A A A

Aktualności

25-10-2021


Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej 2021 – relacja z wydarzenia

Już po raz dziewiąty, tym razem w hali sportowej w Wysokiem w gminie Kramsk w dniu 23 października 2021r., odbyła się impreza "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej" zorganizowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia".

W zawodach wzięło udział siedem szkół podstawowych z obszaru działania Stowarzyszenia. Do rywalizacji przystąpiła młodzież z Bogusławic, Brzeźna, Morzyczyna, Sadlna, Sompolna, Wrzącej Wielkiej oraz Wysokiego jako gospodarza zawodów.

W trakcie zawodów rozegrano cztery konkurencje sportowe, podczas których rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana, lecz przebiegała w sportowej atmosferze i duchu uczciwej rywalizacji. Na koniec zawodów odbyło się tradycyjnie przeciąganie liny, które wywołało w uczestnikach wiele emocji. Ostatecznie zwycięzcami zawodów okazała się drużyna z Sadlna, drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa z Wysokiego, natomiast na ostatnim stopniu podium znalazła się drużyna z Sompolna.

Laureaci zawodów otrzymali nagrody w postaci bonów na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości 3 tys. zł.

Wszystkim drużynom gratulujemy ambicji, wytrwałości oraz sprawności fizycznej.

"Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej" współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji osi 4 LEADER PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Zdjęcia z zawodów można obejrzeć w naszej Galerii.18-06-2021


Zmiana w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego (LSR) przez Społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” w zakresie dodatkowych środków na jej realizację – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” przekazuje do konsultacji społecznych projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” w związku z możliwością pozyskania dodatkowych środków na jej realizację.

W powyższym dokumencie zapisy wykreślone oznaczone są kolorem czerwonym, zapisy wprowadzone i proponowane oznaczone są kolorem zielonym.

Procedura zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego (LSR) przez Społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” (w tym sposób konsultacji społecznych) jest dokonywana na podstawie załącznika nr 1 do LSR “Procedura aktualizacji LSR”.

Konsultacje społeczne w zakresie zmian w LSR są przeprowadzane wyłącznie w formie konsultacji elektronicznych.

Udział w konsultacjach może wziąć każdy zainteresowany podmiot lub osoba fizyczna z obszaru Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.wielkopolskawschodnia.pl.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: biuro@wielkopolskawschodnia.pl w terminie: 18.06.2021– 25.06.2021 (w ostatnim dniu konsultacji formularz konsultacyjny musi zostać przesłany do godz. 14.00).

FORMULARZ KONSULTACYJNY11-06-2021


Zmiana w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego (LSR) przez Społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” w zakresie realizacji projektu współpracy– KONSULTACJE SPOŁECZNE

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” przekazuje do konsultacji społecznych projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” w związku z dodaniem projektu współpracy przewidzianego do realizacji.

W powyższym dokumencie zapisy wykreślone oznaczone są kolorem czerwonym, zapisy wprowadzone i proponowane oznaczone są kolorem zielonym.

Procedura zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego (LSR) przez Społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” (w tym sposób konsultacji społecznych) jest dokonywana na podstawie załącznika nr 1 do LSR “Procedura aktualizacji LSR”.

Konsultacje społeczne w zakresie zmian w LSR są przeprowadzane wyłącznie w formie konsultacji elektronicznych.

Udział w konsultacjach może wziąć każdy zainteresowany podmiot lub osoba fizyczna z obszaru Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.wielkopolskawschodnia.pl.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: biuro@wielkopolskawschodnia.pl w terminie: 11.06.2021– 18.06.2021 (w ostatnim dniu konsultacji formularz konsultacyjny musi zostać przesłany do godz. 14.00).

FORMULARZ KONSULTACYJNY26-10-2020


Konkurs Fotograficzny o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Jeżeli lubisz robić zdjęcia lub masz w swojej kolekcji piękne kadry z Wielkopolski, to Konkurs Fotograficzny o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego jest właśnie dla Ciebie!

