Aktualności

20-11-2018


Dzień Sportu w Wielkopolsce Wschodniej 2018

Już po raz siódmy, tym razem w hali sportowej w Boguszycach w gminie Wierzbinek w dniu 17 listopada 2018 r., odbyła się impreza "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej" zorganizowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia". W zawodach udział wzięło 120 uczniów reprezentujących 10 szkół podstawowych z obszaru działania Stowarzyszenia. Do rywalizacji przystąpiła młodzież z Babiaka, Brdowa, Brzeźna, Kramska, Lubstowa, Morzyczyna, Sokołowa, Wysokiego oraz Boguszyc jako gospodarze zawodów.

Podczas zawodów rozegrano sześć konkurencji sportowych, podczas których rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana, lecz przebiegała w bardzo sportowej atmosferze i duchu uczciwej rywalizacji.Ostatecznie zwycięzcami zawodów okazała się drużyna z Brzeźna, drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa z Brdowa, natomiast na ostatnim stopniu podium uplasowała się zawodnicy z Morzyczyna.

Laureaci zawodów otrzymali nagrody w postaci bonów na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości 4 tys. zł.

Wszystkim drużynom gratulujemy ambicji, wytrwałości oraz sprawności fizycznej.

"Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej" współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji osi 4 LEADER PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Zdjęcia z zawodów można obejrzeć w naszej Galerii.19-11-2018


Profesjonalne warsztaty nalewkarskie – relacja

W dniach 7-9 listopada 2018 r. odbyły się organizowane przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” profesjonalne warsztaty nalewkarskie. Warsztaty zostały przeprowadzone w trzech miejscowościach – Brzeźno (gm. Krzymów), Morzyczyn (gm. Wierzbinek) oraz Powiercie (gm. Koło).

Prowadzącym zajęcia był pan Grzegorz Cetner – pasjonat i miłośnik domowego nalewkarstwa, posiadający wieloletnie doświadczenie w tej materii.

Podczas warsztatów uczestnicy mogli zetknąć się z historią nalewkarstwa w Polsce, zapoznać rodzaje i sposoby wytwarzania nalewek, jak również zostały omówione wybrane narzędzia nalewkarskie.

Część praktyczna warsztatów dotyczyła analizy nalewek jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych, przeprowadzonej pod kątem rodzaju stosowanego alkoholu, stężenia i zawartości cukru, rodzaju składników oraz czasu maceracji.

W dalszej części prac praktycznych zostało opracowane uniwersalne kalendarium nalewkarza, obejmujące określenie niezbędnego czasu do uzyskania nalewki o odpowiedniej jakości i walorach smakowych.

Ostatnia część zajęć polegała na przybliżeniu uczestnikom zasad i reguł obowiązujących podczas konkursów i festiwali nalewkarskich, dokonano analizy przykładowych nalewek pod katem ocenianych cech – zostało wykonane proste ćwiczenie z przykładową kartą jurora.

Uczestnikom warsztatów serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie i mamy nadzieję, że uzyskana wiedza zaowocuje w przyszłości w produkcji domowych trunków o wysokiej jakości.

Zdjęcia z warsztatów są do obejrzenia w naszej Galerii.25-09-2018


Wyjazd studyjny wielkopolskich LGD do Karpacza

W dniach 18-19 września 2018 r. Wielkopolska Sieć LGD realizowała operację pt. „Działania LGD na rzecz tworzenia sieci kontaktów i wzmacniania współpracy”. Operacja miała na celu aktywizację osób zaangażowanych we wdrażanie PROW, w tym rozwój obszarów wiejskich, poprzez wyjazd studyjny i spotkanie z Dolnośląską Siecią LGD, którą reprezentowały Dorota Goetz z LGD „Partnerstwo Ducha Gór” oraz Bożena Pełdiak z LGD „Kwiat lnu”. Ze Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” w wizycie studyjnej udział wzięły Agnieszka Lewandowska i Joanna Dunikowska- Krzywda, pracujące w biurze LGD.

Członkowie Wielkopolskiej Sieci LGD mieli okazję zapoznać się działalnością Dolnośląskiej Sieci LGD, a także poszczególnych członków. W biurze LGD „Partnerstwo Ducha Gór” w Karpaczu odbyła się prezentacja Karkonoskiej Marki Lokalnej, można było spróbować lokalnego piernika lub zaopatrzyć się w przedmioty rzemiosła artystycznego i rękodzieła certyfikowane jako Skarby Ducha Gór. Wieczór członkowie spędzili w Western City w Karpaczu, miejsca ukazującego lokalną historię poszukiwaczy złota w konwencji westernowej. 19 września LGD z Wielkopolski uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy”, które przybliżały tradycje związane z lnem i tkactwem. Pani Teresa Sobala, członek zarządu LGD „Kwiat lnu” i stowarzyszenia „Tkacze śląscy” opowiadała o działalności LGD i jej członków na rzecz budowania tożsamości społeczności lokalnej i promowania lokalnych zasobów. Wielkim zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyły się warsztaty z malowania na lnie oraz tkania. Kolejnym przykładem wykorzystania historii i tradycji był pałac i folwark w Łomnicy, który był ostatnim punktem wizyty studyjnej.

Fotorelacja.


Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

listwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.26-07-2018


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów nr 8/2018/G

W dniu 24 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 8/2018/G w zakresie promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Operacje złożone podczas naboru wniosków spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR, lista ocenionych operacji wybranych do finansowania oraz Protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych LSR.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady.26-07-2018


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów nr 7/2018/G

W dniu 24 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 7/2018/G w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

Operacje złożone podczas naboru wniosków spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR, lista ocenionych operacji wybranych do finansowania oraz Protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych LSR.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady.26-07-2018


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów nr 6/2018/G

W dniu 24 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 6/2018/G w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lubrekreacyjnej.

Operacje złożone podczas naboru wniosków spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR, lista ocenionych operacji wybranych do finansowania oraz Protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych LSR.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady.26-07-2018


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów nr 5/2018/G

W dniu 24 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 5/2018/G w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Operacje złożone podczas naboru wniosków spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” i zostały wybrane do finansowania w ramach dostępnego limitu środków. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR, lista ocenionych operacji wybranych do finansowania oraz Protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych LSR.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady.22-06-2018


Podsumowanie projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne – “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

20 czerwca 2018 r. w gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, który realizowaliśmy w maju 2018 r. we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Warsztaty filmowe i telewizyjne odbyły się w 3 gminach członkowskich Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”: Babiaku, Sompolnie i Kole, w każdym z nich wzięła udział grupa 15 osób.

W spotkaniu podsumowującym udział wzięły władze gmin, dyrekcje szkół, opiekunowie grup oraz uczestnicy warsztatów. Wspólnie obejrzeliśmy efekty pracy młodzieży - spoty reklamowe produktów z życia codziennego potraktowane z przymrużeniem oka oraz filmy promujące gminy, widziane oczyma ich młodych mieszkańców. Nie zabrakło też tzw. making of'ów czyli krótkich filmów kręconych zza kulis realizacji warsztatów oraz reportaży z komentarzami uczestników warsztatów.Każda z gmin biorących udział w projekcie zaprezentowała na scenie także inne swoje talenty artystyczne - występy wokalne i instrumentalne w myśl projektu - gminy nakręcone artystycznie, nie tylko filmowo. Na zakończenie padły słowa podziękowania za pomoc w realizacji projektu dla wszystkich, którzy wzięli w nim udział i go realizowali.

