A A A

Archiwum

18-12-2020


24 i 25 grudnia 2020 – Biuro nieczynne

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r. (czwartek) Biuro Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” będzie nieczynne. Pracownicy wykorzystają dzień wolny za 26 grudnia, który w tym roku przypada w sobotę. Wyznaczenie dnia wolnego wynika z zapisów art. 130 § 2 Kodeksu Pracy. Ponadto przypominamy, że 25 grudnia 2020 (piątek) jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Za utrudnienia przepraszamy.11-12-2020


Zmiana w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego (LSR) przez Społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” przekazuje do konsultacji społecznych projekt zmian następujących dokumentów:

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

2. Procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł

W powyższych dokumentach zapisy wykreślone oznaczone są kolorem czerwonym, zapisy wprowadzone i proponowane oznaczone są kolorem zielonym.

Procedura zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego (LSR) przez Społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” (w tym sposób konsultacji społecznych) jest dokonywana na podstawie załącznika nr 1 do LSR “Procedura aktualizacji LSR”.

Konsultacje społeczne w zakresie zmian w LSR są przeprowadzane wyłącznie w formie konsultacji elektronicznych.

Udział w konsultacjach może wziąć każdy zainteresowany podmiot lub osoba fizyczna z obszaru Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.wielkopolskawschodnia.pl.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: biuro@wielkopolskawschodnia.pl w terminie: 11.12.2020 – 18.12.2020 r. (w ostatnim dniu konsultacji formularz konsultacyjny musi zostać przesłany do godz. 14.00).

FORMULARZ KONSULTACYJNY19-11-2020


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 18/2020

W dniu 17.11.2020 r. w Kole odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 18/2020 dla projektów z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady.19-11-2020


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 17/2020

W dniu 17.11.2020 r. w Kole odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 17/2020 dla projektów z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady.19-11-2020


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 16/2020

W dniu 17.11.2020 r. w Kole odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 16/2020 dla projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady.10-11-2020


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17.11.2020 o godz. 09.00 w sali nr 102 Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 23, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego odbędzie się ocena i wybór operacji do finansowania z zakresu przedsiębiorczości – podejmowanie działalności gospodarczej oraz z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Program zebrania.26-10-2020


Konkurs Fotograficzny o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Jeżeli lubisz robić zdjęcia lub masz w swojej kolekcji piękne kadry z Wielkopolski, to Konkurs Fotograficzny o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego jest właśnie dla Ciebie!

Tegoroczna edycja jest już piątą. Podobnie jak w latach poprzednich Konkurs adresowany jest do szerokiego grona miłośników fotografii i wypoczynku wśród wielkopolskich atrakcji - zarówno tych turystycznych, przyrodniczych, jak i historyczno-kulturowych. Aby wziąć w nim udział wystarczy zgłosić swoją pracę konkursową (zestaw 3 fotografii) do jednej z trzech kategorii:

A. Zabytkowe obiekty - zdjęcia ukazujące ruchome (np. parowozy, drezyny) i nieruchome (np. zamki, pałace, dwory, kościoły, klasztory, skanseny, muzea, ratusze, kopalnie, fabryki) obiekty posiadające wartość historyczną, artystyczną, naukową czy emocjonalną (zdjęcia z zewnątrz, jak również wnętrz); również pejzaże obejmujące zabytkowe obiekty;

B. Atrakcje przyrodnicze - zdjęcia ukazujące najcenniejsze okazy wielkopolskiej flory i fauny, niepowtarzalne krajobrazy/pejzaże;

C. Wydarzenia - zdjęcia dokumentujące imprezy, akcje, wystawy plenerowe, festiwale, rajdy etc., o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, kulturowym, historycznym.

Co ważne – do Konkursu mogą być zgłaszane zdjęcia wykonane w Wielkopolsce w latach 2018-2020.

Prace zgłoszone do Konkursu oceniane będą przez Kapitułę, w skład której wchodzą:

- Tomasz Wiktor - Przewodniczący Kapituły, Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,

- Andrzej Kaleniewicz - Kierownik Oddziału Turystyki Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,

- Jacek Cieślewicz - specjalista ds. promocji internetowej w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

Z turystyką i krajoznawstwem związany hobbystycznie i zawodowo. Szczególnym zainteresowaniem darzy różnej maści zabytki militarne i techniczne,

- Jerzy Sznajder - Fotograf, organizator plenerów fotograficznych w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Członek Zarządu konińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Autor przewodników i albumów o tematyce turystycznej. Członek Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych,

- Przemysław Degórski - Członek Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Zajmuje się edukacją fotograficzną. Z racji przyrodniczych zainteresowań najchętniej fotografuje piękno natury, ale nie stroni również od innych tematów.

Autorzy najlepszych prac mogą liczyć na atrakcyjne nagrody finansowe o łącznej wartości 15.000 zł (suma nagród we wszystkich konkursowych kategoriach):

§ I nagroda – 2.500 zł,

§ II nagroda – 1.500 zł,

§ III nagroda – 1.000 zł.

Prace konkursowe można zgłaszać do 27 listopada br. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.fotokonkurs.wielkopolskie.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w Konkursie zawarte są w Regulaminie.

We wszystkich wcześniejszych edycjach Konkursu wzięło udział blisko 1,5 tys. osób. A przed Jury Konkursu stanęło niełatwe zadanie – ocena ponad 800 prac, czyli blisko 4000 fotografii. Wszystkie nagrodzone prace można obejrzeć na stronie internetowej Konkursu (zakładka „Laureaci”).

Obsługę konkursu prowadzi:

Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – tel. +48 61 626 68 59, e-mail: fotokonkurs@wielkopolskie.pl.

Strona internetowa Konkursu: http://fotokonkurs.wielkopolskie.pl.

Profil Facebook Konkursu: https://www.facebook.com/fotokonkurs.wielkopolskie/.26-10-2020


Nabór nr 18/2020 – informacja o złożonych wnioskach o przyznanie pomocy

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 18/2020 (zakres tematyczny: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej), złożono 4 wnioski na łączną wnioskowana kwotę pomocy 241 068,00 zł.26-10-2020


Nabór nr 17/2020 – informacja o złożonych wnioskach o przyznanie pomocy

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 17/2020 (zakres tematyczny: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej), złożono 3 wnioski na łączną wnioskowana kwotę pomocy 163 910,00 zł.26-10-2020


Nabór nr 16/2020 – informacja o złożonych wnioskach o przyznanie pomocy

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 16/2020 (zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej), złożono 5 wniosków na łączną wnioskowana kwotę pomocy 400 000,00 zł.08-10-2020


Konsekwencje zwlekania ze złożeniem dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy w ramach PROW 2014-2020

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zamieszczonym na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, dotyczącym uchybienia terminu oraz jego przywrócenia w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego.01-10-2020


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia".

29.09.2020r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia".

Program obejmował przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności stowarzyszenia za okres od ostatniego Walnego Zebrania Członków oraz zatwierdzenie bilansu zysku i strat. Podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku wyników za 2019 r. Na posiedzeniu udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia ,,Wielkopolska Wschodnia ”.

Fotorelacja w naszej galerii.28-09-2020


Ważna informacja dotycząca naboru nr 16/2020

W związku ze zbliżającym się naborem 16/2020 dotyczący podejmowania działalności gospodarczej przypominamy o pobieranie aktualnych wniosków i biznes planu znajdujących się na stronie www.wielkopolskawschodnia.pl


1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z):


a. Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z

b. Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z

c. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy


2) Biznesplan (wersja 3z)


a. Biznesplan (.pdf)

b. Biznesplan (.docx)

c. Biznesplan - pomocnicze tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)

d. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf)18-09-2020


Ogłoszenie nr 18/2020

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...18-09-2020


Ogłoszenie nr 17/2020

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...18-09-2020


Ogłoszenie nr 16/2020

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...17-09-2020


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

W dniu 29 września 2020 r. o godz 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"15-09-2020


Szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z  zakresu przedsiębiorczości – relacja

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach podejmowania działalności gospodarczej, w dniach 9-10 września 2020 roku w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, oraz w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie, odbyły się szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów. Prowadzącym spotkania był Pan Grzegorz Cetner z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu.

Pierwsza część szkolenia obejmowała przedstawienie podstawowych informacji dotyczących możliwości ubiegania się o pomoc finansową z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Trener dokonał szczegółowej analizy zakresu i warunków uzyskania wsparcia, rodzaju beneficjentów oraz katalogu kosztów kwalifikowalnych.

W dalszej części omówiono procedurę składania wniosków o dofinasowanie, z uwzględnieniem kompletności i poprawności dokumentacji, roli Biura i Rady LGD w procesie wyboru i oceny wniosków, jak również dokonano przeglądu i analizy lokalnych kryteriów wyboru.

W kolejnym etapie szkolenia trener skupił się na objaśnieniu sposobu wypełniania dokumentacji aplikacyjnej, ze szczególnym odniesieniem do wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu.

Podsumowaniem spotkania była dyskusja, w formie odpowiedzi na pytania, kierowane przez uczestników do prowadzącego.

Zdjęcia ze szkoleń można obejrzeć w naszej Galerii:

Wierzbinek

Brzeźno14-09-2020


Bezpłatne doradztwo dla potencjalnych beneficjentów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” uprzejmie informuje, że w związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy nr 16/2020, z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, w gminach członkowskich Stowarzyszenia zostaną uruchomione punkty telefoniczne bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych Beneficjentów

Czytaj dalej...25-08-2020


Bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla Beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości – podejmowanie działalności gospodarczej. Przypominamy, że za udział w szkoleniu można otrzymać 1 punkt podczas oceny wniosku o przyznanie pomocy w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Czytaj dalej...12-08-2020


„Wielkopolska Wschodnia na ludowo” - relacja

W dniu 09 sierpnia 2020 roku w Babiaku odbyło się wydarzenie promocyjne „Wielkopolska Wschodnia na ludowo”. Miało ono na celu popularyzację kultury ludowej oraz tradycji rękodzielniczych regionu. W ramach wydarzenia odbył się przegląd zespołów ludowych, mający formę konkursu oraz otwarte warsztaty rękodzielnicze.

Otwarcia oraz powitania przybyłych gości dokonał Prezes Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” Jarosław Felczyński. Wydarzenie poprowadził Zbigniew Pietrzak, który poprzez wspaniałą interakcję z publicznością oraz konkursy wprowadzał fanatarstyczną atmosferę .

To był wyjątkowy dzień, w którym królowała tradycyjna muzyka ludowa oraz pieśni folklorystyczne, a wystąpili dla nas Kapela Rodziny Cedzidłów, zespół ludowy „Brzezinianki”, solistka Małgorzata Andrzejewska, zespół ludowy „Echo Kujaw”, zespół śpiewaczy „Kujawy Borowe”, zespół ludowy „Kiełczewianki”. Przegląd zespołów ludowych miał charakter konkursu. Występy oceniała komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Barszcz – kulturoznawca, dyrektorka Muzeum Okręgowego w Koninie, Krzysztof Pydyński – muzykolog, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie oraz Krystian Weber – etnomuzykolog, instruktor ds. muzyki i folkloru.

Po wysłuchaniu utworów komisja przyznała następujące nagrody:

- I miejsce – Kapela Rodziny Cedzidłów, nagroda w wysokości 1500 zł,

- II miejsce – solistka Małgorzata Andrzejewska, nagroda w wysokości 1000 zł,

- III miejsce – zespół ludowy „Echo Kujaw”, nagroda w wysokości 500 zł.

Wyróżnienia otrzymali zespół śpiewaczy „Kujawy Borowe”, „Kiełczewianki” oraz „Brzezinianki”, którzy otrzymali nagrody w wysokości 250 zł.

Ponadto podczas wydarzenia odbyły się warsztaty rękodzielnicze, gdzie można było poznać tajniki sztuki rękodzielniczej: rzeźbiarstwa – prowadzone przez Mariannę Iwińską, garncarstwa – prowadzone przez Łukasza Dzięciątkowskiego oraz wikliniarstwa – prowadzone przez Ewę Świątkowską – Papińską z firmy „Polskie Plecionkarstwo”.

Wydarzenie promocyjne „Wielkopolska Wschodnia na ludowo” było dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2020”.

Organizacja wydarzenia była wspaniałą okazją do kultywowania tradycji i przekazywania niematerialnego dziedzictwa kultury ludowej nowym pokoleniom. A jak się bawiliśmy w Babiaku można zobaczyć w Galerii.03-08-2020


Konkurs fotograficzny “PROW w obiektywie”

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza mieszkańców województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie fotograficznym “PROW w obiektywie”.

Prace konkursowe w trzech kategoriach tematycznych można zgłaszać do 30 września 2020 r. do godziny 15.30 na adres mailowy: ksow@umww.pl.

Do wygrania atrakcyjne nagrody w postaci bonów do wykorzystania w sklepie fotograficznym o łącznej wartości prawie 20 tysięcy złotych.

Zachęcamy do udziału!

Regulamin dostępny jest na stronie:

http://wielkopolskie.ksow.pl/news/entry/15671-konkurs-fotograficzny-prow-w-obiektywie.html29-07-2020


Wielkopolska Wschodnia na ludowo

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu promocyjnym “Wielkopolska Wschodnia na ludowo”, które odbędzie się 09.08.2020 od godz. 14.00 na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku, ul. Poznańska 2. W programie przegląd zespołów ludowych oraz warsztaty rękodzielnicze. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020. Szczegóły na plakacie...20-07-2020


Podpisanie umów o powierzenie grantów

W dniu 17.07.2020 r. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” reprezentowane przez Prezesa Zarządu - Jarosława Felczyńskiego i Wiceprezesa Zarządu – Jacka Popielarza podpisało umowy o powierzenie grantów.

W sali narad Urzędu Gminy w Kramsku zjawili się przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Pąchowie, w osobach Kamila Baranowskiego – Prezesa oraz Kamila Kotkowskiego -Wiceprezesa, którzy zawarli umowę na realizację grantu pt:,,Stworzenie placu zabaw w miejscowości Pąchów ”.

Drugą już umowę podpisało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk reprezentowane przez Prezesa - Dariusza Matczaka i Wiceprezes - Renatę Kołodziej, tematem grantu jest ,, Stworzenie infrastruktury rekreacyjnej w m. Kramsk”

Kolejną umowę LGD zawarła z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży ,,Otwarcie”, której przedmiotem będzie realizacja zadania „Wykonanie altany przy OREW w Marianowie” . Fundację reprezentowali: Prezes Zarządu – Dariusz Loch oraz Członek Zarządu - Joanna Czarnecka.

Grantobiorcą, który zawarł w tym dniu dwie umowy było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury w Gminie Kramsk, które będzie realizować projekty zatytułowane:,, Przebudowa pomieszczenia sali zajęciowej - adaptacja na studio nagrań ”oraz ,,Organizacja wydarzenia ,,Festyn Rodzinny ””. Umowy podpisali Prezes - Przemysław Domagalski oraz Wiceprezes -Anna Mizerna.

Umowę o powierzenie grantu podpisała również Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiem, którą reprezentowali Prezes – Tadeusz Tomaszewski oraz Skarbnik - Ewa Przybysz. Tematem zadania jest ,,Adaptacja sali na świetlicę wiejską w Wysokiem ”.

,,Organizacja wydarzenia ,,Kramskie Wybijanie Żuru ”promującego dziedzictwo lokalne” to tytuł kolejnego grantu realizowanego przez Stowarzyszenie ,,Klub Seniora i Juniora” reprezentowanego przez Halinę Rogowską - Prezes i Jadwigę Piekarską – Skarbnik.

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku reprezentowany przez Dyrektora Małgorzatę Kozicką, podpisał umowę na realizację operacji pt: ,,Organizacja ogólnodostępnej imprezy promocyjnej Targi Wierzby i Wikliny SALIX”.

W dniu 20.07.2020 r. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” reprezentowane przez Wiceprezesa - Jacka Popielarza i Członka Zarządu - Agnieszkę Lewandowską podpisało kolejne umowy o powierzenie grantów.

LGD podpisała umowę z Fundacją Nowy Świat Oddział w Sompolnie, którą reprezentował Prezes Oddziału - Paweł Sidor na zadanie "Aplikacja mobilna "Skarby Wielkopolski Wschodniej"".

Została podpisana także umowa na realizację grantu pt: ,,Gra miejska”. Umowę podpisały przedstawicielki Stowarzyszenia „Sady Sompolna” Prezes – Renata Jarońska oraz Skarbnik –Jolanta Bekier - Kmieć.

Zdjęcia z podpisania umów są do obejrzenia w naszej Galerii.03-07-2020


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanymi w dniach 05.10.2020 r. – 23.10.2020 r. naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 17/2020 i 18/2020 w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, objętych strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ogłaszamy dyżur doradczy. Czytaj dalej...03-07-2020


Informacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 17/2020 i 18/2020 organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 17/2020 i 18/2020. Czytaj dalej...03-07-2020


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanym w dniach 05.10.2020 r. – 23.10.2020 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy nr 1516/2020 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ogłaszamy dyżur doradczy. Czytaj dalej...03-07-2020


Informacja o planowanym naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 16/2020 organizowanym przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanym naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 16/2020. Czytaj dalej...18-06-2020


Aneksy do umów o przyznanie pomocy

ARiMR przygotowało aneksy do umów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wzory aneksów aktualizują zapisy umów, zgodne ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), jakie znalazły się w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695) a także wytycznymi MRiRW z dnia 5 maja 2020 r. przekazanymi do Samorządów Województw przy piśmie znak: WPR.wao.510.30.2020.

W przypadku poddziałania 19.2 do czasu wprowadzenia nowych wersji formularzy umów, aneksy będą miały zastosowanie także w przypadku zawierania nowych umów o przyznaniu pomocy. Oznacza to, że w przypadku podpisywania umowy z przyszłym beneficjentem, równocześnie podpisana zostanie z nim umowa oraz aneks do tej umowy na obowiązującym formularzu umowy (tj. 7z / 4z w przypadku premii).

W odniesieniu do umów już zawartych, aneksem mogą zostać wprowadzone zmiany na wniosek beneficjenta.

Wzory aneksów:

Aneks premia

Aneks własne05-06-2020


12 czerwca 2020 – Biuro nieczynne

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) Biuro Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” będzie nieczynne. Pracownicy wykorzystają dzień wolny za 15 sierpnia, który w tym roku przypada w sobotę. Wyznaczenie dnia wolnego wynika z zapisów art. 130 § 2 Kodeksu Pracy.

Za utrudnienia przepraszamy.15-05-2020


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 15/2020

W dniu 12.05.2020 r. w Sompolnie odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 15/2020 dla projektów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady07-05-2020


Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przekazujemy do Państwa informacji pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:

- zachowania terminu realizacji operacji,

- podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,

- wykonywania działalności gospodarczej,

- osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,

- utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,

- poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,

- realizacji zadań w ramach projektu grantowego,

- zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,

Pismo MRiRWUprzejmie informujemy, że w dniu 12.05.2020 o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego odbędzie się ocena i wybór operacji do finansowania z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.

Program zebrania30-04-2020


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.05.2020 o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego odbędzie się ocena i wybór operacji do finansowania z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.

