Aktualności

18-05-2016


Podpisanie umowy na realizację Lokalnej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

17 maja 2016 r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana Umowa na realizację naszej Lokalnej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W imieniu Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia " umowę podpisali Prezes Jarosław Felczyński i Członek Zarządu Agnieszka Lewandowska.

Podczas spotkania z Panem Marszałkiem Krzysztofem Grabowskim oraz Panią Dyrektor Departamentu PROW Izabelą Mroczek wielkopolskie LGD mogły również rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące realizacji zawartych umów.

Obecnie czekamy na wzory wniosków, a następnie ruszymy z naborami.

Zdjęcia.21-04-2016


Lokalna strategia rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR) złożona na konkurs o wybór LSR w ramach PROW 2014-2020 została wybrana do realizacji

W dniu 21 kwietnia 2016 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził wyniki oceny LSR złożonych na konkurs ogłoszony w dniach od 10 listopada do 30 grudnia 2015 r.

Zgodnie z Listą ocenionych lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 informujemy, że nasza LSR została wybrana do realizacji w pełnym zakresie.

Dziękujemy Państwu za pomoc przy opracowaniu LSR i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę podczas realizacji strategii.31-03-2016


Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Beneficjenci PROW 2007-2013 oraz PO RYBY 2007-2013, którzy wykorzystali unijne środki na realizację projektów, mają szansę na szeroką promocję swoich inwestycji. Takie możliwości stwarza ogólnopolska akcja promocyjna pn. "Dni Otwarte Funduszy Europejskich". Realizowana ona będzie w dniach 12-15 maja 2016 r. przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z większością instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce, w tym z Samorządem Województwa.Czytaj więcej...10-02-2016


Dni Przedsiębiorcy Rolnego 2016 - bezpłatna konferencja organizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu

W dniach 2-3 marca 2016 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu we współpracy z Niemieckim Towarzystwem Rolniczym DLG organizuje konferencję dla rolników, doradców i osób związanych z otoczeniem rolnictwa pod nazwą "Dni Przedsiębiorcy Rolnego".

Przedsięwzięcie odbędzie się w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin PIB ul. Węgorka 20 w Poznaniu. Tematem tegorocznej konferencji będą "Innowacje w rolnictwie - kluczowe dla wsparcia inwestycji i konkurencyjności".

Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji oraz kartę zgłoszeniową można znaleźć na stronie internetowej CDR.15-01-2016


Funkcjonowanie Biura LGD zapewniającego obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje, że Biuro LGD zapewniające obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju będzie otwarte:

we wtorki, w godz. 8.00-12.00

w czwartki w godz. 11.00-15.0028-12-2015


Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" na lata 2016-2023

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do lektury nowopowstałej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016-2023. Tekst LSR jest do pobrania tutaj.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszego obszaru, którzy wzięli udział w organizowanych przez nas spotkaniach i różnego rodzaju konsultacjach za aktywną pomoc i wsparcie.23-12-2015


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

W dniu 22 grudnia 2015 r. w Centrum Pracy Twórczej w Kramsku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie poprowadził Jarosław Felczyński, Prezes Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia". W zebraniu wzięło udział 32 osoby i dzięki tak licznej obecności ponad połowy naszych członków mogliśmy podjąć uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Stowarzyszenia oraz uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" na lata 2016-2023. Czytaj więcej...23-12-2015


Biuro nieczynne w dniu 24.12.2015 r.

W dniu 24 grudnia br. (czwartek) Biuro Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.09-12-2015


Konsultacje elektroniczne - podsumowanie

W okresie 01.12.2015 r. - 08.12.2015 r. trwały organizowane przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" konsultacje elektroniczne projektów zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dotyczących lokalnych kryteriów wyboru, założeń planu komunikacyjnego oraz procedury monitoringu i ewaluacji.

Udział w konsultacjach elektronicznych mógł wziąć każdy podmiot lub osoba zainteresowana zaangażowaniem się w pracę nad budową LSR na lata 2014-2020.

