Obowiązek informacyjny RODO.

Aktualności

07-12-2018


Zmiany w dokumentach Stowarzyszenia

W związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zmian dokonanych w dokumentach Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” na stronie internetowej zostały zamieszczone aktualne dokumenty: Procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, Kryteria oceny i wyboru dla projektów związanych z przedsiębiorczością i projektów o wartości powyżej 50 tys. zł oraz Regulamin Rady. Zachęcamy do zapoznania się aktualną treścią dokumentów.29-11-2018


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanym w dniach 06.03.2019 r. – 22.03.2019 r. naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2019 i 12/2018 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”. Czytaj dalej...29-11-2018


Informacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2019 i 12/2019 organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2019 i 12/2019. Czytaj dalej...20-11-2018


Dzień Sportu w Wielkopolsce Wschodniej 2018

Już po raz siódmy, tym razem w hali sportowej w Boguszycach w gminie Wierzbinek w dniu 17 listopada 2018 r., odbyła się impreza "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej" zorganizowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia". W zawodach udział wzięło 120 uczniów reprezentujących 10 szkół podstawowych z obszaru działania Stowarzyszenia. Do rywalizacji przystąpiła młodzież z Babiaka, Brdowa, Brzeźna, Kramska, Lubstowa, Morzyczyna, Sokołowa, Wysokiego oraz Boguszyc jako gospodarze zawodów. Czytaj więcej...19-11-2018


Profesjonalne warsztaty nalewkarskie – relacja

W dniach 7-9 listopada 2018 r. odbyły się organizowane przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” profesjonalne warsztaty nalewkarskie. Warsztaty zostały przeprowadzone w trzech miejscowościach – Brzeźno (gm. Krzymów), Morzyczyn (gm. Wierzbinek) oraz Powiercie (gm. Koło). Czytaj więcej...14-11-2018


15 listopada 2018 r. - zmiana godzin otwarcia Biura

W dniu 15 listopada br. Biuro Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” będzie czynne w godz. 7:30 – 9:30 z uwagi na udział pracowników w spotkaniu.

Kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

Agnieszka Lewandowska, Kierownik Biura - tel. 664 031 378

Marcin Kaliszak, Specjalista ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej - tel. 664 031 617

Joanna Dunikowska – Krzywda, Specjalista ds. administracyjnych i rozliczeń - tel. 664 031 629

Za utrudnienia przepraszamy.06-11-2018


Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie promocyjnej “Dzień Sportu w Wielkopolsce Wschodniej”, która odbędzie się 17 listopada 2018 r.. o godz. 10:00 w hali sportowej w Boguszycach, gmina Wierzbinek. W organizowanym przez nas wydarzeniu sportowym udział wezmą uczniowie szkół podstawowych z terenu działania Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", tj. gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno i Wierzbinek.W programie imprezy zaplanowaliśmy wiele ciekawych i zabawnych konkurencji sportowych. Najlepsze szkoły otrzymają atrakcyjne nagrody w postaci bonów na sprzęt sportowy. Zachęcamy do kibicowania! Szczegóły na plakacie.02-11-2018


Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach LSR Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia

Prosimy o zapoznanie się oraz stosowanie dokumentu dotyczącego zasad informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW poprzez Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia”, który znajduje się również w zakładce “Zasady informowania i rozpowszechniania informacji”. W nowej zakładce są także logo Stowarzyszenia do pobrania w różnych wersjach kolorystycznych i formatach.

Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” na lata 2016-2023”.31-10-2018


Zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 8 listopada 2018 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ponowna ocena projektu złożonego podczas naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie projektów dużych niezwiązanych z przedsiębiorczością w związku z prośbą wnioskodawcy o wydanie opinii dotyczącej zmiany terminu złożenia wniosku o płatność.

Program zebrania.19-10-2018


Bezpłatne profesjonalne warsztaty nalewkarskie

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych profesjonalnych warsztatach nalewkarskich. Czytaj więcej...19-10-2018


Zmiana w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego (LSR) przez Społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” przekazuje do konsultacji społecznych projekt zmian w LSR, zmiany wynikają z potrzeby bardziej efektywnej realizacji strategii oraz zintensyfikowania wydatkowania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Proponowane zmiany w strategii dotyczą:

1) Tabeli nr 16 LSR – Specyfikacja i opis celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć.

2) Tabeli nr 17 LSR – Struktura celów i wskaźników.

3) Załącznika nr 3 do LSR – Plan działania.

4)Rozdziału IX LSR – Plan Komunikacji.

5) Załącznika nr 5 do LSR – Plan Komunikacji.

6) Lokalnych kryteriów wyboru operacji wraz z opisem.

W powyższych dokumentach zapisy wykreślone oznaczone są kolorem czerwonym, zapisy wprowadzone i proponowane oznaczone są kolorem zielonym.

rocedura zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego (LSR) przez Społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” (w tym sposób konsultacji społecznych) jest dokonywana na podstawie załącznika nr 1 do LSR “Procedura aktualizacji LSR”.

Konsultacje społeczne w zakresie zmian w LSR są przeprowadzane wyłącznie w formie konsultacji elektronicznych.

