Operacje o wartości powyżej 50 tys. zł (tzw. duże projekty i rozwijanie działalności gospodarczej)1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

a.. Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z

b.. Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z

c.. Generator wniosków


2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)


3) Biznesplan (wersja 2z)

a.. Biznesplan (.pdf)

b.. Biznesplan (.docx)

c.. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu - wersja 2z (.pdf)

d.. Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)


4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

a.. Oświadczenie (.pdf)

b.. Oświadczenie (.excel)


5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa


6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

a.. Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)

b.. Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.)

c.. Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)

d.. Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.)

e.. Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.)


7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

a.. Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z

b.. Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z


8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)


9) Narzędzia pomocnicze:

a.. Wyliczanie momentu bazowego (.excel)


10) Wniosek o wycofanie wniosku o przyznanie pomocyprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona prowadzona przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" na potrzeby przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Instytucja zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


przerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2015. Tło nagłówka artur.