Aktualności

20-12-2017


Bezpłatne doradztwo dla potencjalnych beneficjentów z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” uprzejmie informuje, że w związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 i 10/2018, z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, w gminach członkowskich Stowarzyszenia zostaną uruchomione punkty bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych beneficjentów. Czytaj dalej...08-12-2017


Bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla Beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości - podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. Przypominamy, że za udział w szkoleniu można otrzymać 1 punkt podczas oceny wniosku o przyznanie pomocy w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. Czytaj więcej...07-12-2017


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 8/2017

W dniu 05.12.2017 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 82017 dla projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł niezwiązanych z przedsiębiorczością w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego. Czytaj więcej...07-12-2017


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 7/2017

W dniu 05.12.2017 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2017 dla projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł niezwiązanych z przedsiębiorczością w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej. Czytaj więcej...07-12-2017


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 6/2017

W dniu 05.12.2017 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017 dla projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł niezwiązanych z przedsiębiorczością w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Czytaj więcej...28-11-2017


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 5 grudnia 2017 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12.

Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017, 7/2017 i 8/2017 – w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, niedotyczących przedsiębiorczości.

Program zebrania.27-11-2017


Spotkanie podsumowujące projekt “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

22 listopada 2017 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt "Warsztaty filmowe i telewizyjne "Nakręcona gmina" - edukacja artystyczna młodzieży". W obecności władz gmin, dyrekcji szkół, nauczycieli - opiekunów grup i uczestników warsztatów z gmin Kramsk, Krzymów i Koło obejrzeliśmy efekty pracy młodzieży - spoty reklamowe produktów z życia codziennego potraktowane z przymrużeniem oka oraz filmy promujące gminy, widziane oczyma ich młodych mieszkańców. Czytaj więcej...20-11-2017


Bezpłatne warsztaty tworzenia tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach tworzenia tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych. Czytaj dalej...20-11-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 8/2017 – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 30.10.2017 r. – 17.11.2017 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 8/2017 – w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, niedotyczących przedsiębiorczości, w ramach zakresu tematycznego: zachowanie dziedzictwa lokalnego złożono 1 wniosek na łączną kwotę: 50 100,00 zł.20-11-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2017 – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 30.10.2017 r. – 17.11.2017 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2017 – w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, niedotyczących przedsiębiorczości, w ramach zakresu tematycznego: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej złożono 3 wnioski na łączną kwotę: 557 760,44 zł.20-11-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017 – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 30.10.2017 r. – 17.11.2017 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017 – w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, niedotyczących przedsiębiorczości, w ramach zakresu tematycznego: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożono 5 wniosków na łączną kwotę: 867 240,33 zł.10-11-2017


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantu nr 4/2017/G

W dniu 07.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 4/2017/G w zakresie promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Czytaj więcej...10-11-2017


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantu nr 3/2017/G

W dniu 07.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 3/2017/G w zakresie budowy lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej. Czytaj więcej...10-11-2017


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2/2017/G

W dniu 07.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2/2017/G w zakresie budowy lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Czytaj więcej...10-11-2017


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantu nr 1/2017/G

W dniu 07.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 1/2017/G w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Czytaj więcej...10-11-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 1/2016

W dniu 07.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosków złożonych przez Gminę Koło oraz gminę Krzymów w związku z prośbą Wnioskodawców o wydanie opinii dot. planowanej zmiany terminu złożenia wniosku o płatność. Czytaj więcej...06-11-2017


Informacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 i 10/2018 organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 i 10/2018. Czytaj więcej...06-11-2017


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanym w dniach 06.02.2018 r. – 23.02.2018 r. naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 i 10/2018 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”. Czytaj więcej...31-10-2017


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 7 listopada 2017 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12.

Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów w poszczególnych zakresach tematycznych: wzmocnienia kapitału społecznego, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz ponowna ocena operacji, co do której została złożona prośba o wydanie opinii w związku z planowaną przez wnioskodawcę zmianą operacji, dot. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł. niedotyczących przedsiębiorczości.