Udział w konsultacjach może wziąć każdy zainteresowany podmiot lub osoba fizyczna z obszaru Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.wielkopolskawschodnia.pl oraz stronach internetowych gmin członkowskich (www.babiak.org.pl, www.gminakolo.e-witryna.info, www.gminakramsk.pl, www.krzymow.pl, www.sompolno.pl, www.wierzbinek.pl). Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: fundusze@wielkopolskawschodnia.pl w terminie: 19.10.2018 - 26.10.2018 r. (w ostatnim dniu konsultacji formularz konsultacyjny musi zostać przesłany do godz. 15.00).

FORMULARZ KONSULTACYJNY.12-10-2018


Zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 18 października 2018 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ponowna ocena projektów złożonych podczas naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie projektów dużych niezwiązanych z przedsiębiorczością w związku z prośbą wnioskodawców o wydanie opinii dotyczącej zmiany terminu realizacji operacji oraz zmiana Regulaminu Rady.

Program zebrania.25-09-2018


Wyjazd studyjny wielkopolskich LGD do Karpacza

W dniach 18-19 września 2018 r. Wielkopolska Sieć LGD realizowała operację pt. „Działania LGD na rzecz tworzenia sieci kontaktów i wzmacniania współpracy”. Operacja miała na celu aktywizację osób zaangażowanych we wdrażanie PROW, w tym rozwój obszarów wiejskich, poprzez wyjazd studyjny i spotkanie z Dolnośląską Siecią LGD, którą reprezentowały Dorota Goetz z LGD „Partnerstwo Ducha Gór” oraz Bożena Pełdiak z LGD „Kwiat lnu”. Ze Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” w wizycie studyjnej udział wzięły Agnieszka Lewandowska i Joanna Dunikowska- Krzywda, pracujące w biurze LGD. Czytaj więcej...07-09-2018


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 14 września 2018 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ponowna ocena projektu złożonego podczas naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 w zakresie projektów dużych niezwiązanych z przedsiębiorczością w związku z prośbą wnioskodawcy o wydanie opinii dotyczącej zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego.

Program zebrania.08-08-2018


Zmiana godzin otwarcia Biura

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Pracy z dnia 31.07.2018, ze względu na upały przekraczające 30oC, informujemy, że Biuro Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” w dniach 08-10.08.2018 będzie czynne w godzinach 7.30 – 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.31-07-2018


Wykonanie materiałów promocyjnych – wybór Wykonawcy

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje, że do realizacji usługi wykonania materiałów promocyjnych została wybrana oferta firmy SIM Koło Sp. z o.o. oferująca wykonanie zlecenia za kwotę 12 678,00 zł brutto.26-07-2018


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów nr 8/2018/G

W dniu 24 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 8/2018/G w zakresie promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Czytaj więcej...26-07-2018


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów nr 7/2018/G

W dniu 24 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 7/2018/G w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej. Czytaj więcej...26-07-2018


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów nr 6/2018/G

W dniu 24 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 6/2018/G w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Czytaj więcej...26-07-2018


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów nr 5/2018/G

W dniu 24 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków oa class="lancze" tabindex=1 href="doc/16-07-2018_4.pdf" powierzenie grantów nr 5/2018/G w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Czytaj więcej...18-07-2018


Oferta handlowa na zakup materiałów promocyjnych

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej przez zainteresowane podmioty na planowany zakup materiałów promocyjnych.

Czytaj dalej...16-07-2018


Wystawa rolnicza podczas Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Prezydenckich

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w wystawie rolniczej promującej rolnictwo regionu, rozwój obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczość lokalnej społeczności związaną z wykorzystaniem warunków i możliwości województwa.

Zaproszenie.

Regulamin wystawy.

Formularz zgłoszeniowy.16-07-2018


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 24 lipca 2018 r. o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów w poszczególnych zakresach tematycznych: wzmocnienia kapitału społecznego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Program zebrania.05-07-2018


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 12 lipca 2018 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ponowna ocena projektu złożonego podczas naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 w zakresie projektów dużych niezwiązanych z przedsiębiorczością w związku z prośbą wnioskodawcy o wydanie opinii dotyczącej zmiany terminu złożenia wniosku o płatność oraz zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego.

Program zebrania.02-07-2018


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 8/2018/G – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 12.06.2018 r. – 29.06.2018 r. naboru wniosków o powierzenie grantów nr 8/2018/G – w zakresie promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych złożono 8 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 179 541,00 zł02-07-2018


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2018/G – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 12.06.2018 r. – 29.06.2018 r. naboru wniosków o powierzenie grantów nr 7/2018/G – w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej kulturalnej złożono 2 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 59 276,00 zł02-07-2018


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2018/G – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 12.06.2018 r. – 29.06.2018 r. naboru wniosków o powierzenie grantów nr 6/2018/G – w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożono 12 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 317 234,00 zł02-07-2018


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2018/G – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 12.06.2018 r. – 29.06.2018 r. naboru wniosków o powierzenie grantów nr 5/2018/G – w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego złożono 2 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 10 000,00 zł22-06-2018


Podsumowanie projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne – “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

20 czerwca 2018 r. w gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, który realizowaliśmy w maju 2018 r. we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Warsztaty filmowe i telewizyjne odbyły się w 3 gminach członkowskich Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”: Babiaku, Sompolnie i Kole, w każdym z nich wzięła udział grupa 15 osób. Czytaj więcej...21-06-2018


Konkurs fotograficzny „Piękno LGD w obiektywie” rozstrzygnięty!

