Aktualności

25-05-2015


Festyn Smaki LGD"

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza do udziału w Festynie "Smaki LGD", który odbędzie się 7 czerwca 2015 w Centrum Sportów Ekstremalnych w Paprotni, Gmina Krzymów. Czytaj dalej...12-05-2015


Konkurs kulinarny "Smaki LGD"

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Konkursie kulinarnym "Smaki LGD". W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani z obszaru działania LGD tj. z gmin: Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek.

Konkurs odbędzie się 7 czerwca 2015 roku w Centrum Sportów Ekstremalnych w Paprotni, gmina Krzymów. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu oraz wypełnienie Karty zgłoszenia, którą należy dostarczyć Biura Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" (Kramsk, ul. Kurpińskiego 6) lub wysłać na adres mailowy fundusze@wielkopolskawschodnia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 27 maja 2015 roku.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia12-05-2015


Konkurs fotograficzny "Piękno LGD w obiektywie" rozstrzygnięty

W dniu 11 maja 2015 r. komisja Jurorska powołana przez Zarząd Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", w skład której weszli: Jarosław Felczyński - Prezes, Agnieszka Lewandowska - Członek Zarządu oraz Adam Wilk - zawodowy fotograf dokonała wyboru najlepszych zdjęć nadesłanych na II edycję konkursu fotograficznego pt.: "Piękno LGD w obiektywie" organizowanego przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia". Do konkursy przystąpiły 44 osoby, które łącznie zgłosiły prawie 140 fotografii. Czytaj więcej...11-05-2015


Konferencja podsumowująca wdrażanie osi 4 LEADER PROW 2007-2013 - 20 maja 2015 r. w Brdowie

Zarząd Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"" serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru działania Stowarzyszenia, tj. gmin Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek do udziału w Konferencji podsumowującej wdrażanie osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, która odbędzie się w dniu 20 maja 2015 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Klasztoru Ojców Paulinów w Brdowie, ul. Kościelna 5.

W programie:

1. Prezentacja Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" - podsumowanie wdrażania podejścia LEADER w ramach perspektywy finansowej 2007-2013

2. Prezentacja gmin członkowskich - przykłady najciekawszych projektów zrealizowanych w ramach dofinansowania ze środków LEADER

3. Wystąpienia zaproszonych gości

4. Prezentacje kulturalne i kulinarne

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt z biurem Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" pod nr tel. 63 245 18 58. Liczba miejsc ograniczona!


listwa

Konferencja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji PROW 2007-2013, działanie 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".10-05-2015


Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej

Już po raz czwarty, tym razem w hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Sompolnie w dniu 9 maja 2015 odbyła się impreza "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej" organizowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia". Czytaj więcej...23-04-2015


Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej 2015

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza na imprezę promocyjną "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej", która odbędzie się 9 maja 2015 r. w hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Sompolnie, ul. Kaliska 39, początek godz. 10.00. Czytaj dalej...23-04-2015


Akcja rozdawania piskląt gęsich

Z inicjatywy Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania", przy finansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz sponsoringu Pana Marka Sembereckiego właściciela Reprodukcyjnej Farmy Gęsi w Mąkoszycach, wzorem lat ubiegłych zostanie wznowiona akcja rozdawania piskląt gęsi gospodarstwom przyzagrodowym i agroturystycznym oraz członkiniom KGW Wielkopolski. Akcja odbędzie się w dniu 18 maja 2015 o godzinie 12:30 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie ulica Zamkowa 31. Więcej informacji na temat akcji tutaj.23-04-2015


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", 7 maja 2015 r. w Kramsku

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", które odbędzie się w czwartek 7 maja 2015 r. o godz. 12:00 w sali ślubów Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Program zebrania.22-04-2015


Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Zgłoszenia do wzięcia udziału w konkursie można składać w okresie od 1 marca do 15 maja 2015 roku. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać starostowie, wójtowie i burmistrzowie miast i gmin, organizacje agroturystyczne i turystyczne, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rolnicza, związki branżowe i organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz Lokalne Grupy Działania, a także sami właściciele obiektów.

