Obowiązek informacyjny RODO.

Aktualności

30-09-2019


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2019/G – Promocja obszaru objętego LSR (grant)

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...30-09-2019


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2019/G - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej (grant)

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...30-09-2019


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2019/G - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (grant)

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...30-09-2019


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 14/2019 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej (projekty o wartości pow. 50 000 zł)

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...30-09-2019


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 13/2019 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (projekty o wartości pow. 50 000 zł)

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...18-09-2019


Informacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy, w ramach projektów dużych oraz naborach wniosków o powierzenie grantów.

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” uprzejmie informuje, że nabory wniosków o przyznanie pomocy, w ramach projektów dużych nr 13/2019 i 14/2019 oraz nabory wniosków o powierzenie grantów nr 9/2019/G, 10/2019/G, 11/2019/G zostaną przeprowadzone w terminie: 14.10.2019-31.10.2019, po uzyskaniu akceptacji ze strony Samorządu Województwa Wielkopolskiego.30-08-2019


Bezpłatne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla Beneficjentów z zakresu projektów dużych oraz projektów grantowych. Przypominamy, że za udział w szkoleniu można otrzymać 1 punkt podczas oceny wniosku o przyznanie pomocy w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. Czytaj dalej...01-07-2019


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanymi naborami wniosków o powierzenie grantów nr 9/2019/G, 10/2019/G, 11/2019/G, ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” Czytaj dalej...01-07-2019


Informacja o planowanych naborach wniosków o powierzenie grantów nr 9/2019/G, 10/2019/G, 11/2019/G organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanym naborze wniosków o powierzenie grantów. Czytaj dalej...01-07-2019


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanym naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 13/2019 i 14/2019 w zakresie projektów dużych, o wartości powyżej 50 tys. zł, objętych strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”. Czytaj dalej...01-07-2019


Informacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 13/2019 i 14/2019 organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 13/2019 i 14/2019. Czytaj dalej...25-06-2019


Zmiana godzin pracy Biura

Szanowni Państwo informujemy, że ze względu na upały przekraczające 30 stopni Celsjusza, Biuro Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” w dniach 26-27.06.2019 będzie czynne w godzinach 7.30 – 13.00.

Za utrudnienia przepraszamy.19-06-2019


Podpisanie umów o powierzenie grantów

W dniu 12.06.2019 r. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” podpisało trzy kolejne umowy o powierzenie grantów. Czytaj więcej...19-06-2019


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” – Koło, 11.06.2019 r.

W dniu 11.06.2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. Czytaj więcej...12-06-2019


Zmiana godzin pracy Biura

Szanowni Państwo informujemy, że ze względu na upały przekraczające 30 stopni Celsjusza, Biuro Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” w dniach 12-14.06.2019 będzie czynne w godzinach 7.30 – 13.30.

Za utrudnienia przepraszamy.10-06-2019


Podpisanie dwóch umów na projekty grantowe

W dn.06.06.2019 r. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedstawiciele Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” podpisali dwie umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy. Czytaj więcej...07-06-2019


Rajd rowerowy “LGD na dwóch kółkach”

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w rajdzie rowerowym “LGD na dwóch kółkach”.

Czytaj dalej...

Regulamin Rajdu.31-05-2019


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Uprzejmie informujemy, że 11 czerwca 2019 roku o godz. 11.00. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”.

Program zebrania.13-05-2019


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 11/2019

W dniu 09.05.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pani Beaty Maciejewskiej, w związku ze złożonym przez wnioskodawcę protestem. Wniosek nr SWW-6/11/2019 został złożony podczas naboru wniosków nr 11/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania, w wyniku rozpatrzenia protestu.