W dniu 15 czerwca 2018 r. komisja konkursowa powołana przez Zarząd Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, w skład której weszli: Jarosław Felczyński – Prezes, Jacek Popielarz – Wiceprezes, Agnieszka Lewandowska – Członek Zarządu oraz Adam Wilk – zawodowy fotograf dokonała wyboru najlepszych zdjęć nadesłanych na III edycję konkursu fotograficznego pt.: „Piękno LGD w obiektywie”, organizowanego przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”. Czytaj więcej...15-06-2018


Aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych

W dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

W związku z powyższym w załączeniu aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2, które należy załączać wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/umową o przyznaniu pomocy/wnioskiem o płatność.


RODO - klauzule 19.2

RODO - klauzule do karty wkładu rzeczowego 19.2

RODO - klauzule do listy obecności 19.214-06-2018


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 21 czerwca 2018 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ponowna ocena projektu złożonego podczas naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w związku z prośbą wnioskodawcy o wydanie opinii dotyczącej zmiany wysokości kosztów kwalifikowanych.

Program zebrania.12-06-2018


Spotkanie podsumowujące projekt “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące projekt, które odbędzie się 20 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku o godz. 11:00. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną produkcje reklamowe oraz spoty dotyczące gmin, których młodzi mieszkańcy wzięli udział w projekcie.

Plakat.07-06-2018


Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z zakresu projektów grantowych

6 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie projektów grantowych w związku z planowanymi naborami wniosków o powierzenie grantów nr 5/2018/G, 6/2018/G, 7/2018/G, 8/2018/G. Czytaj więcej...07-06-2018


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

6 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia". Czytaj więcej...05-06-2018


Warsztaty filmowe w Wierzbinku w ramach projektu “Warsztaty telewizyjne i filmowe “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

26 i 27 maja 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbinku odbyły się ostatnie w ramach tej edycji projektu dwudniowe warsztaty filmowe i telewizyjne organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie. Czytaj więcej...01-06-2018


Zapytanie ofertowe

Zachęcamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i do składania ofert na zakup i montaż wiat przystankowo - rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, transportem, montażem i malowaniem znajdującym się na Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa . Zadanie realizowane będzie w ramach projektu współpracy, pt. „Wielkopolska Okiem Cyklisty”. ID ogłoszenia: 92/29/05/2018.

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia29-05-2018


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 10/2018

W dniu 24.05.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pani Moniki Tołkacz - Paszkiewicz w związku ze złożonym przez Wnioskodawcę protestem oraz jego uwzględnieniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Czytaj więcej...28-05-2018


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2018/G - promocja obszaru objętego LSR

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej...28-05-2018


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018/G - rozwój infrastruktury kulturalnej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej...28-05-2018


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018/G - rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej...28-05-2018


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018/G - wzmocnienie kapitału społecznego

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej...28-05-2018


Bezpłatne szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów – projekty grantowe

W związku z nadchodzącymi naborami wniosków o powierzenie grantów, Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu dla potencjalnych Beneficjentów. Przypominamy, że za udział w szkoleniu można otrzymać 1 punkt podczas oceny wniosku o powierzenie grantu w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. Czytaj więcej...21-05-2018


Unieważnienie naborów wniosków o powierzenie grantów

W związku z wycofaniem z dalszego procedowania wniosków na projekty grantowe złożone przez Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na realizację wniosków o powierzenie grantów nabory wniosków nr 1/2017/G, 2/2017/G i 3/2017/G zostały unieważnione. Zapraszamy do złożenia wniosków podczas trwania naborów na wnioski o powierzenie grantów w terminie 12 - 29 czerwca 2018 r.

Informacja o planowanych naborach wniosków.21-05-2018


Warsztaty filmowe w Babiaku w ramach projektu “Warsztaty telewizyjne i filmowe “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

W dniach 18 i 19 maja 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku odbył się drugi z cyklu dwudniowych warsztatów filmowych i telewizyjnych organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie. Czytaj więcej...16-05-2018


Bezpłatne doradztwo dla potencjalnych Beneficjentów grantów

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” uprzejmie informuje, że w związku z planowanymi naborami wniosków o powierzenie grantów nr 5/2018/G, 6/2018/G, 7/2018/G, 8/2018/G, w gminach członkowskich Stowarzyszenia zostaną uruchomione punkty bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych Beneficjentów Czytaj więcej...15-05-2018


Warsztaty filmowe w Sompolnie w ramach projektu “Warsztaty telewizyjne i filmowe “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

W dniach 12 i 13 maja 2018 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Sompolnie odbył się pierwszy z cyklu dwudniowych warsztatów filmowych i telewizyjnych dla uczniów z trzech gmin członkowskich Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie. Czytaj więcej...14-05-2018


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanymi w dniach 12.06.2018 – 29.06.2018 naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2018/G, 6/2018/G, 7/2018/G i 8/2018/Gw zakresie projektów grantowych ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” Czytaj więcej...14-05-2018


Informacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2018/G, 6/2018/G, 7/2018/G i 8/2018/G organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanym naborze wniosków o przyznanie pomocy. Czytaj więcej...09-05-2018


Przypominamy o trwającym konkursie fotograficznym “Piękno LGD w obiektywie” – III edycja

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza do wzięciu udziału w III edycji konkursu fotograficznego “Piękno LGD w obiektywie”. Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody !!! Czytaj więcej...