Obiekty oceniane są w trzech kategoriach:

- I kategoria to typowe gospodarstwa wiejskie,

- II kategoria to bazy noclegowe o wiejskim charakterze

- III kategoria to obiekty wiejskie o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym, rekreacyjnym, niekoniecznie prowadzące bazę noclegową.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu (regulamin, arkusz zgłoszenia obiektu, kryteria oceny itp.) znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego http://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_agroturystyka oraz na stronie http://www.wielkopolska.travel/agroturystyka , gdzie znajduje się także baza nagrodzonych obiektów.22-04-2015


IV Festiwal Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce

W dniu 26 czerwca 2015 r. w Kikole odbędzie się kolejna edycja Festiwalu. W maju odbędą się castingi do różnych kategorii konkursu w 4 województwach. W załączniku więcej informacji na ten temat.22-04-2015


"Unijna scena" we Wrzącej Wielkiej, gmina Koło

W ramach "Dni Otwartych Funduszy Obywatelskich" Gmina Koło w dniu 8 maja 2015 r. organizuje wydarzenie pt. "Unijna scena". Szczegóły na plakacie.27-03-2015


Otwarcie wieży widokowej w Paprotni, gm. Krzymów

W dniu 21 marca 2015 r. Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" wzięło udział w otwarciu wieży widokowej w Paprotni. Budowa wieży została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER, Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Gminę Krzymów w Stowarzyszeniu "Wielkopolska Wschodnia" w lipcu ubiegłego roku. Czytaj więcej...27-03-2015


Drzwi Otwarte Funduszy Europejskich

Samorząd Województwa Wielkopolskiego jako instytucja zaangażowana we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, gorąco zachęca beneficjentów środków unijnych do aktywnego uczestnictwa w Drzwiach Otwartych Funduszy Europejskich, dzięki któremu zyskacie Państwo możliwość dodatkowej promocji projektów i staniecie się uczestnikami ogólnopolskiego wydarzenia organizowanego pod jednym, wspólnym szyldem. Termin przesyłania zgłoszeń do udziału w tym wydarzeniu promocyjnym upływa 3 kwietnia 2015 r.

Aby wziąć udział w II edycji akcji, wystarczy "otworzyć" swój projekt dla mieszkańców regionu przynajmniej na jeden dzień w okresie od 7 do 10 maja br. Szczegóły akcji, formularz zgłoszeniowy oraz inne dokumenty są dostępne na stronie internetowej http://www.dniotwarte.eu. Regulamin akcji..27-03-2015


Bezpłatne warsztaty haftowania

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach haftowania. Czytaj dalej.13-03-2015


Przypomnienie o składaniu ankiet monitorujących przez beneficjentów, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" i otrzymali refundację

Wszyscy beneficjenci, którzy otrzymali płatność ostateczną zobowiązani są niezwłocznie po jej otrzymaniu do złożenia ankiety monitorującej w Biurze Stowarzyszenia, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk. Formularz ankiety dostępny jest tutaj

W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt pod numerem tel. 63 245 18 58, e-mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl lub osobiście w Biurze Stowarzyszenia.

Przeprowadzenie ankiety jest niezbędne do monitorowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.10-03-2015


Debata w Pałacu Prezydenckim

W dniu 8 marca 2015 roku na zaproszenie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszka Lewandowska - Kierownik Biura Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" wzięła udział w debacie pt. "Aktywność kobiet siłą społeczności wiejskich" z udziałem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Anny Komorowskiej. Czytaj więcej...10-03-2015


Bezpłatne warsztaty decoupage

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach decoupage. Czytaj więcej...19-02-2015


Konkurs dotacyjny "Seniorzy w akcji" organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności

O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) we współpracy organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury). Czytaj więcej...16-02-2015


