A A A

Aktualności

04-07-2022


Spotkania konsultacyjno-warsztatowe za nami

W czerwcu odbyliśmy w każdej gminie członkowskiej spotkania konsultacyjno-warsztatowe. Miło było nam gościć radnych, sołtysów, pracowników sektora JST, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców. Prowadzącym spotkania był Pan Grzegorz Cetner, który ze Stowarzyszeniem „Wielkopolska Wschodnia” współpracuje od początku jego powstania.

Głównym celem spotkań było zachęcenie mieszkańców do aktywnego udziału w procesie budowania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na okres 2023-2027. Analizowaliśmy potencjał i potrzeby rozwojowe obszaru. Rozmawialiśmy o innowacyjności, cyfryzacji, a także zmianach klimatu i ochronie środowiska. Poruszyliśmy temat partnerstwa w realizacji LSR. Pojawiły się też wstępne pomysły przedsięwzięć, jakie można by zrealizować w ramach nowej strategii. Na ich podstawie próbowaliśmy określić kierunki i cele, na których powinno skupić się Stowarzyszenie tworząc LSR. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkań w naszej Galerii.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za włączenie się w proces konsultacyjny i aktywny udział w spotkaniach. Państwa sugestie i pomysły są podstawą do tworzenia nowej Strategii.

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do dalszego aktywnego udziału w kreowaniu nowej LSR.10-06-2022


XXI Konkurs Kulinarny Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXI Konkursie Kulinarnym Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepszą potrawę regionalną. Jego celem jest znalezienie i zachowanie narodowych specjałów, zanim odejdą w zapomnienie, wyparte przez „szybką” przemysłową żywność.

Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie – w czasie finałów regionalnych – wyłaniani są laureaci w czterech kategoriach. Drugi etap konkursu to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów nominowanych w regionach.

Zgłoszenia są przyjmowane do 22.06.2022.

Karta zgłoszenia, regulamin oraz szczegóły konkursu dostępne są na stronie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska https://sdk-wlkp.pl/zaproszenie-nasze-kulinarne-dziedzictwo-smaki-regionow-3/27-05-2022


Warsztaty makramy – relacja

W dniach 23-25 maja 2022 r. odbyły się organizowane przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” warsztaty wyplatania makramy. Warsztaty zostały przeprowadzone w sali konferencyjnej pałacu zabytkowego w Wierzbinku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie, oraz w świetlicy wiejskiej w Dzierawach.

Zajęcia prowadziła pani Natalia Sobolewska – pasjonatka i miłośniczka wyplatania makram, posiadająca doświadczenie w tej dziedzinie.

Podczas warsztatów uczestnicy, poznali technikę wiązania sznurków, za pomocą której można wykonać różnorodne dodatki torebki, kwietniki, biżuterię i wiele innych dekoracji. Technika ta, uczy cierpliwości oraz rozwija kreatywność. W makramie wszystkie węzły są dziełem ludzkich rąk. Wykonuje się je bez użycia szydełka, drutów czy igieł.

W części teoretycznej zostały zaprezentowane przykładowe dekorację wykonane techniką makramy, zapoznano się z dodatkowymi akcesoriami, które można stosować w celu urozmaicenia makramy. W części praktycznej uczestniczki własnoręcznie wykonały kwietnik oraz makramę ścienną. Uczestnikom warsztatów, serdecznie dziękujemy, za przybycie ,mamy nadzieję, że uzyskana wiedza zaowocuje w przyszłości w tworzeniu pięknych makram.

Zdjęcia z warsztatów są do obejrzenia w naszej galerii.15-03-2022


Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę regionalną z jabłkiem lub ze śliwką pn. „Przysmaki z wielkopolskich sadów”.

Wspomniany wyżej konkurs to doskonała okazja do zaprezentowania działalności Kół Gospodyń Wiejskich, pokazania lokalnych potraw bazujących na najwyżej jakości składnikach oraz budowania tożsamości regionalnej wśród Wielkopolan.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami proszę przesłać do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do dnia 31.03.2022 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).