Fotorelacja.


Podczas uroczystości zostały także wręczone nagrody oraz wyróżnienia przyznane uczestnikom konkursu fotograficznego “Piękno LGD w obiektywie”, który trwał od lutego do końca maja 2018 r.

Fotorelacja.21-06-2018


Konkurs fotograficzny „Piękno LGD w obiektywie” rozstrzygnięty!

W dniu 15 czerwca 2018 r. komisja konkursowa powołana przez Zarząd Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, w skład której weszli: Jarosław Felczyński – Prezes, Jacek Popielarz – Wiceprezes, Agnieszka Lewandowska – Członek Zarządu oraz Adam Wilk – zawodowy fotograf dokonała wyboru najlepszych zdjęć nadesłanych na III edycję konkursu fotograficznego pt.: „Piękno LGD w obiektywie”, organizowanego przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”.

Do konkursu przystąpiło 31 osób, które łącznie zgłosiły 130 fotografii.


W kategorii Przyroda I nagrodę zdobyło zdjęcie zatytułowane „Poranek” autorstwa Anny Wiśniewskiej z Brzeźna (gmina Krzymów)


konkurs


II miejsce zajęła praca Remigiusza Jóźwiaka z Przybyłowa (gmina Koło) pt.: „Biedroneczki są w kropeczki”


konkurs


Na ostatnim stopniu podium, w kategorii Przyroda uplasowała się fotografia Macieja Sobczaka z Zofii (gmina Sompolno) zatytułowana „Zimne jezioro”


konkurs


W kategorii Architektura Jury za najlepszą pracę uznało zdjęcie Zuzanny Skalskiej z Bieli (gmina Sompolno) pt.: „Wrota do nieba”


konkurs


II miejsce zajął Arkadiusz Mroczkowski z Walerianowa (gmina Wierzbinek) za swoją pracą zatytułowaną „Ząb czasu”


konkurs


Trzecią nagrodę zdobyła fotografia Michała Kubiaka z Babiaka pt.: „Było sobie życie”


konkurs


W kategorii Wydarzenie I miejsce zdobyła Patrycja Jakóbowska z Ziemięcina (gmina Wierzbinek), która wykonała zdjęcie zatytułowane „Tu i teraz”


konkurs


II nagrodę zdobyła praca autorstwa Anny Wiśniewskiej z Sompolna, zatytułowana „Święto dyszla”


konkurs


Na ostatnim stopniu podium w kategorii Wydarzenie uplasowała się fotografia zatytułowana „Kolędnicy”, której autorem jest Mikołaj Czaja z Głodna (gmina Krzymów)


konkurs


Konkurs fotograficzny „Piękno LGD w obiektywie” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania 19.4 - Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Laureatom serdecznie gratulujemy, a zdjęcia konkursowe można zobaczyć w naszej galerii.07-06-2018


Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z zakresu projektów grantowych

6 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie projektów grantowych w związku z planowanymi naborami wniosków o powierzenie grantów nr 5/2018/G, 6/2018/G, 7/2018/G, 8/2018/G.

Szkolenie poprowadził Marcin Kaliszak - pracownik biura LGD, specjalista ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej, który omówił zasady przeprowadzenia naboru grantowego, zakres operacji, na które można uzyskać dofinansowanie, katalog kosztów kwalifikowalnych, lokalne kryteria wyboru operacji oraz formularz wniosku o powierzenie grantu. Udział w szkoleniu zagwarantował jego uczestnikom 1 pkt podczas oceny wniosków, jeśli złożą oni wnioski o przyznanie pomocy na zaplanowane od 12-29 czerwca 2018 r. nabory wniosków o powierzenie grantów.

Fotorelacja w Galerii.07-06-2018


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

6 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia".

Program posiedzenia obejmował: przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności stowarzyszenia za okres od ostatniego Walnego Zebrania Członków, informację Zarządu Stowarzyszenia o zmianach dokonanych w dokumentach Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjne, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku wyników za 2017 r., wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi i głosowanie nad nim oraz omówienie wyników przeprowadzonego warsztatu refleksyjnego.

Fotorelacja w Galerii.05-06-2018


Warsztaty filmowe w Wierzbinku w ramach projektu “Warsztaty telewizyjne i filmowe “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

26 i 27 maja 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbinku odbyły się ostatnie w ramach tej edycji projektu dwudniowe warsztaty filmowe i telewizyjne organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie.

Uczniowie z gminy Wierzbinek poznali tajniki pracy operatora kamery - nakręcili krótkie filmy sytuacyjne, które następnie zostały ocenione przez prowadzącego. Później przystąpiono do opracowania scenariuszy do nakręcenia spotów reklamowych wybranych przez uczestników produktów oraz scenariusza do materiałów promujących gminę. Następnego dnia odbyło się nagranie ujęć do reklamy oraz do spotu reklamującego gminę. Pomógł w tym opracowany przez uczestników screen board – rozrysowany plan wszystkich scen. Ujęcia były nagrywane na tle green boxu – tzw. przenośnego studia nagraniowego czyli zielonego materiału stanowiącego tło nagrań, który podczas montażu zastępuje się wybranym obrazem. Każdy mógł spróbować pełnić różne funkcje na planie filmowym: reżysera, scenarzysty, dźwiękowca, operatora kamery, montażysty lub aktora.Warsztaty poprowadził Michał Baranowski, z którym współpracowaliśmy podczas pierwszej edycji warsztatów.

Efekty pracy uczniów można będzie zobaczyć podczas spotkania podsumowującego projekt, które odbędzie się 20 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku. Wtedy zostaną zaprezentowane filmy promujące gminy, których uczniowie wzięli udział w projekcie oraz występy artystyczne uzdolnionej młodzieży.

Fotorelacja z warsztatów w Galerii.

Więcej zdjęć tutaj.29-05-2018


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 10/2018

W dniu 24.05.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pani Moniki Tołkacz - Paszkiewicz w związku ze złożonym przez Wnioskodawcę protestem oraz jego uwzględnieniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Wniosek nr SWW-11/10/2018 został złożony podczas naboru wniosków nr 10/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Lista ocenionych operacji po przeprowadzeniu procedury odwoławczej

Protokół21-05-2018


Warsztaty filmowe w Babiaku w ramach projektu “Warsztaty telewizyjne i filmowe “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

W dniach 18 i 19 maja 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku odbył się drugi z cyklu dwudniowych warsztatów filmowych i telewizyjnych organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie.