Tegoroczna edycja jest już piątą. Podobnie jak w latach poprzednich Konkurs adresowany jest do szerokiego grona miłośników fotografii i wypoczynku wśród wielkopolskich atrakcji - zarówno tych turystycznych, przyrodniczych, jak i historyczno-kulturowych. Aby wziąć w nim udział wystarczy zgłosić swoją pracę konkursową (zestaw 3 fotografii) do jednej z trzech kategorii:

A. Zabytkowe obiekty - zdjęcia ukazujące ruchome (np. parowozy, drezyny) i nieruchome (np. zamki, pałace, dwory, kościoły, klasztory, skanseny, muzea, ratusze, kopalnie, fabryki) obiekty posiadające wartość historyczną, artystyczną, naukową czy emocjonalną (zdjęcia z zewnątrz, jak również wnętrz); również pejzaże obejmujące zabytkowe obiekty;

B. Atrakcje przyrodnicze - zdjęcia ukazujące najcenniejsze okazy wielkopolskiej flory i fauny, niepowtarzalne krajobrazy/pejzaże;

C. Wydarzenia - zdjęcia dokumentujące imprezy, akcje, wystawy plenerowe, festiwale, rajdy etc., o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, kulturowym, historycznym.

Co ważne – do Konkursu mogą być zgłaszane zdjęcia wykonane w Wielkopolsce w latach 2018-2020.

Prace zgłoszone do Konkursu oceniane będą przez Kapitułę, w skład której wchodzą:

- Tomasz Wiktor - Przewodniczący Kapituły, Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,

- Andrzej Kaleniewicz - Kierownik Oddziału Turystyki Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,

- Jacek Cieślewicz - specjalista ds. promocji internetowej w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

Z turystyką i krajoznawstwem związany hobbystycznie i zawodowo. Szczególnym zainteresowaniem darzy różnej maści zabytki militarne i techniczne,

- Jerzy Sznajder - Fotograf, organizator plenerów fotograficznych w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Członek Zarządu konińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Autor przewodników i albumów o tematyce turystycznej. Członek Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych,

- Przemysław Degórski - Członek Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Zajmuje się edukacją fotograficzną. Z racji przyrodniczych zainteresowań najchętniej fotografuje piękno natury, ale nie stroni również od innych tematów.

Autorzy najlepszych prac mogą liczyć na atrakcyjne nagrody finansowe o łącznej wartości 15.000 zł (suma nagród we wszystkich konkursowych kategoriach):

§ I nagroda – 2.500 zł,

§ II nagroda – 1.500 zł,

§ III nagroda – 1.000 zł.

Prace konkursowe można zgłaszać do 27 listopada br. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.fotokonkurs.wielkopolskie.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w Konkursie zawarte są w Regulaminie.

We wszystkich wcześniejszych edycjach Konkursu wzięło udział blisko 1,5 tys. osób. A przed Jury Konkursu stanęło niełatwe zadanie – ocena ponad 800 prac, czyli blisko 4000 fotografii. Wszystkie nagrodzone prace można obejrzeć na stronie internetowej Konkursu (zakładka „Laureaci”).

Obsługę konkursu prowadzi:

Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – tel. +48 61 626 68 59, e-mail: fotokonkurs@wielkopolskie.pl.

Strona internetowa Konkursu: http://fotokonkurs.wielkopolskie.pl.

Profil Facebook Konkursu: https://www.facebook.com/fotokonkurs.wielkopolskie/.15-09-2020


Szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z  zakresu przedsiębiorczości – relacja

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach podejmowania działalności gospodarczej, w dniach 9-10 września 2020 roku w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, oraz w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie, odbyły się szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów. Prowadzącym spotkania był Pan Grzegorz Cetner z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu.

Pierwsza część szkolenia obejmowała przedstawienie podstawowych informacji dotyczących możliwości ubiegania się o pomoc finansową z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Trener dokonał szczegółowej analizy zakresu i warunków uzyskania wsparcia, rodzaju beneficjentów oraz katalogu kosztów kwalifikowalnych.