Regulamin.

Karta zgłoszeniowa.07-05-2018


Zmiany w dokumentach Stowarzyszenia

W związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zmian dokonanych w dokumentach Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” na stronie internetowej zostały zamieszczone aktualne dokumenty: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR, Regulamin Rady oraz Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.30-04-2018


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 10/2018

W dniu 26.04.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pani Moniki Tołkacz - Paszkiewicz w związku ze złożonym przez Wnioskodawcę protestem. Wniosek nr SWW-11/10/2018 został złożony podczas naboru wniosków nr 10/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Czytaj więcej...24-04-2018


Gratulacje dla “Wójta roku 2017” Pana Pawła Szczepankiewicza, wójta naszej gminy członkowskiej Wierzbinek

Serdecznie gratulujemy Panu Pawłowi Szczepankiewiczowi, wójtowi gminy Wierzbinek, zdobycia tytułu "Wójt roku 2017" w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 Telewizji Polskiej S.A.

Fotorelacja z wręczenia nagrody

Informacja o nagrodzonym23-04-2018


II edycja Projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” w porozumieniu z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie rozpoczęło realizację projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”. Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjów i ostatnich klas szkoły podstawowej z terenu gmin: Babiak, Sompolno i Wierzbinek do wzięcia udziału w warsztatach: Czytaj więcej...18-04-2018


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest zmiana Regulaminu Rady oraz ponowna ocena projektu złożonego podczas naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 10/2018 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w związku ze złożonym protestem.

Program zebrania.13-04-2018


Ogólnopolskie Targi Wierzby i Wikliny SALIX 2018

20 maja odbędą się XXI Targi Wierzby i Wikliny „Salix”, połączone z Dniami Wierzbinka. Impreza łączy w sobie kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego oraz występy estradowe. Czytaj więcej...06-04-2018


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 10/2018

W dniu 05.04.2018 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 10/2018 dla projektów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej. Czytaj więcej...06-04-2018


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 9/2018

W dniu 05.04.2018 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 dla projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. Czytaj więcej...04-04-2018


Podpisanie umowy na realizację projektu współpracy

W dniu 30 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa na realizację projektu współpracy pt. "Wielkopolska Okiem Cyklisty". Czytaj więcej...03-04-2018


Wyjazd studyjny do Brukseli - udział Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

W dniach 25 - 28 marca 2018 roku zorganizowany został przez Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba we współpracy z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim reprezentującym Samorząd Wojewódzki wyjazd studyjny do Brukseli. Zaproszonych do udziału w nim zostało 26 LGD z całego regionu aby zrealizować wydarzenia „Europa przy Wielkopolskim Stole Wielkanocnym - prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski”. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” reprezentowali: Jarosław Felczyński – Prezes, Agnieszka Lewandowska - Kierownik Biura, Teresa Brzoska – lokalna rękodzielniczka oraz Kramska Kapela Podwórkowa.Czytaj więcej...29-03-2018


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz naboru nr 10/2018 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Program zebrania.12-03-2018


Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim - prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski

W dniach 26-28 marca 2018 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Posłem do Parlamentu Europejskiego Andrzejem Grzybem organizuje wyjazd studyjny do Brukseli pn. "Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim - prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski".Czytaj więcej...01-03-2018


Nabór nr 10/2018 – informacja o złożonych wnioskach

AKTUALIZACJA

W związku z wycofaniem wniosku o przyznanie pomocy przez jednego z wnioskodawców Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego naboru wniosków nr 10/2018 (zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej) złożono 11 wniosków na łączna wnioskowaną kwotę pomocy 910 100,00 zł26-02-2018


Nabór nr 10/2018 – informacja o złożonych wnioskach o przyznanie pomocy

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuję, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 10/2018 (zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej) złożono 12 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 1 010 100,00 zł26-02-2018


Nabór nr 9/2018 – informacja o złożonych wnioskach o przyznanie pomocy

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuję, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 (zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej) złożono 21 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 1 680 000,00 zł06-02-2018


Warsztat refleksyjny 06.02.2018 r. w Wierzbinku

W dniu 6 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy w Wierzbinku odbył się warsztat refleksyjny, w którym uczestniczyli członkowie organów Stowarzyszenia: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Biura LGD. Czytaj więcej...31-01-2018


Konkurs fotograficzny “Piękno LGD w obiektywie” – III edycja

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza do wzięciu udziału w III edycji konkursu fotograficznego “Piękno LGD w obiektywie”. Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody !!! Czytaj więcej...

Regulamin.