Protokół.02-05-2019


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.05.2019 o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kramsk odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego zostanie rozpatrzony protest złożony przez wnioskodawcę, z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Program zebrania.26-04-2019


Podpisanie umów o powierzenie grantów

W dniu 25.04.2019 Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” podpisało pięć umów o powierzenie grantów, z zakresu promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Czytaj więcej...19-04-2019


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 12/2019

W dniu 16.04.2019 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 12/2019 dla projektów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady.19-04-2019


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 11/2019

W dniu 16.04.2019 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2019 dla projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady.09-04-2019


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.04.2019 o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kramsk odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego odbędzie ocena i wybór operacji do finansowania z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Program zebrania.08-04-2019


Kolejne umowy o powierzenie grantów podpisane

W dniu 08.04.2019 Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” podpisało dwie kolejne umowy o powierzenie grantu. Czytaj więcej...04-04-2019


Podpisanie umowy o powierzenie grantu ze Stowarzyszeniem „Klub Seniora i Juniora”

W dniu 03.04.2019 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kramsk, Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” podpisało pierwszą umowę o powierzenie grantu. Czytaj więcej...04-04-2019


Podpisanie umowy na projekt grantowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego

W dniu 03.04.2019 r. w siedzibie Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedstawiciele Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” podpisali umowę o przyznaniu pomocy na projekt grantowy pt.: „Promocja obszaru Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. Czytaj więcej...04-04-2019


Inauguracja Questingu “Wielkopolska Okiem Cyklisty”

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza do udziału w imprezie promocyjnej, inaugurującej Questing “Wielkopolska Okiem Cyklisty”, która odbędzie się 13 kwietnia 2019 r. Inauguracja odbędzie się na dwóch trasach questowych. Czytaj dalej...22-03-2019


Nabór nr 12/2019 – informacja o złożonych wnioskach o przyznanie pomocy

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 12/2019 (zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej) złożono 22 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 1 939 100,51 zł22-03-2019


Nabór nr 11/2019 – informacja o złożonych wnioskach o przyznanie pomocy

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2019 (zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej) złożono 10 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 800 000,00 zł18-02-2019


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 12/2019 - rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...18-02-2019


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2019 - podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...05-02-2019


Szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości – relacja

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, w dniach 24-25 stycznia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Kole oraz w Urzędzie Gminy Wierzbinek, odbyły się szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów, z zakresu przedsiębiorczości. Czytaj dalej...23-01-2019


Stopień realizacji celów i wskaźników oraz wykorzystania środków finansowych dla poddziałania 19.2

W związku z realizacją harmonogramu Planu Komunikacji Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” przedstawiamy informację na temat stopnia realizacji celów i wskaźników osiągniętych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-220, na dzień 31 grudnia 2018 roku. W załączeniu tabelka z osiągniętymi wskaźnikami produktu oraz wykorzystaniem środków finansowych dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na poziomie podpisanych umów z Beneficjentami. Zobacz tabelę...17-01-2019


Bezpłatne doradztwo dla potencjalnych beneficjentów z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej – dyżury doradcze w gminach LGD

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” uprzejmie informuje, że w związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2019 i 12/2019, z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, w gminach członkowskich Stowarzyszenia zostaną uruchomione punkty bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych beneficjentów. Czytaj dalej...14-01-2019


Szkolenie „Monitoring Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) – cel, zakres, narzędzia i metody” – relacja

18 grudnia 2018 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku odbyło się szkolenie „Monitoring Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) – cel, zakres, narzędzia i metody”, udział w nim wzięli członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. Czytaj więcej...14-01-2019


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” – relacja

18 grudnia 2018 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku odbyło Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. Czytaj więcej...31-12-2018


Bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości

towarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla Beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości - podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. Przypominamy, że za udział w szkoleniu można otrzymać 1 punkt podczas oceny wniosku o przyznanie pomocy w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. Czytaj dalej...20-12-2018


Godziny pracy Biura w Wigilię 24.12.2018

Uprzejmie informujemy, że Biuro Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” w Wigilię 24.12.2018 (poniedziałek) będzie czynne do godz. 12.00.