Program zebrania30-04-2020


Wyniki naboru ofert na stanowisko Specjalisty ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej

W dniu 28 kwietnia 2020 roku odbyły się rozmowy kwalifikacyjne dla wybranych kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej.

Wyniki rekrutacji – Specjalista ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej28-04-2020


KOMUNIKAT ARiMR DOT. KONKURENCYJNEGO TRYBU WYBORU WYKONAWCÓW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Tym samym we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, a także w pomocy technicznej ww. Programu przestaje on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.

Pełna treść komunikatu dostępna jest tutaj https://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr.html oraz tutaj https://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/2020/04/27/komunikat-dotyczacy-trybu-konkurencyjnego-w-ramach-prow-2014-2020/23-04-2020


Nabór na stanowisko Specjalisty ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej – rozmowy kwalifikacyjne

Komisja Rekrutacyjna do rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowała wszystkie osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na wolne stanowisko pracy. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 28.04.2020 (wtorek) w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku (ul. Chopina 12, Kramsk). O godzinie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.17-04-2020


Zakończenie naboru ofert na stanowisko Specjalisty ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej

W dniu 16 kwietnia 2020 roku o godz. 15.30 zakończono nabór ofert na stanowisko Specjalisty ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej. Wpłynęły 4 oferty. Komisja Rekrutacyjna dokona analizy złożonych dokumentów i skontaktuje się z wybranymi kandydatami.14-04-2020


Informacja dla Beneficjentów

Szanowni Państwo,

Informujemy o zaproponowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmianach dla Beneficjentów PROW 2014-2020 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozszerzenie-rozwiazan-tarczy-antykryzysowej.

Jest to na razie projekt zmian, jak tylko proponowane zapisy znajdą odzwierciedlenie w przepisach prawnych poinformujemy Państwa o tym fakcie.31-03-2020


Nabór nr 15/2020 – informacja o złożonych wnioskach o przyznanie pomocy

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 15/2020 (zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej), złożono 17 wniosków na łączną wnioskowana kwotę pomocy 1 448 819,46 zł.18-03-2020


Nabór na stanowisko Specjalisty ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej. Szczegóły...13-03-2020


Komunikat

Szanowni Państwo!

w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie całego kraju oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju, w trosce o wspólne dobro zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Biurze Stowarzyszenia i korzystanie z możliwości załatwiania spraw za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie.

Osoby chcące złożyć wniosek w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 15/2020 z zakresu rozwijania działalności gospodarczej, prosimy o wchodzenie do Biura pojedynczo, bez osób towarzyszących.

Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższej prośby, ponieważ odpowiedzialne zachowania mają pomóc chronić nas wszystkich przed groźną infekcją i zachorowaniem.

Zachęcamy do korzystania z drogi elektronicznej lub telefonicznej.

Biuro – 63 245 18 58

Agnieszka Lewandowska – Kierownik Biura 664 031 378

Marcin Kaliszak – Specjalista ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej – 664 031 617

e- mail: biuro@wielkopolskawschodnia.pl25-02-2020


Ogłoszenie nr 15/2020

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...20-02-2020


Zmiana w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego (LSR) przez Społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” przekazuje do konsultacji społecznych projekt zmian w LSR.

Proponowane zmiany w strategii dotyczą:

1. Tabeli nr 16 LSR – Specyfikacja i opis celów ogólnych

2. Tabeli nr 17 LSR – Struktura celów i wskaźników LSR

3. Tabeli nr 18 LSR – Sposoby realizacji wskaźników produktu dla każdego celu szczegółowego

4. Tabeli nr 19 LSR – Powiązanie budżetu LSR z realizacją poszczególnych celów szczegółowych

5. Załącznika nr 3 do LSR – Plan działania

6. Załącznika nr 4 do LSR – Budżet LSR

W powyższych dokumentach zapisy wykreślone oznaczone są kolorem czerwonym, zapisy wprowadzone i proponowane oznaczone są kolorem zielonym.

Procedura zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego (LSR) przez Społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” (w tym sposób konsultacji społecznych) jest dokonywana na podstawie załącznika nr 1 do LSR “Procedura aktualizacji LSR”.

Konsultacje społeczne w zakresie zmian w LSR są przeprowadzane wyłącznie w formie konsultacji elektronicznych.

Udział w konsultacjach może wziąć każdy zainteresowany podmiot lub osoba fizyczna z obszaru Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.wielkopolskawschodnia.pl.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: fundusze@wielkopolskawschodnia.pl w terminie: 20.02.2020 - 27.02.2020 r. (w ostatnim dniu konsultacji formularz konsultacyjny musi zostać przesłany do godz. 14.00).

FORMULARZ KONSULTACYJNY04-02-2020


Bezpłatne doradztwo dla potencjalnych beneficjentów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej – dyżury doradcze w gminach LGD

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” uprzejmie informuje, że w związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy nr 15/2020, z zakresu rozwijania działalności gospodarczej, w gminach członkowskich Stowarzyszenia zostaną uruchomione punkty bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych beneficjentów.

Czytaj dalej...14-01-2020


Bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla Beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości - rozwijanie działalności gospodarczej. Przypominamy, że za udział w szkoleniu można otrzymać 1 punkt podczas oceny wniosku o przyznanie pomocy w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Czytaj dalej...23-12-2019


Godziny pracy Biura w okresie świątecznym

Szanowni Państwo,

informujemy, że w okresie świątecznym Biuro Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" będzie czynne następująco:

24.12.2019 - 7.30 - 12.00

25-27.12.2019 - nieczynne

31.12.2019 - 7.30 - 12.00

W pozostałe dni pozostajemy do Państwa dyspozycji w normalnych godzinach pracy Biura tj. 7.30 - 15.30.13-12-2019


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantu nr 11/2019/G

W dniu 10.12.2019 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2019/G dla projektów grantowych w zakresie promocji obszaru objętego LSR.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady.13-12-2019


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantu nr 10/2019/G

W dniu 10.12.2019 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 10/2019/G dla projektów grantowych w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady.13-12-2019


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantu nr 9/2019/G

W dniu 10.12.2019 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2019/G dla projektów grantowych w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady.13-12-2019


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 14/2019

W dniu 10.12.2019 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 14/2019 dla projektów dużych o wartości pow. 50 tys. zł, niedotyczących przedsiębiorczości w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady.13-12-2019


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 13/2019

W dniu 10.12.2019 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 13/2019 dla projektów dużych o wartości pow. 50 tys. zł, niedotyczących przedsiębiorczości w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady.11-12-2019


Informacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 16/2019 i 17/2019 organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 16/2019 i 17/2019. Czytaj dalej...11-12-2019


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanymi w dniach 16.03.2020 r. – 31.03.2020 r. naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 16/2019 i 17/2019 w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, objętych strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ogłaszamy dyżur doradczy. Czytaj dalej...11-12-2019


Informacja o planowanym naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 15/2019 organizowanym przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanym naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 15/2019. Czytaj dalej...11-12-2019


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanym w dniach 16.03.2020 r. – 31.03.2020 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy nr 15/2019 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ogłaszamy dyżur doradczy. Czytaj dalej...03-12-2019


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.12.2019 o godz. 10.00 w lokalu “U Michała” ul. Warszawska 31, Sompolno odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego odbędzie się ocena i wybór operacji do finansowania z zakresu projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł oraz projektów grantowych. Program zebrania...19-11-2019


Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej 2019 – relacja z wydarzenia

16 listopada 2019 r. w Hali Sportowej w Babiaku po raz ósmy odbył się Dzień Sportu w Wielkopolsce Wschodniej – impreza promocyjno-sportowa, organizowana przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”.

W zawodach wzięło udział 96 uczniów, reprezentujących 8 szkół podstawowych. Do rywalizacji przystąpiła młodzież z: Sadlna, Brdowa, Bogusławic, Lubstowa, Powiercia, Morzyczyna, Wysokiego, Brzeźna.

W trakcie trwania zawodów przeprowadzono sześć konkurencji sportowych, podczas których rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana, lecz przebiegała w bardzo sportowej atmosferze i duchu uczciwej rywalizacji.

Zwycięzcami zawodów okazała się szkoła z Brzeźna, która obroniła tytuł sprzed roku, na drugim stopniu podium uplasowała się drużyna z Brdowa, która również powtórzyła sukces z zeszłorocznych zawodów, trzecie miejsce zajęli uczniowie z Powiercia.

Laureaci zawodów otrzymali nagrody w postaci bonów na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości 3 tys. zł.

Wszystkim drużynom gratulujemy ambicji, wytrwałości oraz sprawności fizycznej.

"Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej" współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji osi 4 LEADER PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Zdjęcia z zawodów można obejrzeć w naszej Galerii.12-11-2019


Bezpłatne profesjonalne warsztaty nalewkarskie

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych profesjonalnych warsztatach nalewkarskich. Czytaj dalej...07-11-2019


8 listopada 2019 r. – Biuro nieczynne

Uprzejmie informujemy, że ze względu na udział pracowników LGD w szkoleniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Biuro Stowarzyszenia w dn. 8 listopada 2019 r. będzie nieczynne.

Kontakt z pracownikami:

Agnieszka Lewandowska – 664 031 378

Marcin Kaliszak – 664 031 617

Za utrudnienia przepraszamy.07-11-2019


Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie promocyjnej “Dzień Sportu w Wielkopolsce Wschodniej”, która odbędzie się 16 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w hali sportowej w Babiaku. W organizowanym przez nas wydarzeniu sportowym udział wezmą uczniowie szkół podstawowych z terenu działania Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", tj. gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno i Wierzbinek.W programie imprezy zaplanowaliśmy wiele ciekawych i zabawnych konkurencji sportowych. Najlepsze szkoły otrzymają atrakcyjne nagrody w postaci bonów na sprzęt sportowy. Zachęcamy do kibicowania! Czytaj dalej...05-11-2019


Informacja

W związku z organizacją wydarzenia “Dzień Sportu w Wielkopolsce Wschodniej” w dniu 16.11.2019 (sobota), w której będą uczestniczyć pracownicy Biura informujemy, że Biuro Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” będzie nieczynne w dniu 27.12.2019 (piątek).05-11-2019


Nabór nr 11/2019/G – informacja o złożonych wnioskach o powierzenie grantu

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 11/2019/G (zakres tematyczny: promocja obszaru objętego LSR) złożono 5 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 126 850,00 zł05-11-2019


Nabór nr 10/2019/G – informacja o złożonych wnioskach o powierzenie grantu

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 10/2019/G (zakres tematyczny: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej) złożono 2 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 59 990,00 zł05-11-2019


Nabór nr 9/2019/G – informacja o złożonych wnioskach o powierzenie grantu

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 9/2019/G (zakres tematyczny: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej) złożono 3 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 87 476,00 zł05-11-2019


Nabór nr 14/2019 – informacja o złożonych wnioskach o przyznanie pomocy

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 14/2019 (zakres tematyczny: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej - projekty o wartości pow. 50 000 zł) złożono 1 wniosek na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 46 131,00 zł05-11-2019


Nabór nr 13/2019 – informacja o złożonych wnioskach o przyznanie pomocy

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 13/2019 (zakres tematyczny: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej - projekty o wartości pow. 50 000 zł) złożono 1 wniosek na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 38 178,00 zł.30-09-2019


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2019/G – Promocja obszaru objętego LSR (grant)

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...30-09-2019


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2019/G - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej (grant)

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...30-09-2019


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2019/G - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (grant)

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...30-09-2019


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 14/2019 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej (projekty o wartości pow. 50 000 zł)

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...30-09-2019


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 13/2019 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (projekty o wartości pow. 50 000 zł)

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...18-09-2019


Informacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy, w ramach projektów dużych oraz naborach wniosków o powierzenie grantów.

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” uprzejmie informuje, że nabory wniosków o przyznanie pomocy, w ramach projektów dużych nr 13/2019 i 14/2019 oraz nabory wniosków o powierzenie grantów nr 9/2019/G, 10/2019/G, 11/2019/G zostaną przeprowadzone w terminie: 14.10.2019-31.10.2019, po uzyskaniu akceptacji ze strony Samorządu Województwa Wielkopolskiego.30-08-2019


Bezpłatne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla Beneficjentów z zakresu projektów dużych oraz projektów grantowych. Przypominamy, że za udział w szkoleniu można otrzymać 1 punkt podczas oceny wniosku o przyznanie pomocy w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. Czytaj dalej...01-07-2019


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanymi naborami wniosków o powierzenie grantów nr 9/2019/G, 10/2019/G, 11/2019/G, ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” Czytaj dalej...01-07-2019


Informacja o planowanych naborach wniosków o powierzenie grantów nr 9/2019/G, 10/2019/G, 11/2019/G organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanym naborze wniosków o powierzenie grantów. Czytaj dalej...01-07-2019


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanym naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 13/2019 i 14/2019 w zakresie projektów dużych, o wartości powyżej 50 tys. zł, objętych strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”. Czytaj dalej...01-07-2019


Informacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 13/2019 i 14/2019 organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 13/2019 i 14/2019. Czytaj dalej...25-06-2019


Zmiana godzin pracy Biura

Szanowni Państwo informujemy, że ze względu na upały przekraczające 30 stopni Celsjusza, Biuro Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” w dniach 26-27.06.2019 będzie czynne w godzinach 7.30 – 13.00.

Za utrudnienia przepraszamy.19-06-2019


Podpisanie umów o powierzenie grantów

W dniu 12.06.2019 r. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” podpisało trzy kolejne umowy o powierzenie grantów. W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sompolnie zjawili się przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Brdowie, w osobach pana Wojciecha Kołodziejskiego – Prezesa oraz pana Grzegorza Junkierta – Skarbnika, którzy zawarli umowę na realizację grantu pt.: „Rozbudowa budynku OSP w Brdowie”, wartość przyznanego dofinansowania to 29 776,00 zł.

Kolejną umowę LGD zawarła ze Stowarzyszeniem „Sady Sompolna”, której przedmiotem będzie realizacja zadania zatytułowanego „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sompolno”. Stowarzyszenie Sady Sompolna reprezentowali: pan Przemysław Jankowski – Wiceprezes Zarządu oraz pani Jolanta Bekier-Kmieć – Skarbnik, a wartość przyznanego grantu to 27 089,00 zł.

Ostatnim Grantobiorcą, który zawarł w tym dniu umowę była Gmina Sompolna, która będzie realizować projekt zatytułowany: „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Sompolno, Mąkolno, Mostki”, wartość dofinansowania to 29 299,00 zł. Ze strony Gminy Sompolno umowę podpisali: Burmistrz pan Roman Bednarek i Skarbnik Gminy pani Magdalena Podlasińska.

Kolejne dwie umowy o powierzenie grantów zostały zawarte 15.06.2019 r. w Biurze Stowarzyszenia w Kramsku. Tego dnia zostały zawarte dwie umowy pomiędzy LGD a Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubstowie, którą reprezentowali Michał Rusin – Prezes oraz Mariusz Broniszewski – Skarbnik. Obie umowy dotyczyły budowy siłowni zewnętrznych, pierwsza z nich powstanie w Lubstowie, a wartość przyznanego grantu to 30 000,00 zł. Druga siłownia zostanie utworzona w miejscowości Nowa Wieś, a dofinansowanie na to przedsięwzięcie wyniesie 18 537,00 zł.

Zarówno umowy zawarte 12.06.2019 jak i 15.06.2019 ze strony Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” podpisali Prezes Jarosław Felczyński i Członek Zarządu Agnieszka Lewandowska.

Zdjęcia z podpisania umów są do obejrzenia w naszej Galerii.19-06-2019


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” – Koło, 11.06.2019 r.

W dniu 11.06.2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.

Jednym z pierwszych elementów spotkania było przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” od ostatniego Walnego Zebrania. Prezentacji dokonali Prezes Jarosław Felczyński oraz Członek Zarządu Agnieszka Lewandowska. W trakcie swojego wystąpienia mówili m.in. o: stanie realizacji i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, przeprowadzonych naborach wniosków o przyznanie pomocy, realizowanym projekcie współpracy, działaniach aktywizacyjnych realizowanych przez stowarzyszenie.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu. Komisja Rewizyjna w swojej opinii bardzo pozytywnie oceniła całokształt działalności i funkcjonowania Zarządu i złożyła wniosek do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok sprawozdawczy 2018.

W dalszej części przedstawiono i omówiono bilans i rachunek wyników stowarzyszenia za rok 2018, analizy dokonali Prezes Jarosław Felczyński oraz Członek Zarządu Agnieszka Lewandowska.

Po krótkiej dyskusji Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi oraz zatwierdziło bilans i rachunek wyników za 2018 r.

Z uwagi na fakt, że dobiegła końca kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie podjęło uchwałę w sprawie wyboru osób do tych organów na nową kadencję.

W przypadku Rady i Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie nie zmieniło składu tych organów i wybrało te same osoby, które były członkami w poprzedniej kadencji. Natomiast nieco zmienił się Zarząd Stowarzyszenia, który liczy obecnie 7 osób, a w jego skład weszli:

1. Jarosław Felczyński – Prezes

2. Jacek Popielarz – Wiceprezes

3. Radosław Wietrzykowski – Skarbnik

4. Justyna Zielińska – Sekretarz

5. Agnieszka Lewandowska – Członek Zarządu

6. Radosław Bartczak – Członek Zarządu

7. Marek Szałek – Członek Zarządu

Ostatnimi punktami zebrania było omówienie spraw bieżących stowarzyszenia, m.in. czerwcowego rajdu rowerowego oraz przyszłych naborów wniosków o przyznanie pomocy.

Zdjęcia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” są do obejrzenia w naszej Galerii.12-06-2019


Zmiana godzin pracy Biura

Szanowni Państwo informujemy, że ze względu na upały przekraczające 30 stopni Celsjusza, Biuro Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” w dniach 12-14.06.2019 będzie czynne w godzinach 7.30 – 13.30.

Za utrudnienia przepraszamy.10-06-2019


Podpisanie dwóch umów na projekty grantowe

W dn.06.06.2019 r. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedstawiciele Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” podpisali dwie umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy.

Ze strony Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” umowy podpisali Prezes Jarosław Felczyński oraz Wiceprezes Jacek Popielarz, natomiast Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowała pani Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Umowa o przyznaniu pomocy na projekt grantowy pt.: „Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna oraz kapitał społeczny w LGD Wielkopolska Wschodnia” zakłada realizację 12 grantów, a łączna kwota dofinansowania wyniesie 282 524,00 zł. Natomiast umowa o przyznaniu pomocy na projekt grantowy pt.: „Infrastruktura kulturalna w LGD Wielkopolska Wschodnia” zakłada realizację 2 grantów, a łączna kwota dofinansowania wyniesie 59 276,00 zł.

Zdjęcia z podpisania umów są do obejrzenia w naszej Galerii.07-06-2019


Rajd rowerowy “LGD na dwóch kółkach”

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w rajdzie rowerowym “LGD na dwóch kółkach”.

Czytaj dalej...

Regulamin Rajdu.31-05-2019


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Uprzejmie informujemy, że 11 czerwca 2019 roku o godz. 11.00. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”.

