Aktualności

10-02-2016


Dni Przedsiębiorcy Rolnego 2016 - bezpłatna konferencja organizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu

W dniach 2-3 marca 2016 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu we współpracy z Niemieckim Towarzystwem Rolniczym DLG organizuje konferencję dla rolników, doradców i osób związanych z otoczeniem rolnictwa pod nazwą "Dni Przedsiębiorcy Rolnego".

Przedsięwzięcie odbędzie się w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin PIB ul. Węgorka 20 w Poznaniu. Tematem tegorocznej konferencji będą "Innowacje w rolnictwie - kluczowe dla wsparcia inwestycji i konkurencyjności".

Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji oraz kartę zgłoszeniową można znaleźć na stronie internetowej CDR.28-12-2015


Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" na lata 2016-2023

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do lektury nowopowstałej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016-2023. Tekst LSR jest do pobrania tutaj.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszego obszaru, którzy wzięli udział w organizowanych przez nas spotkaniach i różnego rodzaju konsultacjach za aktywną pomoc i wsparcie.23-12-2015


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

W dniu 22 grudnia 2015 r. w Centrum Pracy Twórczej w Kramsku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie poprowadził Jarosław Felczyński, Prezes Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia". W zebraniu wzięło udział 32 osoby i dzięki tak licznej obecności ponad połowy naszych członków mogliśmy podjąć uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Stowarzyszenia oraz uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" na lata 2016-2023. Czytaj więcej...23-12-2015


Biuro nieczynne w dniu 24.12.2015 r.

W dniu 24 grudnia br. (czwartek) Biuro Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.09-12-2015


Konsultacje elektroniczne - podsumowanie

W okresie 01.12.2015 r. - 08.12.2015 r. trwały organizowane przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" konsultacje elektroniczne projektów zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dotyczących lokalnych kryteriów wyboru, założeń planu komunikacyjnego oraz procedury monitoringu i ewaluacji.

Udział w konsultacjach elektronicznych mógł wziąć każdy podmiot lub osoba zainteresowana zaangażowaniem się w pracę nad budową LSR na lata 2014-2020.

W ramach tej formy konsultacji do Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", wpłynęło kilka sugestii dotyczących planu komunikacyjnego, który według ich autorów powinien być odpowiednio zróżnicowany i złożony, tak aby swoim zasięgiem i efektywnością oddziaływania dotarł do jak największej grupy potencjalnych odbiorców.

Wszystkim biorącym udział w konsultacjach elektronicznych serdecznie dziękujemy za przesłane uwagi i aktywność społeczną.09-12-2015


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielopolska Wschodnia", 22.12.2015 r. w Kramsku

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielopolska Wschodnia", które odbędzie się 22 grudnia 2015 r. o godz. 9:00 w Centrum Pracy Twórczej w Kramsku, ul. Rynek 4a. Tutaj program zebrania.01-12-2015


Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 - Konsultacje elektroniczne

W związku z trwającymi pracami nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" zwraca się z prośbą o przesyłanie przez wszystkie zainteresowane osoby i podmioty uwag, sugestii i propozycji do projektów lokalnych kryteriów wyboru, założeń planu komunikacyjnego oraz procedury monitoringu i ewaluacji.

Aby wziąć udział w konsultacjach elektronicznych należy wypełnić formularz, który jest dostępny TUTAJ, a następnie przesłać go na adres e-mail: fundusze@wielkopolskawschodnia.pl.

Konsultacje elektroniczne trwają od 01.12.2015 do 8.12.2015 r.

Formularze złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

MATERIAŁY DO KONSULTACJI30-11-2015


Forum społeczne, Brzeźno 27.11.2015 r.