Za niedogodności przepraszamy.18-12-2018


Zmiany w dokumentach Stowarzyszenia

W związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zmian dokonanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” na lata 2016-2023 (LSR) na stronie internetowej została zamieszczona aktualna wersja LSR. Zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją dokumentu.10-12-2018


Wielkopolska Okiem Cyklisty – Mapa

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z mapą opracowaną w ramach realizacji projektu współpracy “Wielkopolska Okiem Cyklisty”. Czytaj dalej...07-12-2018


Zmiany w dokumentach Stowarzyszenia

W związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zmian dokonanych w dokumentach Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” na stronie internetowej zostały zamieszczone aktualne dokumenty: Procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, Kryteria oceny i wyboru dla projektów związanych z przedsiębiorczością i projektów o wartości powyżej 50 tys. zł oraz Regulamin Rady. Zachęcamy do zapoznania się aktualną treścią dokumentów.29-11-2018


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanym w dniach 06.03.2019 r. – 22.03.2019 r. naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2019 i 12/2018 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”. Czytaj dalej...29-11-2018


Informacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2019 i 12/2019 organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2019 i 12/2019. Czytaj dalej...20-11-2018


Dzień Sportu w Wielkopolsce Wschodniej 2018

Już po raz siódmy, tym razem w hali sportowej w Boguszycach w gminie Wierzbinek w dniu 17 listopada 2018 r., odbyła się impreza "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej" zorganizowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia". W zawodach udział wzięło 120 uczniów reprezentujących 10 szkół podstawowych z obszaru działania Stowarzyszenia. Do rywalizacji przystąpiła młodzież z Babiaka, Brdowa, Brzeźna, Kramska, Lubstowa, Morzyczyna, Sokołowa, Wysokiego oraz Boguszyc jako gospodarze zawodów. Czytaj więcej...19-11-2018


Profesjonalne warsztaty nalewkarskie – relacja

W dniach 7-9 listopada 2018 r. odbyły się organizowane przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” profesjonalne warsztaty nalewkarskie. Warsztaty zostały przeprowadzone w trzech miejscowościach – Brzeźno (gm. Krzymów), Morzyczyn (gm. Wierzbinek) oraz Powiercie (gm. Koło). Czytaj więcej...14-11-2018


15 listopada 2018 r. - zmiana godzin otwarcia Biura

W dniu 15 listopada br. Biuro Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” będzie czynne w godz. 7:30 – 9:30 z uwagi na udział pracowników w spotkaniu.

Kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

Agnieszka Lewandowska, Kierownik Biura - tel. 664 031 378

Marcin Kaliszak, Specjalista ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej - tel. 664 031 617

Joanna Dunikowska – Krzywda, Specjalista ds. administracyjnych i rozliczeń - tel. 664 031 629

Za utrudnienia przepraszamy.06-11-2018


Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie promocyjnej “Dzień Sportu w Wielkopolsce Wschodniej”, która odbędzie się 17 listopada 2018 r.. o godz. 10:00 w hali sportowej w Boguszycach, gmina Wierzbinek. W organizowanym przez nas wydarzeniu sportowym udział wezmą uczniowie szkół podstawowych z terenu działania Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", tj. gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno i Wierzbinek.W programie imprezy zaplanowaliśmy wiele ciekawych i zabawnych konkurencji sportowych. Najlepsze szkoły otrzymają atrakcyjne nagrody w postaci bonów na sprzęt sportowy. Zachęcamy do kibicowania! Szczegóły na plakacie.02-11-2018


Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach LSR Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia

Prosimy o zapoznanie się oraz stosowanie dokumentu dotyczącego zasad informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW poprzez Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia”, który znajduje się również w zakładce “Zasady informowania i rozpowszechniania informacji”. W nowej zakładce są także logo Stowarzyszenia do pobrania w różnych wersjach kolorystycznych i formatach.

Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” na lata 2016-2023”.31-10-2018


Zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 8 listopada 2018 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ponowna ocena projektu złożonego podczas naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie projektów dużych niezwiązanych z przedsiębiorczością w związku z prośbą wnioskodawcy o wydanie opinii dotyczącej zmiany terminu złożenia wniosku o płatność.

Program zebrania.19-10-2018


Bezpłatne profesjonalne warsztaty nalewkarskie

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych profesjonalnych warsztatach nalewkarskich. Czytaj więcej...19-10-2018


Zmiana w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego (LSR) przez Społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” przekazuje do konsultacji społecznych projekt zmian w LSR, zmiany wynikają z potrzeby bardziej efektywnej realizacji strategii oraz zintensyfikowania wydatkowania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Proponowane zmiany w strategii dotyczą:

1) Tabeli nr 16 LSR – Specyfikacja i opis celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć.