Podczas zajęć uczniowie z gminy Babiak poznali tajniki pracy operatora kamery - odbyły się ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy nakręcili krótkie filmy sytuacyjne, które następnie zostały ocenione przez prowadzącego. Później przystąpiono do opracowania scenariuszy do nakręcenia spotów reklamowych wybranych przez uczestników produktów oraz scenariusza do materiałów promujących gminę. Następnego dnia odbyło się nagranie ujęć do reklamy oraz do spotu reklamującego gminę. Pomógł w tym opracowany przez uczestników screen board – rozrysowany plan wszystkich scen. Ujęcia były nagrywane na tle green boxu – tzw. przenośnego studia nagraniowego czyli zielonego materiału stanowiącego tło nagrań, który podczas montażu zastępuje się wybranym obrazem. Każdy mógł spróbować pełnić różne funkcje na planie filmowym: reżysera, scenarzysty, dźwiękowca, operatora kamery, montażysty lub aktora.Warsztaty poprowadził Michał Baranowski, z którym współpracowaliśmy podczas pierwszej edycji warsztatów.

Efekty pracy uczniów można będzie zobaczyć podczas spotkania podsumowującego projekt, które odbędzie się 20 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku. Wtedy zostaną zaprezentowane filmy promujące gminy, których uczniowie wzięli udział w projekcie oraz występy artystyczne uzdolnionej młodzieży.

Fotorelacja z warsztatów w Galerii.

Więcej zdjęć tutaj.15-05-2018


Warsztaty filmowe w Sompolnie w ramach projektu “Warsztaty telewizyjne i filmowe “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

W dniach 12 i 13 maja 2018 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Sompolnie odbył się pierwszy z cyklu dwudniowych warsztatów filmowych i telewizyjnych dla uczniów z trzech gmin członkowskich Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie.

Podczas zajęć uczniowie z gminy Sompolno poznali tajniki pracy operatora kamery - odbyły się ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy nakręcili krótkie filmy sytuacyjne, które następnie zostały ocenione przez prowadzącego. Później przystąpiono do opracowania scenariuszy do nakręcenia spotów reklamowych wybranych przez uczestników produktów oraz scenariusza do materiałów promujących gminę. Następnego dnia odbyło się nagranie ujęć do reklamy oraz do spotu reklamującego gminę. Pomógł w tym opracowany przez uczestników screen board – rozrysowany plan wszystkich scen. Ujęcia były nagrywane na tle green boxu – tzw. przenośnego studia nagraniowego czyli zielonego materiału stanowiącego tło nagrań, który podczas montażu zastępuje się wybranym obrazem. Każdy mógł spróbować pełnić różne funkcje na planie filmowym: reżysera, scenarzysty, dźwiękowca, operatora kamery, montażysty lub aktora.Warsztaty poprowadził Michał Baranowski, z którym współpracowaliśmy podczas pierwszej edycji warsztatów.

Efekty pracy uczniów można będzie zobaczyć podczas spotkania podsumowującego projekt, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku w czerwcu br. Wtedy zostaną zaprezentowane filmy promujące gminy, których uczniowie wzięli udział w projekcie oraz występy artystyczne uzdolnionej młodzieży.

Fotorelacja z warsztatów w Galerii.

Więcej zdjęć tutaj.30-04-2018


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 10/2018

W dniu 26.04.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pani Moniki Tołkacz - Paszkiewicz w związku ze złożonym przez Wnioskodawcę protestem. Wniosek nr SWW-11/10/2018 został złożony podczas naboru wniosków nr 10/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

W załączeniu lista ocenionych operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista ocenionych operacji po przeprowadzeniu procedury odwoławczej

Protokół23-04-2018


II edycja Projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” w porozumieniu z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie rozpoczęło realizację projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”. Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjów i ostatnich klas szkoły podstawowej z terenu gmin: Babiak, Sompolno i Wierzbinek do wzięcia udziału w warsztatach:

- 12 -13 maja 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Sompolnie

- 18 - 19 maja 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku

- 26 - 27 maja 2018 r. w Pałacyku w Wierzbinku (dawna siedziba Urzędu Gminy).

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się ze sztuką operatorską, pracując nad poprawnym kadrowaniem i obsługą kamery. Tajniki dobrego wywiadu przybliżą im ćwiczenia dziennikarskie i operatorskie. Młodzież nauczy się również jak ważnym elementem filmu jest odpowiednio ustawione oświetlenie planu zdjęciowego.

Jednym z elementów warsztatów będzie realizacja etiudy fabularnej, co wiąże się z przygotowaniem scenariusza, podziałem ról, "wprawkami" aktorskimi, charakteryzacją i przygotowaniem planu zdjęciowego. Wreszcie posługując się odpowiednim programem, pracując z TIME CODEM gimnazjaliści poznają podstawy montażu reportażu telewizyjnego oraz montażu filmowego (obsługa oprogramowania do edycji filmów). Podczas warsztatów prowadzący wyjaśni także jak "z głową" wykorzystać kamerę w telefonie komórkowym lub kamerę internetową.

Efektem końcowym warsztatów będzie wyprodukowanie spotu reklamowego o gminie (dla gminy), który zostanie zaprezentowany podczas spotkania podsumowującego projekt w czerwcu br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku. Na podsumowanie projektu zaproszeni zostaną jego uczestnicy oraz mieszkańcy i władze "nakręconych gmin". Oprócz projekcji spotów reklamowych, reprezentanci z każdej gminy zaprezentują program artystyczny, promując tym samym swoją gminę poprzez ukazanie jej twórczego potencjału i drzemiących w niej talentów.

PLAKAT13-04-2018


Ogólnopolskie Targi Wierzby i Wikliny SALIX 2018

20 maja odbędą się XXI Targi Wierzby i Wikliny „Salix”, połączone z Dniami Wierzbinka. Impreza łączy w sobie kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego oraz występy estradowe.

Zainteresowani udziałem w imprezie powinni zapoznać się z regulaminem, wypełnić załączony formularz i przesłać go – do 20 kwietnia - pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Wierzbinku, plac Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno.

Dodatkowych informacji o warunkach uczestnictwa udziela dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Kozicka, tel. (63) 26 11 380 w. 106, e-mail: gok.wierzbinek@gmail.com

W sposób szczególny zaproszenie jest kierowane do twórców ludowych, osób zajmujących się rękodziełem artystycznym i wykonujących tak zwane ginące zawody: do wikliniarzy, rzeźbiarzy, malarzy, rękodzielników, do tych wszystkich, którzy tworzą kulturę ludową i którym bliskie są wartości lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy06-04-2018


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 10/2018

W dniu 05.04.2018 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 10/2018 dla projektów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.

Wszystkie złożone podczas naboru wniosków operacje spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. W ramach dostępnego limitu środków do finansowania zostało wybranych 7 operacji, które uzyskały największą ilość punktów w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady06-04-2018


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 9/2018

W dniu 05.04.2018 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 dla projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Wszystkie złożone podczas naboru wniosków operacje spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. W ramach dostępnego limitu środków do finansowania zostało wybranych 5 operacji, które uzyskały największą ilość punktów w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady04-04-2018


Podpisanie umowy na realizację projektu współpracy

W dniu 30 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa na realizację projektu współpracy pt. "Wielkopolska Okiem Cyklisty".

Projekt będzie realizowany przez 5 LGD z subregionu konińskiego: Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia", Stowarzyszenie "Solidarni w partnerstwie", Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska", Stowarzyszenie "Między ludźmi i jeziorami" oraz Stowarzyszenie "Solna Dolina". Wniosek ma na celu promocję i wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszarów partnerskich. W jego ramach powstaną wiaty przystankowe oraz zostaną zorganizowane wydarzenia promocyjne.