Program zebrania.13-05-2019


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 11/2019

W dniu 09.05.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pani Beaty Maciejewskiej, w związku ze złożonym przez wnioskodawcę protestem. Wniosek nr SWW-6/11/2019 został złożony podczas naboru wniosków nr 11/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania, w wyniku rozpatrzenia protestu.

Protokół.02-05-2019


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.05.2019 o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kramsk odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego zostanie rozpatrzony protest złożony przez wnioskodawcę, z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Program zebrania.26-04-2019


Podpisanie umów o powierzenie grantów

W dniu 25.04.2019 Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” podpisało pięć umów o powierzenie grantów, z zakresu promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Dwie umowy o powierzenie grantów podpisało Stowarzyszenie Sady Sompolna, reprezentowane przez panią Renatę Jarońską – Prezesa oraz panią Jolantę Bekier-Kmieć – Skarbnika. Pierwsza umowa dotyczyła organizacji imprezy pt.: „Sompoleńskie Święto Sadów”, a wartość przyznanego grantu to 30 000,00 zł. Druga umowa swoim zakresem obejmowała dofinansowanie przedsięwzięcia pt.: „Kiermasz Wielkanocny promocją dziedzictwa lokalnego”, wartość przyznanego grantu to 21 363,00 zł

Kolejną organizacją, która podpisała umowę o powierzenie grantu było Stowarzyszenie „EnduroSao” z Sompolna, które otrzymało pomoc na realizację imprezy pt.: „Powitanie lata z EnduroSao”, wartość przyznanego grantu to 6 000,00 zł. Stowarzyszenie EnduroSao reprezentowali pan Dawid Strzyżewski – Prezes Zarządu oraz pan Krzysztof Laskowski – Członek Zarządu

W imieniu Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” umowy podpisywali Prezes Zarządu pan Jarosław Felczyński oraz Sekretarz Zarządu pani Justyna Zielińska.

Po stowarzyszeniach z gminy Sompolno, dwie kolejne umowy o powierzenie grantów podpisały podmioty z gminy Kramsk.

Stowarzyszenie „Klub Seniora i Juniora”, reprezentowane przez Halinę Rogowską – Prezesa Zarządu oraz Jadwigę Piekarską – Skarbnika zawarło już drugą umowę o powierzenie grantu, tym razem pomoc została przyznana na „Organizację wydarzenia „Feta z Banią” promującego dziedzictwo i produkty lokalne”, wartość przyznanego grantu to 28 801,00 zł.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury w Gminie Kramsk, w imieniu którego umowę podpisali pan Przemysław Domagalski – Prezes Zarządu oraz Anna Mizerna – Wiceprezes Zarządu otrzymało wsparcie na realizację grantu pt.: „Wydanie publikacji promujących dorobek kulturalny amatorskiego ruchu artystycznego na terenie Wielkopolski Wschodniej”, którego wartość dofinansowania opiewa na 29 607,00 zł

W imieniu Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” umowy podpisywali Prezes Zarządu pan Jarosław Felczyński oraz Członek Zarządu pani Agnieszka Lewandowska.

Zdjęcia z podpisywania umów są do obejrzenia w naszej Galerii.19-04-2019


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 12/2019

W dniu 16.04.2019 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 12/2019 dla projektów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady.19-04-2019


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 11/2019

W dniu 16.04.2019 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2019 dla projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady.09-04-2019


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.04.2019 o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kramsk odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego odbędzie ocena i wybór operacji do finansowania z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Program zebrania.08-04-2019


Kolejne umowy o powierzenie grantów podpisane

W dniu 08.04.2019 Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” podpisało dwie kolejne umowy o powierzenie grantu.

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kramsk pojawili się przedstawiciele Gminy Sompolno w osobach Burmistrza pana Romana Bednarka oraz Skarbnika Gminy pani Magdaleny Podlasińskiej, którzy podpisali umowę na grant pt.: „Integracyjny piknik pod gołym niebem”. Wartość przyznanego grantu to 17 466,00 zł

Drugą umowę Stowarzyszenie zawarło z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wierzbinku, reprezentowany przez Dyrektor panią Małgorzatę Kozicką, na realizację grantu pt.: „Organizacja ogólnodostępnej imprezy promocyjnej Targi Wierzby i Wikliny SALIX”. Wartość przyznanego grantu to 16 311,00 zł.

W imieniu Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” obie umowy podpisywali Prezes Zarządu pan Jarosław Felczyński oraz Skarbnik pan Radosław Wietrzykowski.

Zdjęcia z podpisywania umów są do obejrzenia w naszej Galerii.04-04-2019


Podpisanie umowy o powierzenie grantu ze Stowarzyszeniem „Klub Seniora i Juniora”

W dniu 03.04.2019 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kramsk, Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” podpisało pierwszą umowę o powierzenie grantu.

Umowa została zawarta ze Stowarzyszeniem „Klub Seniora i Juniora” z Kramska, na realizację grantu pt.: „Organizacja wydarzenia „Kramskie Wybijanie Żuru” promującej dziedzictwo lokalne”.

Ze strony Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” umowę podpisali: Prezes Zarządu Jarosław Felczyński oraz Członek Zarządu Agnieszka Lewandowska, Klub Seniora i Juniora reprezentowały: Prezes Zarządu Halina Rogowska i Skarbnik Jadwiga Piekarska.

Kwoty pomocy przyznanej na grant to 29 992,00 zł.

Zdjęcia z podpisania umowy są do obejrzenia w naszej Galerii.04-04-2019


Podpisanie umowy na projekt grantowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego

W dniu 03.04.2019 r. w siedzibie Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedstawiciele Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” podpisali umowę o przyznaniu pomocy na projekt grantowy pt.: „Promocja obszaru Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.

Ze strony Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” umowę podpisali: Prezes Zarządu Jarosław Felczyński oraz Członek Zarządu Agnieszka Lewandowska, natomiast Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowali: Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kwota pomocy na projekt grantowy to 179 540,00 zł, a efektem projektu będzie realizacja ośmiu grantów.

Zdjęcia z podpisania umowy są do obejrzenia w naszej Galerii.04-04-2019


Inauguracja Questingu “Wielkopolska Okiem Cyklisty”

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza do udziału w imprezie promocyjnej, inaugurującej Questing “Wielkopolska Okiem Cyklisty”, która odbędzie się 13 kwietnia 2019 r. Inauguracja odbędzie się na dwóch trasach questowych. Czytaj dalej...22-03-2019


Nabór nr 12/2019 – informacja o złożonych wnioskach o przyznanie pomocy

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 12/2019 (zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej) złożono 22 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 1 939 100,51 zł22-03-2019


Nabór nr 11/2019 – informacja o złożonych wnioskach o przyznanie pomocy

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2019 (zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej) złożono 10 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 800 000,00 zł18-02-2019


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 12/2019 - rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...18-02-2019


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2019 - podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...05-02-2019


Szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości – relacja

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, w dniach 24-25 stycznia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Kole oraz w Urzędzie Gminy Wierzbinek, odbyły się szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów, z zakresu przedsiębiorczości.

Prowadzącym spotkania był Pan Grzegorz Cetner z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu.

Pierwsza część szkolenia obejmowała przedstawienie podstawowych informacji dotyczących możliwości ubiegania się o pomoc finansową z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Trener dokonał szczegółowej analizy zakresu i warunków uzyskania wsparcia, rodzaju beneficjentów oraz katalogu kosztów kwalifikowalnych.

W dalszej części omówiono procedurę składania wniosków o dofinasowanie, z uwzględnieniem kompletności i poprawności dokumentacji, roli Biura i Rady LGD w procesie wyboru i oceny wniosków, jak również dokonano przeglądu i analizy lokalnych kryteriów wyboru.

W kolejnym etapie szkolenia trener skupił się na objaśnieniu sposobu wypełniania dokumentacji aplikacyjnej, ze szczególnym odniesieniem do wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu.

Podsumowaniem spotkania była dyskusja, w formie odpowiedzi na pytania, kierowane przez uczestników do prowadzącego.

Zdjęcia ze szkoleń można obejrzeć w naszej Galerii.23-01-2019


Stopień realizacji celów i wskaźników oraz wykorzystania środków finansowych dla poddziałania 19.2

W związku z realizacją harmonogramu Planu Komunikacji Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” przedstawiamy informację na temat stopnia realizacji celów i wskaźników osiągniętych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-220, na dzień 31 grudnia 2018 roku. W załączeniu tabelka z osiągniętymi wskaźnikami produktu oraz wykorzystaniem środków finansowych dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na poziomie podpisanych umów z Beneficjentami. Zobacz tabelę...17-01-2019


Bezpłatne doradztwo dla potencjalnych beneficjentów z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej – dyżury doradcze w gminach LGD

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” uprzejmie informuje, że w związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2019 i 12/2019, z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, w gminach członkowskich Stowarzyszenia zostaną uruchomione punkty bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych beneficjentów. Czytaj dalej...14-01-2019


Szkolenie „Monitoring Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) – cel, zakres, narzędzia i metody” – relacja

18 grudnia 2018 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku odbyło się szkolenie „Monitoring Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) – cel, zakres, narzędzia i metody”, udział w nim wzięli członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.

Spotkanie było elementem planu szkoleń organów stowarzyszenia na lata 2016-2023, a poprowadził je pan Grzegorz Cetner z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Poznaniu.

Podczas szkolenie przedstawione zostały aktualne wymogi i najnowsze rekomendacje w zakresie monitoringu LSR, skupiono się również na analizie aktualnych wytycznych Ministerstwa Rolnictwa w zakresie monitoringu.

W dalszej części spotkania uczestnicy wraz z trenerem starali się wypracować podstawowe założenia efektywnego systemu monitorowania wskaźników LSR, dokonano także szczegółowej analizy znaczenia warsztatu refleksyjnego.

Ostatnią częścią szkolenia były tzw. case study, czyli zajęcia warsztatowe połączone z dyskusją podsumowującą całe spotkanie.

Zdjęcia ze szkolenia są do obejrzenia w naszej Galerii.14-01-2019


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” – relacja

18 grudnia 2018 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku odbyło Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.

Podczas spotkania dokonano podsumowania działalności i osiągnięć Stowarzyszenia w 2018 r. Prezes Zarządu pan Jarosław Felczyński oraz Kierownik Biura pani Agnieszka Lewandowska przekazali zebranym najważniejsze informacje dotyczące stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym przebiegu przeprowadzonych naborów, kontraktacji budżetu oraz aktualnym poziomie osiągniętych wskaźników. Przedstawiono również, na jakim etapie znajduje się realizacja projektu współpracy oraz dokonano podsumowania działalności bieżącej i aktywizacji prowadzonej przez stowarzyszenie.

Kolejnym ważnym elementem spotkania było uzupełnienie składu Rady, w miejsce ustępujących członków: Tadeusza Jankowskiego, Józefa Dropa, Żanety Lasoty i Tadeusza Słodkiewicza Walne Zebranie Członków powołało na ich miejsce: Danutę Mazur, Andrzeja Nowaka i Klaudię Imbiorkiewicz.

W dalszej części zebrania dokonano odwołania członka Komisji Rewizyjnej panią Annę Nalewską-Jarmuż, z racji złożenia przez nią rezygnacji z pełnionej funkcji. Na jej miejsce Walne Zebranie powołało panią Renatę Jarońską.

Ostatnim elementem spotkania było omówienie spraw bieżących stowarzyszenia, rozmawiano o planowanych w 2019 naborach wniosków o przyznanie pomocy, dalszej realizacji projektu współpracy oraz planowanych działaniach aktywizacyjnych.

Zapraszamy do obejrzenie fotorelacji z Walnego Zebrania Członków, która jest dostępna w naszej Galerii.31-12-2018


Bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości

towarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla Beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości - podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. Przypominamy, że za udział w szkoleniu można otrzymać 1 punkt podczas oceny wniosku o przyznanie pomocy w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. Czytaj dalej...20-12-2018


Godziny pracy Biura w Wigilię 24.12.2018

Uprzejmie informujemy, że Biuro Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” w Wigilię 24.12.2018 (poniedziałek) będzie czynne do godz. 12.00.

Za niedogodności przepraszamy.18-12-2018


Zmiany w dokumentach Stowarzyszenia

W związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zmian dokonanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” na lata 2016-2023 (LSR) na stronie internetowej została zamieszczona aktualna wersja LSR. Zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją dokumentu.10-12-2018


Wielkopolska Okiem Cyklisty – Mapa

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z mapą opracowaną w ramach realizacji projektu współpracy “Wielkopolska Okiem Cyklisty”. Czytaj dalej...07-12-2018


Zmiany w dokumentach Stowarzyszenia

W związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zmian dokonanych w dokumentach Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” na stronie internetowej zostały zamieszczone aktualne dokumenty: Procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, Kryteria oceny i wyboru dla projektów związanych z przedsiębiorczością i projektów o wartości powyżej 50 tys. zł oraz Regulamin Rady. Zachęcamy do zapoznania się aktualną treścią dokumentów.29-11-2018


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanym w dniach 06.03.2019 r. – 22.03.2019 r. naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2019 i 12/2018 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”. Czytaj dalej...29-11-2018


Informacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2019 i 12/2019 organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2019 i 12/2019. Czytaj dalej...20-11-2018


Dzień Sportu w Wielkopolsce Wschodniej 2018

Już po raz siódmy, tym razem w hali sportowej w Boguszycach w gminie Wierzbinek w dniu 17 listopada 2018 r., odbyła się impreza "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej" zorganizowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia". W zawodach udział wzięło 120 uczniów reprezentujących 10 szkół podstawowych z obszaru działania Stowarzyszenia. Do rywalizacji przystąpiła młodzież z Babiaka, Brdowa, Brzeźna, Kramska, Lubstowa, Morzyczyna, Sokołowa, Wysokiego oraz Boguszyc jako gospodarze zawodów.

Podczas zawodów rozegrano sześć konkurencji sportowych, podczas których rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana, lecz przebiegała w bardzo sportowej atmosferze i duchu uczciwej rywalizacji.Ostatecznie zwycięzcami zawodów okazała się drużyna z Brzeźna, drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa z Brdowa, natomiast na ostatnim stopniu podium uplasowała się zawodnicy z Morzyczyna.

Laureaci zawodów otrzymali nagrody w postaci bonów na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości 4 tys. zł.

Wszystkim drużynom gratulujemy ambicji, wytrwałości oraz sprawności fizycznej.

"Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej" współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji osi 4 LEADER PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Zdjęcia z zawodów można obejrzeć w naszej Galerii.19-11-2018


Profesjonalne warsztaty nalewkarskie – relacja

W dniach 7-9 listopada 2018 r. odbyły się organizowane przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” profesjonalne warsztaty nalewkarskie. Warsztaty zostały przeprowadzone w trzech miejscowościach – Brzeźno (gm. Krzymów), Morzyczyn (gm. Wierzbinek) oraz Powiercie (gm. Koło).

Prowadzącym zajęcia był pan Grzegorz Cetner – pasjonat i miłośnik domowego nalewkarstwa, posiadający wieloletnie doświadczenie w tej materii.

Podczas warsztatów uczestnicy mogli zetknąć się z historią nalewkarstwa w Polsce, zapoznać rodzaje i sposoby wytwarzania nalewek, jak również zostały omówione wybrane narzędzia nalewkarskie.

Część praktyczna warsztatów dotyczyła analizy nalewek jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych, przeprowadzonej pod kątem rodzaju stosowanego alkoholu, stężenia i zawartości cukru, rodzaju składników oraz czasu maceracji.

W dalszej części prac praktycznych zostało opracowane uniwersalne kalendarium nalewkarza, obejmujące określenie niezbędnego czasu do uzyskania nalewki o odpowiedniej jakości i walorach smakowych.

Ostatnia część zajęć polegała na przybliżeniu uczestnikom zasad i reguł obowiązujących podczas konkursów i festiwali nalewkarskich, dokonano analizy przykładowych nalewek pod katem ocenianych cech – zostało wykonane proste ćwiczenie z przykładową kartą jurora.

Uczestnikom warsztatów serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie i mamy nadzieję, że uzyskana wiedza zaowocuje w przyszłości w produkcji domowych trunków o wysokiej jakości.

Zdjęcia z warsztatów są do obejrzenia w naszej Galerii.14-11-2018


15 listopada 2018 r. - zmiana godzin otwarcia Biura

W dniu 15 listopada br. Biuro Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” będzie czynne w godz. 7:30 – 9:30 z uwagi na udział pracowników w spotkaniu.

Kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

Agnieszka Lewandowska, Kierownik Biura - tel. 664 031 378

Marcin Kaliszak, Specjalista ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej - tel. 664 031 617

Joanna Dunikowska – Krzywda, Specjalista ds. administracyjnych i rozliczeń - tel. 664 031 629

Za utrudnienia przepraszamy.06-11-2018


Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie promocyjnej “Dzień Sportu w Wielkopolsce Wschodniej”, która odbędzie się 17 listopada 2018 r.. o godz. 10:00 w hali sportowej w Boguszycach, gmina Wierzbinek. W organizowanym przez nas wydarzeniu sportowym udział wezmą uczniowie szkół podstawowych z terenu działania Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", tj. gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno i Wierzbinek.W programie imprezy zaplanowaliśmy wiele ciekawych i zabawnych konkurencji sportowych. Najlepsze szkoły otrzymają atrakcyjne nagrody w postaci bonów na sprzęt sportowy. Zachęcamy do kibicowania! Szczegóły na plakacie.02-11-2018


Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach LSR Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia

Prosimy o zapoznanie się oraz stosowanie dokumentu dotyczącego zasad informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW poprzez Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia”, który znajduje się również w zakładce “Zasady informowania i rozpowszechniania informacji”. W nowej zakładce są także logo Stowarzyszenia do pobrania w różnych wersjach kolorystycznych i formatach.

Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” na lata 2016-2023”.31-10-2018


Zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 8 listopada 2018 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ponowna ocena projektu złożonego podczas naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie projektów dużych niezwiązanych z przedsiębiorczością w związku z prośbą wnioskodawcy o wydanie opinii dotyczącej zmiany terminu złożenia wniosku o płatność.

Program zebrania.19-10-2018


Bezpłatne profesjonalne warsztaty nalewkarskie

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych profesjonalnych warsztatach nalewkarskich. Czytaj więcej...19-10-2018


Zmiana w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego (LSR) przez Społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” przekazuje do konsultacji społecznych projekt zmian w LSR, zmiany wynikają z potrzeby bardziej efektywnej realizacji strategii oraz zintensyfikowania wydatkowania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Proponowane zmiany w strategii dotyczą:

1) Tabeli nr 16 LSR – Specyfikacja i opis celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć.

2) Tabeli nr 17 LSR – Struktura celów i wskaźników.

3) Załącznika nr 3 do LSR – Plan działania.

4)Rozdziału IX LSR – Plan Komunikacji.

5) Załącznika nr 5 do LSR – Plan Komunikacji.

6) Lokalnych kryteriów wyboru operacji wraz z opisem.

W powyższych dokumentach zapisy wykreślone oznaczone są kolorem czerwonym, zapisy wprowadzone i proponowane oznaczone są kolorem zielonym.

rocedura zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego (LSR) przez Społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” (w tym sposób konsultacji społecznych) jest dokonywana na podstawie załącznika nr 1 do LSR “Procedura aktualizacji LSR”.

