A A A

Projekt grantowy pn.: „Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna oraz kapitał społeczny w LGD Wielkopolska Wschodnia”

listwa2020


W ramach projektu grantowego “Promocja obszaru Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia” zrealizowanego przez Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” wykonane zostały następujące zadania:

1) „Zamotani tradycjami – warsztaty kulturowe dla mieszkańców obszaru Wielkopolski Wschodniej” – Grantobiorca: Joanna Żabierek

2) “Ujawnij w sobie moc przyrodnika – warsztaty edukacyjne dla mieszkańców obszaru Wielkopolska Wschodnia” – Grantobiorca: Joanna Żabierek,

3) „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Sompolno, Mąkolno, Mostki” – Grantobiorca: Gmina Sompolno

4) „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lubstów” – Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Lubstowie,

5) „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś” – Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Lubstowie,

6) „Budowa konnej zagrody rekreacyjnej przy ścieżce edukacyjnej „Bliżej natury, czyli na szlaku obrzędów i smaku” – Grantobiorca: Joanna Żabierek

7) „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sompolno” – Grantobiorca: Stowarzyszenie „Sady Sompolna”,

8) „Budowa boiska przy OREW w Marianowie” – Grantobiorca: Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”,

9) „Rozwój strefy integracyjno-rekreacyjnej w miejscowości Kramsk” – Grantobiorca: Gmina Kramsk,

10) „Stworzenie infrastruktury rekreacyjnej w m. Drążek, Gmina Kramsk” – Grantobiorca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk,

11) „Siłownia „Pod Chmurką”” – Grantobiorca: Stowarzyszenie na Rzecz Sportu, Rekreacji, Turystyki i Ochrony Środowiska „PLATAN” w Brzeźnie,

12) Modernizacja boiska w Kramsku – Grantobiorca: Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji w Kramsku

przerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2017. Tło nagłówka artur.