W piątek 27.11.2015 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie odbyło się forum społeczne organizowane przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia", którego celem była konsultacja i współpraca z mieszkańcami w procesie budowy Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020. Czytaj więcej...17-11-2015


Zapraszamy do udziału w forum społecznym

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w forum społecznym, które odbędzie się 27.11.2015 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie. Czytaj więcej...16-11-2015


Działanie "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach PROW 2014-2020

10 listopada 2015 w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach PROW 2014-2020. czytaj więcej...29-10-2015


Fokusy na temat budowania LSR

z przedstawicielami JST oraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Po spotkaniu Zespołu ds. LSR w dniu 26 października 2015 r. w Wierzbinku odbyły się dwa fokusy na temat budowania Lokalnej Strategii Rozwoju. czytaj więcej...29-10-2015


Spotkanie Zespołu ds. LSR

26 października 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbinku odbyło się spotkanie Zespołu ds. LSR zajmującego się tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Spotkanie otworzył Wiceprezes LGD - Jacek Popielarz. Prowadzący spotkanie Pan Grzegorz Cetner poprowadził analizę złożonych arkuszy pomysłu. Podsumowanie dotyczące arkuszy - podział na rodzaje zadań i beneficjentów pozwoliły Zespołowi wstępnie określić wielkości środków w budżecie, które będą przeznaczone na poszczególne działania: "duże projekty", granty oraz przedsiębiorczość. czytaj więcej...15-10-2015


Spotkanie informacyjne w Koninie pt. "Fundusze Europejskie dla polskiej wsi"

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 28.10.2015 r. o godz. 10:00 w sali szkoleniowej PIFE (na parterze) w Konińskiej Izbie Gospodarczej w Koninie, ul. Zakładowa 11.

Celem spotkania jest przedstawienie informacji o planowanych możliwościach wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: czytaj więcej...15-10-2015


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego opracowuje "Strategię rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 r."

Będzie to ważny dokument z punktu widzenia programowania rozwoju turystyki na poziomie województwa. Prowadzić ma także do wzmocnienia pozycji województwa na rynku turystycznym, zwiększenia ruchu turystycznego oraz rozwoju infrastruktury turystycznej i paraturystycznej.

Przygotowany przez zespół ekspertów wstępny projekt strategii został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Materiał ten ma stanowić punkt wyjścia do dyskusji nad kierunkami rozwoju turystyki w regionie oraz konsultacji mających na celu opracowanie ostatecznego projektu. Czytaj więcej...12-10-2015


Spotkanie zespołu ds. LSR

W dniu 9 października br. w gospodarstwie agroturystycznym Osada Babia Góra w Lubinach, gm. Koło, odbyło się spotkanie Zespołu ds. LSR. Wzięli w nim udział członkowie Zespołu z każdej naszej gminy członkowskiej oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

Głównym tematem było omówienie arkuszy pomysłu złożonych przez mieszkańców, gminy członkowskie, przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Każdy z otrzymanych od Państwa arkuszy zostały zakwalifikowane pod względem możliwości uzyskania dofinansowania oraz aplikowania na poszczególne rodzaje konkursów, które będą przez nas ogłaszane począwszy od drugiej połowy przyszłego roku.

Spotkanie poprowadził Pan Grzegorz Cetner, który rozwiał wszelkie nasze wątpliwości dotyczące przedsięwzięć, które będą mogły być zrealizowane ze środków przeznaczonych na wdrażanie LSR 2014-2020 oraz innych kwestii mających duże znaczenie podczas opracowywania strategii.

Fotorelacja ze spotkania.02-10-2015


Spotkania konsultacyjno-warsztatowe - podsumowanie

Zakończyliśmy cykl naszych spotkań konsultacyjno-warsztatowych z mieszkańcami. Byliśmy w każdej z naszych gmin członkowskich: Babiak, Koło, Krzymów, Kramsk, Sompolno i Wierzbinek. Spotkaliśmy wiele sympatycznych, otwartych i pomocnych osób, którym zależy na dynamicznym rozwoju swojej gminy, a tym samym naszego obszaru działania. Wszystkie Państwa uwagii propozycje są niezwykle ważne i będą wzięte pod uwagę podczas dalszych prac nad strategią.