Konsultacje społeczne w zakresie zmian w LSR są przeprowadzane wyłącznie w formie konsultacji elektronicznych.

Udział w konsultacjach może wziąć każdy zainteresowany podmiot lub osoba fizyczna z obszaru Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.wielkopolskawschodnia.pl oraz stronach internetowych gmin członkowskich (www.babiak.org.pl, www.gminakolo.e-witryna.info, www.gminakramsk.pl, www.krzymow.pl, www.sompolno.pl, www.wierzbinek.pl). Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: fundusze@wielkopolskawschodnia.pl w terminie: 19.10.2018 - 26.10.2018 r. (w ostatnim dniu konsultacji formularz konsultacyjny musi zostać przesłany do godz. 15.00).

FORMULARZ KONSULTACYJNY.12-10-2018


Zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 18 października 2018 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ponowna ocena projektów złożonych podczas naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie projektów dużych niezwiązanych z przedsiębiorczością w związku z prośbą wnioskodawców o wydanie opinii dotyczącej zmiany terminu realizacji operacji oraz zmiana Regulaminu Rady.

Program zebrania.25-09-2018


Wyjazd studyjny wielkopolskich LGD do Karpacza

W dniach 18-19 września 2018 r. Wielkopolska Sieć LGD realizowała operację pt. „Działania LGD na rzecz tworzenia sieci kontaktów i wzmacniania współpracy”. Operacja miała na celu aktywizację osób zaangażowanych we wdrażanie PROW, w tym rozwój obszarów wiejskich, poprzez wyjazd studyjny i spotkanie z Dolnośląską Siecią LGD, którą reprezentowały Dorota Goetz z LGD „Partnerstwo Ducha Gór” oraz Bożena Pełdiak z LGD „Kwiat lnu”. Ze Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” w wizycie studyjnej udział wzięły Agnieszka Lewandowska i Joanna Dunikowska- Krzywda, pracujące w biurze LGD.

Członkowie Wielkopolskiej Sieci LGD mieli okazję zapoznać się działalnością Dolnośląskiej Sieci LGD, a także poszczególnych członków. W biurze LGD „Partnerstwo Ducha Gór” w Karpaczu odbyła się prezentacja Karkonoskiej Marki Lokalnej, można było spróbować lokalnego piernika lub zaopatrzyć się w przedmioty rzemiosła artystycznego i rękodzieła certyfikowane jako Skarby Ducha Gór. Wieczór członkowie spędzili w Western City w Karpaczu, miejsca ukazującego lokalną historię poszukiwaczy złota w konwencji westernowej. 19 września LGD z Wielkopolski uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy”, które przybliżały tradycje związane z lnem i tkactwem. Pani Teresa Sobala, członek zarządu LGD „Kwiat lnu” i stowarzyszenia „Tkacze śląscy” opowiadała o działalności LGD i jej członków na rzecz budowania tożsamości społeczności lokalnej i promowania lokalnych zasobów. Wielkim zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyły się warsztaty z malowania na lnie oraz tkania. Kolejnym przykładem wykorzystania historii i tradycji był pałac i folwark w Łomnicy, który był ostatnim punktem wizyty studyjnej.

Fotorelacja.


Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

listwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.07-09-2018


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 14 września 2018 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ponowna ocena projektu złożonego podczas naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 w zakresie projektów dużych niezwiązanych z przedsiębiorczością w związku z prośbą wnioskodawcy o wydanie opinii dotyczącej zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego.

Program zebrania.08-08-2018


Zmiana godzin otwarcia Biura

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Pracy z dnia 31.07.2018, ze względu na upały przekraczające 30oC, informujemy, że Biuro Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” w dniach 08-10.08.2018 będzie czynne w godzinach 7.30 – 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.31-07-2018


Wykonanie materiałów promocyjnych – wybór Wykonawcy

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje, że do realizacji usługi wykonania materiałów promocyjnych została wybrana oferta firmy SIM Koło Sp. z o.o. oferująca wykonanie zlecenia za kwotę 12 678,00 zł brutto.26-07-2018


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów nr 8/2018/G

W dniu 24 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 8/2018/G w zakresie promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Operacje złożone podczas naboru wniosków spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR, lista ocenionych operacji wybranych do finansowania oraz Protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych LSR.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady.26-07-2018


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów nr 7/2018/G

W dniu 24 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 7/2018/G w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

Operacje złożone podczas naboru wniosków spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR, lista ocenionych operacji wybranych do finansowania oraz Protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych LSR.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady.26-07-2018


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów nr 6/2018/G

W dniu 24 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 6/2018/G w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lubrekreacyjnej.

Operacje złożone podczas naboru wniosków spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR, lista ocenionych operacji wybranych do finansowania oraz Protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych LSR.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady.26-07-2018


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów nr 5/2018/G

W dniu 24 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 5/2018/G w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Operacje złożone podczas naboru wniosków spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” i zostały wybrane do finansowania w ramach dostępnego limitu środków. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR, lista ocenionych operacji wybranych do finansowania oraz Protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych LSR.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady.18-07-2018


Oferta handlowa na zakup materiałów promocyjnych

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej przez zainteresowane podmioty na planowany zakup materiałów promocyjnych.

Czytaj dalej...16-07-2018


Wystawa rolnicza podczas Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Prezydenckich

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w wystawie rolniczej promującej rolnictwo regionu, rozwój obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczość lokalnej społeczności związaną z wykorzystaniem warunków i możliwości województwa.

Zaproszenie.

Regulamin wystawy.

Formularz zgłoszeniowy.16-07-2018


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 24 lipca 2018 r. o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów w poszczególnych zakresach tematycznych: wzmocnienia kapitału społecznego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Program zebrania.05-07-2018


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 12 lipca 2018 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ponowna ocena projektu złożonego podczas naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 w zakresie projektów dużych niezwiązanych z przedsiębiorczością w związku z prośbą wnioskodawcy o wydanie opinii dotyczącej zmiany terminu złożenia wniosku o płatność oraz zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego.

Program zebrania.02-07-2018


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 8/2018/G – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 12.06.2018 r. – 29.06.2018 r. naboru wniosków o powierzenie grantów nr 8/2018/G – w zakresie promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych złożono 8 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 179 541,00 zł02-07-2018


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2018/G – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 12.06.2018 r. – 29.06.2018 r. naboru wniosków o powierzenie grantów nr 7/2018/G – w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej kulturalnej złożono 2 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 59 276,00 zł02-07-2018


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2018/G – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 12.06.2018 r. – 29.06.2018 r. naboru wniosków o powierzenie grantów nr 6/2018/G – w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożono 12 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 317 234,00 zł02-07-2018


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2018/G – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 12.06.2018 r. – 29.06.2018 r. naboru wniosków o powierzenie grantów nr 5/2018/G – w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego złożono 2 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 10 000,00 zł22-06-2018


Podsumowanie projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne – “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

20 czerwca 2018 r. w gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, który realizowaliśmy w maju 2018 r. we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Warsztaty filmowe i telewizyjne odbyły się w 3 gminach członkowskich Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”: Babiaku, Sompolnie i Kole, w każdym z nich wzięła udział grupa 15 osób.

W spotkaniu podsumowującym udział wzięły władze gmin, dyrekcje szkół, opiekunowie grup oraz uczestnicy warsztatów. Wspólnie obejrzeliśmy efekty pracy młodzieży - spoty reklamowe produktów z życia codziennego potraktowane z przymrużeniem oka oraz filmy promujące gminy, widziane oczyma ich młodych mieszkańców. Nie zabrakło też tzw. making of'ów czyli krótkich filmów kręconych zza kulis realizacji warsztatów oraz reportaży z komentarzami uczestników warsztatów.Każda z gmin biorących udział w projekcie zaprezentowała na scenie także inne swoje talenty artystyczne - występy wokalne i instrumentalne w myśl projektu - gminy nakręcone artystycznie, nie tylko filmowo. Na zakończenie padły słowa podziękowania za pomoc w realizacji projektu dla wszystkich, którzy wzięli w nim udział i go realizowali.

Fotorelacja.


Podczas uroczystości zostały także wręczone nagrody oraz wyróżnienia przyznane uczestnikom konkursu fotograficznego “Piękno LGD w obiektywie”, który trwał od lutego do końca maja 2018 r.

Fotorelacja.21-06-2018


Konkurs fotograficzny „Piękno LGD w obiektywie” rozstrzygnięty!

W dniu 15 czerwca 2018 r. komisja konkursowa powołana przez Zarząd Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, w skład której weszli: Jarosław Felczyński – Prezes, Jacek Popielarz – Wiceprezes, Agnieszka Lewandowska – Członek Zarządu oraz Adam Wilk – zawodowy fotograf dokonała wyboru najlepszych zdjęć nadesłanych na III edycję konkursu fotograficznego pt.: „Piękno LGD w obiektywie”, organizowanego przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”.

Do konkursu przystąpiło 31 osób, które łącznie zgłosiły 130 fotografii.


W kategorii Przyroda I nagrodę zdobyło zdjęcie zatytułowane „Poranek” autorstwa Anny Wiśniewskiej z Brzeźna (gmina Krzymów)


konkurs


II miejsce zajęła praca Remigiusza Jóźwiaka z Przybyłowa (gmina Koło) pt.: „Biedroneczki są w kropeczki”


konkurs


Na ostatnim stopniu podium, w kategorii Przyroda uplasowała się fotografia Macieja Sobczaka z Zofii (gmina Sompolno) zatytułowana „Zimne jezioro”


konkurs


W kategorii Architektura Jury za najlepszą pracę uznało zdjęcie Zuzanny Skalskiej z Bieli (gmina Sompolno) pt.: „Wrota do nieba”


konkurs


II miejsce zajął Arkadiusz Mroczkowski z Walerianowa (gmina Wierzbinek) za swoją pracą zatytułowaną „Ząb czasu”


konkurs


Trzecią nagrodę zdobyła fotografia Michała Kubiaka z Babiaka pt.: „Było sobie życie”


konkurs


W kategorii Wydarzenie I miejsce zdobyła Patrycja Jakóbowska z Ziemięcina (gmina Wierzbinek), która wykonała zdjęcie zatytułowane „Tu i teraz”


konkurs


II nagrodę zdobyła praca autorstwa Anny Wiśniewskiej z Sompolna, zatytułowana „Święto dyszla”


konkurs


Na ostatnim stopniu podium w kategorii Wydarzenie uplasowała się fotografia zatytułowana „Kolędnicy”, której autorem jest Mikołaj Czaja z Głodna (gmina Krzymów)


konkurs


Konkurs fotograficzny „Piękno LGD w obiektywie” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania 19.4 - Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Laureatom serdecznie gratulujemy, a zdjęcia konkursowe można zobaczyć w naszej galerii.15-06-2018


Aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych

W dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

W związku z powyższym w załączeniu aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2, które należy załączać wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/umową o przyznaniu pomocy/wnioskiem o płatność.


RODO - klauzule 19.2

RODO - klauzule do karty wkładu rzeczowego 19.2

RODO - klauzule do listy obecności 19.214-06-2018


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 21 czerwca 2018 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ponowna ocena projektu złożonego podczas naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w związku z prośbą wnioskodawcy o wydanie opinii dotyczącej zmiany wysokości kosztów kwalifikowanych.

Program zebrania.12-06-2018


Spotkanie podsumowujące projekt “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące projekt, które odbędzie się 20 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku o godz. 11:00. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną produkcje reklamowe oraz spoty dotyczące gmin, których młodzi mieszkańcy wzięli udział w projekcie.

Plakat.07-06-2018


Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z zakresu projektów grantowych

6 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie projektów grantowych w związku z planowanymi naborami wniosków o powierzenie grantów nr 5/2018/G, 6/2018/G, 7/2018/G, 8/2018/G.

Szkolenie poprowadził Marcin Kaliszak - pracownik biura LGD, specjalista ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej, który omówił zasady przeprowadzenia naboru grantowego, zakres operacji, na które można uzyskać dofinansowanie, katalog kosztów kwalifikowalnych, lokalne kryteria wyboru operacji oraz formularz wniosku o powierzenie grantu. Udział w szkoleniu zagwarantował jego uczestnikom 1 pkt podczas oceny wniosków, jeśli złożą oni wnioski o przyznanie pomocy na zaplanowane od 12-29 czerwca 2018 r. nabory wniosków o powierzenie grantów.

Fotorelacja w Galerii.07-06-2018


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

6 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia".

Program posiedzenia obejmował: przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności stowarzyszenia za okres od ostatniego Walnego Zebrania Członków, informację Zarządu Stowarzyszenia o zmianach dokonanych w dokumentach Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjne, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku wyników za 2017 r., wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi i głosowanie nad nim oraz omówienie wyników przeprowadzonego warsztatu refleksyjnego.

Fotorelacja w Galerii.05-06-2018


Warsztaty filmowe w Wierzbinku w ramach projektu “Warsztaty telewizyjne i filmowe “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

26 i 27 maja 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbinku odbyły się ostatnie w ramach tej edycji projektu dwudniowe warsztaty filmowe i telewizyjne organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie.

Uczniowie z gminy Wierzbinek poznali tajniki pracy operatora kamery - nakręcili krótkie filmy sytuacyjne, które następnie zostały ocenione przez prowadzącego. Później przystąpiono do opracowania scenariuszy do nakręcenia spotów reklamowych wybranych przez uczestników produktów oraz scenariusza do materiałów promujących gminę. Następnego dnia odbyło się nagranie ujęć do reklamy oraz do spotu reklamującego gminę. Pomógł w tym opracowany przez uczestników screen board – rozrysowany plan wszystkich scen. Ujęcia były nagrywane na tle green boxu – tzw. przenośnego studia nagraniowego czyli zielonego materiału stanowiącego tło nagrań, który podczas montażu zastępuje się wybranym obrazem. Każdy mógł spróbować pełnić różne funkcje na planie filmowym: reżysera, scenarzysty, dźwiękowca, operatora kamery, montażysty lub aktora.Warsztaty poprowadził Michał Baranowski, z którym współpracowaliśmy podczas pierwszej edycji warsztatów.

Efekty pracy uczniów można będzie zobaczyć podczas spotkania podsumowującego projekt, które odbędzie się 20 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku. Wtedy zostaną zaprezentowane filmy promujące gminy, których uczniowie wzięli udział w projekcie oraz występy artystyczne uzdolnionej młodzieży.

Fotorelacja z warsztatów w Galerii.

Więcej zdjęć tutaj.01-06-2018


Zapytanie ofertowe

Zachęcamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i do składania ofert na zakup i montaż wiat przystankowo - rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, transportem, montażem i malowaniem znajdującym się na Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa . Zadanie realizowane będzie w ramach projektu współpracy, pt. „Wielkopolska Okiem Cyklisty”. ID ogłoszenia: 92/29/05/2018.

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia29-05-2018


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 10/2018

W dniu 24.05.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pani Moniki Tołkacz - Paszkiewicz w związku ze złożonym przez Wnioskodawcę protestem oraz jego uwzględnieniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Wniosek nr SWW-11/10/2018 został złożony podczas naboru wniosków nr 10/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Lista ocenionych operacji po przeprowadzeniu procedury odwoławczej

Protokół28-05-2018


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2018/G - promocja obszaru objętego LSR

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej...28-05-2018


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018/G - rozwój infrastruktury kulturalnej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej...28-05-2018


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018/G - rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej...28-05-2018


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018/G - wzmocnienie kapitału społecznego

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej...28-05-2018


Bezpłatne szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów – projekty grantowe

W związku z nadchodzącymi naborami wniosków o powierzenie grantów, Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu dla potencjalnych Beneficjentów. Przypominamy, że za udział w szkoleniu można otrzymać 1 punkt podczas oceny wniosku o powierzenie grantu w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. Czytaj więcej...21-05-2018


Unieważnienie naborów wniosków o powierzenie grantów

W związku z wycofaniem z dalszego procedowania wniosków na projekty grantowe złożone przez Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na realizację wniosków o powierzenie grantów nabory wniosków nr 1/2017/G, 2/2017/G i 3/2017/G zostały unieważnione. Zapraszamy do złożenia wniosków podczas trwania naborów na wnioski o powierzenie grantów w terminie 12 - 29 czerwca 2018 r.

Informacja o planowanych naborach wniosków.21-05-2018


Warsztaty filmowe w Babiaku w ramach projektu “Warsztaty telewizyjne i filmowe “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

W dniach 18 i 19 maja 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku odbył się drugi z cyklu dwudniowych warsztatów filmowych i telewizyjnych organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie.

Podczas zajęć uczniowie z gminy Babiak poznali tajniki pracy operatora kamery - odbyły się ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy nakręcili krótkie filmy sytuacyjne, które następnie zostały ocenione przez prowadzącego. Później przystąpiono do opracowania scenariuszy do nakręcenia spotów reklamowych wybranych przez uczestników produktów oraz scenariusza do materiałów promujących gminę. Następnego dnia odbyło się nagranie ujęć do reklamy oraz do spotu reklamującego gminę. Pomógł w tym opracowany przez uczestników screen board – rozrysowany plan wszystkich scen. Ujęcia były nagrywane na tle green boxu – tzw. przenośnego studia nagraniowego czyli zielonego materiału stanowiącego tło nagrań, który podczas montażu zastępuje się wybranym obrazem. Każdy mógł spróbować pełnić różne funkcje na planie filmowym: reżysera, scenarzysty, dźwiękowca, operatora kamery, montażysty lub aktora.Warsztaty poprowadził Michał Baranowski, z którym współpracowaliśmy podczas pierwszej edycji warsztatów.

Efekty pracy uczniów można będzie zobaczyć podczas spotkania podsumowującego projekt, które odbędzie się 20 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku. Wtedy zostaną zaprezentowane filmy promujące gminy, których uczniowie wzięli udział w projekcie oraz występy artystyczne uzdolnionej młodzieży.

Fotorelacja z warsztatów w Galerii.

Więcej zdjęć tutaj.16-05-2018


Bezpłatne doradztwo dla potencjalnych Beneficjentów grantów

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” uprzejmie informuje, że w związku z planowanymi naborami wniosków o powierzenie grantów nr 5/2018/G, 6/2018/G, 7/2018/G, 8/2018/G, w gminach członkowskich Stowarzyszenia zostaną uruchomione punkty bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych Beneficjentów Czytaj więcej...15-05-2018


Warsztaty filmowe w Sompolnie w ramach projektu “Warsztaty telewizyjne i filmowe “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

W dniach 12 i 13 maja 2018 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Sompolnie odbył się pierwszy z cyklu dwudniowych warsztatów filmowych i telewizyjnych dla uczniów z trzech gmin członkowskich Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie.