2) Tabeli nr 17 LSR – Struktura celów i wskaźników.

3) Załącznika nr 3 do LSR – Plan działania.

4)Rozdziału IX LSR – Plan Komunikacji.

5) Załącznika nr 5 do LSR – Plan Komunikacji.

6) Lokalnych kryteriów wyboru operacji wraz z opisem.

W powyższych dokumentach zapisy wykreślone oznaczone są kolorem czerwonym, zapisy wprowadzone i proponowane oznaczone są kolorem zielonym.

rocedura zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego (LSR) przez Społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” (w tym sposób konsultacji społecznych) jest dokonywana na podstawie załącznika nr 1 do LSR “Procedura aktualizacji LSR”.

Konsultacje społeczne w zakresie zmian w LSR są przeprowadzane wyłącznie w formie konsultacji elektronicznych.

Udział w konsultacjach może wziąć każdy zainteresowany podmiot lub osoba fizyczna z obszaru Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.wielkopolskawschodnia.pl oraz stronach internetowych gmin członkowskich (www.babiak.org.pl, www.gminakolo.e-witryna.info, www.gminakramsk.pl, www.krzymow.pl, www.sompolno.pl, www.wierzbinek.pl). Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: fundusze@wielkopolskawschodnia.pl w terminie: 19.10.2018 - 26.10.2018 r. (w ostatnim dniu konsultacji formularz konsultacyjny musi zostać przesłany do godz. 15.00).

FORMULARZ KONSULTACYJNY.12-10-2018


Zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 18 października 2018 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ponowna ocena projektów złożonych podczas naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie projektów dużych niezwiązanych z przedsiębiorczością w związku z prośbą wnioskodawców o wydanie opinii dotyczącej zmiany terminu realizacji operacji oraz zmiana Regulaminu Rady.

Program zebrania.25-09-2018


Wyjazd studyjny wielkopolskich LGD do Karpacza

W dniach 18-19 września 2018 r. Wielkopolska Sieć LGD realizowała operację pt. „Działania LGD na rzecz tworzenia sieci kontaktów i wzmacniania współpracy”. Operacja miała na celu aktywizację osób zaangażowanych we wdrażanie PROW, w tym rozwój obszarów wiejskich, poprzez wyjazd studyjny i spotkanie z Dolnośląską Siecią LGD, którą reprezentowały Dorota Goetz z LGD „Partnerstwo Ducha Gór” oraz Bożena Pełdiak z LGD „Kwiat lnu”. Ze Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” w wizycie studyjnej udział wzięły Agnieszka Lewandowska i Joanna Dunikowska- Krzywda, pracujące w biurze LGD. Czytaj więcej...07-09-2018


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 14 września 2018 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ponowna ocena projektu złożonego podczas naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 w zakresie projektów dużych niezwiązanych z przedsiębiorczością w związku z prośbą wnioskodawcy o wydanie opinii dotyczącej zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego.

Program zebrania.08-08-2018


Zmiana godzin otwarcia Biura

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Pracy z dnia 31.07.2018, ze względu na upały przekraczające 30oC, informujemy, że Biuro Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” w dniach 08-10.08.2018 będzie czynne w godzinach 7.30 – 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.31-07-2018


Wykonanie materiałów promocyjnych – wybór Wykonawcy

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje, że do realizacji usługi wykonania materiałów promocyjnych została wybrana oferta firmy SIM Koło Sp. z o.o. oferująca wykonanie zlecenia za kwotę 12 678,00 zł brutto.26-07-2018


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów nr 8/2018/G

W dniu 24 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 8/2018/G w zakresie promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Czytaj więcej...26-07-2018


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów nr 7/2018/G

W dniu 24 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 7/2018/G w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej. Czytaj więcej...26-07-2018


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów nr 6/2018/G

W dniu 24 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 6/2018/G w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Czytaj więcej...26-07-2018


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów nr 5/2018/G

W dniu 24 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków oa class="lancze" tabindex=1 href="doc/16-07-2018_4.pdf" powierzenie grantów nr 5/2018/G w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Czytaj więcej...18-07-2018


Oferta handlowa na zakup materiałów promocyjnych

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej przez zainteresowane podmioty na planowany zakup materiałów promocyjnych.