Bezpłatne warsztaty ręcznego wykonywania biżuterii

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach ręcznego wykonywania biżuterii. Czytaj więcej...05-02-2015


Bezpłatne warsztaty szydełkowania

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach szydełkowania. Czytaj więcej...28-01-2015


Konkurs fotograficzny "Piękno LGD w obiektywie" - II edycja

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w drugiej edycji konkursu fotograficznego "Piękno LGD w obiektywie". Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody !!!. Czytaj więcej...
Regulamin.
Karta zgłoszeniowa.28-01-2015


Bezpłatne szkolenie z cyklu "Na szlaku Natura 2000"

W ramach ogólnopolskiego projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbędą się szkolenia, spotkania, bieżąca praca z fachowcami z zakresu zrównoważonego rozwoju i turystyki, przyrody i promocji oraz lokalnymi liderami natury.

Pierwsze szkolenie ponadregionalne odbędzie się w dniach 6-7.02.2015 r. dla uczestników z województw wielkopolskiego i lubuskiego w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym "Bogdanka" nad Jeziorem Powidzkim w Przybrodzinie koło Powidza (powiat słupecki, woj. Wielkopolskie).

Zaproszenie.
Program.
Formularz zgłoszeniowy.22-01-2015


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

W dniu 12 grudnia 2014 roku Komisja Europejska zatwierdziła przedstawiony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W ramach PROW do wykorzystania będzie łącznie 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu PROW 2014 - 2020.

Zapraszamy również do zapoznania się z broszurą informacyjną przygotowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która w skrócie prezentuje możliwości wsparcia.05-12-2014


TVP Regionalna o Stowarzyszeniu "Wielkopolska Wschodnia"

W dniu 15 listopada 2014 roku naszą Lokalną Grupę Działania odwiedziła Telewizja Polska w celu nagrania programu "Lider". Audycja ta jest poświęcona partnerstwom terytorialnym, jakim są Lokalne Grupy Działania oraz prezentuje najciekawsze projekty zrealizowane w regionach.

Przed kamerą o naszym Stowarzyszeniu opowiedział Prezes LGD - Jarosław Felczyński, a z kamerą odwiedziliśmy Pana Józefa Kwiatkowskiego - członka Stowarzyszenia, wikliniarza i koszykarza oraz Zespół "Grzegorzewianki".

Serdecznie zapraszamy do oglądania:

http://www.tvp.pl/tvp-regionalna/programy/lider/wideo/10122014/18011784.28-11-2014


Konferencja "Kobieca Wielkopolska Obywatelska" zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

26 listopada br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyła się konferencja "Kobieca Wielkopolska Obywatelska", zorganizowana przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Honorowy patronat nad konferencją objęła Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP. W konferencji udział wzięli przedstawiciele samorządów, członkowie zarządów lokalnych grup działania, przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych, producenci zdrowej żywności oraz liderki i liderzy rozwoju lokalnego województwa wielkopolskiego. Głównym celem konferencji było podsumowanie współpracy Samorządu Województwa z różnymi partnerami społecznymi, działającymi na rzecz rozwoju i promocji obszarów wiejskich. Czytaj więcej...31-10-2014


Relacja z imprezy promocyjnej "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej"

25 października 2014 r. w hali sportowej przy Zespole Szkół w Wysokiem, odbył się "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej" zorganizowany przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" przy współudziale Stowarzyszenia Babiak21 oraz Gminy Kramsk. Była to już trzecia edycja tej imprezy, która jak dwie poprzednie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Czytaj więcej...16-10-2014


Bezpłatne warsztaty szydełkowania

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnych warsztatach szydełkowania. Czytaj więcej...08-10-2014


Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" na Targach "Smaki Regionów"

W niedzielę 28 września 2014 r. uczestnicy konkursu kulinarnego "Kulinarne podboje z LGD" oraz przedstawiciele Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" odwiedzili Międzynarodowe Targi Poznańskie, na których odbywały się Targi "Smaki Regionów".