Pragniemy wszystkim serdecznie podziękować za zaangażowanie w opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Galeria.01-10-2015


Spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w Wierzbinku

W dniu 30 września odbyło się nasze ostatnie spotkanie konsultacyjno-warsztatowe z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy w Wierzbinku spotkaliśmy się z radnymi, sołtysami, przedsiębiorcy oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, pracownikami JST i mieszkańcami Gminy Wierzbinek... czytaj dalej...29-09-2015


Spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w Sompolnie

W dniu 28 września br. w sali Ratusza Miejskiego w Sompolnie odbyło się nasze piąte spotkanie konsultacyjno-warsztatowe z mieszkańcami. Przybyli na spotkanie... czytaj dalej...28-09-2015


Spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w Brzeźnie

W dniu 25 września br. odbyło się spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie. W spotkaniu licznie uczestniczyli... czytaj dalej...24-09-2015


Spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w Kramsku

Trzecie spotkanie konsultacyjno-warsztatowe dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 odbyło się 23 września br. w Urzędzie Gminy w Kramsku. Przybyli mieszkańcy Gminy Kramsk... czytaj dalej...21-09-2015


Spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w Kole

W dniu 18 września br. w sali Starostwa Powiatowego w Kole odbyło się nasze drugie spotkanie konsultacyjno-warsztatowe z mieszkańcami. Licznie przybyli na spotkanie... czytaj dalej...17-09-2015


Spotkanie kosultacyjno-warsztatowe w Babiaku

16 września 2015 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjno-warsztatowe dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Miło było nam gościć na nim radnych, sołtysów, pracowników sektora JST, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców Gminy Babiak. Na spotkaniu zebrani dowiedzieli się... czytaj dalej...15-09-2015


Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" na Dożynkach Prezydenckich w Spale

W dniach 12 i 13 września br. Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia", dzięki zaproszeniu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, miało przyjemność wraz z trzema innymi Lokalnymi Grupami Działania reprezentować Wielkopolskę w Miasteczku Regionów podczas Dożynek Prezydenckich w Spale. Czytaj dalej...10-09-2015


Rajd rowerowy w gminie Krzymów

Zapraszamy do wzięcia udziału w Rajdzie rowerowym organizowanym przez Stowarzyszenie PLATAN oraz Urząd Gminy w Krzymowie w dn. 19 września br. Trasa rajdu: Brzeźno-Szczepidło-Ladorudz-Roztoka. Szczegóły na plakacie. Regulamin.27-08-2015


Spotkanie warsztatowe Zespołu ds. LSR

26 sierpnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. LSR Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia". W spotkaniu, które poprowadził Pan Grzegorz Cetner, wzięli udział przedstawiciele gmin członkowskich Stowarzyszenia, którzy zostali wytypowani do wzięcia aktywnego udziału w pracach nad strategią, Prezes Zarządu oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia.

Spotkanie miało charakter warsztatowy. Szczegółowo omówiono temat przeprowadzenia spotkań konsultacyjno-warsztatowych z mieszkańcami. Ustalono sposoby zaproszenia mieszkańców na ww. spotkania, zakres merytoryczny, który będzie przedmiotem dyskusji z mieszkańcami oraz zasady moderowania warsztatów. Nasz wykładowca podzielił się doświadczeniami z przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami o podobnym charakterze w innych wielkopolskich lokalnych grupach działania.

Mamy nadzieję, że wypracowane metody poprowadzenia szkoleń uda się zrealizować sprawnie i w miłej atmosferze. Będziemy również gotowi na Państwa pytania i wszelkie sugestie odnośnie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjno-warsztatowe w drugiej połowie września.

Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć w naszej Galerii.21-08-2015


Spotkania konsultacyjno-warsztatowe

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru LGD (gminy: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno, Wierzbinek) lokalnych liderów, przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych, którzy chcą mieć wpływ na wytyczenie celów i kierunków działań Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 na spotkania konsultacyjno-warsztatowe. Szczegóły na plakacie.19-08-2015


Prośba o wypełnienie ankiety przez mieszkańców gmin członkowskich Stowarzyszenia

W związku z prośbą studentki piszącej pracę licencjacką związaną z działaniami realizowanymi na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia w ramach aktywizacji (aktywności) społecznej ludności wiejskiej przekazujemy do wypełnienia ankietę.19-08-2015


