A A A

Operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

a. Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)

b. Wniosek o przyznanie pomocy (.excel)


2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy


3) Biznesplan (wersja 5z)

a. Biznesplan (.pdf)

b. Biznesplan (.docx)

c. Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel)

d. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu


4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

a. Umowa o przyznaniu pomocy - v. 6z (.pdf)

b. Załącznik nr 1 Biznesplan (pdf.)

c. Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)

d. Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

e. Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy

f. Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej

g. Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


5) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

a. )Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf)

b. )Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx)

c. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf)


6) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

a.. Wniosek o płatność (*.pdf)

b.. )Wniosek o płatność (*.xlsx)

c.. )Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf)

d.. )Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (*.xlsx)

e.. )Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx)

f.. )Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu


7) Wniosek o wycofanie wniosku o przyznanie pomocy


RODO - klauzule 19.2

RODO - klauzule do karty wkładu rzeczowego 19.2

RODO - klauzule do listy obecności 19.2


Przejdź do "Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027"
przerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2017. Tło nagłówka artur.