Karta zgłoszeniowa.23-01-2018


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2018 - rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...23-01-2018


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2018 - podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...12-01-2018


Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości

W dniu 9 stycznia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku oraz 10 stycznia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbyły się szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych uzyskaniem dotacji na podjęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Czytaj więcej...20-12-2017


Bezpłatne doradztwo dla potencjalnych beneficjentów z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” uprzejmie informuje, że w związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 i 10/2018, z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, w gminach członkowskich Stowarzyszenia zostaną uruchomione punkty bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych beneficjentów. Czytaj dalej...16-12-2017


Warsztaty tworzenia tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych

W grudniu 2017 r. Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” zorganizowało 3 cykle dwudniowych warsztatów dla mieszkańców z dziedziny wykonywania tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych. Uczestniczki warsztatów pod okiem Pani Teresy Brzoski, naszej lokalnej twórczyni, wykonały stroiki roślinne z krepiny oraz bombki zdobione na wiele sposobów. Powstały piękne ozdoby świąteczne. Czytaj więcej...08-12-2017


Bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla Beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości - podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. Przypominamy, że za udział w szkoleniu można otrzymać 1 punkt podczas oceny wniosku o przyznanie pomocy w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. Czytaj więcej...07-12-2017


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 8/2017

W dniu 05.12.2017 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 82017 dla projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł niezwiązanych z przedsiębiorczością w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego. Czytaj więcej...07-12-2017


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 7/2017

W dniu 05.12.2017 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2017 dla projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł niezwiązanych z przedsiębiorczością w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej. Czytaj więcej...07-12-2017


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 6/2017

W dniu 05.12.2017 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017 dla projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł niezwiązanych z przedsiębiorczością w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Czytaj więcej...28-11-2017


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 5 grudnia 2017 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12.

Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017, 7/2017 i 8/2017 – w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, niedotyczących przedsiębiorczości.

Program zebrania.27-11-2017


Spotkanie podsumowujące projekt “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

22 listopada 2017 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt "Warsztaty filmowe i telewizyjne "Nakręcona gmina" - edukacja artystyczna młodzieży". W obecności władz gmin, dyrekcji szkół, nauczycieli - opiekunów grup i uczestników warsztatów z gmin Kramsk, Krzymów i Koło obejrzeliśmy efekty pracy młodzieży - spoty reklamowe produktów z życia codziennego potraktowane z przymrużeniem oka oraz filmy promujące gminy, widziane oczyma ich młodych mieszkańców. Czytaj więcej...20-11-2017


Bezpłatne warsztaty tworzenia tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach tworzenia tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych. Czytaj dalej...20-11-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 8/2017 – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 30.10.2017 r. – 17.11.2017 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 8/2017 – w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, niedotyczących przedsiębiorczości, w ramach zakresu tematycznego: zachowanie dziedzictwa lokalnego złożono 1 wniosek na łączną kwotę: 50 100,00 zł.20-11-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2017 – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 30.10.2017 r. – 17.11.2017 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2017 – w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, niedotyczących przedsiębiorczości, w ramach zakresu tematycznego: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej złożono 3 wnioski na łączną kwotę: 557 760,44 zł.20-11-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017 – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 30.10.2017 r. – 17.11.2017 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017 – w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, niedotyczących przedsiębiorczości, w ramach zakresu tematycznego: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożono 5 wniosków na łączną kwotę: 867 240,33 zł.10-11-2017


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantu nr 4/2017/G

W dniu 07.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 4/2017/G w zakresie promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Czytaj więcej...10-11-2017


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantu nr 3/2017/G

W dniu 07.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 3/2017/G w zakresie budowy lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej. Czytaj więcej...10-11-2017


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2/2017/G

W dniu 07.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2/2017/G w zakresie budowy lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Czytaj więcej...10-11-2017


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantu nr 1/2017/G

W dniu 07.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 1/2017/G w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Czytaj więcej...10-11-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 1/2016

W dniu 07.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosków złożonych przez Gminę Koło oraz gminę Krzymów w związku z prośbą Wnioskodawców o wydanie opinii dot. planowanej zmiany terminu złożenia wniosku o płatność. Czytaj więcej...06-11-2017


Informacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 i 10/2018 organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 i 10/2018. Czytaj więcej...06-11-2017


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanym w dniach 06.02.2018 r. – 23.02.2018 r. naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 i 10/2018 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”. Czytaj więcej...31-10-2017


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 7 listopada 2017 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12.

Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów w poszczególnych zakresach tematycznych: wzmocnienia kapitału społecznego, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz ponowna ocena operacji, co do której została złożona prośba o wydanie opinii w związku z planowaną przez wnioskodawcę zmianą operacji, dot. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł. niedotyczących przedsiębiorczości.

Program zebrania.24-10-2017


Dzień sporu w Wielkopolsce Wschodniej – relacja

W minioną sobotę 21 października 2017 r. w Hali sportowej przy Zespole Szkół w Wysokiem, gmina Kramsk odbyła się VI edycja imprezy „Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej”. Czytaj więcej...16-10-2017


Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie promocyjnej “Dzień Sportu w Wielkopolsce Wschodniej”, która odbędzie się 21 października br. o godz. 10:00 w hali sportowej Zespołu Szkół w Wysokiem, gmina Kramsk.