Portal internetowy mojeKGW ogłosił Największy Ogólnopolski Konkurs Dożynkowy dla KGW

17 sierpnia br. ruszyło zbieranie zgłoszeń konkursowych na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Konkurs jest skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich z całego kraju i polega na przesłaniu zdjęć wieńców dożynkowych do redakcji portalu. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej www.mojeKGW.pl pod bezpłatnym nr tel. 800 007 444 oraz na plakacie.18-08-2015


Plan komunikacyjny

W związku z rozpoczynającą się nową unijną perspektywą finansową na lata 2014 - 2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" rozpoczyna prace nad Lokalną Strategią Rozwoju obszaru. Czytaj dalej...13-08-2015


Ankieta dla mieszkańców - wdrażanie podejścia LEADER w PROW 2014-2020

W związku z trwającym procesem budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej kierunków działania Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" we wdrażaniu podejścia LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wyniki ankietyzacji oraz konsultacje społeczne będą fundamentem opracowania nowej LSR na lata 2014-2020. Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres: ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk, elektronicznie na adres e-mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl lub dostarczyć do swojego Urzędu Gminy. Ankieta jest do pobrania tutaj.31-07-2015


Funkcjonowanie Biura LGD zapewniającego obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje, że Biuro LGD zapewniające obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju będzie otwarte:

we wtorki, w godz. 8.00-12.00

w czwartki w godz. 11.00-15.0023-06-2015


Arkusz pomysłu projektu - dla mieszkańców obszaru LGD i przedstawicieli instytucji działających na naszym obszarze

W związku z rozpoczęciem procesu budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji działań jakie chcielibyście Państwo realizować na naszym obszarze działania (teren gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno, Wierzbinek). Państwa inicjatywy prosimy zawrzeć na załączonym formularzu w zakładce "Arkusz pomysłu". Wypełniony arkusz należy przesłać do Biura Stowarzyszenia, na adres ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk, lub elektronicznie na adres e-mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl17-06-2015


Festyn "Smaki LGD" - relacja z imprezy

W niedzielę, 7 czerwca 2015 r. na placu obok Centrum Sportów Ekstremalnych w Paprotni, gmina Krzymów odbył się Festyn "Smaki LGD" zorganizowany przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" we współpracy z Urzędem Gminy w Krzymowie oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brzeźnie. Czytaj dalej...25-05-2015


Festyn Smaki LGD"

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza do udziału w Festynie "Smaki LGD", który odbędzie się 7 czerwca 2015 w Centrum Sportów Ekstremalnych w Paprotni, Gmina Krzymów. Czytaj dalej...22-05-2015


Konferencja podsumowująca wdrażanie podejścia LEADER w ramach PROW 2007-2013 na obszarze Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

20 maja 2015 r. w sali konferencyjnej Klasztoru Ojców Paulinów w Brdowie, gmina Babiak odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na obszarze działania Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia". Czytaj dalej...12-05-2015


Konkurs kulinarny "Smaki LGD"

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Konkursie kulinarnym "Smaki LGD". W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani z obszaru działania LGD tj. z gmin: Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek.

Konkurs odbędzie się 7 czerwca 2015 roku w Centrum Sportów Ekstremalnych w Paprotni, gmina Krzymów. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu oraz wypełnienie Karty zgłoszenia, którą należy dostarczyć Biura Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" (Kramsk, ul. Kurpińskiego 6) lub wysłać na adres mailowy fundusze@wielkopolskawschodnia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 27 maja 2015 roku.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia12-05-2015


Konkurs fotograficzny "Piękno LGD w obiektywie" rozstrzygnięty

W dniu 11 maja 2015 r. komisja Jurorska powołana przez Zarząd Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", w skład której weszli: Jarosław Felczyński - Prezes, Agnieszka Lewandowska - Członek Zarządu oraz Adam Wilk - zawodowy fotograf dokonała wyboru najlepszych zdjęć nadesłanych na II edycję konkursu fotograficznego pt.: "Piękno LGD w obiektywie" organizowanego przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia". Do konkursy przystąpiły 44 osoby, które łącznie zgłosiły prawie 140 fotografii. Czytaj więcej...11-05-2015


Konferencja podsumowująca wdrażanie osi 4 LEADER PROW 2007-2013 - 20 maja 2015 r. w Brdowie

Zarząd Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"" serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru działania Stowarzyszenia, tj. gmin Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek do udziału w Konferencji podsumowującej wdrażanie osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, która odbędzie się w dniu 20 maja 2015 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Klasztoru Ojców Paulinów w Brdowie, ul. Kościelna 5.

