A A A

Promocja obszaru Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” – edycja II

Promocja obszaru Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” – edycja II


W ramach projektu grantowego “Promocja obszaru Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” – edycja II” zrealizowanego przez Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” wykonane zostały następujące zadania:

1) „Organizacja wydarzenia „Festyn rodzinny”” – Grantobiorca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury w Gminie Kramsk,

2) „Organizacja wydarzenia „Kramskie Wybijanie Żuru” promującego dziedzictwo lokalne” – Grantobiorca: Stowarzyszenie „Klub Seniora i Juniora”,

3) „Amatorskie Zawody Zaprzęgowe z wikliną w tle” – Grantobiorca: Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku,

4) „Aplikacja mobilna „Skarby Wielkopolski Wschodniej”” – Grantobiorca: Fundacja „Nowy Świat” Oddział w Sompolnie,

5) „Gra miejska” – Grantobiorca: Stowarzyszenie „Sady Sompolna”.

przerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2017. Tło nagłówka artur.