A A A

“Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna i kulturalna w LGD “Wielkopolska Wschodnia” – edycja II”

Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna i kulturalna w LGD “Wielkopolska Wschodnia” – edycja II


W ramach projektu grantowego “Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna i kulturalna w LGD „Wielkopolska Wschodnia” – edycja II” zrealizowanego przez Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” wykonane zostały następujące zadania:

1) „Stworzenie infrastruktury rekreacyjnej w m. Kramsk” – Grantobiorca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk

2) “Stworzenie placu zabaw w m. Pąchów” – Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Pąchowie,

3) „Wykonanie altany przy OREW w Marianowie” – Grantobiorca: Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”

4) „Przebudowa pomieszczenia sali zajęciowej – adaptacja na studio nagrań” – Grantobiorca: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kultury w Gminie Kramsk,

5) „Adaptacja Sali na świetlicę wiejską w Wysokiem” – Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiem,Przejdź do "Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027"
przerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2017. Tło nagłówka artur.