Fotorelacja03-04-2018


Wyjazd studyjny do Brukseli - udział Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

W dniach 25 - 28 marca 2018 roku zorganizowany został przez Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba we współpracy z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim reprezentującym Samorząd Wojewódzki wyjazd studyjny do Brukseli. Zaproszonych do udziału w nim zostało 26 LGD z całego regionu aby zrealizować wydarzenia „Europa przy Wielkopolskim Stole Wielkanocnym - prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski”. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” reprezentowali: Jarosław Felczyński – Prezes, Agnieszka Lewandowska - Kierownik Biura, Teresa Brzoska – lokalna rękodzielniczka oraz Kramska Kapela Podwórkowa.

W ramach programu zorganizowano konferencję ekspercką z udziałem przedstawicieli instytucji UE, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz przybyłych LGD. Konferencja miała na celu zebranie i przekazanie doświadczeń wielkopolskich LGD korzystających z dotychczasowych budżetów UE oraz przedstawienie ich wniosków na przyszłość. LGD miały również okazję do dyskusji z przedstawicielami Komisji Europejskie oraz Parlamentu Europejskiego, którzy przedstawili m.in. zarys sytuacji co do rozpoczynających się prac nad programowaniem budżetu UE po 2020. W panelu konferencji udział wzięli: Andrzej Grzyb poseł do PE współprzewodniczący polskiej delegacji w Grupie EPL w PE, Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Małgorzata Blok przewodnicząca Wielkopolskiej Sieci LGD, dr Czesław Siekierski Poseł do PE, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Rybołówstwa (AGRI), Josefine Loriz-Hoffmann dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI), Krzysztof Hetman Poseł do PE członek Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI), Krzysztof Wójcik przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO).

Następnie w przestrzeni wystawowej PE na stoiskach prezentowano dorobek obszaru LGD w postaci materiałów informacyjnych, wytwarzanych produktów i rękodzieła. Na stoisku Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” można było skosztować lokalnych specjałów – wielkanocnych ciast: sernika, mazurków, bab oraz wędlin m.in. szynki, kiełbasy polskiej i wiejskiej, boczku wędzonego, salcesonu oraz tradycyjnego smalcu. Do degustacji gości odwiedzających nasze stoisko były także wina wyprodukowane i podarowane przez firmę VIN-KON S.A. oraz jabłka przekazane przez Stowarzyszenie “Sady Sompolna”- serdecznie dziękujemy naszym sponsorom. Niewątpliwą atrakcją były warsztaty ręcznego wykonywania palm i bukietów wiosennych z krepiny i bibuły prowadzone przez Panią Teresę Brzoskę. Nasze stoisko ozdabiały również mi.in. piękne kwiaty wykonane przez Panią Teresę i palmy podarowane przez Panią Stanisławę Adamczyk. Podczas wydarzenia odbyły się występy folklorystyczne w wykonaniu zespołów lokalnych z Wielkopolski – Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” reprezentowała Kramska Kapela Podwórkowa. Na ekranie w sali wystawowej został wyświetlony film “Kramskie wybijanie żuru - zapis zwyczaju” pokazujący unikalny zwyczaj wielkanocny pochodzący z jednej z gmin członkowskich Stowarzyszenia. Odwiedzający nasze stoisko otrzymali upominki w postaci palm oraz wielkanocne figurki - świeczki wykonane z wosku pszczelego.

Wydarzenia „Europa przy Wielkopolskim Stole Wielkanocnym - prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski” cieszyło się dużym zainteresowanie wśród posłów do Parlamentu Europejskiego oraz zaproszonych gości i było wspaniałą okazją do zapoznania się z różnorodnymi zwyczajami i smakami wielkanocnymi Wielkopolski.

Fotorelacja12-03-2018


Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim - prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski

W dniach 26-28 marca 2018 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Posłem do Parlamentu Europejskiego Andrzejem Grzybem organizuje wyjazd studyjny do Brukseli pn. "Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim - prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski".

Jego uczestnikami będą lokalne grupy działania z Wielkopolski. W ramach wyjazdu studyjnego w Parlamencie Europejskim odbędzie się konferencja z udziałem ekspertów Komisji Europejskiej podczas której omówione zostaną zadania i funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania w obecnym okresie programowania na lata 2014-2020 oraz nowej perspektywie finansowej 2021-2027, wystawa rękodzielnictwa oraz degustacja Śniadania Wielkanocnego promująca wielkopolskie tradycje kulinarne i kulturowe.

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” podczas wyjazdu będą reprezentować Prezes Jarosław Felczyński, Kierownik Biura Agnieszka Lewandowska, lokalna rękodzielniczka Teresa Brzoska oraz Kramska Kapela Podwórkowa.

Wydarzenie jest finansowane z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w roku 2018.

Zaproszenie.


listwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.06-02-2018


Warsztat refleksyjny 06.02.2018 r. w Wierzbinku

W dniu 6 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy w Wierzbinku odbył się warsztat refleksyjny, w którym uczestniczyli członkowie organów Stowarzyszenia: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Biura LGD.

Podczas warsztatu zostały podjęte dyskusje mające służyć wyciągnięciu wniosków dotyczących dotychczasowej realizacji i wdrażania Strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia". Podjęte zostały tematy związane z realizacją rzeczową i finansową LSR, osiąganiem wskaźników i celów LSR, przyjazności procedury wyboru i realizacji projektów dla beneficjentów, skuteczności działania biura LGD oraz wprowadzenia ewentualnych zmian w działaniach LGD w celu efektywnego dalszego wdrażania LSR. Warsztat został przeprowadzony zgodnie ze zobowiązaniami dotyczącymi monitorowania i ewaluacji realizacji LRS zawartymi w umowie ramowej.

Fotorelacja12-01-2018


Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości

W dniu 9 stycznia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku oraz 10 stycznia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbyły się szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych uzyskaniem dotacji na podjęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Program szkolenia obejmował zasady przeprowadzenia naboru wniosków, zakres operacji, na które można uzyskać dofinansowanie, katalog kosztów kwalifikowalnych, lokalne kryteria wyboru operacji oraz formularz wniosku o dofinansowanie. Udział w szkoleniu zagwarantował jego uczestnikom 1 pkt podczas oceny wniosków, jeśli złożą oni wnioski o przyznanie pomocy na zaplanowane od 6 –23 lutego 2018 r. nabory wniosków nr 9/2018 i 10/2018. Szkolenia poprowadzili Grzegorz Cetner oraz Oskar Wysocki.

Fotorelacja Babiak

Fotorelacja Brzeźno16-12-2017


Warsztaty tworzenia tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych

W grudniu 2017 r. Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” zorganizowało 3 cykle dwudniowych warsztatów dla mieszkańców z dziedziny wykonywania tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych. Uczestniczki warsztatów pod okiem Pani Teresy Brzoski, naszej lokalnej twórczyni, wykonały stroiki roślinne z krepiny oraz bombki zdobione na wiele sposobów. Powstały piękne ozdoby świąteczne.