Program zebrania.24-10-2017


Dzień sporu w Wielkopolsce Wschodniej – relacja

W minioną sobotę 21 października 2017 r. w Hali sportowej przy Zespole Szkół w Wysokiem, gmina Kramsk odbyła się VI edycja imprezy „Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej”. Czytaj więcej...16-10-2017


Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie promocyjnej “Dzień Sportu w Wielkopolsce Wschodniej”, która odbędzie się 21 października br. o godz. 10:00 w hali sportowej Zespołu Szkół w Wysokiem, gmina Kramsk.

W organizowanym przez nas wydarzeniu sportowym udział wezmą uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu działania Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", tj. gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno i Wierzbinek.

W programie imprezy zaplanowaliśmy wiele ciekawych i zabawnych konkurencji sportowych.

Najlepsze szkoły otrzymają atrakcyjne nagrody w postaci talonów na sprzęt sportowy.

Zachęcamy do kibicowania! Sczegóły na plakacie.16-10-2017


Uwaga beneficjenci – od 16.10.2017 r. obowiązują nowe wzory wniosków składanych w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r. Czytaj więcej...13-10-2017


Konkurs „Działania godne uwagi”

Stowarzyszenie Centrum PISOP zaprasza do udziału w Konkursie pn.: „Działania Godne Uwagi”.

Celem Konkursu jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskie­­ organizacje oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców. Plakat. Czytaj więcej...13-10-2017


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2017 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...13-10-2017


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2017 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...13-10-2017


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2017 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...10-10-2017


Warsztaty w Powierciu w ramach projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

W dniach 7 i 8 października 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu odbył się ostatni cykl dwudniowych warsztatów filmowych i telewizyjnych dla uczniów gimnazjum z gmin członkowskich Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie. Czytaj więcej...29-09-2017


Warsztaty w Brzeźnie w ramach projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

W dniach 25 i 26 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbył się drugi z zaplanowanych 3 cykli dwudniowych warsztatów dla uczniów gimnazjum z gmin członkowskich Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie. Czytaj więcej...29-09-2017


Warsztaty w Kramsku w ramach projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

W dniach 23 i 24 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku odbył się pierwszy z zaplanowanych 3 cykli dwudniowych warsztatów dla uczniów gimnazjum z gmin członkowskich Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie. Czytaj więcej...29-09-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2017/G – informacja o złożonych wnioskach – AKTUALIZACJA

W związku z wycofaniem wniosku o powierzenie grantu przez jednego z wnioskodawców Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 05.09.2017 r. – 21.09.2017 r. nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2017/G – w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej złożono 2 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 59 276,00 zł.25-09-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017/G – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 05.09.2017 r. – 21.09.2017 r. nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017/G – w zakresie promocji obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych złożono 7 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 176 574,00 zł.25-09-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2017/G – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 05.09.2017 r. – 21.09.2017 r. nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2017/G – w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej złożono 3 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 89 274,00 zł.25-09-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017/G – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 05.09.2017 r. – 21.09.2017 r. nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017/G – w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożono 9 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 240 196,00 zł.25-09-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 05.09.2017 r. – 21.09.2017 r. nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G – w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego złożono 1 wniosek na łączną wnioskowaną kwotę 5 000,00 zł.15-09-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 5/2017

W dniu 12.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku złożonego przez firmę PHU “MAR-POL” Marcin Misiak w związku z prośbą Wnioskodawcy o wydanie opinii dot. zmiany terminu złożenia wniosku o płatność. Czytaj więcej...15-09-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 1/2017

W dniu 12.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku złożonego przez Gminę Sompolno w związku z prośbą Wnioskodawcy o wydanie opinii dot. planowanej zmiany zakresu rzeczowo-finansowego operacji. Czytaj więcej...14-09-2017


Uwaga wnioskodawcy – zmiana wniosku o wpis do ewidencji producentów

13 września br. zmienił się formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów. Czytaj więcej...08-09-2017