W przypadku wysyłki pocztą lub kurierem na kopercie należy dopisać: Konkurs „Przysmaki z wielkopolskich sadów”. Zgłoszenia przyjmowane będą również drogą elektroniczną na adres e-mailowy: dr.sekretariat@umww.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w Regulaminie Konkursu (prosimy o uważne zapoznanie się z nim) oraz na stronach internetowych: www.umww.pl oraz sdk-wlkp.pl.

Regulamin Konkursu dla KGW

Załącznik nr 1 - Karta zgłoszeniowa

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika09-03-2022


Warsztat refleksyjny 23.02.2022r.

W dniu 23 lutego 2022 r. w Urzędzie Gminy w Kole odbył się warsztat refleksyjny, w którym uczestniczyli członkowie organów Stowarzyszenia: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, beneficjenci oraz pracownicy Biura LGD.

Podczas warsztatu rozmawiano na temat realizacji i wdrażania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia". Podjęte zostały tematy związane z realizacją rzeczową i finansową LSR, osiąganiem wskaźników i celów LSR, skupiono się na przebiegu naborów i procedurach, lokalnych kryteriach wyboru, potrzebach społeczności z obszaru LGD, a także rozmawiano o działalności LGD i biura. W trakcie spotkania zaproszono zebranych do dyskusji, która była doskonałą okazją do omówienia osiągnięć, problemów, szans i zagrożeń jakie pojawiają się we wdrażaniu strategii.

Gminie Koło dziękujemy serdecznie za gościnność.

Zdjęcia z warsztatów można obejrzeć w naszej galerii.31-01-2022


Szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości – relacja

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach podejmowania działalności gospodarczej, w dniu 28 stycznia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie, odbyło się szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów.

Prowadzącym szkolenie był Pan Grzegorz Cetner z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu.

Pierwsza część szkolenia obejmowała przedstawienie podstawowych informacji dotyczących możliwości ubiegania się o pomoc finansową z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Trener dokonał szczegółowej analizy zakresu i warunków uzyskania wsparcia, rodzaju beneficjentów oraz katalogu kosztów kwalifikowalnych.

W dalszej części omówiono procedurę składania wniosków o dofinansowanie, z uwzględnieniem kompletności i poprawności dokumentacji, roli Biura i Rady LGD w procesie wyboru i oceny wniosków, jak również dokonano przeglądu i analizy lokalnych kryteriów wyboru.

W kolejnym etapie szkolenia trener skupił się na objaśnieniu sposobu wypełniania dokumentacji aplikacyjnej, ze szczególnym odniesieniem do wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu.

Podsumowaniem spotkania była dyskusja, w formie odpowiedzi na pytania, kierowane przez uczestników do prowadzącego szkolenie.

Zdjęcia ze szkoleń można obejrzeć w naszej galerii.31-12-2021


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Wielkopolska Wschodnia” Osiek Wielki 16.12.2021r.

W dniu 16.12.2021r. o godz.10.00 w Lokalu Biesiadnym ,,EMRIX” w Osieku Wielkim odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Wielkopolska Wschodnia”.

Jednym z pierwszych elementów spotkania było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie fotograficznym ,,Piękno LGD w obiektywie - IV edycja ”. Laureaci i wyróżnieni otrzymali z rąk Prezesa – Jarosława Felczyńskiego i Wiceprezesa Zarządu – Jacka Popielarza pamiątkowe dyplomy i karty podarunkowe.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia od ostatniego Walnego Zebrania Członków tj. od 28.09.2021r.Prezes Jarosław Felczyński przedstawił wszystkie działania, jakie podjęło LGD od 28.09.2021do 15.12.2021r.

