A A A

Operacje o wartości powyżej 50 tys. zł (tzw. duże projekty i rozwijanie działalności gospodarczej)1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

a.. Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)

b.. Wniosek o przyznanie pomocy (.excel)


2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy


3) Biznesplan (wersja 5z)

a.. Biznesplan (.pdf)

b.. Biznesplan (.docx)

c.. Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel)

d.. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu


4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

a.. Oświadczenie (.pdf)

b.. Oświadczenie (.excel)


5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa


6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

a.. Umowa o przyznaniu pomocy - v. 9z (.pdf)

b.. Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf)

c.. Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf)

d.. Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf)

e.. Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

f.. Załącznik INFORMACJA MONITORUJĄCA Z REALIZACJI BIZNESPLANU/ INFORMACJA PO REALIZACJI OPERACJI

g.. Załącznik 6 Oświadczenie o wyrażaniu zgody na zawarcie umowy

h.. Załącznik 7 Oświadczenie o niepozosastawieniu w związku małżeńskim o ustawionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej

i.. Załącznik 8 Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa

j.. Załącznik 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa

k.. Załącznik 10 Informacja o przetwarzania danych osobowych


7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

a.. Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf)

b.. Załącznik nr 2 - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf)

c.. Załącznik nr 3 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf)

d.. Załącznik nr 4 – Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (.pdf)

e.. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Beneficjenta o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (.pdf)

f.. Załącznik nr 6 - Oświadczenie Współwłaściciela o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (.pdf)

g.. Załącznik nr 7 - Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (.pdf)


8) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

a.. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel)

b.. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf)


9) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

a.. Wniosek o płatność (.pdf)

b.. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf)

c.. Wniosek o płatność (.excel)

d.. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx)

e.. Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.excel)


10) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z)

a.. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność


11) Wniosek o wycofanie wniosku o przyznanie pomocyRODO - klauzule 19.2

RODO - klauzule do karty wkładu rzeczowego 19.2

RODO - klauzule do listy obecności 19.2


Przejdź do "Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027"
przerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2017. Tło nagłówka artur.