Podczas zajęć uczniowie z gminy Sompolno poznali tajniki pracy operatora kamery - odbyły się ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy nakręcili krótkie filmy sytuacyjne, które następnie zostały ocenione przez prowadzącego. Później przystąpiono do opracowania scenariuszy do nakręcenia spotów reklamowych wybranych przez uczestników produktów oraz scenariusza do materiałów promujących gminę. Następnego dnia odbyło się nagranie ujęć do reklamy oraz do spotu reklamującego gminę. Pomógł w tym opracowany przez uczestników screen board – rozrysowany plan wszystkich scen. Ujęcia były nagrywane na tle green boxu – tzw. przenośnego studia nagraniowego czyli zielonego materiału stanowiącego tło nagrań, który podczas montażu zastępuje się wybranym obrazem. Każdy mógł spróbować pełnić różne funkcje na planie filmowym: reżysera, scenarzysty, dźwiękowca, operatora kamery, montażysty lub aktora.Warsztaty poprowadził Michał Baranowski, z którym współpracowaliśmy podczas pierwszej edycji warsztatów.

Efekty pracy uczniów można będzie zobaczyć podczas spotkania podsumowującego projekt, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku w czerwcu br. Wtedy zostaną zaprezentowane filmy promujące gminy, których uczniowie wzięli udział w projekcie oraz występy artystyczne uzdolnionej młodzieży.

Fotorelacja z warsztatów w Galerii.

Więcej zdjęć tutaj.14-05-2018


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanymi w dniach 12.06.2018 – 29.06.2018 naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2018/G, 6/2018/G, 7/2018/G i 8/2018/Gw zakresie projektów grantowych ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” Czytaj więcej...14-05-2018


Informacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2018/G, 6/2018/G, 7/2018/G i 8/2018/G organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanym naborze wniosków o przyznanie pomocy. Czytaj więcej...09-05-2018


Przypominamy o trwającym konkursie fotograficznym “Piękno LGD w obiektywie” – III edycja

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza do wzięciu udziału w III edycji konkursu fotograficznego “Piękno LGD w obiektywie”. Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody !!! Czytaj więcej...

Regulamin.

Karta zgłoszeniowa.07-05-2018


Zmiany w dokumentach Stowarzyszenia

W związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zmian dokonanych w dokumentach Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” na stronie internetowej zostały zamieszczone aktualne dokumenty: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR, Regulamin Rady oraz Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.30-04-2018


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 10/2018

W dniu 26.04.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pani Moniki Tołkacz - Paszkiewicz w związku ze złożonym przez Wnioskodawcę protestem. Wniosek nr SWW-11/10/2018 został złożony podczas naboru wniosków nr 10/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

W załączeniu lista ocenionych operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista ocenionych operacji po przeprowadzeniu procedury odwoławczej

Protokół24-04-2018


Gratulacje dla “Wójta roku 2017” Pana Pawła Szczepankiewicza, wójta naszej gminy członkowskiej Wierzbinek

Serdecznie gratulujemy Panu Pawłowi Szczepankiewiczowi, wójtowi gminy Wierzbinek, zdobycia tytułu "Wójt roku 2017" w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 Telewizji Polskiej S.A.

Fotorelacja z wręczenia nagrody

Informacja o nagrodzonym23-04-2018


II edycja Projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” w porozumieniu z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie rozpoczęło realizację projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”. Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjów i ostatnich klas szkoły podstawowej z terenu gmin: Babiak, Sompolno i Wierzbinek do wzięcia udziału w warsztatach:

- 12 -13 maja 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Sompolnie

- 18 - 19 maja 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku

- 26 - 27 maja 2018 r. w Pałacyku w Wierzbinku (dawna siedziba Urzędu Gminy).

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się ze sztuką operatorską, pracując nad poprawnym kadrowaniem i obsługą kamery. Tajniki dobrego wywiadu przybliżą im ćwiczenia dziennikarskie i operatorskie. Młodzież nauczy się również jak ważnym elementem filmu jest odpowiednio ustawione oświetlenie planu zdjęciowego.

Jednym z elementów warsztatów będzie realizacja etiudy fabularnej, co wiąże się z przygotowaniem scenariusza, podziałem ról, "wprawkami" aktorskimi, charakteryzacją i przygotowaniem planu zdjęciowego. Wreszcie posługując się odpowiednim programem, pracując z TIME CODEM gimnazjaliści poznają podstawy montażu reportażu telewizyjnego oraz montażu filmowego (obsługa oprogramowania do edycji filmów). Podczas warsztatów prowadzący wyjaśni także jak "z głową" wykorzystać kamerę w telefonie komórkowym lub kamerę internetową.

Efektem końcowym warsztatów będzie wyprodukowanie spotu reklamowego o gminie (dla gminy), który zostanie zaprezentowany podczas spotkania podsumowującego projekt w czerwcu br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku. Na podsumowanie projektu zaproszeni zostaną jego uczestnicy oraz mieszkańcy i władze "nakręconych gmin". Oprócz projekcji spotów reklamowych, reprezentanci z każdej gminy zaprezentują program artystyczny, promując tym samym swoją gminę poprzez ukazanie jej twórczego potencjału i drzemiących w niej talentów.

PLAKAT18-04-2018


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest zmiana Regulaminu Rady oraz ponowna ocena projektu złożonego podczas naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 10/2018 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w związku ze złożonym protestem.

Program zebrania.13-04-2018


Ogólnopolskie Targi Wierzby i Wikliny SALIX 2018

20 maja odbędą się XXI Targi Wierzby i Wikliny „Salix”, połączone z Dniami Wierzbinka. Impreza łączy w sobie kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego oraz występy estradowe.

Zainteresowani udziałem w imprezie powinni zapoznać się z regulaminem, wypełnić załączony formularz i przesłać go – do 20 kwietnia - pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Wierzbinku, plac Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno.

Dodatkowych informacji o warunkach uczestnictwa udziela dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Kozicka, tel. (63) 26 11 380 w. 106, e-mail: gok.wierzbinek@gmail.com

W sposób szczególny zaproszenie jest kierowane do twórców ludowych, osób zajmujących się rękodziełem artystycznym i wykonujących tak zwane ginące zawody: do wikliniarzy, rzeźbiarzy, malarzy, rękodzielników, do tych wszystkich, którzy tworzą kulturę ludową i którym bliskie są wartości lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy06-04-2018


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 10/2018

W dniu 05.04.2018 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 10/2018 dla projektów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.

Wszystkie złożone podczas naboru wniosków operacje spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. W ramach dostępnego limitu środków do finansowania zostało wybranych 7 operacji, które uzyskały największą ilość punktów w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady06-04-2018


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 9/2018

W dniu 05.04.2018 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 dla projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Wszystkie złożone podczas naboru wniosków operacje spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. W ramach dostępnego limitu środków do finansowania zostało wybranych 5 operacji, które uzyskały największą ilość punktów w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady04-04-2018


Podpisanie umowy na realizację projektu współpracy

W dniu 30 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa na realizację projektu współpracy pt. "Wielkopolska Okiem Cyklisty".

Projekt będzie realizowany przez 5 LGD z subregionu konińskiego: Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia", Stowarzyszenie "Solidarni w partnerstwie", Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska", Stowarzyszenie "Między ludźmi i jeziorami" oraz Stowarzyszenie "Solna Dolina". Wniosek ma na celu promocję i wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszarów partnerskich. W jego ramach powstaną wiaty przystankowe oraz zostaną zorganizowane wydarzenia promocyjne.

Fotorelacja03-04-2018


Wyjazd studyjny do Brukseli - udział Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

W dniach 25 - 28 marca 2018 roku zorganizowany został przez Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba we współpracy z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim reprezentującym Samorząd Wojewódzki wyjazd studyjny do Brukseli. Zaproszonych do udziału w nim zostało 26 LGD z całego regionu aby zrealizować wydarzenia „Europa przy Wielkopolskim Stole Wielkanocnym - prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski”. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” reprezentowali: Jarosław Felczyński – Prezes, Agnieszka Lewandowska - Kierownik Biura, Teresa Brzoska – lokalna rękodzielniczka oraz Kramska Kapela Podwórkowa.

W ramach programu zorganizowano konferencję ekspercką z udziałem przedstawicieli instytucji UE, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz przybyłych LGD. Konferencja miała na celu zebranie i przekazanie doświadczeń wielkopolskich LGD korzystających z dotychczasowych budżetów UE oraz przedstawienie ich wniosków na przyszłość. LGD miały również okazję do dyskusji z przedstawicielami Komisji Europejskie oraz Parlamentu Europejskiego, którzy przedstawili m.in. zarys sytuacji co do rozpoczynających się prac nad programowaniem budżetu UE po 2020. W panelu konferencji udział wzięli: Andrzej Grzyb poseł do PE współprzewodniczący polskiej delegacji w Grupie EPL w PE, Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Małgorzata Blok przewodnicząca Wielkopolskiej Sieci LGD, dr Czesław Siekierski Poseł do PE, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Rybołówstwa (AGRI), Josefine Loriz-Hoffmann dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI), Krzysztof Hetman Poseł do PE członek Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI), Krzysztof Wójcik przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO).

Następnie w przestrzeni wystawowej PE na stoiskach prezentowano dorobek obszaru LGD w postaci materiałów informacyjnych, wytwarzanych produktów i rękodzieła. Na stoisku Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” można było skosztować lokalnych specjałów – wielkanocnych ciast: sernika, mazurków, bab oraz wędlin m.in. szynki, kiełbasy polskiej i wiejskiej, boczku wędzonego, salcesonu oraz tradycyjnego smalcu. Do degustacji gości odwiedzających nasze stoisko były także wina wyprodukowane i podarowane przez firmę VIN-KON S.A. oraz jabłka przekazane przez Stowarzyszenie “Sady Sompolna”- serdecznie dziękujemy naszym sponsorom. Niewątpliwą atrakcją były warsztaty ręcznego wykonywania palm i bukietów wiosennych z krepiny i bibuły prowadzone przez Panią Teresę Brzoskę. Nasze stoisko ozdabiały również mi.in. piękne kwiaty wykonane przez Panią Teresę i palmy podarowane przez Panią Stanisławę Adamczyk. Podczas wydarzenia odbyły się występy folklorystyczne w wykonaniu zespołów lokalnych z Wielkopolski – Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” reprezentowała Kramska Kapela Podwórkowa. Na ekranie w sali wystawowej został wyświetlony film “Kramskie wybijanie żuru - zapis zwyczaju” pokazujący unikalny zwyczaj wielkanocny pochodzący z jednej z gmin członkowskich Stowarzyszenia. Odwiedzający nasze stoisko otrzymali upominki w postaci palm oraz wielkanocne figurki - świeczki wykonane z wosku pszczelego.

Wydarzenia „Europa przy Wielkopolskim Stole Wielkanocnym - prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski” cieszyło się dużym zainteresowanie wśród posłów do Parlamentu Europejskiego oraz zaproszonych gości i było wspaniałą okazją do zapoznania się z różnorodnymi zwyczajami i smakami wielkanocnymi Wielkopolski.

Fotorelacja29-03-2018


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz naboru nr 10/2018 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Program zebrania.12-03-2018


Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim - prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski

W dniach 26-28 marca 2018 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Posłem do Parlamentu Europejskiego Andrzejem Grzybem organizuje wyjazd studyjny do Brukseli pn. "Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim - prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski".

Jego uczestnikami będą lokalne grupy działania z Wielkopolski. W ramach wyjazdu studyjnego w Parlamencie Europejskim odbędzie się konferencja z udziałem ekspertów Komisji Europejskiej podczas której omówione zostaną zadania i funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania w obecnym okresie programowania na lata 2014-2020 oraz nowej perspektywie finansowej 2021-2027, wystawa rękodzielnictwa oraz degustacja Śniadania Wielkanocnego promująca wielkopolskie tradycje kulinarne i kulturowe.

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” podczas wyjazdu będą reprezentować Prezes Jarosław Felczyński, Kierownik Biura Agnieszka Lewandowska, lokalna rękodzielniczka Teresa Brzoska oraz Kramska Kapela Podwórkowa.

Wydarzenie jest finansowane z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w roku 2018.

Zaproszenie.


listwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.01-03-2018


Nabór nr 10/2018 – informacja o złożonych wnioskach

AKTUALIZACJA

W związku z wycofaniem wniosku o przyznanie pomocy przez jednego z wnioskodawców Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego naboru wniosków nr 10/2018 (zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej) złożono 11 wniosków na łączna wnioskowaną kwotę pomocy 910 100,00 zł26-02-2018


Nabór nr 10/2018 – informacja o złożonych wnioskach o przyznanie pomocy

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuję, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 10/2018 (zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej) złożono 12 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 1 010 100,00 zł26-02-2018


Nabór nr 9/2018 – informacja o złożonych wnioskach o przyznanie pomocy

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuję, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 (zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej) złożono 21 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 1 680 000,00 zł06-02-2018


Warsztat refleksyjny 06.02.2018 r. w Wierzbinku

W dniu 6 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy w Wierzbinku odbył się warsztat refleksyjny, w którym uczestniczyli członkowie organów Stowarzyszenia: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Biura LGD.

Podczas warsztatu zostały podjęte dyskusje mające służyć wyciągnięciu wniosków dotyczących dotychczasowej realizacji i wdrażania Strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia". Podjęte zostały tematy związane z realizacją rzeczową i finansową LSR, osiąganiem wskaźników i celów LSR, przyjazności procedury wyboru i realizacji projektów dla beneficjentów, skuteczności działania biura LGD oraz wprowadzenia ewentualnych zmian w działaniach LGD w celu efektywnego dalszego wdrażania LSR. Warsztat został przeprowadzony zgodnie ze zobowiązaniami dotyczącymi monitorowania i ewaluacji realizacji LRS zawartymi w umowie ramowej.

Fotorelacja31-01-2018


Konkurs fotograficzny “Piękno LGD w obiektywie” – III edycja

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza do wzięciu udziału w III edycji konkursu fotograficznego “Piękno LGD w obiektywie”. Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody !!! Czytaj więcej...

Regulamin.

Karta zgłoszeniowa.23-01-2018


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2018 - rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...23-01-2018


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2018 - podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...12-01-2018


Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości

W dniu 9 stycznia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku oraz 10 stycznia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbyły się szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych uzyskaniem dotacji na podjęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Program szkolenia obejmował zasady przeprowadzenia naboru wniosków, zakres operacji, na które można uzyskać dofinansowanie, katalog kosztów kwalifikowalnych, lokalne kryteria wyboru operacji oraz formularz wniosku o dofinansowanie. Udział w szkoleniu zagwarantował jego uczestnikom 1 pkt podczas oceny wniosków, jeśli złożą oni wnioski o przyznanie pomocy na zaplanowane od 6 –23 lutego 2018 r. nabory wniosków nr 9/2018 i 10/2018. Szkolenia poprowadzili Grzegorz Cetner oraz Oskar Wysocki.

Fotorelacja Babiak

Fotorelacja Brzeźno20-12-2017


Bezpłatne doradztwo dla potencjalnych beneficjentów z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” uprzejmie informuje, że w związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 i 10/2018, z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, w gminach członkowskich Stowarzyszenia zostaną uruchomione punkty bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych beneficjentów. Czytaj dalej...16-12-2017


Warsztaty tworzenia tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych

W grudniu 2017 r. Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” zorganizowało 3 cykle dwudniowych warsztatów dla mieszkańców z dziedziny wykonywania tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych. Uczestniczki warsztatów pod okiem Pani Teresy Brzoski, naszej lokalnej twórczyni, wykonały stroiki roślinne z krepiny oraz bombki zdobione na wiele sposobów. Powstały piękne ozdoby świąteczne.

Warsztaty odbyły się w następujących terminach:

- 7 i 8 grudnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku Fotorelacja

- 11 i 12 grudnia 2017 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dębnie Królewskim Fotorelacja

- 13 i 14 grudnia 2017 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sompolnie Fotorelacja08-12-2017


Bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla Beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości - podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. Przypominamy, że za udział w szkoleniu można otrzymać 1 punkt podczas oceny wniosku o przyznanie pomocy w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. Czytaj więcej...07-12-2017


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 8/2017

W dniu 05.12.2017 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 82017 dla projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł niezwiązanych z przedsiębiorczością w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.

Operacja złożona podczas naboru wniosków spełnia formalne wymogi naboru, jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jest zgodna ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” oraz mieści się w dostępnym limicie środków. W związku z czym została wybrana do finansowania.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady07-12-2017


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 7/2017

W dniu 05.12.2017 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2017 dla projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł niezwiązanych z przedsiębiorczością w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

Wszystkie złożone podczas naboru wniosków operacje spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” oraz mieszczą się w dostępnym limicie środków. W związku z czym wszystkie złożone wnioski zostały wybrane do finansowania.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady07-12-2017


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 6/2017

W dniu 05.12.2017 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017 dla projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł niezwiązanych z przedsiębiorczością w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Wszystkie złożone podczas naboru wniosków operacje spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” oraz mieszczą się w dostępnym limicie środków. W związku z czym wszystkie złożone wnioski zostały wybrane do finansowania.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady28-11-2017


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 5 grudnia 2017 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12.

Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017, 7/2017 i 8/2017 – w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, niedotyczących przedsiębiorczości.

Program zebrania.27-11-2017


Spotkanie podsumowujące projekt “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

22 listopada 2017 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt "Warsztaty filmowe i telewizyjne "Nakręcona gmina" - edukacja artystyczna młodzieży". W obecności władz gmin, dyrekcji szkół, nauczycieli - opiekunów grup i uczestników warsztatów z gmin Kramsk, Krzymów i Koło obejrzeliśmy efekty pracy młodzieży - spoty reklamowe produktów z życia codziennego potraktowane z przymrużeniem oka oraz filmy promujące gminy, widziane oczyma ich młodych mieszkańców.

Nie zabrakło też tzw. making of'ów czyli krótkich filmów kręconych zza kulis realizacji warsztatów.

Każda ze szkół biorących udział w projekcie (Kramsk, Wysokie, Brzeźno, Krzymów, Powiercie) zaprezentowała na scenie także inne swoje talenty artystyczne - występy wokalne, instrumentalne i taneczne, w myśl projektu - gminy nakręcone artystycznie, nie tylko filmowo.

Na zakończenie padły słowa podziękowania za pomoc w realizacji projektu dla wszystkich, którzy wzięli w nim udział i go realizowali.