Projekt “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” w porozumieniu z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie przystąpiło do realizacji projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”. Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjów z terenu gmin: Koło, Kramsk i Krzymów do wzięcia udziału w warsztatach: Plakat Czytaj więcej...05-09-2017


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 12 września 2017 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ponowna ocena operacji, co do których zostały złożone prośby o wydanie opinii w związku z planowanymi przez Wnioskodawców zmianami operacji, dot. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł. niedotyczących przedsiębiorczości oraz naboru nr 5/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Program zebrania.21-08-2017


Ogłoszenie nr 4/2017/G - projekt grantowy z zakresu promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...21-08-2017


Ogłoszenie nr 3/2017/G - projekt grantowy z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...21-08-2017


Ogłoszenie nr 2/2017/G - projekt grantowy z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...21-08-2017


Ogłoszenie nr 1/2017/G - projekt grantowy z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...30-07-2017


Informacja o planowanych naborach wniosków nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 organizowanych przez Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami Procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanym naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 Czytaj dalej...30-07-2017


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanymi w dniach 30.10.2017 – 17.11.2017 naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł niezwiązanych z przedsiębiorczością o ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” Czytaj dalej...13-07-2017


Zmiana harmonogramu planowanych naborów wniosków oraz aktualizacja procedur dla projektów z zakresu przedsiębiorczości oraz projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanymi dokumentami znajdującymi się na naszej stronie internetowej:

- Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

- Procedura oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys.28-06-2017


Jarmark Produktu Lokalnego – relacja z imprezy

W niedzielę, 25 czerwca 2017 r. na kompleksie boisk sportowych przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie odbył się Jarmark Produktu Lokalnego zorganizowany przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” we współpracy z Miastem i Gminą Sompolno. Czytaj więcej...13-06-2017


Jarmark Produktu Lokalnego

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza na Jarmark Produktu Lokalnego, który odbędzie się 25 czerwca 2017 r. na boisku sportowym przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie. Czytaj dalej...07-06-2017


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanymi w dniach 05.09.2017 r. – 21.09.2017 r. naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G w zakresie projektów grantowych ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”. Czytaj dalej...07-06-2017


Informacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G. Czytaj dalej...02-06-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 5/2017

W dniu 30.05.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pana Michała Borowskiego w związku z uwzględnieniem przez Zarząd Województwa złożonego przez Wnioskodawcę protestu. Wniosek nr SWW-4/5/2017 został złożony podczas naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

W załączeniu lista ocenionych operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista ocenionych operacji po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady.02-06-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 4/2017

W dniu 30.05.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pani Renaty Szpikowskiej w związku z uwzględnieniem przez Zarząd Województwa złożonego przez Wnioskodawcę protestu. Wniosek nr SWW-4/4/2017 został złożony podczas naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

W załączeniu lista ocenionych operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista ocenionych operacji po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady.26-05-2017


Szkolenie dla gospodarstw agroturystycznych w Olandii

Fundacja OLANDIA zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu skierowanym do gospodarstw agroturystycznych, które odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2017 r. w Prusimiu (woj. wielkopolskie). Zapisy trwają do 10.06.2017 r. Zakres szkolenia i informacje o szkoleniu na plakacie.23-05-2017


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 30 maja 2017 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ponowna ocena projektów co do których zostały złożone protesty, dot. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz naboru nr 5/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Program zebrania.19-05-2017


KONKURS KULINARNY “SMAKI LGD” – II EDYCJA

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza do uczestnictwa w II edycji Konkursu kulinarnego "Smaki LGD". W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani z obszaru działania LGD tj. z gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno, Wierzbinek. Konkurs odbędzie się 25 czerwca 2017 roku w Sompolnie.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu oraz wypełnienie Karty zgłoszeniowej, którą należy dostarczyć do Biura Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" (Kramsk, ul. Kurpińskiego 6) lub wysłać na adres mailowy: fundusze@wielkopolskawschodnia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2017 roku.

Regulamin konkursu.