Czytaj dalej...16-07-2018


Wystawa rolnicza podczas Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Prezydenckich

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w wystawie rolniczej promującej rolnictwo regionu, rozwój obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczość lokalnej społeczności związaną z wykorzystaniem warunków i możliwości województwa.

Zaproszenie.

Regulamin wystawy.

Formularz zgłoszeniowy.16-07-2018


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 24 lipca 2018 r. o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów w poszczególnych zakresach tematycznych: wzmocnienia kapitału społecznego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Program zebrania.05-07-2018


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 12 lipca 2018 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ponowna ocena projektu złożonego podczas naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 w zakresie projektów dużych niezwiązanych z przedsiębiorczością w związku z prośbą wnioskodawcy o wydanie opinii dotyczącej zmiany terminu złożenia wniosku o płatność oraz zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego.

Program zebrania.02-07-2018


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 8/2018/G – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 12.06.2018 r. – 29.06.2018 r. naboru wniosków o powierzenie grantów nr 8/2018/G – w zakresie promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych złożono 8 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 179 541,00 zł02-07-2018


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2018/G – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 12.06.2018 r. – 29.06.2018 r. naboru wniosków o powierzenie grantów nr 7/2018/G – w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej kulturalnej złożono 2 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 59 276,00 zł02-07-2018


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2018/G – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 12.06.2018 r. – 29.06.2018 r. naboru wniosków o powierzenie grantów nr 6/2018/G – w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożono 12 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 317 234,00 zł02-07-2018


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2018/G – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 12.06.2018 r. – 29.06.2018 r. naboru wniosków o powierzenie grantów nr 5/2018/G – w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego złożono 2 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 10 000,00 zł22-06-2018


Podsumowanie projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne – “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

20 czerwca 2018 r. w gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, który realizowaliśmy w maju 2018 r. we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Warsztaty filmowe i telewizyjne odbyły się w 3 gminach członkowskich Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”: Babiaku, Sompolnie i Kole, w każdym z nich wzięła udział grupa 15 osób. Czytaj więcej...21-06-2018


Konkurs fotograficzny „Piękno LGD w obiektywie” rozstrzygnięty!

W dniu 15 czerwca 2018 r. komisja konkursowa powołana przez Zarząd Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, w skład której weszli: Jarosław Felczyński – Prezes, Jacek Popielarz – Wiceprezes, Agnieszka Lewandowska – Członek Zarządu oraz Adam Wilk – zawodowy fotograf dokonała wyboru najlepszych zdjęć nadesłanych na III edycję konkursu fotograficznego pt.: „Piękno LGD w obiektywie”, organizowanego przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”. Czytaj więcej...15-06-2018


Aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych

W dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

W związku z powyższym w załączeniu aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2, które należy załączać wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/umową o przyznaniu pomocy/wnioskiem o płatność.


RODO - klauzule 19.2

RODO - klauzule do karty wkładu rzeczowego 19.2

RODO - klauzule do listy obecności 19.214-06-2018


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 21 czerwca 2018 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ponowna ocena projektu złożonego podczas naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w związku z prośbą wnioskodawcy o wydanie opinii dotyczącej zmiany wysokości kosztów kwalifikowanych.

Program zebrania.12-06-2018


Spotkanie podsumowujące projekt “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące projekt, które odbędzie się 20 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku o godz. 11:00. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną produkcje reklamowe oraz spoty dotyczące gmin, których młodzi mieszkańcy wzięli udział w projekcie.

Plakat.07-06-2018


Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z zakresu projektów grantowych

6 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie projektów grantowych w związku z planowanymi naborami wniosków o powierzenie grantów nr 5/2018/G, 6/2018/G, 7/2018/G, 8/2018/G. Czytaj więcej...07-06-2018


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

6 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia". Czytaj więcej...05-06-2018


Warsztaty filmowe w Wierzbinku w ramach projektu “Warsztaty telewizyjne i filmowe “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

26 i 27 maja 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbinku odbyły się ostatnie w ramach tej edycji projektu dwudniowe warsztaty filmowe i telewizyjne organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie. Czytaj więcej...01-06-2018


Zapytanie ofertowe

Zachęcamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i do składania ofert na zakup i montaż wiat przystankowo - rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, transportem, montażem i malowaniem znajdującym się na Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa . Zadanie realizowane będzie w ramach projektu współpracy, pt. „Wielkopolska Okiem Cyklisty”. ID ogłoszenia: 92/29/05/2018.