W programie:

1. Prezentacja Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" - podsumowanie wdrażania podejścia LEADER w ramach perspektywy finansowej 2007-2013

2. Prezentacja gmin członkowskich - przykłady najciekawszych projektów zrealizowanych w ramach dofinansowania ze środków LEADER

3. Wystąpienia zaproszonych gości

4. Prezentacje kulturalne i kulinarne

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt z biurem Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" pod nr tel. 63 245 18 58. Liczba miejsc ograniczona!


listwa

Konferencja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji PROW 2007-2013, działanie 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".10-05-2015


Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej

Już po raz czwarty, tym razem w hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Sompolnie w dniu 9 maja 2015 odbyła się impreza "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej" organizowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia". Czytaj więcej...23-04-2015


Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej 2015

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza na imprezę promocyjną "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej", która odbędzie się 9 maja 2015 r. w hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Sompolnie, ul. Kaliska 39, początek godz. 10.00. Czytaj dalej...23-04-2015


Akcja rozdawania piskląt gęsich

Z inicjatywy Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania", przy finansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz sponsoringu Pana Marka Sembereckiego właściciela Reprodukcyjnej Farmy Gęsi w Mąkoszycach, wzorem lat ubiegłych zostanie wznowiona akcja rozdawania piskląt gęsi gospodarstwom przyzagrodowym i agroturystycznym oraz członkiniom KGW Wielkopolski. Akcja odbędzie się w dniu 18 maja 2015 o godzinie 12:30 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie ulica Zamkowa 31. Więcej informacji na temat akcji tutaj.23-04-2015


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", 7 maja 2015 r. w Kramsku

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", które odbędzie się w czwartek 7 maja 2015 r. o godz. 12:00 w sali ślubów Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Program zebrania.22-04-2015


Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Zgłoszenia do wzięcia udziału w konkursie można składać w okresie od 1 marca do 15 maja 2015 roku. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać starostowie, wójtowie i burmistrzowie miast i gmin, organizacje agroturystyczne i turystyczne, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rolnicza, związki branżowe i organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz Lokalne Grupy Działania, a także sami właściciele obiektów.

Obiekty oceniane są w trzech kategoriach:

- I kategoria to typowe gospodarstwa wiejskie,

- II kategoria to bazy noclegowe o wiejskim charakterze

- III kategoria to obiekty wiejskie o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym, rekreacyjnym, niekoniecznie prowadzące bazę noclegową.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu (regulamin, arkusz zgłoszenia obiektu, kryteria oceny itp.) znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego http://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_agroturystyka oraz na stronie http://www.wielkopolska.travel/agroturystyka , gdzie znajduje się także baza nagrodzonych obiektów.22-04-2015


IV Festiwal Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce

W dniu 26 czerwca 2015 r. w Kikole odbędzie się kolejna edycja Festiwalu. W maju odbędą się castingi do różnych kategorii konkursu w 4 województwach. W załączniku więcej informacji na ten temat.22-04-2015


"Unijna scena" we Wrzącej Wielkiej, gmina Koło

W ramach "Dni Otwartych Funduszy Obywatelskich" Gmina Koło w dniu 8 maja 2015 r. organizuje wydarzenie pt. "Unijna scena". Szczegóły na plakacie.27-03-2015


Otwarcie wieży widokowej w Paprotni, gm. Krzymów

W dniu 21 marca 2015 r. Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" wzięło udział w otwarciu wieży widokowej w Paprotni. Budowa wieży została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER, Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Gminę Krzymów w Stowarzyszeniu "Wielkopolska Wschodnia" w lipcu ubiegłego roku. Czytaj więcej...27-03-2015