Warsztaty odbyły się w następujących terminach:

- 7 i 8 grudnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku Fotorelacja

- 11 i 12 grudnia 2017 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dębnie Królewskim Fotorelacja

- 13 i 14 grudnia 2017 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sompolnie Fotorelacja07-12-2017


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 8/2017

W dniu 05.12.2017 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 82017 dla projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł niezwiązanych z przedsiębiorczością w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.

Operacja złożona podczas naboru wniosków spełnia formalne wymogi naboru, jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jest zgodna ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” oraz mieści się w dostępnym limicie środków. W związku z czym została wybrana do finansowania.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady07-12-2017


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 7/2017

W dniu 05.12.2017 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2017 dla projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł niezwiązanych z przedsiębiorczością w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

Wszystkie złożone podczas naboru wniosków operacje spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” oraz mieszczą się w dostępnym limicie środków. W związku z czym wszystkie złożone wnioski zostały wybrane do finansowania.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady07-12-2017


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 6/2017

W dniu 05.12.2017 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017 dla projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł niezwiązanych z przedsiębiorczością w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Wszystkie złożone podczas naboru wniosków operacje spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” oraz mieszczą się w dostępnym limicie środków. W związku z czym wszystkie złożone wnioski zostały wybrane do finansowania.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady27-11-2017


Spotkanie podsumowujące projekt “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

22 listopada 2017 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt "Warsztaty filmowe i telewizyjne "Nakręcona gmina" - edukacja artystyczna młodzieży". W obecności władz gmin, dyrekcji szkół, nauczycieli - opiekunów grup i uczestników warsztatów z gmin Kramsk, Krzymów i Koło obejrzeliśmy efekty pracy młodzieży - spoty reklamowe produktów z życia codziennego potraktowane z przymrużeniem oka oraz filmy promujące gminy, widziane oczyma ich młodych mieszkańców.

Nie zabrakło też tzw. making of'ów czyli krótkich filmów kręconych zza kulis realizacji warsztatów.

Każda ze szkół biorących udział w projekcie (Kramsk, Wysokie, Brzeźno, Krzymów, Powiercie) zaprezentowała na scenie także inne swoje talenty artystyczne - występy wokalne, instrumentalne i taneczne, w myśl projektu - gminy nakręcone artystycznie, nie tylko filmowo.

Na zakończenie padły słowa podziękowania za pomoc w realizacji projektu dla wszystkich, którzy wzięli w nim udział i go realizowali.

Projekt “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży” został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Fotorelacja

Spoty gmin zrealizowane podczas warsztatów:

Kramsk

Krzymów

Koło10-11-2017


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantu nr 4/2017/G

W dniu 07.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 4/2017/G w zakresie promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Wszystkie złożone podczas naboru wniosków operacje spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” i zostały wybrane do finansowania w ramach dostępnego limitu środków. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych z LSR, lista ocenionych operacji wybranych do finansowania oraz Protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych LSR

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady10-11-2017


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantu nr 3/2017/G

W dniu 07.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 3/2017/G w zakresie budowy lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

Wszystkie złożone podczas naboru wniosków operacje spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” i zostały wybrane do finansowania w ramach dostępnego limitu środków. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych z LSR, lista ocenionych operacji wybranych do finansowania oraz Protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych LSR

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady10-11-2017


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2/2017/G

W dniu 07.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2/2017/G w zakresie budowy lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Wszystkie złożone podczas naboru wniosków operacje spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” i zostały wybrane do finansowania w ramach dostępnego limitu środków. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych z LSR, lista ocenionych operacji wybranych do finansowania oraz Protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych LSR

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady10-11-2017


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantu nr 1/2017/G

W dniu 07.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 1/2017/G w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Operacja złożona podczas naboru wniosków spełnia formalne wymogi naboru, jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jest zgodna ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” i została wybrana do finansowania w ramach dostępnego limitu środków. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych z LSR, lista ocenionych operacji wybranych do finansowania oraz Protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych LSR

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady10-11-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 1/2016

W dniu 07.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosków złożonych przez Gminę Koło oraz gminę Krzymów w związku z prośbą Wnioskodawców o wydanie opinii dot. planowanej zmiany terminu złożenia wniosku o płatność.

Wniosek złożony przez Gminę Koło nr SWW-1/PD/1/2016 pt. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło” oraz Wniosek złożony przez Gminę Krzymów, nr nr SWW-4/PD/1/2016 pt. “Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożek Krzymowski” zostały złożone podczas naboru wniosków nr 1/2016 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł. niedotyczących przedsiębiorczości.

W załączeniu listy ocenionych operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku ponownej oceny operacji oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista ocenionych operacji po ponownej ocenie operacji nr SWW-1/PD/1/2016

Lista ocenionych operacji po ponownej ocenie operacji nr SWW-4/PD/1/2016

Protokół z posiedzenia Rady.24-10-2017


W minioną sobotę 21 października 2017 r. w Hali sportowej przy Zespole Szkół w Wysokiem, gmina Kramsk odbyła się VI edycja imprezy „Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej”.

Do zawodów przystąpiło osiem dwunastoosobowych drużyn gimnazjalnych z: Brdowa, Bogusławic, Powiercia, Wysokiego, Krzymowa, Brzeźna, Lubstowa i Morzyczyna, reprezentujących wszystkie gminy członkowskie Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.

Podczas zawodów rozegrano sześć konkurencji, którymi były: koperta połączona z biegiem wahadłowym, tunel, pociąg, pchnięcie piłką lekarską, toczenie piłek, na jednej nodze.

Całe zawody były bardzo zacięte i wyrównane, a duch rywalizacji nie opuszczał zawodników pomimo postępującego zmęczenia i trudów każdej konkurencji.

Losy zwycięstwa ważyły się do ostatniego momentu, co świadczyło o ogromnej determinacji i waleczności każdej z drużyn.

Ostatecznie zwycięstwo w zawodach przypadło drużynie z Brzeźnia, na drugim stopniu podium uplasowali się gimnazjaliści z Brdowa, a trzecie miejsce zajęło Gimnazjum w Morzyczynie.

Laureaci zawodów otrzymali nagrody w postaci bonów na zakup sprzętu sportowego, o łącznej wartości 4 tys. zł.

Zwycięzcom i ich opiekunom składamy serdeczne gratulacje, a wszystkim drużynom bardzo dziękujemy za udział w naszym sportowym przedsięwzięciu.

Zdjęcia z zawodów są do obejrzenia w naszej Galerii.16-10-2017


Uwaga beneficjenci – od 16.10.2017 r. obowiązują nowe wzory wniosków składanych w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

Nowe wzory wniosków oraz wszystkie zmienione związane z nimi dokumenty znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html13-10-2017


Konkurs „Działania godne uwagi”

Stowarzyszenie Centrum PISOP zaprasza do udziału w Konkursie pn.: „Działania Godne Uwagi”.

Celem Konkursu jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskie­­ organizacje oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców. Plakat

W Konkursie mogą brać udział podmioty ekonomii społecznej (tj. organizacje pozarządowe, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) oraz grupy nieformalne, które w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 2017 r. zrealizowały warte uwagi działania społeczne.