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia29-05-2018


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 10/2018

W dniu 24.05.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pani Moniki Tołkacz - Paszkiewicz w związku ze złożonym przez Wnioskodawcę protestem oraz jego uwzględnieniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Czytaj więcej...28-05-2018


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2018/G - promocja obszaru objętego LSR

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej...28-05-2018


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018/G - rozwój infrastruktury kulturalnej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej...28-05-2018


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018/G - rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej...28-05-2018


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018/G - wzmocnienie kapitału społecznego

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej...28-05-2018


Bezpłatne szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów – projekty grantowe

W związku z nadchodzącymi naborami wniosków o powierzenie grantów, Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu dla potencjalnych Beneficjentów. Przypominamy, że za udział w szkoleniu można otrzymać 1 punkt podczas oceny wniosku o powierzenie grantu w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. Czytaj więcej...21-05-2018


Unieważnienie naborów wniosków o powierzenie grantów

W związku z wycofaniem z dalszego procedowania wniosków na projekty grantowe złożone przez Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na realizację wniosków o powierzenie grantów nabory wniosków nr 1/2017/G, 2/2017/G i 3/2017/G zostały unieważnione. Zapraszamy do złożenia wniosków podczas trwania naborów na wnioski o powierzenie grantów w terminie 12 - 29 czerwca 2018 r.

Informacja o planowanych naborach wniosków.21-05-2018


Warsztaty filmowe w Babiaku w ramach projektu “Warsztaty telewizyjne i filmowe “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

W dniach 18 i 19 maja 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku odbył się drugi z cyklu dwudniowych warsztatów filmowych i telewizyjnych organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie. Czytaj więcej...16-05-2018


Bezpłatne doradztwo dla potencjalnych Beneficjentów grantów

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” uprzejmie informuje, że w związku z planowanymi naborami wniosków o powierzenie grantów nr 5/2018/G, 6/2018/G, 7/2018/G, 8/2018/G, w gminach członkowskich Stowarzyszenia zostaną uruchomione punkty bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych Beneficjentów Czytaj więcej...15-05-2018


Warsztaty filmowe w Sompolnie w ramach projektu “Warsztaty telewizyjne i filmowe “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

W dniach 12 i 13 maja 2018 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Sompolnie odbył się pierwszy z cyklu dwudniowych warsztatów filmowych i telewizyjnych dla uczniów z trzech gmin członkowskich Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie. Czytaj więcej...14-05-2018


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanymi w dniach 12.06.2018 – 29.06.2018 naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2018/G, 6/2018/G, 7/2018/G i 8/2018/Gw zakresie projektów grantowych ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” Czytaj więcej...14-05-2018


Informacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2018/G, 6/2018/G, 7/2018/G i 8/2018/G organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanym naborze wniosków o przyznanie pomocy. Czytaj więcej...09-05-2018


Przypominamy o trwającym konkursie fotograficznym “Piękno LGD w obiektywie” – III edycja

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza do wzięciu udziału w III edycji konkursu fotograficznego “Piękno LGD w obiektywie”. Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody !!! Czytaj więcej...

Regulamin.

Karta zgłoszeniowa.07-05-2018


Zmiany w dokumentach Stowarzyszenia

W związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zmian dokonanych w dokumentach Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” na stronie internetowej zostały zamieszczone aktualne dokumenty: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR, Regulamin Rady oraz Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.30-04-2018


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 10/2018

W dniu 26.04.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pani Moniki Tołkacz - Paszkiewicz w związku ze złożonym przez Wnioskodawcę protestem. Wniosek nr SWW-11/10/2018 został złożony podczas naboru wniosków nr 10/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Czytaj więcej...24-04-2018


Gratulacje dla “Wójta roku 2017” Pana Pawła Szczepankiewicza, wójta naszej gminy członkowskiej Wierzbinek

Serdecznie gratulujemy Panu Pawłowi Szczepankiewiczowi, wójtowi gminy Wierzbinek, zdobycia tytułu "Wójt roku 2017" w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 Telewizji Polskiej S.A.