Karta zgłoszeniowa.19-05-2017


Zmiana harmonogramu planowanych naborów wniosków oraz aktualizacja procedur dla grantobiorców

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym harmonogramem planowanych naborów wniosków oraz z aktualizacją “Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli”. Razem z nową wersją procedury znajdą Państwo wzory wniosku o udzielenie grantu, umowy o powierzenie grantu oraz wniosku o rozliczenie grantu. Zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją ww. dokumentów.15-05-2017


Rajd Rowerowy “LGD na Dwóch Kółkach”

13 maja 2017 r. odbył się Rajd Rowerowy “LGD na Dwóch Kółkach”. Z każdej gminy członkowskiej Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” wyruszyła grupa rowerzystów, ...Czytaj więcej...04-05-2017


Konkurs “Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich do wzięcia udziału w V edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć w Zaproszeniu.13-04-2017


14 kwietnia 2017 r. Biuro czynne do godz. 13:00

W dniu 14 kwietnia 2017 r. Biuro Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” będzie czynne w godz. 7:30 -13:00. Za utrudnienia przepraszamy. Czytaj dalej...12-04-2017


Zaproszenie do udziału w rajdzie rowerowym “LGD na dwóch kółkach”

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza do udziału w rajdzie rowerowym “LGD na dwóch kółkach”, który odbędzie się 13.05.2017 r. Czytaj dalej...

Regulamin rajdu rowerowego.10-04-2017


Projekty grantowe – informacja o zmianach w naborach wniosków

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” uprzejmie informuje, że wystąpiło do Samorządu Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o zmianę w harmonogramie naborów i przesunięcie naboru wniosków w zakresie projektów grantowych na drugie półrocze 2017 r.

W związku z powyższym planowane w terminie 12.04.2017-28.04-2017 nabory wniosków nie odbędą się.

Po pozytywnej akceptacji zmian w harmonogramie naborów dokonanej przez Samorząd Województwa o aktualnym terminie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów grantowych Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia poinformuje na 90 dni przed jego rozpoczęciem.05-04-2017


Szkolenie dla beneficjantów dotyczące projektów grantowych

29 marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbyło się szkolenie dla wnioskodawców zainteresowanych złożeniem wniosków w zakresie projektów grantowych. Czytaj dalej...05-04-2017


Szkolenie dla członków organów Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

28 marca br. w Urzędzie Gminy w Kramsku odbyło się szkolenie nt. “Wsparcie przedsiębiorczości i projekty grantowe w ramach LSR” dla członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady i pracowników Biura Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”. Czytaj dalej...31-03-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 5/2017

W dniu 28.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pana Michała Borowskiego w związku ze złożonym przez Wnioskodawcę protestem. Wniosek nr SWW-4/5/2017 został złożony podczas naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

W załączeniu lista ocenionych operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista ocenionych operacji po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady.31-03-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 4/2017

W dniu 28.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pani Renaty Szpikowskiej w związku ze złożonym przez Wnioskodawcę protestem. Czytaj dalej ...Wniosek nr SWW-4/4/2017 został złożony podczas naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

W załączeniu lista ocenionych operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista ocenionych operacji po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady.27-03-2017


Biuro nieczynne w dn. 28.03.2017 r.

W dniu 28 marca 2017 r. Biuro Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” będzie nieczynne z uwagi na udział pracowników Biura w szkoleniu. Za utrudnienia przepraszamy.20-03-2017


Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym wnioskodawcy/beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl.16-03-2017


Bezpłatne szkolenie dla Beneficjentów – PROJEKTY GRANTOWE

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla Beneficjentów z zakresu projektów grantowych, które odbędzie się 29.03.2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie. Czytaj dalej...10-03-2017


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 4/2017

W dniu 07.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 4/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Czytaj dalej...10-03-2017


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 5/2017

W dniu 07.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 5/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Czytaj dalej...28-02-2017


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 7 marca 2017 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz naboru nr 5/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Program zebrania.24-02-2017


