A A A

Projekt grantowy pn.: „Infrastruktura kulturalna w LGD Wielkopolska Wschodnia”

listwa2020


W ramach projektu grantowego “Infrastruktura kulturalna w LGD Wielkopolska Wschodnia” zrealizowanego przez Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” wykonane zostały następujące zadania:

1) “Rozbudowa budynku OSP w Brdowie” – Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Brdowie

2) “Qrna Chata, czyli edukacja bliżej kultury - budowa wiaty warsztatowej wraz z tradycyjnym piecem chlebowym” – Grantobiorca: Joanna Żabierek

przerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2017. Tło nagłówka artur.