Impreza jest jednym z największym w kraju forum promocji polskiej, tradycyjnej i regionalnej żywności, która przyciąga ogromne rzesze zarówno wystawców, jak i zwiedzających. Nie inaczej było podczas tegorocznej edycji, która przyciągnęła przedstawicieli wszystkich województw.

Na większości stoisk targowych prowadzona była degustacja lokalnych i regionalnych produktów kulinarnych, charakterystycznych dla każdej części naszego kraju. Wśród wielu różnych przysmaków nie zabrakło serów, wędlin, pieczywa, nalewek, miodów, przetworów, soków, które sprawiały, że każde stoisko było oblegane przez wielu koneserów tradycyjnej polskiej kuchni.

Podczas targów wręczone zostały również nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na najlepsze produkty promujące lokalną i regionalną żywność, nagrody były wręczane w dwóch kategoriach: produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Najwięcej nagród zdobyły produkty z województwa małopolskiego i warmińsko-mazurskiego.

Targi "Smaki Regionów" były dla reprezentacji Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" wspaniałą płaszczyzną do wymiany doświadczeń, a także możliwością zaczerpnięcia nowych inspiracji poprzez zetknięcie się dziedzictwem kulinarnym innych regionów.

Wyjazd na targi współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach realizacji osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013, działanie 4.21 "Wdrażanie projektów współpracy"


listwa

Zdjęcia z przebiegu targów można oglądać w naszej Galerii.08-10-2014


Zapraszamy na imprezę promocyjną "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej"

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza na imprezę promocyjną "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej", która odbędzie się 25 października 2014 r. w hali sportowej przy Zespole Szkół w Wysokiem, Wysokie 15, 62-511 Kramsk, początek godz. 10.00. Szczegóły na plakacie.07-10-2014


Wizyta studyjna zrealizowana w ramach projektu współpracy pt. "Produkt Lokalny Inspiracją Kulinarna"

W dniach 24-26 września 2014 r. grupa lokalnych liderów związanych ze Stowarzyszeniem "Wielkopolska Wschodnia" oraz Stowarzyszeniem "Solidarni w Partnerstwie" wzięła udział w wizycie studyjnej na terenie Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Ducha Gór". W czasie pobytu w Karpaczu i okolicach przedstawiciele dwóch LGD z Wielkopolski odwiedzili kilka gospodarstw agroturystycznych, manufaktur i miejsc, których działanie opiera się głównie na tworzeniu i promowaniu produktów lokalnych Czytaj więcej... Galeria zdjęć.23-09-2014


Bezpłatne warsztaty haftowania

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnych warsztatach haftowania. Czytaj dalej...17-09-2014


Rajd Rowerowy na terenie Gminy Krzymów

Zapraszamy do wzięcia udziału w Gminnym Rajdzie Rowerowym na Pożegnanie Lata, który odbędzie się w sobotę 20 września br. Szczegóły na plakacie.12-09-2014


Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania "Wielkopolska Wschodnia" (tj. Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek) do udziału w wizycie studyjnej na terenie Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Ducha Gór", która odbędzie się w dniach 24 - 26 września 2014 r.

Wizyta studyjna ma na celu zapoznanie uczestników z doświadczeniem LGD "Partnerstwo Ducha Gór" związanym z produktem lokalnym (kreowanie, dystrybucja, marketing).

Zapisy prowadzone są telefonicznie pod numerem telefonu 63 245 18 58 do dnia 19 września 2014 r. do godz. 12.00

listwa

Wizyta studyjna jest realizowana w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Solidarni w Partnerstwie", w ramach realizacji projektu współpracy pn. "Produkt Lokalny Inspiracją Kulinarną", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach realizacji Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie 421 "Wdrażanie projektów współpracy".29-08-2014


Konkursy ogłoszone przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego ogłosił 2 konkursy, które będą trwały w terminie od 15 lipca do 15 września 2014 r. - "Kulinarne rarytasy wielkopolskiej agroturystyki", więcej informacji tutaj oraz "Sołtyska - Liderka", więcej informacji tutaj. Regulaminy konkursów i formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie: wielkopolskie.ksow.pl.29-08-2014