Szkolenie „Warunki prowadzenia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zaprasza osoby zainteresowane na szkolenie nt.: „Warunki prowadzenia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego” organizowane w dniu 7 marca 2017 r. Czytaj dalej...23-02-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2017 – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 01.02.2017 r. – 22.02.2017 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2017 – w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, złożono 18 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 1 794 807,80 zł.23-02-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017 – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 01.02.2017 r. – 22.02.2017 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017 – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, złożono 12 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 960 000,00 zł.22-02-2017


Wyróżnienie Pasjonat Sportowej Polski 2017

Klub Sportowej Polski co roku przyznaje Wyróżnienie Pasjonata Sportowej Polski dla osób, które budują sportowe oblicze gminy, promują sport i rekreację oraz zachęcają do zdrowego stylu życia. Każda jednostka samorządowa może zgłosić do wyróżnienia medalem Klubu Sportowej Polski przedstawiciela powiatu lub gminy, który przez swoje zachowanie jest wzorem dla mieszkańców, uczniów i sportowców. Zgłoszenia do wyróżnienia można składać na ankiecie weryfikacyjnej na adres mailowy biuro@sportowapolska.eu do 28 kwietnia br.

Regulamin.07-02-2017


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła pomocnicze tabele finansowe przy wypełnianiu biznesplanu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła na swojej stronie internetowej pomocnicze tabele finansowe, które mają ułatwić wypełnianie części ekonomicznej biznesplanu w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Tabele są do pobrania tutaj.02-02-2017


Szkolenia dla beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości

W dniach 17 i 18 stycznia 2017 r. odbyły się szkolenia dla naszych przyszłych beneficjentów dotyczące podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej zorganizowane w związku z ogłoszonymi naborami wniosków w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej...01-02-2017


Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w szkoleniu

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w kursie szkoleniowym przygotowującym do działań społecznych edukatorów bioróżnorodności dla obszarów wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego, który odbędzie się w dniach 23 - 25.02.2017 r. w Witaszycach. Szkolenie jest częścią projektu pn. „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”. Czytaj dalej...30-01-2017


Ważna informacja dla naszych przyszłych wnioskodawców

Każdy potencjalny beneficjent działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 musi posiadać numer identyfikacyjny producentów, nadawany w trybie przepisów krajowych o systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Przypominamy również o konieczności uaktualnienia danych w już dokonanych wpisach. Zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym lub w razie nieotrzymania numeru do czasu złożenia projektu – wniosek o wpis do ewidencji producentów złożony w ARiMR, jest załącznikiem do składanych u nas wniosków.

Aby taki numer otrzymać lub zgłosić zmiany we wpisie do ewidencji należy złożyć wypełniony wniosek do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiednio do swojego miejsca zamieszkania:

1. Konin, ul. Hurtowa 1

2. Koło, ul. Kolejowa 13

Wnioski można pobrać bezpośrednio ze strony ARMIR.23-01-2017


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowuje portal służący wnioskodawcom/beneficjentom do zamieszczania zapytań ofertowych

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Czytaj dalej...18-01-2017


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...18-01-2017


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...12-01-2017


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 1/2016

W dniu 10.01.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 1/2016. Czytaj dalej...12-01-2017


Informacja dla przyszłych wnioskodawców – nieprawidłowe działanie generatora wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przekazał informację odnośnie rozważanej możliwości zablokowania korzystania z generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ("inne" i "premie") w związku z jego błędnym działaniem zakresie wyliczania tabel finansowych biznesplanu.

Informacja o terminie zablokowania działania generatora zostanie przez nas przekazana niezwłocznie po jej otrzymaniu.11-01-2017


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanymi w dniach 12.04.2017 r. – 28.04.2017 r. naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G w zakresie projektów grantowych ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”.

Czytaj dalej...11-01-2017


Informacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G.

Czytaj dalej...02-01-2017


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 10 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 – w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, niedotyczących przedsiębiorczości.

Program zebrania.
przerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona prowadzona przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" na potrzeby przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Instytucja zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


przerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2017. Tło nagłówka artur.