W ramach tej formy konsultacji do Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", wpłynęło kilka sugestii dotyczących planu komunikacyjnego, który według ich autorów powinien być odpowiednio zróżnicowany i złożony, tak aby swoim zasięgiem i efektywnością oddziaływania dotarł do jak największej grupy potencjalnych odbiorców.

Wszystkim biorącym udział w konsultacjach elektronicznych serdecznie dziękujemy za przesłane uwagi i aktywność społeczną.09-12-2015


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielopolska Wschodnia", 22.12.2015 r. w Kramsku

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielopolska Wschodnia", które odbędzie się 22 grudnia 2015 r. o godz. 9:00 w Centrum Pracy Twórczej w Kramsku, ul. Rynek 4a. Tutaj program zebrania.01-12-2015


Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 - Konsultacje elektroniczne

W związku z trwającymi pracami nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" zwraca się z prośbą o przesyłanie przez wszystkie zainteresowane osoby i podmioty uwag, sugestii i propozycji do projektów lokalnych kryteriów wyboru, założeń planu komunikacyjnego oraz procedury monitoringu i ewaluacji.

Aby wziąć udział w konsultacjach elektronicznych należy wypełnić formularz, który jest dostępny TUTAJ, a następnie przesłać go na adres e-mail: fundusze@wielkopolskawschodnia.pl.

Konsultacje elektroniczne trwają od 01.12.2015 do 8.12.2015 r.

Formularze złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

MATERIAŁY DO KONSULTACJI30-11-2015


Forum społeczne, Brzeźno 27.11.2015 r.

W piątek 27.11.2015 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie odbyło się forum społeczne organizowane przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia", którego celem była konsultacja i współpraca z mieszkańcami w procesie budowy Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020. Czytaj więcej...17-11-2015


Zapraszamy do udziału w forum społecznym

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w forum społecznym, które odbędzie się 27.11.2015 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie. Czytaj więcej...16-11-2015


Działanie "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach PROW 2014-2020

10 listopada 2015 w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach PROW 2014-2020. czytaj więcej...29-10-2015


Fokusy na temat budowania LSR

z przedstawicielami JST oraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Po spotkaniu Zespołu ds. LSR w dniu 26 października 2015 r. w Wierzbinku odbyły się dwa fokusy na temat budowania Lokalnej Strategii Rozwoju. czytaj więcej...29-10-2015


Spotkanie Zespołu ds. LSR

26 października 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbinku odbyło się spotkanie Zespołu ds. LSR zajmującego się tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Spotkanie otworzył Wiceprezes LGD - Jacek Popielarz. Prowadzący spotkanie Pan Grzegorz Cetner poprowadził analizę złożonych arkuszy pomysłu. Podsumowanie dotyczące arkuszy - podział na rodzaje zadań i beneficjentów pozwoliły Zespołowi wstępnie określić wielkości środków w budżecie, które będą przeznaczone na poszczególne działania: "duże projekty", granty oraz przedsiębiorczość. czytaj więcej...15-10-2015


Spotkanie informacyjne w Koninie pt. "Fundusze Europejskie dla polskiej wsi"

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 28.10.2015 r. o godz. 10:00 w sali szkoleniowej PIFE (na parterze) w Konińskiej Izbie Gospodarczej w Koninie, ul. Zakładowa 11.

Celem spotkania jest przedstawienie informacji o planowanych możliwościach wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: czytaj więcej...15-10-2015


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego opracowuje "Strategię rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 r."

Będzie to ważny dokument z punktu widzenia programowania rozwoju turystyki na poziomie województwa. Prowadzić ma także do wzmocnienia pozycji województwa na rynku turystycznym, zwiększenia ruchu turystycznego oraz rozwoju infrastruktury turystycznej i paraturystycznej.