Wystarczy opisać zrealizowane przez siebie działanie na specjalnym formularzu zgłoszeniowym i przesłać go na adres mailowy: konkurs@pisop.org.pl do 31 października br.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, specjalnie wyłoniona kapituła wybierze po jednej zwycięskiej inicjatywie w ramach każdej z pięciu kategoriach:

- Społeczeństwo

- Kultura

- Sport

- Edukacja, Rozwój, Przedsiębiorczość

- Zdrowie i Ekologia.

Przez kapitułę, wybrana będzie również najciekawsza inicjatywa z danego subregionu (kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego).

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się do pobrania na stronie www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl.

Dodatkowo wszystkie zgłoszone inicjatywy staną w walce o głosy internautów.

Głosowanie internetowe za pośrednictwem profilu Centrum PISOP na Facebooku ruszy 27 listopada br.

W Konkursie łącznie wygra 11 inicjatyw z całej Wielkopolski!10-10-2017


Warsztaty w Powierciu w ramach projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

W dniach 7 i 8 października 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu odbył się ostatni cykl dwudniowych warsztatów filmowych i telewizyjnych dla uczniów gimnazjum z gmin członkowskich Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie.

Podczas zajęć uczniowie z gminy Koło poznali tajniki pracy operatora kamery – odbyły się ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy nakręcili krótkie filmy sytuacyjne, które następnie zostały ocenione przez prowadzącego. Później przystąpiono do opracowania scenariuszy do nakręcenia spotów reklamowych wybranych przez uczestników produktów oraz scenariusza do materiałów promujących gminę. Następnego dnia odbyło się nagranie ujęć do reklamy oraz do spotu reklamującego gminę. Pomógł w tym opracowany przez uczestników screen board – rozrysowany plan wszystkich scen. Ujęcia były nagrywane na tle green boxu – tzw. przenośnego studia nagraniowego czyli zielonego materiału stanowiącego tło nagrań, który podczas montażu zastępuje się wybranym obrazem. Każdy mógł spróbować pełnić różne funkcje na planie filmowym: reżysera, scenarzysty, dźwiękowca, operatora kamery, montażysty lub aktora.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu wykazali się dużą kreatywnością, chęcią do pracy i zapałem w zdobywaniu nowych umiejętności.

Efekty ich pracy można będzie zobaczyć podczas spotkania podsumowującego projekt w Centrum Kultury i sztuki w Koninie 22 listopada br. Wtedy zostaną zaprezentowane filmy promujące gminy, których uczniowie wzięli udział w projekcie oraz występy artystyczne uzdolnionej młodzieży. Projekt jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Fotorelacja z warsztatów w Galerii. Więcej zdjęć tutaj i tutaj.29-09-2017


Warsztaty w Brzeźnie w ramach projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

W dniach 25 i 26 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbył się drugi z zaplanowanych 3 cykli dwudniowych warsztatów dla uczniów gimnazjum z gmin członkowskich Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie.

Gimnazjaliści z gminy Krzymów poznali tajniki pracy operatora kamery – odbyły się ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy nakręcili krótkie filmy sytuacyjne, które następnie zostały ocenione przez prowadzącego. Następnie przystąpiono do opracowania scenariuszy do nakręcenia spotów reklamowych wybranych przez uczestników produktów oraz scenariuszy do materiałów promujących gminę.

Następnego dnia odbyło się nagranie ujęć do reklamy oraz do spotu reklamujących gminę. Pomógł w tym opracowany przez uczestników screen board – rozrysowany plan wszystkich scen. Ujęcia były nagrywane na tle green boxu, czyli zielonego materiału, który podczas montażu zastępuje się wybranym obrazem. Każdy mógł spróbować pełnić różne funkcje na planie filmowym: reżysera, scenarzysty, dźwiękowca, operatora kamery, montażysty lub aktora.

Gimnazjaliści ze szkół w Brzeźnie i Krzymowie wykazali się dużą kreatywnością, chęcią do pracy i zapałem w zdobywaniu nowych umiejętności.

Efekty ich pracy można będzie zobaczyć podczas spotkania podsumowującego projekt w Centrum Kultury i sztuki w Koninie w listopadzie br. Wtedy zostaną zaprezentowane filmy promujące gminy, których uczniowie wzięli udział w projekcie oraz występy artystyczne uzdolnionej młodzieży. Projekt jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Fotorelacja z warsztatów w Galerii. Więcej zdjęć tutaj i tutaj.29-09-2017


Warsztaty w Kramsku w ramach projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

W dniach 23 i 24 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku odbył się pierwszy z zaplanowanych 3 cykli dwudniowych warsztatów dla uczniów gimnazjum z gmin członkowskich Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie.

Gimnazjaliści z gminy Kramsk poznali tajniki pracy operatora kamery – odbyły się ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy nakręcili krótkie filmy sytuacyjne, które następnie zostały ocenione przez prowadzącego. Następnie przystąpiono do opracowania scenariuszy do nakręcenia spotów reklamowych wybranych przez uczestników produktów oraz scenariuszy do materiałów promujących gminę. Następnego dnia odbyło się nagranie ujęć do reklamy oraz do spotu reklamujących gminę. Pomógł w tym opracowany przez uczestników screen board – rozrysowany plan wszystkich scen.

Ujęcia były nagrywane na tle green boxu, czyli zielonego materiału, który podczas montażu zastępuje się wybranym obrazem. Każdy mógł spróbować pełnić różne funkcje na planie filmowym: reżysera, scenarzysty, dźwiękowca, operatora kamery, montażysty lub aktora. Gimnazjaliści ze szkół w Kramsku i Wysokim wykazali się dużą kreatywnością, chęcią do pracy i zapałem w zdobywaniu nowych umiejętności.

Efekty ich pracy można będzie zobaczyć podczas spotkania podsumowującego projekt w Centrum Kultury i sztuki w Koninie w listopadzie br. Wtedy zostaną zaprezentowane filmy promujące gminy, których uczniowie wzięli udział w projekcie oraz występy artystyczne uzdolnionej młodzieży. Projekt jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Fotorelacja z warsztatów w Galerii. Więcej zdjęć tutaj15-09-2017


W dniu 12.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku złożonego przez firmę PHU “MAR-POL” Marcin Misiak w związku z prośbą Wnioskodawcy o wydanie opinii dot. zmiany terminu złożenia wniosku o płatność.

Wniosek nr SWW-2/5/2017 „Zakup koparko-ładowarki z głowicą koszącą” został złożony podczas naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

W załączeniu lista ocenionych operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku ponownej oceny operacji oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista ocenionych operacji po ponownej ocenie operacji SWW-2/5/2017.

Protokół z posiedzenia Rady.15-09-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 1/2017

W dniu 12.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku złożonego przez Gminę Sompolno w związku z prośbą Wnioskodawcy o wydanie opinii dot. planowanej zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego operacji.

Wniosek nr SWW-3/PD/1/2016 pt. „Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś” został złożony podczas naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł. niedotyczących przedsiębiorczości.

W załączeniu lista ocenionych operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku ponownej oceny operacji oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista ocenionych operacji po ponownej ocenie operacji SWW-3/PD/1/2016.