Konkurs "Przyjazna wieś" ogłoszony przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich

Konkurs jest skierowany do wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty w zakresie infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego współfinansowane z Funduszy Europejskich od dnia 1 maja 2004 r. Więcej informacji tutaj. Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: wielkopolskie.ksow.pl.19-08-2014


II posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

W dniu 14 sierpnia 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Kramsk odbyło się drugie posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", podczas którego dokonano wyboru operacji do finansowania dla działania "Odnowa i rozwój wsi". Lista wybranych operacji "Odnowa i rozwój wsi".19-08-2014


Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Ślesin zaprasza na Zjazd Kół Gospodyń i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich

IV Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich odbędzie się w Licheniu w dniach 13-14 września br. Program imprezy tutaj.14-08-2014


Jarmark Produktu Lokalnego, 10 sierpnia 2014, Wrząca Wielka

W dniu 10 sierpnia 2014 w amfiteatrze przy Szkole Podstawowej im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej odbył się Jarmark Produktu Lokalnego, zorganizowany w ramach realizacji projektu współpracy "Produkt Lokalny Inspiracją Kulinarną" (P.L.I.K.). Czytaj więcej...14-08-2014


Jarmark Produktu Lokalnego, 27 lipca 2014, Stare Miasto

W dniu 27 lipca 2014 w Starym Mieście odbył się pierwszy z dwóch Jarmarków Produktu Lokalnego, zorganizowany w ramach realizacji projektu współpracy "Produkt Lokalny Inspiracją Kulinarną" (P.L.I.K.). Czytaj więcej...14-08-2014


Szkolenie "Produkt lokalny - szansą na lepsze jutro"

W dniu 18 lipca 2014 roku w Restauracji "Staromiejska" w Starym Mieście odbyło się szkolenie "Produkt lokalny - szansą na lepsze jutro". Czytaj więcej...06-08-2014


Zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" - 14 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Kramsku

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", które odbędzie się 14 sierpnia 2014 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku. Celem zebrania jest wybór do finansowania projektów złożonych w ramach Działania "Odnowa i rozwój wsi". Program zebrania.29-07-2014


Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi"

W dniu 29 lipca 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Kramsk odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", podczas którego dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi". Lista ocenionych operacji.25-07-2014


Lista złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które spełniają warunki przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi"

W dniu 22 lipca 2014 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na działanie "Odnowa i rozwój wsi". Wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę 521 404,58 zł. Lista złożonych wniosków.23-07-2014


Jarmark Produktu Lokalnego, 10 sierpnia 2014, Wrząca Wielka (gm. Koło)

Serdecznie zapraszamy na Jarmark Produktu Lokalnego, który odbędzie się 10 sierpnia 2014 we Wrzącej Wielkiej (gm. Koło). Start godz. 14.00 Szczegóły na plakacie.


listwa

22-07-2014


Zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" - 29 lipca 2014 r. w Urzędzie Gminy w Kramsku

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", które odbędzie się 29 lipca 2014 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku. Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków na Działania "Odnowa i rozwój wsi". Program zebrania..18-07-2014


Jarmark Produktu Lokalnego - 27 lipca 2014, Stare Miasto

Serdecznie zapraszamy na Jarmark Produktu Lokalnego do Starego Miasta w dniu 27 lipca 2014 roku. Start godz. 14.00. Szczegóły na plakacie.


listwa

10-07-2014


ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

"PRODUKT LOKALNY SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO"

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza

mieszkańców z obszaru LGD

tj. gmin Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek

do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Produkt lokalny szansą na lepsze jutro"

organizowanym w ramach projektu współpracy "Produkt Lokalny Inspiracją Kulinarną"

Szkolenie odbędzie się 18 lipca 2014 roku w Restauracji "Staromiejska" w Starym Mieście

(ul. Ogrodowa 48) od godz. 8.30

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa telefonicznie pod numerami tel. 63 245 18 58 lub 664 031 378, elektronicznie na adres e-mail biuro@wielkopolskawschodnia.pl lub bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" w Kramsku, ul. Kurpińskiego 6.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla uczestników szkolenia zapewniamy transport na miejsce szkolenia.