Przygotowany przez zespół ekspertów wstępny projekt strategii został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Materiał ten ma stanowić punkt wyjścia do dyskusji nad kierunkami rozwoju turystyki w regionie oraz konsultacji mających na celu opracowanie ostatecznego projektu. Czytaj więcej...12-10-2015


Spotkanie zespołu ds. LSR

W dniu 9 października br. w gospodarstwie agroturystycznym Osada Babia Góra w Lubinach, gm. Koło, odbyło się spotkanie Zespołu ds. LSR. Wzięli w nim udział członkowie Zespołu z każdej naszej gminy członkowskiej oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

Głównym tematem było omówienie arkuszy pomysłu złożonych przez mieszkańców, gminy członkowskie, przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Każdy z otrzymanych od Państwa arkuszy zostały zakwalifikowane pod względem możliwości uzyskania dofinansowania oraz aplikowania na poszczególne rodzaje konkursów, które będą przez nas ogłaszane począwszy od drugiej połowy przyszłego roku.

Spotkanie poprowadził Pan Grzegorz Cetner, który rozwiał wszelkie nasze wątpliwości dotyczące przedsięwzięć, które będą mogły być zrealizowane ze środków przeznaczonych na wdrażanie LSR 2014-2020 oraz innych kwestii mających duże znaczenie podczas opracowywania strategii.

Fotorelacja ze spotkania.02-10-2015


Spotkania konsultacyjno-warsztatowe - podsumowanie

Zakończyliśmy cykl naszych spotkań konsultacyjno-warsztatowych z mieszkańcami. Byliśmy w każdej z naszych gmin członkowskich: Babiak, Koło, Krzymów, Kramsk, Sompolno i Wierzbinek. Spotkaliśmy wiele sympatycznych, otwartych i pomocnych osób, którym zależy na dynamicznym rozwoju swojej gminy, a tym samym naszego obszaru działania. Wszystkie Państwa uwagii propozycje są niezwykle ważne i będą wzięte pod uwagę podczas dalszych prac nad strategią.

Pragniemy wszystkim serdecznie podziękować za zaangażowanie w opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Galeria.01-10-2015


Spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w Wierzbinku

W dniu 30 września odbyło się nasze ostatnie spotkanie konsultacyjno-warsztatowe z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy w Wierzbinku spotkaliśmy się z radnymi, sołtysami, przedsiębiorcy oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, pracownikami JST i mieszkańcami Gminy Wierzbinek... czytaj dalej...29-09-2015


Spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w Sompolnie

W dniu 28 września br. w sali Ratusza Miejskiego w Sompolnie odbyło się nasze piąte spotkanie konsultacyjno-warsztatowe z mieszkańcami. Przybyli na spotkanie... czytaj dalej...28-09-2015


Spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w Brzeźnie

W dniu 25 września br. odbyło się spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie. W spotkaniu licznie uczestniczyli... czytaj dalej...24-09-2015


Spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w Kramsku

Trzecie spotkanie konsultacyjno-warsztatowe dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 odbyło się 23 września br. w Urzędzie Gminy w Kramsku. Przybyli mieszkańcy Gminy Kramsk... czytaj dalej...21-09-2015


Spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w Kole

W dniu 18 września br. w sali Starostwa Powiatowego w Kole odbyło się nasze drugie spotkanie konsultacyjno-warsztatowe z mieszkańcami. Licznie przybyli na spotkanie... czytaj dalej...17-09-2015


Spotkanie kosultacyjno-warsztatowe w Babiaku

16 września 2015 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjno-warsztatowe dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Miło było nam gościć na nim radnych, sołtysów, pracowników sektora JST, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców Gminy Babiak. Na spotkaniu zebrani dowiedzieli się... czytaj dalej...15-09-2015


Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" na Dożynkach Prezydenckich w Spale

W dniach 12 i 13 września br. Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia", dzięki zaproszeniu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, miało przyjemność wraz z trzema innymi Lokalnymi Grupami Działania reprezentować Wielkopolskę w Miasteczku Regionów podczas Dożynek Prezydenckich w Spale. Czytaj dalej...10-09-2015


Rajd rowerowy w gminie Krzymów

Zapraszamy do wzięcia udziału w Rajdzie rowerowym organizowanym przez Stowarzyszenie PLATAN oraz Urząd Gminy w Krzymowie w dn. 19 września br. Trasa rajdu: Brzeźno-Szczepidło-Ladorudz-Roztoka. Szczegóły na plakacie. Regulamin.27-08-2015


Spotkanie warsztatowe Zespołu ds. LSR

26 sierpnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. LSR Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia". W spotkaniu, które poprowadził Pan Grzegorz Cetner, wzięli udział przedstawiciele gmin członkowskich Stowarzyszenia, którzy zostali wytypowani do wzięcia aktywnego udziału w pracach nad strategią, Prezes Zarządu oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia.