Projekt “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży” został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Fotorelacja

Spoty gmin zrealizowane podczas warsztatów:

Kramsk

Krzymów

Koło20-11-2017


Bezpłatne warsztaty tworzenia tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach tworzenia tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych. Czytaj dalej...20-11-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 8/2017 – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 30.10.2017 r. – 17.11.2017 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 8/2017 – w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, niedotyczących przedsiębiorczości, w ramach zakresu tematycznego: zachowanie dziedzictwa lokalnego złożono 1 wniosek na łączną kwotę: 50 100,00 zł.20-11-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2017 – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 30.10.2017 r. – 17.11.2017 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2017 – w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, niedotyczących przedsiębiorczości, w ramach zakresu tematycznego: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej złożono 3 wnioski na łączną kwotę: 557 760,44 zł.20-11-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017 – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 30.10.2017 r. – 17.11.2017 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017 – w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, niedotyczących przedsiębiorczości, w ramach zakresu tematycznego: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożono 5 wniosków na łączną kwotę: 867 240,33 zł.10-11-2017


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantu nr 4/2017/G

W dniu 07.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 4/2017/G w zakresie promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Wszystkie złożone podczas naboru wniosków operacje spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” i zostały wybrane do finansowania w ramach dostępnego limitu środków. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych z LSR, lista ocenionych operacji wybranych do finansowania oraz Protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych LSR

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady10-11-2017


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantu nr 3/2017/G

W dniu 07.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 3/2017/G w zakresie budowy lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

Wszystkie złożone podczas naboru wniosków operacje spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” i zostały wybrane do finansowania w ramach dostępnego limitu środków. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych z LSR, lista ocenionych operacji wybranych do finansowania oraz Protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych LSR

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady10-11-2017


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2/2017/G

W dniu 07.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2/2017/G w zakresie budowy lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Wszystkie złożone podczas naboru wniosków operacje spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” i zostały wybrane do finansowania w ramach dostępnego limitu środków. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych z LSR, lista ocenionych operacji wybranych do finansowania oraz Protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych LSR

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady10-11-2017


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantu nr 1/2017/G

W dniu 07.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 1/2017/G w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Operacja złożona podczas naboru wniosków spełnia formalne wymogi naboru, jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jest zgodna ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” i została wybrana do finansowania w ramach dostępnego limitu środków. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych z LSR, lista ocenionych operacji wybranych do finansowania oraz Protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych LSR

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady10-11-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 1/2016

W dniu 07.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosków złożonych przez Gminę Koło oraz gminę Krzymów w związku z prośbą Wnioskodawców o wydanie opinii dot. planowanej zmiany terminu złożenia wniosku o płatność.

Wniosek złożony przez Gminę Koło nr SWW-1/PD/1/2016 pt. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło” oraz Wniosek złożony przez Gminę Krzymów, nr nr SWW-4/PD/1/2016 pt. “Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożek Krzymowski” zostały złożone podczas naboru wniosków nr 1/2016 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł. niedotyczących przedsiębiorczości.

W załączeniu listy ocenionych operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku ponownej oceny operacji oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista ocenionych operacji po ponownej ocenie operacji nr SWW-1/PD/1/2016

Lista ocenionych operacji po ponownej ocenie operacji nr SWW-4/PD/1/2016

Protokół z posiedzenia Rady.06-11-2017


Informacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 i 10/2018 organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 i 10/2018. Czytaj więcej...06-11-2017


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanym w dniach 06.02.2018 r. – 23.02.2018 r. naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 i 10/2018 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”. Czytaj więcej...31-10-2017


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 7 listopada 2017 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12.

Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów w poszczególnych zakresach tematycznych: wzmocnienia kapitału społecznego, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz ponowna ocena operacji, co do której została złożona prośba o wydanie opinii w związku z planowaną przez wnioskodawcę zmianą operacji, dot. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł. niedotyczących przedsiębiorczości.

Program zebrania.24-10-2017


Dzień sporu w Wielkopolsce Wschodniej – relacja

W minioną sobotę 21 października 2017 r. w Hali sportowej przy Zespole Szkół w Wysokiem, gmina Kramsk odbyła się VI edycja imprezy „Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej”.

Do zawodów przystąpiło osiem dwunastoosobowych drużyn gimnazjalnych z: Brdowa, Bogusławic, Powiercia, Wysokiego, Krzymowa, Brzeźna, Lubstowa i Morzyczyna, reprezentujących wszystkie gminy członkowskie Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.

Podczas zawodów rozegrano sześć konkurencji, którymi były: koperta połączona z biegiem wahadłowym, tunel, pociąg, pchnięcie piłką lekarską, toczenie piłek, na jednej nodze.

Całe zawody były bardzo zacięte i wyrównane, a duch rywalizacji nie opuszczał zawodników pomimo postępującego zmęczenia i trudów każdej konkurencji.

Losy zwycięstwa ważyły się do ostatniego momentu, co świadczyło o ogromnej determinacji i waleczności każdej z drużyn.

Ostatecznie zwycięstwo w zawodach przypadło drużynie z Brzeźnia, na drugim stopniu podium uplasowali się gimnazjaliści z Brdowa, a trzecie miejsce zajęło Gimnazjum w Morzyczynie.

Laureaci zawodów otrzymali nagrody w postaci bonów na zakup sprzętu sportowego, o łącznej wartości 4 tys. zł.

Zwycięzcom i ich opiekunom składamy serdeczne gratulacje, a wszystkim drużynom bardzo dziękujemy za udział w naszym sportowym przedsięwzięciu.

Zdjęcia z zawodów są do obejrzenia w naszej Galerii.16-10-2017


Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie promocyjnej “Dzień Sportu w Wielkopolsce Wschodniej”, która odbędzie się 21 października br. o godz. 10:00 w hali sportowej Zespołu Szkół w Wysokiem, gmina Kramsk.

W organizowanym przez nas wydarzeniu sportowym udział wezmą uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu działania Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", tj. gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno i Wierzbinek.

W programie imprezy zaplanowaliśmy wiele ciekawych i zabawnych konkurencji sportowych.

Najlepsze szkoły otrzymają atrakcyjne nagrody w postaci talonów na sprzęt sportowy.

Zachęcamy do kibicowania! Sczegóły na plakacie.16-10-2017


Uwaga beneficjenci – od 16.10.2017 r. obowiązują nowe wzory wniosków składanych w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

Nowe wzory wniosków oraz wszystkie zmienione związane z nimi dokumenty znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html13-10-2017


Konkurs „Działania godne uwagi”

Stowarzyszenie Centrum PISOP zaprasza do udziału w Konkursie pn.: „Działania Godne Uwagi”.

Celem Konkursu jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskie­­ organizacje oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców. Plakat

W Konkursie mogą brać udział podmioty ekonomii społecznej (tj. organizacje pozarządowe, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) oraz grupy nieformalne, które w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 2017 r. zrealizowały warte uwagi działania społeczne.

Wystarczy opisać zrealizowane przez siebie działanie na specjalnym formularzu zgłoszeniowym i przesłać go na adres mailowy: konkurs@pisop.org.pl do 31 października br.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, specjalnie wyłoniona kapituła wybierze po jednej zwycięskiej inicjatywie w ramach każdej z pięciu kategoriach:

- Społeczeństwo

- Kultura

- Sport

- Edukacja, Rozwój, Przedsiębiorczość

- Zdrowie i Ekologia.

Przez kapitułę, wybrana będzie również najciekawsza inicjatywa z danego subregionu (kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego).

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się do pobrania na stronie www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl.

Dodatkowo wszystkie zgłoszone inicjatywy staną w walce o głosy internautów.

Głosowanie internetowe za pośrednictwem profilu Centrum PISOP na Facebooku ruszy 27 listopada br.

W Konkursie łącznie wygra 11 inicjatyw z całej Wielkopolski!13-10-2017


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2017 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...13-10-2017


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2017 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...13-10-2017


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2017 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...10-10-2017


Warsztaty w Powierciu w ramach projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

W dniach 7 i 8 października 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu odbył się ostatni cykl dwudniowych warsztatów filmowych i telewizyjnych dla uczniów gimnazjum z gmin członkowskich Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie.

Podczas zajęć uczniowie z gminy Koło poznali tajniki pracy operatora kamery – odbyły się ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy nakręcili krótkie filmy sytuacyjne, które następnie zostały ocenione przez prowadzącego. Później przystąpiono do opracowania scenariuszy do nakręcenia spotów reklamowych wybranych przez uczestników produktów oraz scenariusza do materiałów promujących gminę. Następnego dnia odbyło się nagranie ujęć do reklamy oraz do spotu reklamującego gminę. Pomógł w tym opracowany przez uczestników screen board – rozrysowany plan wszystkich scen. Ujęcia były nagrywane na tle green boxu – tzw. przenośnego studia nagraniowego czyli zielonego materiału stanowiącego tło nagrań, który podczas montażu zastępuje się wybranym obrazem. Każdy mógł spróbować pełnić różne funkcje na planie filmowym: reżysera, scenarzysty, dźwiękowca, operatora kamery, montażysty lub aktora.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu wykazali się dużą kreatywnością, chęcią do pracy i zapałem w zdobywaniu nowych umiejętności.

Efekty ich pracy można będzie zobaczyć podczas spotkania podsumowującego projekt w Centrum Kultury i sztuki w Koninie 22 listopada br. Wtedy zostaną zaprezentowane filmy promujące gminy, których uczniowie wzięli udział w projekcie oraz występy artystyczne uzdolnionej młodzieży. Projekt jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Fotorelacja z warsztatów w Galerii.

Więcej zdjęć tutaj i tutaj.29-09-2017


Warsztaty w Brzeźnie w ramach projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

W dniach 25 i 26 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbył się drugi z zaplanowanych 3 cykli dwudniowych warsztatów dla uczniów gimnazjum z gmin członkowskich Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie.

Gimnazjaliści z gminy Krzymów poznali tajniki pracy operatora kamery – odbyły się ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy nakręcili krótkie filmy sytuacyjne, które następnie zostały ocenione przez prowadzącego. Następnie przystąpiono do opracowania scenariuszy do nakręcenia spotów reklamowych wybranych przez uczestników produktów oraz scenariuszy do materiałów promujących gminę.

Następnego dnia odbyło się nagranie ujęć do reklamy oraz do spotu reklamujących gminę. Pomógł w tym opracowany przez uczestników screen board – rozrysowany plan wszystkich scen. Ujęcia były nagrywane na tle green boxu, czyli zielonego materiału, który podczas montażu zastępuje się wybranym obrazem. Każdy mógł spróbować pełnić różne funkcje na planie filmowym: reżysera, scenarzysty, dźwiękowca, operatora kamery, montażysty lub aktora.

Gimnazjaliści ze szkół w Brzeźnie i Krzymowie wykazali się dużą kreatywnością, chęcią do pracy i zapałem w zdobywaniu nowych umiejętności.

Efekty ich pracy można będzie zobaczyć podczas spotkania podsumowującego projekt w Centrum Kultury i sztuki w Koninie w listopadzie br. Wtedy zostaną zaprezentowane filmy promujące gminy, których uczniowie wzięli udział w projekcie oraz występy artystyczne uzdolnionej młodzieży. Projekt jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Fotorelacja z warsztatów w Galerii.

Więcej zdjęć tutaj i tutaj.29-09-2017


Warsztaty w Kramsku w ramach projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

W dniach 23 i 24 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku odbył się pierwszy z zaplanowanych 3 cykli dwudniowych warsztatów dla uczniów gimnazjum z gmin członkowskich Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie.

Gimnazjaliści z gminy Kramsk poznali tajniki pracy operatora kamery – odbyły się ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy nakręcili krótkie filmy sytuacyjne, które następnie zostały ocenione przez prowadzącego. Następnie przystąpiono do opracowania scenariuszy do nakręcenia spotów reklamowych wybranych przez uczestników produktów oraz scenariuszy do materiałów promujących gminę. Następnego dnia odbyło się nagranie ujęć do reklamy oraz do spotu reklamujących gminę. Pomógł w tym opracowany przez uczestników screen board – rozrysowany plan wszystkich scen.

Ujęcia były nagrywane na tle green boxu, czyli zielonego materiału, który podczas montażu zastępuje się wybranym obrazem. Każdy mógł spróbować pełnić różne funkcje na planie filmowym: reżysera, scenarzysty, dźwiękowca, operatora kamery, montażysty lub aktora. Gimnazjaliści ze szkół w Kramsku i Wysokim wykazali się dużą kreatywnością, chęcią do pracy i zapałem w zdobywaniu nowych umiejętności.

Efekty ich pracy można będzie zobaczyć podczas spotkania podsumowującego projekt w Centrum Kultury i sztuki w Koninie w listopadzie br. Wtedy zostaną zaprezentowane filmy promujące gminy, których uczniowie wzięli udział w projekcie oraz występy artystyczne uzdolnionej młodzieży. Projekt jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Fotorelacja z warsztatów w Galerii.

Więcej zdjęć tutaj.29-09-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2017/G – informacja o złożonych wnioskach – AKTUALIZACJA

W związku z wycofaniem wniosku o powierzenie grantu przez jednego z wnioskodawców Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 05.09.2017 r. – 21.09.2017 r. nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2017/G – w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej złożono 2 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 59 276,00 zł.25-09-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017/G – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 05.09.2017 r. – 21.09.2017 r. nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017/G – w zakresie promocji obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych złożono 7 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 176 574,00 zł.25-09-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2017/G – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 05.09.2017 r. – 21.09.2017 r. nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2017/G – w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej złożono 3 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 89 274,00 zł.25-09-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017/G – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 05.09.2017 r. – 21.09.2017 r. nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017/G – w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożono 9 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 240 196,00 zł.25-09-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 05.09.2017 r. – 21.09.2017 r. nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G – w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego złożono 1 wniosek na łączną wnioskowaną kwotę 5 000,00 zł.15-09-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 5/2017

W dniu 12.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku złożonego przez firmę PHU “MAR-POL” Marcin Misiak w związku z prośbą Wnioskodawcy o wydanie opinii dot. zmiany terminu złożenia wniosku o płatność.

Wniosek nr SWW-2/5/2017 „Zakup koparko-ładowarki z głowicą koszącą” został złożony podczas naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

W załączeniu lista ocenionych operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku ponownej oceny operacji oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista ocenionych operacji po ponownej ocenie operacji SWW-2/5/2017.

Protokół z posiedzenia Rady.15-09-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 1/2017

W dniu 12.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku złożonego przez Gminę Sompolno w związku z prośbą Wnioskodawcy o wydanie opinii dot. planowanej zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego operacji.

Wniosek nr SWW-3/PD/1/2016 pt. „Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś” został złożony podczas naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł. niedotyczących przedsiębiorczości.

W załączeniu lista ocenionych operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku ponownej oceny operacji oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista ocenionych operacji po ponownej ocenie operacji SWW-3/PD/1/2016.

Protokół z posiedzenia Rady.14-09-2017


Uwaga wnioskodawcy – zmiana wniosku o wpis do ewidencji producentów

13 września br. zmienił się formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Każdy potencjalny beneficjent działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich musi posiadać numer identyfikacyjny producentów, w trybie przepisów krajowych o systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wnioski można pobrać bezpośrednio ze strony http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html.08-09-2017


Projekt “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” w porozumieniu z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie przystąpiło do realizacji projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”. Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjów z terenu gmin: Koło, Kramsk i Krzymów do wzięcia udziału w warsztatach:

- 16-17 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie

- 23-24 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku

- 7-8 października 2017 w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się ze sztuką operatorską, pracując nad poprawnym kadrowaniem i obsługą kamery. Tajniki dobrego wywiadu przybliżą im ćwiczenia dziennikarskie i operatorskie. Młodzież nauczy się również jak ważnym elementem filmu jest odpowiednio ustawione oświetlenie planu zdjęciowego. Na warsztatach poruszone zostanie także zagadnienie animacji poklatkowej.

Jednym z elementów warsztatów będzie realizacja etiudy fabularnej, co wiąże się z przygotowaniem scenariusza, podziałem ról, "wprawkami" aktorskimi, charakteryzacją i przygotowaniem planu zdjęciowego. Wreszcie posługując się odpowiednim programem, pracując z TIME CODEM gimnazjaliści poznają podstawy montażu reportażu telewizyjnego oraz montażu filmowego (obsługa oprogramowania do edycji filmów). Podczas warsztatów prowadzący wyjaśnią także jak "z głową" wykorzystać kamerę w telefonie komórkowym lub kamerę internetową. Podjęty zostanie również ważny temat portali społecznościowych i rozważnego umieszczania swoich filmów w sieci.

Efektem końcowym warsztatów będzie wyprodukowanie spotu reklamowego o gminie (dla gminy), który zostanie zaprezentowany podczas spotkania podsumowującego projekt w listopadzie br. w Centrum Kultury i sztuki w Koninie.

Na podsumowanie projektu zaproszeni zostaną jego uczestnicy oraz mieszkańcy i władze "nakręconych gmin". Oprócz projekcji spotów reklamowych, reprezentanci z każdej gminy zaprezentują program artystyczny, promując tym samym swoją gminę poprzez ukazanie jej twórczego potencjału i drzemiących w niej talentów.


Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


listwa

05-09-2017


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 12 września 2017 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ponowna ocena operacji, co do których zostały złożone prośby o wydanie opinii w związku z planowanymi przez Wnioskodawców zmianami operacji, dot. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł. niedotyczących przedsiębiorczości oraz naboru nr 5/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Program zebrania.21-08-2017


Ogłoszenie nr 4/2017/G - projekt grantowy z zakresu promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...21-08-2017


Ogłoszenie nr 3/2017/G - projekt grantowy z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...21-08-2017


Ogłoszenie nr 2/2017/G - projekt grantowy z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...21-08-2017


Ogłoszenie nr 1/2017/G - projekt grantowy z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...30-07-2017


Informacja o planowanych naborach wniosków nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 organizowanych przez Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami Procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanym naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 Czytaj dalej...30-07-2017


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanymi w dniach 30.10.2017 – 17.11.2017 naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł niezwiązanych z przedsiębiorczością o ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” Czytaj dalej...13-07-2017


Zmiana harmonogramu planowanych naborów wniosków oraz aktualizacja procedur dla projektów z zakresu przedsiębiorczości oraz projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanymi dokumentami znajdującymi się na naszej stronie internetowej:

- Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

- Procedura oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys.28-06-2017


Jarmark Produktu Lokalnego – relacja z imprezy

W niedzielę, 25 czerwca 2017 r. na kompleksie boisk sportowych przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie odbył się Jarmark Produktu Lokalnego zorganizowany przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” we współpracy z Miastem i Gminą Sompolno.

Zebranych uczestników powitali: Prezes Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” – Jarosław Felczyński, Zastępca Burmistrza Sompolna – Joanna Raźniewska oraz Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” – Jacek Popielarz.

Głównymi punktami imprezy były występy artystyczne na scenie oraz konkurs kulinarny „Smaki LGD”.

Zebrana publiczność wysłuchała prezentacji artystycznych wokalistów z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie, Kapeli Ludowej Cedzidłów oraz Zespołu Śpiewaczego „Kujawy Borowe” z gminy Babiak, wokalistek z Gminy Koło, grupy solistów z Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie, Kabaretu „Pod Miotłą” z gminy Sompolno oraz zespołu The Mood reprezentującego gminę Kramsk.

Do konkursu kulinarnego „Smaki LGD” przystąpiło 11 podmiotów: z gminy Babiak Stowarzyszenie Przyjaciół „Zakrzewiacy” oraz Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy „Brdów”, z gminy Koło: Gospodarstwo Agroturystyczne „Osada Babia Góra”, z gminy Kramsk: Stowarzyszenie ‘Klub Seniora i Juniora” oraz KGW Rudzica, z gminy Krzymów: KGW Brzeźno oraz KGW Szczepidło, z gminy Sompolno: KGW Marcjanki oraz KGW Sycewo, z gminy Wierzbinek: KGW Nykiel oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Morzyczyn.