Drzwi Otwarte Funduszy Europejskich

Samorząd Województwa Wielkopolskiego jako instytucja zaangażowana we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, gorąco zachęca beneficjentów środków unijnych do aktywnego uczestnictwa w Drzwiach Otwartych Funduszy Europejskich, dzięki któremu zyskacie Państwo możliwość dodatkowej promocji projektów i staniecie się uczestnikami ogólnopolskiego wydarzenia organizowanego pod jednym, wspólnym szyldem. Termin przesyłania zgłoszeń do udziału w tym wydarzeniu promocyjnym upływa 3 kwietnia 2015 r.

Aby wziąć udział w II edycji akcji, wystarczy "otworzyć" swój projekt dla mieszkańców regionu przynajmniej na jeden dzień w okresie od 7 do 10 maja br. Szczegóły akcji, formularz zgłoszeniowy oraz inne dokumenty są dostępne na stronie internetowej http://www.dniotwarte.eu. Regulamin akcji..27-03-2015


Bezpłatne warsztaty haftowania

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach haftowania. Czytaj dalej.13-03-2015


Przypomnienie o składaniu ankiet monitorujących przez beneficjentów, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" i otrzymali refundację

Wszyscy beneficjenci, którzy otrzymali płatność ostateczną zobowiązani są niezwłocznie po jej otrzymaniu do złożenia ankiety monitorującej w Biurze Stowarzyszenia, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk. Formularz ankiety dostępny jest tutaj

W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt pod numerem tel. 63 245 18 58, e-mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl lub osobiście w Biurze Stowarzyszenia.

Przeprowadzenie ankiety jest niezbędne do monitorowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.10-03-2015


Debata w Pałacu Prezydenckim

W dniu 8 marca 2015 roku na zaproszenie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszka Lewandowska - Kierownik Biura Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" wzięła udział w debacie pt. "Aktywność kobiet siłą społeczności wiejskich" z udziałem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Anny Komorowskiej. Czytaj więcej...10-03-2015


Bezpłatne warsztaty decoupage

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach decoupage. Czytaj więcej...19-02-2015


Konkurs dotacyjny "Seniorzy w akcji" organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności

O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) we współpracy organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury). Czytaj więcej...16-02-2015


Bezpłatne warsztaty ręcznego wykonywania biżuterii

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach ręcznego wykonywania biżuterii. Czytaj więcej...05-02-2015


Bezpłatne warsztaty szydełkowania

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach szydełkowania. Czytaj więcej...28-01-2015


Konkurs fotograficzny "Piękno LGD w obiektywie" - II edycja

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w drugiej edycji konkursu fotograficznego "Piękno LGD w obiektywie". Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody !!!. Czytaj więcej...
Regulamin.
Karta zgłoszeniowa.28-01-2015


Bezpłatne szkolenie z cyklu "Na szlaku Natura 2000"

W ramach ogólnopolskiego projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbędą się szkolenia, spotkania, bieżąca praca z fachowcami z zakresu zrównoważonego rozwoju i turystyki, przyrody i promocji oraz lokalnymi liderami natury.

Pierwsze szkolenie ponadregionalne odbędzie się w dniach 6-7.02.2015 r. dla uczestników z województw wielkopolskiego i lubuskiego w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym "Bogdanka" nad Jeziorem Powidzkim w Przybrodzinie koło Powidza (powiat słupecki, woj. Wielkopolskie).

Zaproszenie.
Program.
Formularz zgłoszeniowy.22-01-2015


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

W dniu 12 grudnia 2014 roku Komisja Europejska zatwierdziła przedstawiony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W ramach PROW do wykorzystania będzie łącznie 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu PROW 2014 - 2020.

Zapraszamy również do zapoznania się z broszurą informacyjną przygotowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która w skrócie prezentuje możliwości wsparcia.
przerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona prowadzona przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" na potrzeby przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze"

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Instytucja zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


przerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2015. Tło nagłówka artur.