Program szkolenia tutaj.


listwa

10-07-2014


Lokalna Grupa Działania Małe Morze z siedzibą w Pucku zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowo-doradczym pt. EKOTURYSTYKA

Projekt skierowany jest do właścicieli i pracowników polskich przedsiębiorstw, którzy chcą wzmocnić swój rozwój poprzez działania w obszarze ekologii oraz działają w branży turystycznej i rekreacyjnej (obiekty zbiorowego zakwaterowania - hotele, campingi, pensjonaty, ośrodki wczasowe, wypoczynkowe, restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki rekreacyjne, sportowe, parki rozrywki, itp.). Firmy biorące udział w projekcie opracują Plany Wdrażania Rozwiązań Proekologicznych - wypracowane wspólnie przez ekspertów i uczestników. Dla uczestników będzie zapewnione bezpłatne wyżywienie, nocleg, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu. Więcej informacji o projekcie tutaj i tutaj.09-07-2014


Konkurs Kulinarny "Kulinarne podboje z LGD" - relacja

W dniu 28 czerwca 2014 roku w Grzegorzewie odbył się Konkurs Kulinarny "Kulinarne podboje z LGD", zorganizowany przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia". Czytaj więcej...01-07-2014


Relacja z Festynu sportowo-rekreacyjnego "Powitanie lata z LGD", Brdów 22.06.2014 r.

W dniu 22 czerwca 2014 r. w Centrum Sportów Wodnych w Brdowie, Gmina Babiak Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" zorganizowało imprezę promocyjną "Powitanie lata z LGD". Czytaj więcej...24-06-2014


KONKURS KULINARNY "KULINARNE PODBOJE Z LGD"

Zapraszamy na Konkurs Kulinarny "Kulinarne podboje z LGD", 28 czerwca 2014, Grzegorzew Czytaj więcej...23-06-2014


NABÓR WNIOSKÓW NA DZIAŁANIE "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" 08 LIPCA - 22 LIPCA 2014 r.

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania:

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju... Czytaj dalej...10-06-2014


KONKURS KULINARNY "KULINARNE PODBOJE Z LGD"

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Konkursie kulinarnym "Kulinarne podboje z LGD". Czytaj więcej...06-06-2014


Konkurs Fotograficzny o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do wszystkich miłośników fotografii i aktywnego wypoczynku. Aby wziąć w nim udział wystarczy zgłosić swoją pracę konkursową do dnia 29 sierpnia 2014 r., do jednej z trzech kategorii: Zabytkowe obiekty, Atrakcje przyrodnicze, Turystyka aktywna. Dla laureatów najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w Konkursie zawarte są w Regulaminie. Plakat.28-05-2014


Festyn sportowo-rekreacyjny "Powitanie lata z LGD"

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza do udziału w Festynie sportowo-rekreacyjnym "Powitanie lata z LGD", który odbędzie się 22 czerwca 2014 r. w Centrum Sportów Wodnych w Brdowie, Gmina Babiak. Czytaj dalej...26-05-2014


Konferencja pt. "Inicjatywa JEREMIE. Rozwój przedsiębiorczości = rozwój gminy" organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

Konferencja odbędzie się 7 czerwca 2014 roku w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie podczas corocznej imprezy "Konie i Powozy w Rokosowie". Udział w konferencji jest bezpłatny. W celu rejestracji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.rokosowo.pl. Więcej informacji tutaj.12-05-2014


II posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

W dniu 8 maja 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Kramsk odbyło się drugie posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", podczas którego rozpatrzono złożone odwołania, a także dokonano wyboru operacji do finansowania. Lista wybranych operacji "Małe projekty".07-05-2014


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", które odbędzie się 21 maja 2014 r. o godz. 12:00 w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu. Program zebrania.30-04-2014


Zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" - 8 maja 2014 r. w Urzędzie Gminy w Kramsku

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", które odbędzie się 8 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku. Celem zebrania jest rozpatrzenie ewentualnych odwołań od decyzji Rady oraz wybór do finansowania projektów złożonych w ramach Działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie opowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Program zebrania.24-04-2014


Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" na Targach AGROTRAVEL 2014

Kielce, 11-13 kwietnia 2014 r.

W dniach 11-13 kwietnia 2014 r. Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" uczestniczyło w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, które odbyły się w Kielcach. Czytaj więcej...23-04-2014


Bezpłatne warsztaty ręcznego wykonywania biżuterii

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnych warsztatach ręcznego wykonywania biżuterii. Czytaj dalej...23-04-2014


W dniu 02.05.2014 r. (piątek) Biuro Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.23-04-2014


Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Małe projekty"

W dniu 17 kwietnia 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Kramsk odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", podczas którego dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Małe projekty". Lista ocenionych operacji.18-04-2014


II posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

W dniu 17 kwietnia 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Kramsk odbyło się drugie posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", podczas którego rozpatrzono złożone odwołania, a także dokonano wyboru operacji do finansowania.

Lista wybranych operacji Małe projekty, w zakresie naboru tematycznego.

Lista wybranych operacji Odnowa i rozwój wsi.

Lista wybranych operacji Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Lista niewybranych operacji Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.15-04-2014


Lista złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla Małych projektów

W dniu 9 kwietnia 2014 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na tzw. "Małe projekty", czyli operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do realizacji celów tej osi. Wpłynęły 22 wnioski na łączną kwotę 527 385,58 zł. Lista złożonych wniosków.09-04-2014


Zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" - 17 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Kramsku

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", które odbędzie się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku. Celem zebrania jest wybór do finansowania projektów złożonych podczas naboru wniosków na Działania "Odnowa i rozwój wsi", "Małe projekty" w określonym zakresie tematycznym i "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków na Działanie "Małe projekty. Program zebrania..04-04-2014


Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi"

W dniu 3 kwietnia 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Kramsk odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", podczas którego dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi". Lista ocenionych operacji.04-04-2014


Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Małe projekty" w określonym zakresie tematycznym

W dniu 3 kwietnia 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Kramsk odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", podczas którego dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Małe projekty" w określonym zakresie tematycznym. Lista ocenionych operacji.04-04-2014


Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

W dniu 3 kwietnia 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Kramsk odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", podczas którego dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Lista ocenionych operacji.28-03-2014


Zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" - 3 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Kramsku

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", które odbędzie się 3 kwietnia 2014 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku. Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków na Działania "Odnowa i rozwój wsi", "Małe projekty" w określonym zakresie tematycznym oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Program zebrania.28-03-2014


Lista złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które spełniają warunki przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi"

W dniu 26 marca 2014 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na działanie "Odnowa i rozwój wsi". Wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę 234 695,00 zł. Lista złożonych wniosków.28-03-2014


Lista złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które spełniają warunki przyznania pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

W dniu 26 marca 2014 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę 291 957,00 zł. Lista złożonych wniosków.28-03-2014


Lista złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla Małych projektów

W dniu 26 marca 2014 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na tzw. "Małe projekty", czyli operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do realizacji celów tej osi, w ramach naboru tematycznego w zakresie: budowy i oznakowania ścieżek rowerowych, budowy ścieżek edukacyjnych, wyposażenia sal edukacyjnych oraz operacje wykorzystujące energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. Wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę 116 063,93 zł. Lista złożonych wniosków.18-03-2014


Informacja dla beneficjentów Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dokonujących wyboru ofert cenowych do realizowanych projektów

