Wpis do ewidencji producentówKażdy potencjalny beneficjent działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich musi posiadać numer identyfikacyjny producentów, w trybie przepisów krajowych o systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Aby taki numer otrzymać należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

  1. Konin, ul. Hurtowa 1
  2. Koło, ul. Kolejowa 13

Aktywna wersja wniosku o wpis do ewidencji producentów wraz z załącznikami

  1. Wniosek o wpis do ewidencji producentów

  2. Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów

  3. Formularz dodatkowy załącznika do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów

Zwykła wersja wniosku z dodatkowymi dokumentami

  1. Wniosek o wpis do ewidencji producentów

  2. Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów

  3. Instrukcja wypełniania wniosku o wpis do ewidencji producentów

  4. Wykaz kodów kraju pochodzenia dla poszczególnych państw

  5. Instrukcja wypełniania wniosku o wpis do ewidencji producentów przez spółki cywilne

Wnioski można też pobrać bezpośrednio ze strony www.arimr.gov.pl -> Zakładka Pobierz wnioski


przerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2011. Tło nagłówka artur.