W organizowanym przez nas wydarzeniu sportowym udział wezmą uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu działania Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", tj. gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno i Wierzbinek.

W programie imprezy zaplanowaliśmy wiele ciekawych i zabawnych konkurencji sportowych.

Najlepsze szkoły otrzymają atrakcyjne nagrody w postaci talonów na sprzęt sportowy.

Zachęcamy do kibicowania! Sczegóły na plakacie.16-10-2017


Uwaga beneficjenci – od 16.10.2017 r. obowiązują nowe wzory wniosków składanych w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r. Czytaj więcej...13-10-2017


Konkurs „Działania godne uwagi”

Stowarzyszenie Centrum PISOP zaprasza do udziału w Konkursie pn.: „Działania Godne Uwagi”.

Celem Konkursu jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskie­­ organizacje oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców. Plakat. Czytaj więcej...13-10-2017


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2017 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...13-10-2017


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2017 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...13-10-2017


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2017 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...10-10-2017


Warsztaty w Powierciu w ramach projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

W dniach 7 i 8 października 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu odbył się ostatni cykl dwudniowych warsztatów filmowych i telewizyjnych dla uczniów gimnazjum z gmin członkowskich Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie. Czytaj więcej...29-09-2017


Warsztaty w Brzeźnie w ramach projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

W dniach 25 i 26 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbył się drugi z zaplanowanych 3 cykli dwudniowych warsztatów dla uczniów gimnazjum z gmin członkowskich Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie. Czytaj więcej...29-09-2017


Warsztaty w Kramsku w ramach projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

W dniach 23 i 24 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku odbył się pierwszy z zaplanowanych 3 cykli dwudniowych warsztatów dla uczniów gimnazjum z gmin członkowskich Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie. Czytaj więcej...29-09-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2017/G – informacja o złożonych wnioskach – AKTUALIZACJA

W związku z wycofaniem wniosku o powierzenie grantu przez jednego z wnioskodawców Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 05.09.2017 r. – 21.09.2017 r. nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2017/G – w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej złożono 2 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 59 276,00 zł.25-09-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017/G – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 05.09.2017 r. – 21.09.2017 r. nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017/G – w zakresie promocji obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych złożono 7 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 176 574,00 zł.25-09-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2017/G – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 05.09.2017 r. – 21.09.2017 r. nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2017/G – w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej złożono 3 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 89 274,00 zł.25-09-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017/G – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 05.09.2017 r. – 21.09.2017 r. nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017/G – w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożono 9 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 240 196,00 zł.25-09-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 05.09.2017 r. – 21.09.2017 r. nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G – w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego złożono 1 wniosek na łączną wnioskowaną kwotę 5 000,00 zł.15-09-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 5/2017

W dniu 12.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku złożonego przez firmę PHU “MAR-POL” Marcin Misiak w związku z prośbą Wnioskodawcy o wydanie opinii dot. zmiany terminu złożenia wniosku o płatność. Czytaj więcej...15-09-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 1/2017

W dniu 12.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku złożonego przez Gminę Sompolno w związku z prośbą Wnioskodawcy o wydanie opinii dot. planowanej zmiany zakresu rzeczowo-finansowego operacji. Czytaj więcej...14-09-2017


Uwaga wnioskodawcy – zmiana wniosku o wpis do ewidencji producentów

13 września br. zmienił się formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów. Czytaj więcej...08-09-2017


Projekt “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” w porozumieniu z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie przystąpiło do realizacji projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”. Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjów z terenu gmin: Koło, Kramsk i Krzymów do wzięcia udziału w warsztatach: Plakat Czytaj więcej...05-09-2017


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 12 września 2017 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ponowna ocena operacji, co do których zostały złożone prośby o wydanie opinii w związku z planowanymi przez Wnioskodawców zmianami operacji, dot. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł. niedotyczących przedsiębiorczości oraz naboru nr 5/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Program zebrania.21-08-2017


Ogłoszenie nr 4/2017/G - projekt grantowy z zakresu promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...21-08-2017


Ogłoszenie nr 3/2017/G - projekt grantowy z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...21-08-2017


Ogłoszenie nr 2/2017/G - projekt grantowy z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...21-08-2017


Ogłoszenie nr 1/2017/G - projekt grantowy z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...30-07-2017


Informacja o planowanych naborach wniosków nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 organizowanych przez Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami Procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanym naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 Czytaj dalej...30-07-2017


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanymi w dniach 30.10.2017 – 17.11.2017 naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł niezwiązanych z przedsiębiorczością o ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” Czytaj dalej...13-07-2017


Zmiana harmonogramu planowanych naborów wniosków oraz aktualizacja procedur dla projektów z zakresu przedsiębiorczości oraz projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanymi dokumentami znajdującymi się na naszej stronie internetowej:

- Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

- Procedura oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys.28-06-2017


Jarmark Produktu Lokalnego – relacja z imprezy

W niedzielę, 25 czerwca 2017 r. na kompleksie boisk sportowych przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie odbył się Jarmark Produktu Lokalnego zorganizowany przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” we współpracy z Miastem i Gminą Sompolno. Czytaj więcej...13-06-2017