Jury konkursowe, w skład którego weszli: Jarosław Felczyński, Joanna Raźniewska oraz Jacek Popielarz wybrali po trzy najlepsze potrawy z czterech kategorii konkursowych: najlepsze danie mięsne, najlepsze danie rybne, najlepsze ciasto, najlepsza nalewka. Kryteriami, na podstawie których oceniano wszystkie potrawy były: smak potrawy, związek z regionem i jego tradycjami, oryginalność oraz ogólna prezentacja stoiska konkursowego.

Wszystkie zgłoszone do konkursu potrawy prezentowały wysoki poziom wykonania i charakteryzowały się wyszukanym smakiem, a oryginalne koncepcje dekoracji stoisk konkursowych dodatkowo podnosiły ich walory estetyczne.

Jury nie miało łatwego zadania przy wyborze laureatów, jednak po wnikliwej analizie i rzeczowej dyskusji wybrano zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

Kategoria Najlepsze danie mięsne:

I miejsce – Kaczka z warzywami – KGW Sycewo

II miejsce – Pieczone gołębie z boczniakami w panierce – Stowarzyszenie Przyjaciół Zakrzewiacy

III miejsce – Gołąbki – KGW Szczepidło

Kategoria Najlepsze danie rybne:

I miejsce – Rybka po naszemu – KGW Rudzica

II miejsce – Karp pieczony – KGW Nykiel

III miejsce – Grillowany Lin w ziołach – Gospodarstwo Agroturystyczne „Osada Babia Góra”

Kategoria Najlepsze ciasto:

I miejsce – Sernik wiedeński – KGW Brzeźno

II miejsce – Morelowe ciasto – Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy „Brdów”

III miejsce – Śnieżnik – Stowarzyszenie „Klub Seniora i Juniora”

Kategoria Najlepsza nalewka:

I miejsce – Nalewka z Rzewienia – Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Morzyczyn

II miejsce – Nalewka babuni – KGW Marcjanki

III miejsce – Nalewka z Tarniny – KGW Brzeźno

Zwycięzcy otrzymali bony upominkowe o wartości 450 zł (I miejsce), 250 zł (II miejsce) oraz 150,00 zł (III miejsce). Łączna pula nagród dla laureatów konkursu kulinarnego „Smaki LGD” wyniosła 3400,00 zł.

Jury przyznało również wyróżnienia dla:

KGW Sycewo za Nalewkę z gruszki

KGW Rudzica za ciasto Wiśniowa górka

Stowarzyszenia Mieszkańców Sołectwa Morzyczyn za Węgorza w sosie koperkowym

Ponadto Gmina Sompolno wyróżniła Stowarzyszenie „Klub Seniora i Juniora” nagrodą specjalną Burmistrza Miasta i Gminy Sompolno za najpiękniejsze stoisko konkursowe.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje, a wszystkim uczestnikom pragniemy przekazać wyrazy uznania za przygotowanie tak różnorodnych i oryginalnych stoisk, jak również za ogromne zaangażowanie, zapał i pasję kulinarną, która była bardzo widoczna w trakcie konkursu.

Pomimo zmiennej aury pogodowej impreza przebiegła w radosnej atmosferze, a humor zebranej publiczności poprawiał nasz niezastąpiony konferansjer Zbigniew Pietrzak.

Całość imprezy zwieńczyła zabawa taneczna przy akompaniamencie DJ’a Pawła Krzymińskiego.

Zdjęcia z Jarmarku można obejrzeć w naszej Galerii.

Jarmark Produktu Lokalnego Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.13-06-2017


Jarmark Produktu Lokalnego

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza na Jarmark Produktu Lokalnego, który odbędzie się 25 czerwca 2017 r. na boisku sportowym przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie. Czytaj dalej...07-06-2017


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanymi w dniach 05.09.2017 r. – 21.09.2017 r. naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G w zakresie projektów grantowych ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”. Czytaj dalej...07-06-2017


Informacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G. Czytaj dalej...02-06-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 5/2017

W dniu 30.05.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pana Michała Borowskiego w związku z uwzględnieniem przez Zarząd Województwa złożonego przez Wnioskodawcę protestu. Wniosek nr SWW-4/5/2017 został złożony podczas naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

W załączeniu lista ocenionych operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista ocenionych operacji po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady.02-06-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 4/2017

W dniu 30.05.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pani Renaty Szpikowskiej w związku z uwzględnieniem przez Zarząd Województwa złożonego przez Wnioskodawcę protestu. Wniosek nr SWW-4/4/2017 został złożony podczas naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

W załączeniu lista ocenionych operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista ocenionych operacji po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady.26-05-2017


Szkolenie dla gospodarstw agroturystycznych w Olandii

Fundacja OLANDIA zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu skierowanym do gospodarstw agroturystycznych, które odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2017 r. w Prusimiu (woj. wielkopolskie). Zapisy trwają do 10.06.2017 r. Zakres szkolenia i informacje o szkoleniu na plakacie.23-05-2017


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 30 maja 2017 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ponowna ocena projektów co do których zostały złożone protesty, dot. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz naboru nr 5/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Program zebrania.19-05-2017


KONKURS KULINARNY “SMAKI LGD” – II EDYCJA

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza do uczestnictwa w II edycji Konkursu kulinarnego "Smaki LGD". W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani z obszaru działania LGD tj. z gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno, Wierzbinek. Konkurs odbędzie się 25 czerwca 2017 roku w Sompolnie.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu oraz wypełnienie Karty zgłoszeniowej, którą należy dostarczyć do Biura Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" (Kramsk, ul. Kurpińskiego 6) lub wysłać na adres mailowy: fundusze@wielkopolskawschodnia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2017 roku.

Regulamin konkursu.

Karta zgłoszeniowa.19-05-2017


Zmiana harmonogramu planowanych naborów wniosków oraz aktualizacja procedur dla grantobiorców

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym harmonogramem planowanych naborów wniosków oraz z aktualizacją “Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli”. Razem z nową wersją procedury znajdą Państwo wzory wniosku o udzielenie grantu, umowy o powierzenie grantu oraz wniosku o rozliczenie grantu. Zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją ww. dokumentów.15-05-2017


Rajd Rowerowy “LGD na Dwóch Kółkach”

13 maja 2017 r. odbył się Rajd Rowerowy “LGD na Dwóch Kółkach”. Z każdej gminy członkowskiej Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” wyruszyła grupa rowerzystów, która do przejechania, w zależności od odległości dzielącej gminę od miejsca przeznaczenia, miała między 13 a 30 km.

Grupy wyruszyły z: Babiaka, Brzeźna, Kramska, Powiercia, Sompolna i Wierzbinka.

Łącznie na metę Rajdu w Gospodarstwie Agroturystycznym “Osada Babia Góra” w Lubinach dotarło ok. 120 osób.

Na uczestników Rajdu czekał poczęstunek na świeżym powietrzu - pogoda na urządzenie grilla była idealna co sprzyjało biesiadowaniu i odpoczynkowi na łonie natury.

Zorganizowaliśmy również zabawne, integrujące uczestników konkursy. Dla dzieci był kącik plastyczny oraz malowanie twarzy.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział i wspaniałą atmosferę.

Fotorelacja.04-05-2017


Konkurs “Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich do wzięcia udziału w V edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć w Zaproszeniu.13-04-2017


14 kwietnia 2017 r. Biuro czynne do godz. 13:00

W dniu 14 kwietnia 2017 r. Biuro Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” będzie czynne w godz. 7:30 -13:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Po godz. 13:00 prosimy kontaktować się telefonicznie z pracownikami Biura:

Agnieszka Lewandowska - tel. 664 031 378

Marcin Kaliszak - tel. 664 031 617

Joanna Dunikowska – Krzywda, tel. 664 031 62912-04-2017


Zaproszenie do udziału w rajdzie rowerowym “LGD na dwóch kółkach”

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza do udziału w rajdzie rowerowym “LGD na dwóch kółkach”, który odbędzie się 13.05.2017 r. Czytaj dalej...

Regulamin rajdu rowerowego.10-04-2017


Projekty grantowe – informacja o zmianach w naborach wniosków

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” uprzejmie informuje, że wystąpiło do Samorządu Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o zmianę w harmonogramie naborów i przesunięcie naboru wniosków w zakresie projektów grantowych na drugie półrocze 2017 r.

W związku z powyższym planowane w terminie 12.04.2017-28.04-2017 nabory wniosków nie odbędą się.

Po pozytywnej akceptacji zmian w harmonogramie naborów dokonanej przez Samorząd Województwa o aktualnym terminie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów grantowych Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia poinformuje na 90 dni przed jego rozpoczęciem.05-04-2017


Szkolenie dla beneficjantów dotyczące projektów grantowych

29 marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbyło się szkolenie dla wnioskodawców zainteresowanych złożeniem wniosków w zakresie projektów grantowych.

Prowadzący szkolenie, Pan Grzegorz Cetner, przedstawił warunki i zasady przyznania pomocy w ramach projektów grantowych, zawarte w przepisach, procedurach oceny i wyboru operacji do finansowania oraz lokalnych kryteriach wyboru. Krok po kroku został omówiony wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami. W trakcie szkolenia uczestnicy zadawali nurtujące ich pytania dotyczące swoich pomysłów na projekty grantowe, na które wyczerpująco odpowiadał trener.

Fotorelacja ze szkolenia.05-04-2017


Szkolenie dla członków organów Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

28 marca br. w Urzędzie Gminy w Kramsku odbyło się szkolenie nt. “Wsparcie przedsiębiorczości i projekty grantowe w ramach LSR” dla członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady i pracowników Biura Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”.

Podczas szkolenia zostały omówione procedury oceny i wyboru operacji, lokalne kryteria wyboru operacji oraz formularze wniosku o dofinansowanie z załącznikami – dokumenty dotyczyły zarówno operacji związanych z przedsiębiorczością jak i projektów grantowych.

Fotorelacja ze szkolenia.31-03-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 5/2017

W dniu 28.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pana Michała Borowskiego w związku ze złożonym przez Wnioskodawcę protestem. Wniosek nr SWW-4/5/2017 został złożony podczas naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

W załączeniu lista ocenionych operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista ocenionych operacji po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady.31-03-2017


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 4/2017

W dniu 28.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pani Renaty Szpikowskiej w związku ze złożonym przez Wnioskodawcę protestem. Czytaj dalej ...Wniosek nr SWW-4/4/2017 został złożony podczas naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

W załączeniu lista ocenionych operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista ocenionych operacji po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady.27-03-2017


Biuro nieczynne w dn. 28.03.2017 r.

W dniu 28 marca 2017 r. Biuro Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” będzie nieczynne z uwagi na udział pracowników Biura w szkoleniu. Za utrudnienia przepraszamy.20-03-2017


Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym wnioskodawcy/beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl.16-03-2017


Bezpłatne szkolenie dla Beneficjentów – PROJEKTY GRANTOWE

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla Beneficjentów z zakresu projektów grantowych, które odbędzie się 29.03.2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie. Czytaj dalej...10-03-2017


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 4/2017

W dniu 07.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 4/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Wszystkie złożone podczas naboru wniosków operacje spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. W ramach dostępnego limitu środków do finansowania zostały wybrane 4 operacje, które uzyskały największą ilość punktów w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

W załączeniu lista operacji zgodnych ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, lista ocenionych operacji wybranych do finansowania oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady10-03-2017


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 5/2017

W dniu 07.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 5/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Wszystkie złożone podczas naboru wniosków operacje spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. W ramach dostępnego limitu środków do finansowania zostało wybranych 7 operacji, które uzyskały największą ilość punktów w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

W załączeniu lista operacji zgodnych ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, lista ocenionych operacji wybranych do finansowania oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady28-02-2017


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 7 marca 2017 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz naboru nr 5/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Program zebrania.24-02-2017


Szkolenie „Warunki prowadzenia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zaprasza osoby zainteresowane na szkolenie nt.: „Warunki prowadzenia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego” organizowane w dniu 7 marca 2017 r.

Szkolenie odbędzie się z udziałem pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej, Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej, Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Izby Administracji Skarbowej oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa można przesłać do 01.03.2017 r., na e-mail: poznan@cdr.gov.pl, fax: 61 820 19 71 lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, ul. Winogrady 63, 61-659 Poznań.

Osoba do kontaktu: Iwona Kajdan-Zysnarska tel. 61 823 20 81 w. 136, e-mail: i.zysnarska@cdr.gov.pl

Koszty uczestnictwa:

Dydaktyka [zł]
opłata obowiązkowa
Serwis kawowy [zł]
opłata obowiązkowa
Obiad [zł]
100 20 25


23-02-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2017 – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 01.02.2017 r. – 22.02.2017 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2017 – w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, złożono 18 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 1 794 807,80 zł.23-02-2017


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017 – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 01.02.2017 r. – 22.02.2017 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017 – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, złożono 12 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 960 000,00 zł.22-02-2017


Wyróżnienie Pasjonat Sportowej Polski 2017

Klub Sportowej Polski co roku przyznaje Wyróżnienie Pasjonata Sportowej Polski dla osób, które budują sportowe oblicze gminy, promują sport i rekreację oraz zachęcają do zdrowego stylu życia. Każda jednostka samorządowa może zgłosić do wyróżnienia medalem Klubu Sportowej Polski przedstawiciela powiatu lub gminy, który przez swoje zachowanie jest wzorem dla mieszkańców, uczniów i sportowców. Zgłoszenia do wyróżnienia można składać na ankiecie weryfikacyjnej na adres mailowy biuro@sportowapolska.eu do 28 kwietnia br.

Regulamin.07-02-2017


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła pomocnicze tabele finansowe przy wypełnianiu biznesplanu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła na swojej stronie internetowej pomocnicze tabele finansowe, które mają ułatwić wypełnianie części ekonomicznej biznesplanu w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Tabele są do pobrania tutaj.02-02-2017


Szkolenia dla beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości

W dniach 17 i 18 stycznia 2017 r. odbyły się szkolenia dla naszych przyszłych beneficjentów dotyczące podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej zorganizowane w związku z ogłoszonymi naborami wniosków w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podczas szkoleń Pan Grzegorz Cetner, prowadzący warsztaty, przedstawił zasady przyznania pomocy dla obu naborów wniosków, a następnie omówił krok po kroku formularze wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

W szkoleniu w Sompolnie w dniu 17 stycznia br. udział wzięło 48 osób, natomiast w Kole 18 stycznia br. ze szkolenia skorzystało 31 osób.

Fotorelacja ze szkoleń.01-02-2017


Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w szkoleniu

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w kursie szkoleniowym przygotowującym do działań społecznych edukatorów bioróżnorodności dla obszarów wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego, który odbędzie się w dniach 23 - 25.02.2017 r. w Witaszycach. Szkolenie jest częścią projektu pn. „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”.

Kurs ma na celu przygotowanie osób, które w sposób aktywny będą propagowały wiedzę i motywowały do działań na rzecz ochrony bioróżnorodności na terenach rolniczych.

Więcej informacji w zaproszeniu.

Aplikację zgłoszeniową należy przesłać do dnia 12.02.2017 r. na adres woznicka@zielonaakcja.pl.30-01-2017


Ważna informacja dla naszych przyszłych wnioskodawców

Każdy potencjalny beneficjent działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 musi posiadać numer identyfikacyjny producentów, nadawany w trybie przepisów krajowych o systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Przypominamy również o konieczności uaktualnienia danych w już dokonanych wpisach. Zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym lub w razie nieotrzymania numeru do czasu złożenia projektu – wniosek o wpis do ewidencji producentów złożony w ARiMR, jest załącznikiem do składanych u nas wniosków.

Aby taki numer otrzymać lub zgłosić zmiany we wpisie do ewidencji należy złożyć wypełniony wniosek do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiednio do swojego miejsca zamieszkania:

1. Konin, ul. Hurtowa 1

2. Koło, ul. Kolejowa 13

Wnioski można pobrać bezpośrednio ze strony ARMIR.23-01-2017


Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w szkoleniu

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w kursie szkoleniowym przygotowującym do działań społecznych edukatorów bioróżnorodności dla obszarów wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego, który odbędzie się w dniach 23 - 25.02.2017 r. w Witaszycach. Szkolenie jest częścią projektu pn. „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”.

Kurs ma na celu przygotowanie osób, które w sposób aktywny będą propagowały wiedzę i motywowały do działań na rzecz ochrony bioróżnorodności na terenach rolniczych.

Więcej informacji w zaproszeniu.

Aplikację zgłoszeniową należy przesłać do dnia 12.02.2017 r. na adres woznicka@zielonaakcja.pl.23-01-2017


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowuje portal służący wnioskodawcom/beneficjentom do zamieszczania zapytań ofertowych

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal zostanie udostępniony do 18 marca 2017 r., natomiast 30 dni przed planowanym udostępnieniem Portalu, ARiMR opublikuje szczegółowe informacje dotyczące jego lokalizacji, obsługi oraz o sposobie nabywania uprawnień niezbędnych do zalogowania się na Portalu. Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy / dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców / dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Więcej informacji na ten temat pod linkiem: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-oraz-dostawe-towaru-lub-uslugi-w-ramach-prow-2014-2020-tyl.html18-01-2017


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...18-01-2017


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...12-01-2017


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 1/2016

W dniu 10.01.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 1/2016.

Wszystkie złożone podczas naboru wniosków operacje spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” oraz mieszczą się w dostępnym limicie środków. W związku z tym wszystkie złożone wnioski zostały wybrane do finansowania. W załączeniu listy operacji wybranych do finansowania oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista operacji zgodnych LSR w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Lista operacji wybranych do finansowania w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Lista operacji zgodnych z LSR w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

Lista operacji wybranych do finansowania w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

Lista operacji zgodnych z LSR w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego

Lista operacji wybranych do finansowania w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego

Protokół z posiedzenia Rady12-01-2017


Informacja dla przyszłych wnioskodawców – nieprawidłowe działanie generatora wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przekazał informację odnośnie rozważanej możliwości zablokowania korzystania z generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ("inne" i "premie") w związku z jego błędnym działaniem zakresie wyliczania tabel finansowych biznesplanu.

Informacja o terminie zablokowania działania generatora zostanie przez nas przekazana niezwłocznie po jej otrzymaniu.11-01-2017


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanymi w dniach 12.04.2017 r. – 28.04.2017 r. naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G w zakresie projektów grantowych ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”.

Czytaj dalej...11-01-2017


Informacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G.

Czytaj dalej...02-01-2017


Zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, które odbędzie się 10 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 – w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, niedotyczących przedsiębiorczości.

Program zebrania.30-12-2016


Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 – informacja o złożonych wnioskach

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 12.12.2016 r. – 30.12.2016 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 – w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, niedotyczących przedsiębiorczości, złożono 8 wniosków na łączną kwotę 917 326,50 zł.

Podział złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach zakresów tematycznych:

a) budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej – 6 wniosków na łączną kwotę 741 759,48 zł

b) budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej – 1 wniosek na kwotę 125 467,02 zł

c) zachowanie dziedzictwa lokalnego – 1 wniosek na kwotę 50 100,00 zł15-12-2016


Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla Beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości - podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej.

Przypominamy, że za udział w szkoleniu można otrzymać 1 punkt podczas oceny wniosku o przyznanie pomocy w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. Czytaj dalej...15-12-2016


Warsztaty tworzenia tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych – relacja

W grudniu br. Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” zorganizowało 3 cykle dwudniowych warsztatów tworzenia tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych. 1 i 2 grudnia br. warsztaty odbyły się w świetlicy wiejskiej w Zaryniu, 5 i 6 grudnia br. w szkole podstawowej w Kiełczewie Smużnym Pierwszym, a 14 i 15 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie.