Protokół z posiedzenia Rady.14-09-2017


13 września br. zmienił się formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Każdy potencjalny beneficjent działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich musi posiadać numer identyfikacyjny producentów, w trybie przepisów krajowych o systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wnioski można pobrać bezpośrednio ze strony http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html.08-09-2017


Projekt “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” w porozumieniu z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie przystąpiło do realizacji projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”. Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjów z terenu gmin: Koło, Kramsk i Krzymów do wzięcia udziału w warsztatach:

- 16-17 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie

- 23-24 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku

- 7-8 października 2017 w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się ze sztuką operatorską, pracując nad poprawnym kadrowaniem i obsługą kamery. Tajniki dobrego wywiadu przybliżą im ćwiczenia dziennikarskie i operatorskie. Młodzież nauczy się również jak ważnym elementem filmu jest odpowiednio ustawione oświetlenie planu zdjęciowego. Na warsztatach poruszone zostanie także zagadnienie animacji poklatkowej.

Jednym z elementów warsztatów będzie realizacja etiudy fabularnej, co wiąże się z przygotowaniem scenariusza, podziałem ról, "wprawkami" aktorskimi, charakteryzacją i przygotowaniem planu zdjęciowego. Wreszcie posługując się odpowiednim programem, pracując z TIME CODEM gimnazjaliści poznają podstawy montażu reportażu telewizyjnego oraz montażu filmowego (obsługa oprogramowania do edycji filmów). Podczas warsztatów prowadzący wyjaśnią także jak "z głową" wykorzystać kamerę w telefonie komórkowym lub kamerę internetową. Podjęty zostanie również ważny temat portali społecznościowych i rozważnego umieszczania swoich filmów w sieci.

Efektem końcowym warsztatów będzie wyprodukowanie spotu reklamowego o gminie (dla gminy), który zostanie zaprezentowany podczas spotkania podsumowującego projekt w listopadzie br. w Centrum Kultury i sztuki w Koninie.

Na podsumowanie projektu zaproszeni zostaną jego uczestnicy oraz mieszkańcy i władze "nakręconych gmin". Oprócz projekcji spotów reklamowych, reprezentanci z każdej gminy zaprezentują program artystyczny, promując tym samym swoją gminę poprzez ukazanie jej twórczego potencjału i drzemiących w niej talentów.


Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


listwa

28-06-2017


Jarmark Produktu Lokalnego – relacja z imprezy

W niedzielę, 25 czerwca 2017 r. na kompleksie boisk sportowych przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie odbył się Jarmark Produktu Lokalnego zorganizowany przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” we współpracy z Miastem i Gminą Sompolno.

Zebranych uczestników powitali: Prezes Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” – Jarosław Felczyński, Zastępca Burmistrza Sompolna – Joanna Raźniewska oraz Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” – Jacek Popielarz.

Głównymi punktami imprezy były występy artystyczne na scenie oraz konkurs kulinarny „Smaki LGD”.

Zebrana publiczność wysłuchała prezentacji artystycznych wokalistów z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie, Kapeli Ludowej Cedzidłów oraz Zespołu Śpiewaczego „Kujawy Borowe” z gminy Babiak, wokalistek z Gminy Koło, grupy solistów z Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie, Kabaretu „Pod Miotłą” z gminy Sompolno oraz zespołu The Mood reprezentującego gminę Kramsk.

Do konkursu kulinarnego „Smaki LGD” przystąpiło 11 podmiotów: z gminy Babiak Stowarzyszenie Przyjaciół „Zakrzewiacy” oraz Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy „Brdów”, z gminy Koło: Gospodarstwo Agroturystyczne „Osada Babia Góra”, z gminy Kramsk: Stowarzyszenie ‘Klub Seniora i Juniora” oraz KGW Rudzica, z gminy Krzymów: KGW Brzeźno oraz KGW Szczepidło, z gminy Sompolno: KGW Marcjanki oraz KGW Sycewo, z gminy Wierzbinek: KGW Nykiel oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Morzyczyn.

Jury konkursowe, w skład którego weszli: Jarosław Felczyński, Joanna Raźniewska oraz Jacek Popielarz wybrali po trzy najlepsze potrawy z czterech kategorii konkursowych: najlepsze danie mięsne, najlepsze danie rybne, najlepsze ciasto, najlepsza nalewka. Kryteriami, na podstawie których oceniano wszystkie potrawy były: smak potrawy, związek z regionem i jego tradycjami, oryginalność oraz ogólna prezentacja stoiska konkursowego.

Wszystkie zgłoszone do konkursu potrawy prezentowały wysoki poziom wykonania i charakteryzowały się wyszukanym smakiem, a oryginalne koncepcje dekoracji stoisk konkursowych dodatkowo podnosiły ich walory estetyczne.

Jury nie miało łatwego zadania przy wyborze laureatów, jednak po wnikliwej analizie i rzeczowej dyskusji wybrano zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

Kategoria Najlepsze danie mięsne:

I miejsce – Kaczka z warzywami – KGW Sycewo

II miejsce – Pieczone gołębie z boczniakami w panierce – Stowarzyszenie Przyjaciół Zakrzewiacy

III miejsce – Gołąbki – KGW Szczepidło

Kategoria Najlepsze danie rybne:

I miejsce – Rybka po naszemu – KGW Rudzica

II miejsce – Karp pieczony – KGW Nykiel

III miejsce – Grillowany Lin w ziołach – Gospodarstwo Agroturystyczne „Osada Babia Góra”

Kategoria Najlepsze ciasto:

I miejsce – Sernik wiedeński – KGW Brzeźno

II miejsce – Morelowe ciasto – Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy „Brdów”

III miejsce – Śnieżnik – Stowarzyszenie „Klub Seniora i Juniora”

Kategoria Najlepsza nalewka:

I miejsce – Nalewka z Rzewienia – Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Morzyczyn

II miejsce – Nalewka babuni – KGW Marcjanki

III miejsce – Nalewka z Tarniny – KGW Brzeźno

Zwycięzcy otrzymali bony upominkowe o wartości 450 zł (I miejsce), 250 zł (II miejsce) oraz 150,00 zł (III miejsce). Łączna pula nagród dla laureatów konkursu kulinarnego „Smaki LGD” wyniosła 3400,00 zł.

Jury przyznało również wyróżnienia dla:

KGW Sycewo za Nalewkę z gruszki

KGW Rudzica za ciasto Wiśniowa górka

Stowarzyszenia Mieszkańców Sołectwa Morzyczyn za Węgorza w sosie koperkowym

Ponadto Gmina Sompolno wyróżniła Stowarzyszenie „Klub Seniora i Juniora” nagrodą specjalną Burmistrza Miasta i Gminy Sompolno za najpiękniejsze stoisko konkursowe.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje, a wszystkim uczestnikom pragniemy przekazać wyrazy uznania za przygotowanie tak różnorodnych i oryginalnych stoisk, jak również za ogromne zaangażowanie, zapał i pasję kulinarną, która była bardzo widoczna w trakcie konkursu.

Pomimo zmiennej aury pogodowej impreza przebiegła w radosnej atmosferze, a humor zebranej publiczności poprawiał nasz niezastąpiony konferansjer Zbigniew Pietrzak.

Całość imprezy zwieńczyła zabawa taneczna przy akompaniamencie DJ’a Pawła Krzymińskiego.