Jarmark Produktu Lokalnego

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza na Jarmark Produktu Lokalnego, który odbędzie się 25 czerwca 2017 r. na boisku sportowym przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie. Czytaj dalej...07-06-2017


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanymi w dniach 05.09.2017 r. – 21.09.2017 r. naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G w zakresie projektów grantowych ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”. Czytaj dalej...07-06-2017


Informacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G. Czytaj dalej...02-06-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 5/2017

W dniu 30.05.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pana Michała Borowskiego w związku z uwzględnieniem przez Zarząd Województwa złożonego przez Wnioskodawcę protestu. Wniosek nr SWW-4/5/2017 został złożony podczas naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

W załączeniu lista ocenionych operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista ocenionych operacji po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady.02-06-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 4/2017

W dniu 30.05.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pani Renaty Szpikowskiej w związku z uwzględnieniem przez Zarząd Województwa złożonego przez Wnioskodawcę protestu. Wniosek nr SWW-4/4/2017 został złożony podczas naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

W załączeniu lista ocenionych operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista ocenionych operacji po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady.26-05-2017


Szkolenie dla gospodarstw agroturystycznych w Olandii

Fundacja OLANDIA zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu skierowanym do gospodarstw agroturystycznych, które odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2017 r. w Prusimiu (woj. wielkopolskie). Zapisy trwają do 10.06.2017 r. Zakres szkolenia i informacje o szkoleniu na plakacie.23-05-2017


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 30 maja 2017 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ponowna ocena projektów co do których zostały złożone protesty, dot. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz naboru nr 5/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Program zebrania.19-05-2017


KONKURS KULINARNY “SMAKI LGD” – II EDYCJA

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza do uczestnictwa w II edycji Konkursu kulinarnego "Smaki LGD". W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani z obszaru działania LGD tj. z gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno, Wierzbinek. Konkurs odbędzie się 25 czerwca 2017 roku w Sompolnie.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu oraz wypełnienie Karty zgłoszeniowej, którą należy dostarczyć do Biura Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" (Kramsk, ul. Kurpińskiego 6) lub wysłać na adres mailowy: fundusze@wielkopolskawschodnia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2017 roku.

Regulamin konkursu.

Karta zgłoszeniowa.19-05-2017


Zmiana harmonogramu planowanych naborów wniosków oraz aktualizacja procedur dla grantobiorców

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym harmonogramem planowanych naborów wniosków oraz z aktualizacją “Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli”. Razem z nową wersją procedury znajdą Państwo wzory wniosku o udzielenie grantu, umowy o powierzenie grantu oraz wniosku o rozliczenie grantu. Zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją ww. dokumentów.15-05-2017


Rajd Rowerowy “LGD na Dwóch Kółkach”

13 maja 2017 r. odbył się Rajd Rowerowy “LGD na Dwóch Kółkach”. Z każdej gminy członkowskiej Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” wyruszyła grupa rowerzystów, ...Czytaj więcej...04-05-2017


Konkurs “Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich do wzięcia udziału w V edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć w Zaproszeniu.13-04-2017


14 kwietnia 2017 r. Biuro czynne do godz. 13:00

W dniu 14 kwietnia 2017 r. Biuro Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” będzie czynne w godz. 7:30 -13:00. Za utrudnienia przepraszamy. Czytaj dalej...12-04-2017


Zaproszenie do udziału w rajdzie rowerowym “LGD na dwóch kółkach”

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza do udziału w rajdzie rowerowym “LGD na dwóch kółkach”, który odbędzie się 13.05.2017 r. Czytaj dalej...

Regulamin rajdu rowerowego.10-04-2017


Projekty grantowe – informacja o zmianach w naborach wniosków

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” uprzejmie informuje, że wystąpiło do Samorządu Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o zmianę w harmonogramie naborów i przesunięcie naboru wniosków w zakresie projektów grantowych na drugie półrocze 2017 r.

W związku z powyższym planowane w terminie 12.04.2017-28.04-2017 nabory wniosków nie odbędą się.

Po pozytywnej akceptacji zmian w harmonogramie naborów dokonanej przez Samorząd Województwa o aktualnym terminie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów grantowych Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia poinformuje na 90 dni przed jego rozpoczęciem.05-04-2017


Szkolenie dla beneficjantów dotyczące projektów grantowych

29 marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbyło się szkolenie dla wnioskodawców zainteresowanych złożeniem wniosków w zakresie projektów grantowych. Czytaj dalej...05-04-2017


Szkolenie dla członków organów Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

28 marca br. w Urzędzie Gminy w Kramsku odbyło się szkolenie nt. “Wsparcie przedsiębiorczości i projekty grantowe w ramach LSR” dla członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady i pracowników Biura Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”. Czytaj dalej...31-03-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 5/2017

W dniu 28.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pana Michała Borowskiego w związku ze złożonym przez Wnioskodawcę protestem. Wniosek nr SWW-4/5/2017 został złożony podczas naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

W załączeniu lista ocenionych operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista ocenionych operacji po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady.31-03-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 4/2017

W dniu 28.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pani Renaty Szpikowskiej w związku ze złożonym przez Wnioskodawcę protestem. Czytaj dalej ...Wniosek nr SWW-4/4/2017 został złożony podczas naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

W załączeniu lista ocenionych operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista ocenionych operacji po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady.27-03-2017


Biuro nieczynne w dn. 28.03.2017 r.

