Operacje o wartości powyżej 50 tys. zł (tzw. duże projekty i rozwijanie działalności gospodarczej)1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

a.. Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 3z

b.. Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3zn


2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)


3) Biznesplan (wersja 3z)

a.. Biznesplan (.pdf) – wersja 3z

b.. Biznesplan (.docx) – wersja 3z

c.. Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) – wersja 3z

d.. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z)


4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

a.. Oświadczenie (.pdf)

b.. Oświadczenie (.excel)


5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa


6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

a.. Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)

b.. Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf)

c.. Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf)

d.. Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf)

e.. Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

f.. Załącznik INFORMACJA MONITORUJĄCA Z REALIZACJI BIZNESPLANU/ INFORMACJA PO REALIZACJI OPERACJI


7) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

a.. Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z

b.. Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z


8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

a.. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

b.. Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.excel)

c.. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu


9) Narzędzia pomocnicze:

a.. Wyliczanie momentu bazowego (.excel)


10) Wniosek o wycofanie wniosku o przyznanie pomocyRODO - klauzule 19.2

RODO - klauzule do karty wkładu rzeczowego 19.2

RODO - klauzule do listy obecności 19.2
przerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2017. Tło nagłówka artur.