W dalszej części omówiono procedurę składania wniosków o dofinasowanie, z uwzględnieniem kompletności i poprawności dokumentacji, roli Biura i Rady LGD w procesie wyboru i oceny wniosków, jak również dokonano przeglądu i analizy lokalnych kryteriów wyboru.

W kolejnym etapie szkolenia trener skupił się na objaśnieniu sposobu wypełniania dokumentacji aplikacyjnej, ze szczególnym odniesieniem do wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu.

Podsumowaniem spotkania była dyskusja, w formie odpowiedzi na pytania, kierowane przez uczestników do prowadzącego.

Zdjęcia ze szkoleń można obejrzeć w naszej Galerii:

Wierzbinek

Brzeźno12-08-2020


„Wielkopolska Wschodnia na ludowo” - relacja

W dniu 09 sierpnia 2020 roku w Babiaku odbyło się wydarzenie promocyjne „Wielkopolska Wschodnia na ludowo”. Miało ono na celu popularyzację kultury ludowej oraz tradycji rękodzielniczych regionu. W ramach wydarzenia odbył się przegląd zespołów ludowych, mający formę konkursu oraz otwarte warsztaty rękodzielnicze.

Otwarcia oraz powitania przybyłych gości dokonał Prezes Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” Jarosław Felczyński. Wydarzenie poprowadził Zbigniew Pietrzak, który poprzez wspaniałą interakcję z publicznością oraz konkursy wprowadzał fanatarstyczną atmosferę .

To był wyjątkowy dzień, w którym królowała tradycyjna muzyka ludowa oraz pieśni folklorystyczne, a wystąpili dla nas Kapela Rodziny Cedzidłów, zespół ludowy „Brzezinianki”, solistka Małgorzata Andrzejewska, zespół ludowy „Echo Kujaw”, zespół śpiewaczy „Kujawy Borowe”, zespół ludowy „Kiełczewianki”. Przegląd zespołów ludowych miał charakter konkursu. Występy oceniała komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Barszcz – kulturoznawca, dyrektorka Muzeum Okręgowego w Koninie, Krzysztof Pydyński – muzykolog, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie oraz Krystian Weber – etnomuzykolog, instruktor ds. muzyki i folkloru.

Po wysłuchaniu utworów komisja przyznała następujące nagrody:

- I miejsce – Kapela Rodziny Cedzidłów, nagroda w wysokości 1500 zł,

- II miejsce – solistka Małgorzata Andrzejewska, nagroda w wysokości 1000 zł,

- III miejsce – zespół ludowy „Echo Kujaw”, nagroda w wysokości 500 zł.

Wyróżnienia otrzymali zespół śpiewaczy „Kujawy Borowe”, „Kiełczewianki” oraz „Brzezinianki”, którzy otrzymali nagrody w wysokości 250 zł.

Ponadto podczas wydarzenia odbyły się warsztaty rękodzielnicze, gdzie można było poznać tajniki sztuki rękodzielniczej: rzeźbiarstwa – prowadzone przez Mariannę Iwińską, garncarstwa – prowadzone przez Łukasza Dzięciątkowskiego oraz wikliniarstwa – prowadzone przez Ewę Świątkowską – Papińską z firmy „Polskie Plecionkarstwo”.

Wydarzenie promocyjne „Wielkopolska Wschodnia na ludowo” było dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2020”.

Organizacja wydarzenia była wspaniałą okazją do kultywowania tradycji i przekazywania niematerialnego dziedzictwa kultury ludowej nowym pokoleniom. A jak się bawiliśmy w Babiaku można zobaczyć w Galerii.20-07-2020


Podpisanie umów o powierzenie grantów

W dniu 17.07.2020 r. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” reprezentowane przez Prezesa Zarządu - Jarosława Felczyńskiego i Wiceprezesa Zarządu – Jacka Popielarza podpisało umowy o powierzenie grantów.