W dniu 28 marca 2017 r. Biuro Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” będzie nieczynne z uwagi na udział pracowników Biura w szkoleniu. Za utrudnienia przepraszamy.20-03-2017


Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym wnioskodawcy/beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl.16-03-2017


Bezpłatne szkolenie dla Beneficjentów – PROJEKTY GRANTOWE

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla Beneficjentów z zakresu projektów grantowych, które odbędzie się 29.03.2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie. Czytaj dalej...10-03-2017


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 4/2017

W dniu 07.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 4/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Czytaj dalej...10-03-2017


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 5/2017

W dniu 07.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 5/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Czytaj dalej...28-02-2017


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 7 marca 2017 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz naboru nr 5/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Program zebrania.24-02-2017


Szkolenie „Warunki prowadzenia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zaprasza osoby zainteresowane na szkolenie nt.: „Warunki prowadzenia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego” organizowane w dniu 7 marca 2017 r. Czytaj dalej...23-02-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2017 – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 01.02.2017 r. – 22.02.2017 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2017 – w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, złożono 18 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 1 794 807,80 zł.23-02-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017 – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 01.02.2017 r. – 22.02.2017 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017 – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, złożono 12 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 960 000,00 zł.22-02-2017


Wyróżnienie Pasjonat Sportowej Polski 2017

Klub Sportowej Polski co roku przyznaje Wyróżnienie Pasjonata Sportowej Polski dla osób, które budują sportowe oblicze gminy, promują sport i rekreację oraz zachęcają do zdrowego stylu życia. Każda jednostka samorządowa może zgłosić do wyróżnienia medalem Klubu Sportowej Polski przedstawiciela powiatu lub gminy, który przez swoje zachowanie jest wzorem dla mieszkańców, uczniów i sportowców. Zgłoszenia do wyróżnienia można składać na ankiecie weryfikacyjnej na adres mailowy biuro@sportowapolska.eu do 28 kwietnia br.

Regulamin.07-02-2017


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła pomocnicze tabele finansowe przy wypełnianiu biznesplanu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła na swojej stronie internetowej pomocnicze tabele finansowe, które mają ułatwić wypełnianie części ekonomicznej biznesplanu w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Tabele są do pobrania tutaj.02-02-2017


Szkolenia dla beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości

W dniach 17 i 18 stycznia 2017 r. odbyły się szkolenia dla naszych przyszłych beneficjentów dotyczące podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej zorganizowane w związku z ogłoszonymi naborami wniosków w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej...01-02-2017


Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w szkoleniu

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w kursie szkoleniowym przygotowującym do działań społecznych edukatorów bioróżnorodności dla obszarów wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego, który odbędzie się w dniach 23 - 25.02.2017 r. w Witaszycach. Szkolenie jest częścią projektu pn. „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”. Czytaj dalej...30-01-2017


Ważna informacja dla naszych przyszłych wnioskodawców

Każdy potencjalny beneficjent działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 musi posiadać numer identyfikacyjny producentów, nadawany w trybie przepisów krajowych o systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Przypominamy również o konieczności uaktualnienia danych w już dokonanych wpisach. Zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym lub w razie nieotrzymania numeru do czasu złożenia projektu – wniosek o wpis do ewidencji producentów złożony w ARiMR, jest załącznikiem do składanych u nas wniosków.

Aby taki numer otrzymać lub zgłosić zmiany we wpisie do ewidencji należy złożyć wypełniony wniosek do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiednio do swojego miejsca zamieszkania:

1. Konin, ul. Hurtowa 1

2. Koło, ul. Kolejowa 13

Wnioski można pobrać bezpośrednio ze strony ARMIR.23-01-2017


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowuje portal służący wnioskodawcom/beneficjentom do zamieszczania zapytań ofertowych

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Czytaj dalej...18-01-2017


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...18-01-2017


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...12-01-2017


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 1/2016

W dniu 10.01.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 1/2016. Czytaj dalej...12-01-2017


Informacja dla przyszłych wnioskodawców – nieprawidłowe działanie generatora wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przekazał informację odnośnie rozważanej możliwości zablokowania korzystania z generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ("inne" i "premie") w związku z jego błędnym działaniem zakresie wyliczania tabel finansowych biznesplanu.

Informacja o terminie zablokowania działania generatora zostanie przez nas przekazana niezwłocznie po jej otrzymaniu.11-01-2017


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanymi w dniach 12.04.2017 r. – 28.04.2017 r. naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G w zakresie projektów grantowych ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”.

Czytaj dalej...11-01-2017


Informacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G.

Czytaj dalej...02-01-2017


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 10 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 – w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, niedotyczących przedsiębiorczości.

Program zebrania.przerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2017. Tło nagłówka artur.