Fotorelacja z wręczenia nagrody

Informacja o nagrodzonym23-04-2018


II edycja Projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” w porozumieniu z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie rozpoczęło realizację projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”. Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjów i ostatnich klas szkoły podstawowej z terenu gmin: Babiak, Sompolno i Wierzbinek do wzięcia udziału w warsztatach: Czytaj więcej...18-04-2018


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest zmiana Regulaminu Rady oraz ponowna ocena projektu złożonego podczas naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 10/2018 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w związku ze złożonym protestem.

Program zebrania.13-04-2018


Ogólnopolskie Targi Wierzby i Wikliny SALIX 2018

20 maja odbędą się XXI Targi Wierzby i Wikliny „Salix”, połączone z Dniami Wierzbinka. Impreza łączy w sobie kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego oraz występy estradowe. Czytaj więcej...06-04-2018


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 10/2018

W dniu 05.04.2018 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 10/2018 dla projektów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej. Czytaj więcej...06-04-2018


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 9/2018

W dniu 05.04.2018 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 dla projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. Czytaj więcej...04-04-2018


Podpisanie umowy na realizację projektu współpracy

W dniu 30 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa na realizację projektu współpracy pt. "Wielkopolska Okiem Cyklisty". Czytaj więcej...03-04-2018


Wyjazd studyjny do Brukseli - udział Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

W dniach 25 - 28 marca 2018 roku zorganizowany został przez Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba we współpracy z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim reprezentującym Samorząd Wojewódzki wyjazd studyjny do Brukseli. Zaproszonych do udziału w nim zostało 26 LGD z całego regionu aby zrealizować wydarzenia „Europa przy Wielkopolskim Stole Wielkanocnym - prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski”. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” reprezentowali: Jarosław Felczyński – Prezes, Agnieszka Lewandowska - Kierownik Biura, Teresa Brzoska – lokalna rękodzielniczka oraz Kramska Kapela Podwórkowa.Czytaj więcej...29-03-2018


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz naboru nr 10/2018 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Program zebrania.12-03-2018


Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim - prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski

W dniach 26-28 marca 2018 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Posłem do Parlamentu Europejskiego Andrzejem Grzybem organizuje wyjazd studyjny do Brukseli pn. "Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim - prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski".Czytaj więcej...01-03-2018


Nabór nr 10/2018 – informacja o złożonych wnioskach

AKTUALIZACJA

W związku z wycofaniem wniosku o przyznanie pomocy przez jednego z wnioskodawców Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego naboru wniosków nr 10/2018 (zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej) złożono 11 wniosków na łączna wnioskowaną kwotę pomocy 910 100,00 zł26-02-2018


Nabór nr 10/2018 – informacja o złożonych wnioskach o przyznanie pomocy

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuję, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 10/2018 (zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej) złożono 12 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 1 010 100,00 zł26-02-2018


Nabór nr 9/2018 – informacja o złożonych wnioskach o przyznanie pomocy

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuję, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 (zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej) złożono 21 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 1 680 000,00 zł06-02-2018


Warsztat refleksyjny 06.02.2018 r. w Wierzbinku

W dniu 6 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy w Wierzbinku odbył się warsztat refleksyjny, w którym uczestniczyli członkowie organów Stowarzyszenia: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Biura LGD. Czytaj więcej...31-01-2018


Konkurs fotograficzny “Piękno LGD w obiektywie” – III edycja

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza do wzięciu udziału w III edycji konkursu fotograficznego “Piękno LGD w obiektywie”. Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody !!! Czytaj więcej...

Regulamin.

Karta zgłoszeniowa.23-01-2018


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2018 - rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...23-01-2018


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2018 - podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...12-01-2018


Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości

W dniu 9 stycznia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku oraz 10 stycznia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbyły się szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych uzyskaniem dotacji na podjęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Czytaj więcej...przerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2017. Tło nagłówka artur.