W sali narad Urzędu Gminy w Kramsku zjawili się przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Pąchowie, w osobach Kamila Baranowskiego – Prezesa oraz Kamila Kotkowskiego -Wiceprezesa, którzy zawarli umowę na realizację grantu pt:,,Stworzenie placu zabaw w miejscowości Pąchów ”.

Drugą już umowę podpisało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk reprezentowane przez Prezesa - Dariusza Matczaka i Wiceprezes - Renatę Kołodziej, tematem grantu jest ,, Stworzenie infrastruktury rekreacyjnej w m. Kramsk”

Kolejną umowę LGD zawarła z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży ,,Otwarcie”, której przedmiotem będzie realizacja zadania „Wykonanie altany przy OREW w Marianowie” . Fundację reprezentowali: Prezes Zarządu – Dariusz Loch oraz Członek Zarządu - Joanna Czarnecka.

Grantobiorcą, który zawarł w tym dniu dwie umowy było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury w Gminie Kramsk, które będzie realizować projekty zatytułowane:,, Przebudowa pomieszczenia sali zajęciowej - adaptacja na studio nagrań ”oraz ,,Organizacja wydarzenia ,,Festyn Rodzinny ””. Umowy podpisali Prezes - Przemysław Domagalski oraz Wiceprezes -Anna Mizerna.

Umowę o powierzenie grantu podpisała również Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiem, którą reprezentowali Prezes – Tadeusz Tomaszewski oraz Skarbnik - Ewa Przybysz. Tematem zadania jest ,,Adaptacja sali na świetlicę wiejską w Wysokiem ”.

,,Organizacja wydarzenia ,,Kramskie Wybijanie Żuru ”promującego dziedzictwo lokalne” to tytuł kolejnego grantu realizowanego przez Stowarzyszenie ,,Klub Seniora i Juniora” reprezentowanego przez Halinę Rogowską - Prezes i Jadwigę Piekarską – Skarbnik.

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku reprezentowany przez Dyrektora Małgorzatę Kozicką, podpisał umowę na realizację operacji pt: ,,Organizacja ogólnodostępnej imprezy promocyjnej Targi Wierzby i Wikliny SALIX”.

W dniu 20.07.2020 r. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” reprezentowane przez Wiceprezesa - Jacka Popielarza i Członka Zarządu - Agnieszkę Lewandowską podpisało kolejne umowy o powierzenie grantów.

LGD podpisała umowę z Fundacją Nowy Świat Oddział w Sompolnie, którą reprezentował Prezes Oddziału - Paweł Sidor na zadanie "Aplikacja mobilna "Skarby Wielkopolski Wschodniej"".

Została podpisana także umowa na realizację grantu pt: ,,Gra miejska”. Umowę podpisały przedstawicielki Stowarzyszenia „Sady Sompolna” Prezes – Renata Jarońska oraz Skarbnik –Jolanta Bekier - Kmieć.

Zdjęcia z podpisania umów są do obejrzenia w naszej Galerii.19-06-2020


Aneksy do umów o przyznanie pomocy

ARiMR przygotowało aneksy do umów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wzory aneksów aktualizują zapisy umów, zgodne ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), jakie znalazły się w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695) a także wytycznymi MRiRW z dnia 5 maja 2020 r. przekazanymi do Samorządów Województw przy piśmie znak: WPR.wao.510.30.2020.

W przypadku poddziałania 19.2 do czasu wprowadzenia nowych wersji formularzy umów, aneksy będą miały zastosowanie także w przypadku zawierania nowych umów o przyznaniu pomocy. Oznacza to, że w przypadku podpisywania umowy z przyszłym beneficjentem, równocześnie podpisana zostanie z nim umowa oraz aneks do tej umowy na obowiązującym formularzu umowy (tj. 7z / 4z w przypadku premii).

W odniesieniu do umów już zawartych, aneksem mogą zostać wprowadzone zmiany na wniosek beneficjenta.

Wzory aneksów:

Aneks premia

Aneks własneprzerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2017. Tło nagłówka artur.