Operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

a.. Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z

b.. Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z


2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)


3) Biznesplan (wersja 3z)

a.. Biznesplan (.pdf) – wersja 3z

b.. Biznesplan (.docx) – wersja 3z

c.. Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) – wersja 3z

d.. nformacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z)


4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

a.. Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)

b.. Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)

c. Załącznik INFORMACJA MONITORUJĄCA Z REALIZACJI BIZNESPLANU/ INFORMACJA PO REALIZACJI OPERACJI

d. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf)


5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

a.. Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z

b.. Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z


6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

a.. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)

b.. Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

c.. Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel)

d.. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu


7) Wniosek o wycofanie wniosku o przyznanie pomocy


RODO - klauzule 19.2

RODO - klauzule do karty wkładu rzeczowego 19.2

RODO - klauzule do listy obecności 19.2
przerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2017. Tło nagłówka artur.