Zdjęcia z Jarmarku można obejrzeć w naszej Galerii.

Jarmark Produktu Lokalnego Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.15-05-2017


Rajd Rowerowy “LGD na Dwóch Kółkach”

13 maja 2017 r. odbył się Rajd Rowerowy “LGD na Dwóch Kółkach”. Z każdej gminy członkowskiej Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” wyruszyła grupa rowerzystów, która do przejechania, w zależności od odległości dzielącej gminę od miejsca przeznaczenia, miała między 13 a 30 km.

Grupy wyruszyły z: Babiaka, Brzeźna, Kramska, Powiercia, Sompolna i Wierzbinka.

Łącznie na metę Rajdu w Gospodarstwie Agroturystycznym “Osada Babia Góra” w Lubinach dotarło ok. 120 osób.

Na uczestników Rajdu czekał poczęstunek na świeżym powietrzu - pogoda na urządzenie grilla była idealna co sprzyjało biesiadowaniu i odpoczynkowi na łonie natury.

Zorganizowaliśmy również zabawne, integrujące uczestników konkursy. Dla dzieci był kącik plastyczny oraz malowanie twarzy.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział i wspaniałą atmosferę.

Fotorelacja.13-04-2017


14 kwietnia 2017 r. Biuro czynne do godz. 13:00

W dniu 14 kwietnia 2017 r. Biuro Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” będzie czynne w godz. 7:30 -13:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Po godz. 13:00 prosimy kontaktować się telefonicznie z pracownikami Biura:

Agnieszka Lewandowska - tel. 664 031 378

Marcin Kaliszak - tel. 664 031 617

Joanna Dunikowska – Krzywda, tel. 664 031 62905-04-2017


Szkolenie dla beneficjantów dotyczące projektów grantowych

29 marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbyło się szkolenie dla wnioskodawców zainteresowanych złożeniem wniosków w zakresie projektów grantowych.

Prowadzący szkolenie, Pan Grzegorz Cetner, przedstawił warunki i zasady przyznania pomocy w ramach projektów grantowych, zawarte w przepisach, procedurach oceny i wyboru operacji do finansowania oraz lokalnych kryteriach wyboru. Krok po kroku został omówiony wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami. W trakcie szkolenia uczestnicy zadawali nurtujące ich pytania dotyczące swoich pomysłów na projekty grantowe, na które wyczerpująco odpowiadał trener.

Fotorelacja ze szkolenia.05-04-2017


Szkolenie dla członków organów Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

28 marca br. w Urzędzie Gminy w Kramsku odbyło się szkolenie nt. “Wsparcie przedsiębiorczości i projekty grantowe w ramach LSR” dla członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady i pracowników Biura Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”.

Podczas szkolenia zostały omówione procedury oceny i wyboru operacji, lokalne kryteria wyboru operacji oraz formularze wniosku o dofinansowanie z załącznikami – dokumenty dotyczyły zarówno operacji związanych z przedsiębiorczością jak i projektów grantowych.

Fotorelacja ze szkolenia.10-03-2017


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 4/2017

W dniu 07.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 4/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Wszystkie złożone podczas naboru wniosków operacje spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. W ramach dostępnego limitu środków do finansowania zostały wybrane 4 operacje, które uzyskały największą ilość punktów w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

W załączeniu lista operacji zgodnych ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, lista ocenionych operacji wybranych do finansowania oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady10-03-2017


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 5/2017

W dniu 07.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 5/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Wszystkie złożone podczas naboru wniosków operacje spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. W ramach dostępnego limitu środków do finansowania zostało wybranych 7 operacji, które uzyskały największą ilość punktów w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

W załączeniu lista operacji zgodnych ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, lista ocenionych operacji wybranych do finansowania oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady24-02-2017


Szkolenie „Warunki prowadzenia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zaprasza osoby zainteresowane na szkolenie nt.: „Warunki prowadzenia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego” organizowane w dniu 7 marca 2017 r.

Szkolenie odbędzie się z udziałem pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej, Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej, Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Izby Administracji Skarbowej oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa można przesłać do 01.03.2017 r., na e-mail: poznan@cdr.gov.pl, fax: 61 820 19 71 lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, ul. Winogrady 63, 61-659 Poznań.

Osoba do kontaktu: Iwona Kajdan-Zysnarska tel. 61 823 20 81 w. 136, e-mail: i.zysnarska@cdr.gov.pl

Koszty uczestnictwa:

Dydaktyka [zł]
opłata obowiązkowa
Serwis kawowy [zł]
opłata obowiązkowa
Obiad [zł]
100 20 25


02-02-2017


Szkolenia dla beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości

W dniach 17 i 18 stycznia 2017 r. odbyły się szkolenia dla naszych przyszłych beneficjentów dotyczące podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej zorganizowane w związku z ogłoszonymi naborami wniosków w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podczas szkoleń Pan Grzegorz Cetner, prowadzący warsztaty, przedstawił zasady przyznania pomocy dla obu naborów wniosków, a następnie omówił krok po kroku formularze wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

W szkoleniu w Sompolnie w dniu 17 stycznia br. udział wzięło 48 osób, natomiast w Kole 18 stycznia br. ze szkolenia skorzystało 31 osób.

Fotorelacja ze szkoleń.23-01-2017


Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w szkoleniu

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w kursie szkoleniowym przygotowującym do działań społecznych edukatorów bioróżnorodności dla obszarów wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego, który odbędzie się w dniach 23 - 25.02.2017 r. w Witaszycach. Szkolenie jest częścią projektu pn. „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”.

Kurs ma na celu przygotowanie osób, które w sposób aktywny będą propagowały wiedzę i motywowały do działań na rzecz ochrony bioróżnorodności na terenach rolniczych.

Więcej informacji w zaproszeniu.

Aplikację zgłoszeniową należy przesłać do dnia 12.02.2017 r. na adres woznicka@zielonaakcja.pl.23-01-2017


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowuje portal służący wnioskodawcom/beneficjentom do zamieszczania zapytań ofertowych

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal zostanie udostępniony do 18 marca 2017 r., natomiast 30 dni przed planowanym udostępnieniem Portalu, ARiMR opublikuje szczegółowe informacje dotyczące jego lokalizacji, obsługi oraz o sposobie nabywania uprawnień niezbędnych do zalogowania się na Portalu. Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy / dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców / dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Więcej informacji na ten temat pod linkiem: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-oraz-dostawe-towaru-lub-uslugi-w-ramach-prow-2014-2020-tyl.html12-01-2017


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 1/2016

W dniu 10.01.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 1/2016.

Wszystkie złożone podczas naboru wniosków operacje spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” oraz mieszczą się w dostępnym limicie środków. W związku z tym wszystkie złożone wnioski zostały wybrane do finansowania. W załączeniu listy operacji wybranych do finansowania oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista operacji zgodnych LSR w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Lista operacji wybranych do finansowania w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Lista operacji zgodnych z LSR w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

Lista operacji wybranych do finansowania w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

Lista operacji zgodnych z LSR w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego

Lista operacji wybranych do finansowania w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego

Protokół z posiedzenia Radyprzerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2017. Tło nagłówka artur.