W dalszej części przedstawiono i omówiono zmiany w statucie Stowarzyszenia – Prezes Jarosław Felczyński wyjaśnił konieczność wprowadzenia zmian oraz zaproponował projekt zmian w statucie Stowarzyszenia ,,Wielkopolska Wschodnia”, które są związane z przygotowaniem do poprawnego funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania w nowej perspektywie finansowej oraz z dostosowaniem jego treści do zmienionego obszaru działania Lokalnej Grupy Działania.

Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia ,,Wielkopolska Wschodnia” wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały.

Ostatnim punktem zebrania było omówienie spraw bieżących Stowarzyszenia, - Kierownik Biura –Agnieszka Lewandowska przedstawiła jakie działania w najbliższym czasie będzie realizowało Stowarzyszenie.

Zdjęcia z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” są do obejrzenia w naszej Galerii.13-12-2021


Konkurs fotograficzny „Piękno LGD w obiektywie” rozstrzygnięty!

W dniu 08.12.2021r. komisja konkursowa w skład której weszli: Jarosław Felczyński – Przewodniczący Komisji, Aleksandra Kopras – Członek Komisji, Agnieszka Lewandowska – Członek Komisji dokonała wyboru najlepszych zdjęć nadesłanych na IV edycję konkursu fotograficznego pt.:„Piękno LGD w obiektywie”, organizowanego przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”.

W kategorii ,,Życie na wsi” I nagrodę zdobyło zdjęcie zatytułowane „Będzie jajo” autorstwa Moniki Wuster Kramsk –Łazy(gmina Kramsk)

życie na wsi miejsce pierwsze

II miejsce zajęła praca Lidii Wiznerowicz z miejscowości Paradowo(gmina Wierzbinek) pt.:,,Znowu mi uciekły !”

życie na wsi miejsce drugie

Na ostatnim stopniu podium w kategorii ,,Życie na wsi” uplasowała się fotografia Izabeli Jarłaczyńskiej z Sadlna(gmina Wierzbinek) zatytułowana „Jesienne zbiory”

życie na wsi miejsce trzecie

Komisja konkursowa przyznała wyróżnienie dla Katarzyny Wysockiej z Kolonia Racięcin(gmina Wierzbinek) za fotografię ,,Dożynkowo”

życie na wsi wyróżnienie

W kategorii ,,Tradycje w obiektywie” pierwsze miejsce zajęła praca Juli Nowakowskiej z Powiercia -Kolonii(gmina Koło)zatytułowana ,,Tradycyjny smak”

tradycja w obiektywie miejsce pierwsze

II miejsce zajęła Maja Zetlerowicz z Kramska za swoją pracą zatytułowaną ,,Po Dożynkach”

tradycja w obiektywie miejsce drugie

Trzecią nagrodę zdobyła fotografia Lidii Wiznerowicz ,,Nie ma jak u babci” z miejscowości Paradowo (gmina Wierzbinek)

tradycja w obiektywie miejsce trzecie

Wyróżnienie zostało przyznane Marii Szkudlarek ,,Żniwa” z miejscowości Nockie Holendry (gmina Wierzbinek)

tradycja w obiektywie wyróżnienie

W kategorii ,,Pamiętamy o Poległych” pierwsze miejsce zostało przyznane za pracę ,,Bezimienni” autorstwa Agnieszki Zetlerowicz zamieszkałej w Kramsku

pamiętamy o poległych miejsce pierwsze

Drugie miejsce zajęła praca Sandry Kubackiej z Kaliny (gmina Wierzbinek) zatytułowana ,,Pomnik z 1863 roku”

pamiętamy o poległych miejsce drugie

Na ostatnim miejscu podium uplasowała się praca Aleksandry Szurgot z Powiercia (gmina Koło) zatytułowana ,,Polegli”

pamiętamy o poległych miejsce trzecie

Komisja konkursowa przyznała wyróżnienie za fotografię zatytułowaną ,,Pamięć to pamiętnik, który stale nosimy z sobą” wykonaną przez Kingę Jakubowską z Morzyczyna(gmina Wierzbinek)

pamiętamy o poległych wyróżnienie

Konkurs fotograficzny „Piękno LGD w obiektywie” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania 19.4 - Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Laureatom serdecznie gratulujemy.25-10-2021


Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej 2021 – relacja z wydarzenia

Już po raz dziewiąty, tym razem w hali sportowej w Wysokiem w gminie Kramsk w dniu 23 października 2021r., odbyła się impreza "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej" zorganizowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia".

