KontaktStowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

ul.Chopina 12

62-511 Kramsk


Biuro Stowarzyszenia

ul.Kurpińskiego 6

62-511 Kramsk

telefon/fax 632451858

mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl


Biuro LGD

biuro

Kierownik Biura - Agnieszka Lewandowska

Tel. 664 031 378

mail: biuro@wielkopolskawschodnia.pl

GG: Agnieszka Lewandowska Kramsk (8419653)


Specjalista ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej - Marcin Kaliszak

Tel. 664 031 617

mail: fundusze@wielkopolskawschodnia.pl

GG: Marcin Kaliszak Kramsk (17938721)


Specjalista ds. administracyjnych i rozliczeń - Joanna Dunikowska - Krzywda

Tel. 664 031 629

GG: Joanna Dunikowska Kramsk (17898084)


Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia:


64 8530 0000 0014 3446 2000 0001


Doradcy gminni

  1. Radosław Bartczak Babiak (2522509)
  2. Radosław Wietrzykowski Wierzbinek (3501481)
  3. Gminne Centrum Informacji Krzymów (13987509)
  4. Justyna Zielińska Sompolno (10641502)

przerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona prowadzona przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" na potrzeby przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Instytucja zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


przerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2015. Tło nagłówka artur.