roztoka. Szczegóły na plakacie. Regulamin.27-08-2015


Spotkanie warsztatowe Zespołu ds. LSR

26 sierpnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. LSR Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia". W spotkaniu, które poprowadził Pan Grzegorz Cetner, wzięli udział przedstawiciele gmin członkowskich Stowarzyszenia, którzy zostali wytypowani do wzięcia aktywnego udziału w pracach nad strategią, Prezes Zarządu oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia.

Spotkanie miało charakter warsztatowy. Szczegółowo omówiono temat przeprowadzenia spotkań konsultacyjno-warsztatowych z mieszkańcami. Ustalono sposoby zaproszenia mieszkańców na ww. spotkania, zakres merytoryczny, który będzie przedmiotem dyskusji z mieszkańcami oraz zasady moderowania warsztatów. Nasz wykładowca podzielił się doświadczeniami z przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami o podobnym charakterze w innych wielkopolskich lokalnych grupach działania.

Mamy nadzieję, że wypracowane metody poprowadzenia szkoleń uda się zrealizować sprawnie i w miłej atmosferze. Będziemy również gotowi na Państwa pytania i wszelkie sugestie odnośnie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjno-warsztatowe w drugiej połowie września.

Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć w naszej Galerii.21-08-2015


Spotkania konsultacyjno-warsztatowe

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru LGD (gminy: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno, Wierzbinek) lokalnych liderów, przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych, którzy chcą mieć wpływ na wytyczenie celów i kierunków działań Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 na spotkania konsultacyjno-warsztatowe. Szczegóły na plakacie.19-08-2015


Prośba o wypełnienie ankiety przez mieszkańców gmin członkowskich Stowarzyszenia

W związku z prośbą studentki piszącej pracę licencjacką związaną z działaniami realizowanymi na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia w ramach aktywizacji (aktywności) społecznej ludności wiejskiej przekazujemy do wypełnienia ankietę.19-08-2015


Portal internetowy mojeKGW ogłosił Największy Ogólnopolski Konkurs Dożynkowy dla KGW

17 sierpnia br. ruszyło zbieranie zgłoszeń konkursowych na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Konkurs jest skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich z całego kraju i polega na przesłaniu zdjęć wieńców dożynkowych do redakcji portalu. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej www.mojeKGW.pl pod bezpłatnym nr tel. 800 007 444 oraz na plakacie.18-08-2015


Plan komunikacyjny

W związku z rozpoczynającą się nową unijną perspektywą finansową na lata 2014 - 2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" rozpoczyna prace nad Lokalną Strategią Rozwoju obszaru. Czytaj dalej...13-08-2015


Ankieta dla mieszkańców - wdrażanie podejścia LEADER w PROW 2014-2020

W związku z trwającym procesem budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej kierunków działania Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" we wdrażaniu podejścia LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wyniki ankietyzacji oraz konsultacje społeczne będą fundamentem opracowania nowej LSR na lata 2014-2020. Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres: ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk, elektronicznie na adres e-mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl lub dostarczyć do swojego Urzędu Gminy. Ankieta jest do pobrania tutaj.31-07-2015


Funkcjonowanie Biura LGD zapewniającego obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje, że Biuro LGD zapewniające obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju będzie otwarte:

we wtorki, w godz. 8.00-12.00

w czwartki w godz. 11.00-15.0023-06-2015


Arkusz pomysłu projektu - dla mieszkańców obszaru LGD i przedstawicieli instytucji działających na naszym obszarze

W związku z rozpoczęciem procesu budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji działań jakie chcielibyście Państwo realizować na naszym obszarze działania (teren gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno, Wierzbinek). Państwa inicjatywy prosimy zawrzeć na załączonym formularzu w zakładce "Arkusz pomysłu". Wypełniony arkusz należy przesłać do Biura Stowarzyszenia, na adres ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk, lub elektronicznie na adres e-mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl
przerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona prowadzona przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" na potrzeby przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Instytucja zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


przerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2015. Tło nagłówka artur.