W zawodach wzięło udział siedem szkół podstawowych z obszaru działania Stowarzyszenia. Do rywalizacji przystąpiła młodzież z Bogusławic, Brzeźna, Morzyczyna, Sadlna, Sompolna, Wrzącej Wielkiej oraz Wysokiego jako gospodarza zawodów.

W trakcie zawodów rozegrano cztery konkurencje sportowe, podczas których rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana, lecz przebiegała w sportowej atmosferze i duchu uczciwej rywalizacji. Na koniec zawodów odbyło się tradycyjnie przeciąganie liny, które wywołało w uczestnikach wiele emocji. Ostatecznie zwycięzcami zawodów okazała się drużyna z Sadlna, drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa z Wysokiego, natomiast na ostatnim stopniu podium znalazła się drużyna z Sompolna.

Laureaci zawodów otrzymali nagrody w postaci bonów na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości 3 tys. zł.

Wszystkim drużynom gratulujemy ambicji, wytrwałości oraz sprawności fizycznej.

"Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej" współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji osi 4 LEADER PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Zdjęcia z zawodów można obejrzeć w naszej Galerii.18-06-2021


Zmiana w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego (LSR) przez Społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” w zakresie dodatkowych środków na jej realizację – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” przekazuje do konsultacji społecznych projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” w związku z możliwością pozyskania dodatkowych środków na jej realizację.

W powyższym dokumencie zapisy wykreślone oznaczone są kolorem czerwonym, zapisy wprowadzone i proponowane oznaczone są kolorem zielonym.

Procedura zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego (LSR) przez Społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” (w tym sposób konsultacji społecznych) jest dokonywana na podstawie załącznika nr 1 do LSR “Procedura aktualizacji LSR”.

Konsultacje społeczne w zakresie zmian w LSR są przeprowadzane wyłącznie w formie konsultacji elektronicznych.

Udział w konsultacjach może wziąć każdy zainteresowany podmiot lub osoba fizyczna z obszaru Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.wielkopolskawschodnia.pl.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: biuro@wielkopolskawschodnia.pl w terminie: 18.06.2021– 25.06.2021 (w ostatnim dniu konsultacji formularz konsultacyjny musi zostać przesłany do godz. 14.00).

FORMULARZ KONSULTACYJNY11-06-2021


Zmiana w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego (LSR) przez Społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” w zakresie realizacji projektu współpracy– KONSULTACJE SPOŁECZNE

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” przekazuje do konsultacji społecznych projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” w związku z dodaniem projektu współpracy przewidzianego do realizacji.

W powyższym dokumencie zapisy wykreślone oznaczone są kolorem czerwonym, zapisy wprowadzone i proponowane oznaczone są kolorem zielonym.

Procedura zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego (LSR) przez Społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” (w tym sposób konsultacji społecznych) jest dokonywana na podstawie załącznika nr 1 do LSR “Procedura aktualizacji LSR”.

Konsultacje społeczne w zakresie zmian w LSR są przeprowadzane wyłącznie w formie konsultacji elektronicznych.

Udział w konsultacjach może wziąć każdy zainteresowany podmiot lub osoba fizyczna z obszaru Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.wielkopolskawschodnia.pl.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: biuro@wielkopolskawschodnia.pl w terminie: 11.06.2021– 18.06.2021 (w ostatnim dniu konsultacji formularz konsultacyjny musi zostać przesłany do godz. 14.00).

FORMULARZ KONSULTACYJNYprzerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2017. Tło nagłówka artur.