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się do samorządów województw z prośbą o przeprowadzenie bardzo wnikliwej analizy ofert składanych przez beneficjentów w celu wyeliminowania przypadków zawyżania cen ofert wystawionych przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z beneficjentem i sytuacji pozornego przeprowadzania postępowań ofertowych. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej nie mogą stanowić elementów nieuczciwej konkurencji (nie mogą dyskryminować potencjalnych ofert) oraz przejawiać znamion tworzenia sztucznych warunków dla wyboru danej oferty W związku z powyższym zaleca się rzetelny wybór ofert poparty o pozostawienie śladu rewizyjnego z jego przeprowadzenia. Zasadnym jest aby koszty kwalifikowalne w zestawieniu rzeczowo-finansowym były określone na podstawie oferty najkorzystniejszej.13-03-2014


Otwarcie Wieży Widokowej na Złotej Górze w Gminie Krzymów

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Otwarciu Wieży Widokowej na Złotej Górze, które nastąpi 22 marca 2014 r. Szczegóły na plakacie oraz w filmie promocyjnym.11-03-2014


"Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" zaprasza na akcję rozdawania gęsi w celu przywrócenia przyzagrodowego chowu gęsi

Inicjatywa ta powstała z myślą o powrocie do tradycji przyzagrodowej hodowli młodej polskiej gęsi owsianej. Wzorem lat ubiegłych zostanie wznowiona akcja rozdawania piskląt gęsi, gospodarstwom przyzagrodowym i agroturystycznym, oraz członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich z Wielkopolski. Zaproszenie oraz szczegóły dotyczące akcji tutaj.10-03-2014


NABÓR WNIOSKÓW NA DZIAŁANIE "MAŁE PROJEKTY" 25 MARCA - 9 KWIETNIA 2014 r.

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania:

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju... Czytaj dalej...25-02-2014


NABÓR WNIOSKÓW NA DZIAŁANIA "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW", "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" ORAZ "MAŁE PROJEKTY" 12 - 26 MARCA 2014 r.

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania:

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju... Czytaj dalej...17-02-2014


VI edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" organizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Celem Konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Kapituła Konkursowa wyłoni wyróżniające się opracowania, które zostaną wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar będącym partnerem w projekcie. Dodatkowo zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych brutto. Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2014 r. Regulamin konkursu tutaj.17-02-2014


Uwaga ! Zmiana terminu doradztwa w Gminie Dąbie

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje, że z przyczyn niezależnych dyżur doradcy gminnego w Gminie Dąbie w dniu 17.02.2014 zostaje odwołany i przesunięty na 25.02.2014 (w godz. 15.30 - 18.00). Za powstałe utrudnienia przepraszamy, pozostałe dyżury odbędą się zgodnie z harmonogramem.06-02-2014


Konkurs dotacyjny "Seniorzy w akcji" organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności

Jest on skierowany do osób po 60 roku życia jednak mogą w nim wziąć udział także osoby młodsze (między 18 a 35 rokiem życia). Młodsi animatorzy mogą z osobą "60 +" stworzyć parę międzypokoleniową i wspólnie zrealizować projekt. Ze środków konkursu przyznawane są dotacje w wysokości od 6000 zł do 12 000 zł na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, promują współpracę międzypokoleniową, a także sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych. Szczegóły dotyczące konkursu tutaj oraz na stronie internetowej www.seniorzywakcji.pl.04-02-2014


Bezpłatne szkolenia dla Beneficjentów

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenia dla Beneficjentów osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013, które odbędą się w lutym w Wierzbinku, Grzegorzewie i Kramsku. Czytaj dalej...14-01-2014


Bezpłatne doradztwo dla Beneficjentów osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" uprzejmie informuje, że w związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w gminach członkowskich Stowarzyszenia zostaną uruchomione punkty bezpłatnego doradztwa dla Beneficjentów osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013. Czytaj dalej...
przerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2011. Tło nagłówka artur.