Spotkanie miało charakter warsztatowy. Szczegółowo omówiono temat przeprowadzenia spotkań konsultacyjno-warsztatowych z mieszkańcami. Ustalono sposoby zaproszenia mieszkańców na ww. spotkania, zakres merytoryczny, który będzie przedmiotem dyskusji z mieszkańcami oraz zasady moderowania warsztatów. Nasz wykładowca podzielił się doświadczeniami z przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami o podobnym charakterze w innych wielkopolskich lokalnych grupach działania.

Mamy nadzieję, że wypracowane metody poprowadzenia szkoleń uda się zrealizować sprawnie i w miłej atmosferze. Będziemy również gotowi na Państwa pytania i wszelkie sugestie odnośnie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjno-warsztatowe w drugiej połowie września.

Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć w naszej Galerii.21-08-2015


Spotkania konsultacyjno-warsztatowe

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru LGD (gminy: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno, Wierzbinek) lokalnych liderów, przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych, którzy chcą mieć wpływ na wytyczenie celów i kierunków działań Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 na spotkania konsultacyjno-warsztatowe. Szczegóły na plakacie.19-08-2015


Prośba o wypełnienie ankiety przez mieszkańców gmin członkowskich Stowarzyszenia

W związku z prośbą studentki piszącej pracę licencjacką związaną z działaniami realizowanymi na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia w ramach aktywizacji (aktywności) społecznej ludności wiejskiej przekazujemy do wypełnienia ankietę.19-08-2015


Portal internetowy mojeKGW ogłosił Największy Ogólnopolski Konkurs Dożynkowy dla KGW

17 sierpnia br. ruszyło zbieranie zgłoszeń konkursowych na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Konkurs jest skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich z całego kraju i polega na przesłaniu zdjęć wieńców dożynkowych do redakcji portalu. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej www.mojeKGW.pl pod bezpłatnym nr tel. 800 007 444 oraz na plakacie.18-08-2015


Plan komunikacyjny

W związku z rozpoczynającą się nową unijną perspektywą finansową na lata 2014 - 2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" rozpoczyna prace nad Lokalną Strategią Rozwoju obszaru. Czytaj dalej...13-08-2015


Ankieta dla mieszkańców - wdrażanie podejścia LEADER w PROW 2014-2020

W związku z trwającym procesem budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej kierunków działania Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" we wdrażaniu podejścia LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wyniki ankietyzacji oraz konsultacje społeczne będą fundamentem opracowania nowej LSR na lata 2014-2020. Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres: ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk, elektronicznie na adres e-mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl lub dostarczyć do swojego Urzędu Gminy. Ankieta jest do pobrania tutaj.31-07-2015


Funkcjonowanie Biura LGD zapewniającego obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje, że Biuro LGD zapewniające obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju będzie otwarte:

we wtorki, w godz. 8.00-12.00

w czwartki w godz. 11.00-15.0023-06-2015


Arkusz pomysłu projektu - dla mieszkańców obszaru LGD i przedstawicieli instytucji działających na naszym obszarze

W związku z rozpoczęciem procesu budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji działań jakie chcielibyście Państwo realizować na naszym obszarze działania (teren gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno, Wierzbinek). Państwa inicjatywy prosimy zawrzeć na załączonym formularzu w zakładce "Arkusz pomysłu". Wypełniony arkusz należy przesłać do Biura Stowarzyszenia, na adres ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk, lub elektronicznie na adres e-mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl
przerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona prowadzona przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" na potrzeby przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Instytucja zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


przerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2015. Tło nagłówka artur.