Zainteresowanie udziałem w warsztatach było bardzo duże co przełożyło się na ilość osób, które wzięły w nich udział – łącznie ponad 60 pań.

Trenerką warsztatów była pani Teresa Brzoska, lokalna twórczyni, która specjalizuje się w papieroplastyce czyli między innymi tworzeniu kwiatów, bukietów i stroików z krepiny i bibuły. Prowadząca warsztaty zapewniła uczestniczkom wszystkie niezbędne materiały i narzędzia.

Podczas zajęć panie wykonały piękne, bogate i bardzo pracochłonne stroiki świąteczne oraz inne wspaniałe ozdoby choinkowe.

Wykonane prace można podziwiać na zdjęciach.01-12-2016


Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ukazał się dokument zawierający Pytania i odpowiedzi w zakresie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”- http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html.

Poruszone w dokumencie kwestie mogą rozwiać wiele wątpliwości przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.01-12-2016


Generatory wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściła na swojej stronie internetowej generator wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - https://wopp-19-2-inne.arimr.gov.pl/ oraz dokument zawierający Pytania i odpowiedzi w zakresie tego poddziałania - http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html.

Zachęcamy przyszłych wnioskodawców do zapoznania się z udostępnionym narzędziem ułatwiającym wypełnianie wniosków.25-11-2016


Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 – w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł, niedotyczących przedsiębiorczości

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Czytaj dalej...24-11-2016


Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarząd Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje do konsultacji społecznych projekt zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w zakresie przedsiębiorczości, dotyczących wniosków o przyznanie pomocy w ramach rozwijania działalności gospodarczej.

Z wnioskiem o zmianę lokalnych kryteriów wyboru wystąpiła Rada Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” na posiedzeniu w dn. 22.11.2016 r. uzasadniając to potrzebą zwiększenia efektywności we wdrażaniu LSR, głównie w zakresie wskaźników produktu i rezultatu.

Proponowane zmiany w lokalnych kryteriach wyboru dotyczą:

1) Kryterium nr 2 Wnioskowana kwota pomocy - proponuje się zwiększenie liczby przyznawanych punktów za wnioskowaną kwotę pomocy w przedziale 25 000,00 zł - 100 000,00 zł z 3 pkt do 10 pkt

2) Kryterium nr 3 Utworzenie miejsc pracy w wyniku realizacji operacji - proponuje się zmniejszenie liczby przyznawanych punktów za liczbę tworzonych miejsc pracy, w sposób następujący:

- 1 miejsca pracy – z 3 pkt do 2 pkt

- 2 miejsc pracy – z 6 pkt do 4 pkt

- 3 i więcej miejsc pracy – z 9 pkt do 6 pkt

- w przypadku operacji nie tworzących miejsc pracy (dotacja do 25 000,00 zł na inwestycje utrzymujące miejsca pracy) – z 3 pkt do 2 pkt

Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji (w tym sposób konsultacji społecznych) jest dokonywana w oparciu o pkt. 16 Procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł.

Konsultacje społeczne w zakresie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji są przeprowadzane wyłącznie w formie konsultacji elektronicznych.

Udział w konsultacjach może wziąć każdy zainteresowany podmiot lub osoba fizyczna z obszaru Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.wielkopolskawschodnia.pl oraz stronach internetowych gmin członkowskich (www.babiak.org.pl, www.gminakolo.e-witryna.info, www.gminakramsk.pl, www.krzymow.pl, www.sompolno.pl, www.wierzbinek.pl). Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: fundusze@wielkopolskawschodnia.pl w terminie: 24.11.2016 - 02.12.2016 r. (w ostatnim dniu konsultacji formularz konsultacyjny musi zostać przesłany do godz. 15.00).


Formularz konsultacyjny


listwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”21-11-2016


Bezpłatne warsztaty tworzenia tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach tworzenia tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych. Czytaj dalej...03-11-2016


Ważna informacja dla naszych przyszłych wnioskodawców

Każdy potencjalny beneficjent działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 musi posiadać numer identyfikacyjny producentów, nadawany w trybie przepisów krajowych o systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Przypominamy również o konieczności uaktualnienia danych w już dokonanych wpisach. Zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym jest załącznikiem do składanych u nas wniosków.

Aby taki numer otrzymać lub zgłosić zmiany we wpisie do ewidencji należy złożyć wypełniony wniosek do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiednio do swojego miejsca zamieszkania:

1. Konin, ul. Hurtowa 1

2. Koło, ul. Kolejowa 13

Wnioski można pobrać bezpośrednio ze strony ARMIR.02-11-2016


Informacja o planowanym naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017 organizowanym przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanym naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017. Czytaj dalej...02-11-2016


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanym w dniach 01.02.2017 r. – 22.02.2017 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”. Czytaj dalej...27-10-2016


Zebranie Zarządu Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” 25.10.2016 r.

W dniu 25 października br. w Urzędzie Gminy w Wierzbinku odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", w którym wzięli udział także burmistrz i wójtowie naszych gmin członkowskich.

Podczas zebrania został omówiony Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Następnie przedyskutowaliśmy zmiany w „Procedurach oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartościpo wyżej 50 tys. zł”. W tej sprawie została podjęta stosowna uchwała.

Zdjęcia.24-10-2016


Dzień Sportu w Wielkopolsce Wschodniej – relacja

W sobotę 22 października br. w Gminnej Hali Sportowej w Babiaku odbyły się zawody szkół gimnazjalnych z terenu działania Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" pod nazwą "Dzień Sportu w Wielkopolsce Wschodniej".

To była już V edycja naszej imprezy, którą organizujemy co roku od 2012 r. W turnieju wzięło udział 7 gimnazjów z: Babiaka, Bogusławic, Brdowa, Brzeźna, Morzyczyna, Powiercia i Sompolna.

Podczas imprezy sędziowie przeprowadzili następujące konkurencje: wyścig z materacem, slalom z piłką, rzut piłką lekarską, skoki z piłką oraz tunel. Atmosfera na hali była emocjonująca, czuć było sportową rywalizację, ale wszystko odbyło się w duchu fair play.

O wyrównanych wynikach drużyn świadczy fakt, że o I miejsce miejsce trzeba było przeprowadzić dogrywkę w postaci przeciągania liny. Najlepsi okazali się uczniowie gimnazjum w Brzeźnie, drugie miejsce zdobyli gimnazjaliści z Brdowa, a trzecie nagrodzone miejsce wywalczyła szkoła z Powiercia.

Trzy pierwsze drużyny otrzymały nagrody w postaci bonów na sprzęt sportowy o łącznej wartości 4 tys. zł. Pozostałe gimnazja otrzymały drobne upominki.

Serdecznie dziękujemy uczniom i ich opiekunom za udział i zdrową rywalizację w naszych zawodach.

Fotorelacja.14-10-2016


Dzień Sportu w Wielkopolsce Wschodniej, 22.10.2016 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach “Dzień Sportu w Wielkopolsce Wschodniej”, które odbędą się 22 października br. od godz. 10:00 w hali sportowej w Babiaku, ul. Poznańska 22 a.

W organizowanym przez nas wydarzeniu sportowym udział wezmą uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu działania Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", tj. gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno i Wierzbinek.

W programie imprezy zaplanowaliśmy wiele ciekawych i zabawnych konkurencji sportowych.

Najlepsze szkoły otrzymają atrakcyjne nagrody w postaci talonów na sprzęt sportowy.

Zachęcamy do kibicowania!

Plakat.10-10-2016


Bezpłatne szkolenia dla Beneficjentów

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia dla beneficjentów, z zakresu projektów dużych o wartości większej niż 50 tysięcy złotych>. Czytaj dalej...07-10-2016


Ogólnopolskie Spotkanie Rad Seniorów

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę w partnerstwie z Urzędem Miasta Legionowo i Radą Seniorów w Legionowie zapraszają członków rad seniorów, przedstawicieli samorządu, a także osoby, które działają na rzecz powołania rady seniorów w swojej miejscowości, na konferencję „Zoom na rady seniorów. Masz radę, masz wpływ”, która odbędzie się 19 października w Warszawie oraz na wizytę studyjną, która odbędzie się 20 października w Legionowie.

Szczegóły na temat wydarzenia znajdują się na stronie internetowej.

Zaproszenie.05-10-2016


Ważna informacja dla naszych przyszłych beneficjentów

Informujemy, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały zamieszczone INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

Załączony dokument będzie pomocny przy wypełnianiu biznesplanu będącego załącznikiem do wniosków o dofinansowanie podejmowania oraz rozwoju działalności gospodarczej.23-09-2016


Konferencja z okazji Jubileuszu 10-lecia działalności Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

W dniu 21.09.2016 r. w zajeździe Ligrana w Chojnach odbyła się uroczysta konferencja z okazji jubileuszu 10-lecia działalności Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia".

Na początku imprezy zaproponowaliśmy przybyłym gościom poczęstunek w postaci ciasta i nalewek przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kiełczewa (gmina Koło).

Swoją obecnością na konferencji zaszczycili nas przedstawiciele samorządów gminnych, członkowie stowarzyszenia i zaprzyjaźnione lokalne grupy działania z Wielkopolski.

Wszystkich oficjalnie przywitała Agnieszka Lewandowska, Kierownik Biura. W prezentacji, którą przedstawił Prezes stowarzyszenia Jarosław Felczyński, nie zabrakło zdjęć dokumentujących ważne momenty z działalność LGD i tego co udało nam się zrealizować.

Następnie głos zabrali gości, którzy licznie na forum złożyli nam gratulacje - usłyszeliśmy wiele słów sympatii i uznania, otrzymaliśmy kwiaty i upominki, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy również za wszystkie życzenia, które dotarły do nas pocztą.

Czas po wystąpieniach umilił występ zespołu Corni Chopcy, z repertuarem piosenek góralskich.

Na zakończenie, dobrym obyczajem, zaprosiliśmy wszystkich na lampkę szampana, tort oraz poczęstunek.

Jak przebiegała jubileuszowa uroczystość można zobaczyć na zdjęciach.19-09-2016


Projekt „Własny biznes szansą dla kobiet” realizowany przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Sp. z o. o.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o. o. prowadzi nabór uczestniczek do udziału w projekcie „Własny biznes szansą dla kobiet” nr RPWP.06.03.01-30- 0173/15 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt ten obejmuje wsparciem kobiety zamieszkałe między innymi na terenie województwa wielkopolskiego.

Wsparcie skierowane jest do kobiet, które chcą założyć swoją indywidualną działalność gospodarczą.

Uczestniczki projektu muszą posiadać status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, mieć min. 30 lat, oraz nie mogły w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu prowadzić działalności gospodarczej.

W ramach projektu organizowane będą szkolenia z zakresu rozpoczynania działalności, specjalistyczne doradztwo zawodowe, spotkania networkingowe oraz doradztwo podczas pisania biznesplanu.

36 uczestniczek projektu otrzyma jednorazową dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 23820,00 zł oraz 6-cio miesięczne wsparcie pomostowe.

Dla uczestniczek projektu, które otrzymają dotacje przewidziane jest również wsparcie doradcze podczas prowadzenia działalności.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Plakat

Szczegóły na stronie internetowej http://www.szansadlakobiet.pl/15-09-2016


Wizyty studyjne w ramach projektu “Kulturalnie i lokalnie - cykl szkoleń dotyczących tworzenia i promocji produktów lokalnych w powiecie konińskim”

Zapraszamy serdecznie uczestników projektu „Kulturalnie i lokalnie – cykl szkoleń dotyczących tworzenia i promocji produktów lokalnych w powiecie konińskim” z gmin: Kramsk, Krzymów, Sompolno i Wierzbinek do udziału w wizytach studyjnych:

a.. 20 września do LGD „SWIATOWID” w Małachowie Szemborowicach, wyjazd z Kramska o godz. 8:10

Program wizyty

b.. 5 października do Gospodarstwa agroturystycznego „Karczma Kaliska” w Szadku

Osoby zainteresowane mogą zapisać się na wyjazd poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na e-mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl lub dostarczenie jej do siedziby Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia” ul.Kurpińskiego 6 w godz. od 7:30 -15:30.

Uczestniczyć można tylko w jednej wizycie studyjnej.

Karta zgłoszenia.08-09-2016


Zmienione formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz oraz wzory umów o przyznaniu pomocy

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 1390) informujemy, że zmianie uległy formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy (wersje 2z):

1) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

2) na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

3) na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wzory ww. dokumentów wraz z instrukcjami ich wypełniania zostały zamieszczone na stronie internetowej ARiMR tutaj.02-09-2016


Lokalna Organizacja Turystyczna “Marina” zaprasza do udziału w projekcie „Na wsi? Turystyka naturalnie!”

Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” zaprasza mieszkańców gmin: Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Skulsk, Sompolno, Ślesin, Wierzbinek oraz Wilczyn, pracujących (lub planujących podjęcie pracy) w branży turystycznej do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowo – doradczym „Na wsi? Turystyka naturalnie!”

Jak założyć działalność gospodarczą związaną z turystyką wiejską? Skąd pozyskać zewnętrzne fundusze? Jak skutecznie promować własne gospodarstwo, wreszcie – jak zapewnić mu niepowtarzalny klimat?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będą poszukiwać uczestnicy projektu „Na wsi? Turystyka naturalnie!”.

Celem projektu, prowadzonego przez Lokalną Organizację Turystyczną „Marina”, jest zwiększenie aktywności mieszkańców wsi, podniesienie wiedzy i kompetencji osób prowadzących działalność w branży turystycznej, a także tych, którzy taką działalność dopiero zamierzają rozpocząć.

Szkolenie, które odbędzie się w dniach 22-23 września, obejmuje zarówno panel teoretyczny, jak i terenowe zajęcia praktyczne - wyjazd studyjny do dobrze prosperujących gospodarstw o różnym profilu działalności...

Zainteresowani udziałem w projekcie mogą do połowy września (tj. 16 września) zgłaszać się do biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”, znajdującego się przy ulicy Dworcowej 2 w Koninie.

Plakat, Regulamin, Formularz zgłoszeniowy

Informacja szczegółowa o projekcie: tutaj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

listwa

01-09-2016


Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

W dniu 25 sierpnia zostało podpisane rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a w dniu 26 sierpnia – przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw (najpóźniejsza data ogłoszenia – 02.09.2016 r.). Treść rozporządzenia tutaj.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 30 sierpnia wydane zostały nowe wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, uwzględniające zmiany objęte ww. rozporządzeniem. Wytyczne dostępne na stronie internetowej MRiRW tutaj16-08-2016


Dyżur doradczy w Biurze LGD

W związku z zaplanowanym w dniach 12.12.2016 - 30.12.2016 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy dla projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł. ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” w Kramsku, ul. Kurpińskiego 6, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

Prosimy o wcześniejsze umawianie się na doradztwo pod nr tel. 63 245 18 58 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail wielkopolska.wschodnia@wp.pl.

Dyżur będzie trwał do czasu rozpoczęcia naboru wniosków tj. do 11.12.2016 r.

Zastrzegamy, że termin naboru wniosków może ulec zmianie ze względu na konieczność uzgodnienia terminów naborów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Skorzystanie z konsultacji podczas ogłoszonego dyżuru daje możliwość uzyskania 1 pkt podczas oceny wniosków złożonych w trakcie naboru.

Uwaga - Doradztwo nie dotyczy pisania wniosków przez pracowników Biura LGD.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do kontaktu.16-08-2016


Plebiscyt "Głosu Wielkopolskiego" na Najaktywniejszą Lokalną Grupę Działania Wielkopolski 2016 – zachęcamy do głosowania!

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” bierze udział w ogłoszonym przez “Głos Wielkopolski” plebiscycie na Najaktywniejszą Lokalną Grupę Działania Wielkopolski 2016.

Zostanie ona wyłoniona spośród 29 kandydatów –lokalnych grup działania z całej Wielkopolski.

Partnerem plebiscytu jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Na stronie internetowej “Głosu Wielkopolskiego”, w związku z trwającym plebiscytem, znajdują się informacje na temat naszej działalności: http://www.gloswielkopolski.pl/plebiscyt/karta/stowarzyszenie-wielkopolska-wschodnia,35325,1592123,t,id,kid.html

Aby oddać na nas głos należy wysłać sms o treści LGD.27 na nr 72355 (koszt 2,46 z VAT).

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody – vouchery na sprzęt i artykuły biurowe oraz produkcja filmu promocyjnego na temat zwycięskiej LGD. Plebiscyt potrwa do 31 sierpnia br

Zachęcamy do głosowania i dziękujemy za każdy wysłany sms.16-08-2016


Informacja o planowanym naborze wniosków organizowanym przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanym naborze wniosków o przyznanie pomocy. Czytaj dalej...28-07-2016


Wzory wniosków na działania wdrażane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” informuje, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są już dostępne wzory wniosków i instrukcje dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nimi. Czytaj dalej...20-07-2016


Podpisana umowa na funkcjonowanie Stowarzyszenia w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

19 lipca 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” reprezentowane przez Jarosława Felczyńskiego - Prezesa oraz Agnieszkę Lewandowską - Członka Zarządu podpisało umowę na bieżące działanie z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim.

Umowa określa prawa i obowiązki stron związane z realizacją operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Fotorelacja.14-07-2016


Konkurs Rzeźbiarski “Sculptura” organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej ANMAR

Zapraszamy lokalnych twórców z naszego terenu działania do wzięcia udziału wKonkursie Rzeźbiarskim “Sculptura”, który jest organizowany przezStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej ANMAR. Konkurs polega na wykonaniu rzeźby w drewnie i przesłaniu jej zdjęć wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do dnia 31.08.2016 r. na adres mailowy organizatorów: info.anmar@o2.pl lub promocja@miasto.slupca.pl.

Rzeźba ma nawiązywać do dziedzictwa kulturowego, w szczególności województwa wielkopolskiego lub nawiązywać do aspektu przyrodniczego Polski. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne lub rzeczowe, a zwycięskie prace posłużą do stworzenia parku rzeźby na terenie miasta Słupca.

Konkurs jest realizowany w ramach środków Gminy Miejskiej Słupca w ramach projektu “Adaptacja kulturowa ulicy Wojska Polskiego w Słupcy”.

Formularz, Oświadczenie autora, Regulamin konkursu oraz Plakat.13-07-2016


Ważna informacja dla naszych przyszłych beneficjentów

Każdy potencjalny beneficjent działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 musi posiadać numer identyfikacyjny producentów, nadawany w trybie przepisów krajowych o systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Przypominamy również o konieczności uaktualnienia danych w już dokonanych wpisach.

Aby taki numer otrzymać lub zgłosić zmiany we wpisie do ewidencji należy złożyć wypełniony wniosek do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiednio do swojego miejsca zamieszkania:

1. Konin, ul. Hurtowa 1

2. Koło, ul. Kolejowa 13

Wnioski można pobrać bezpośrednio ze strony http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html.11-07-2016


„Kulturalnie i lokalnie – cykl szkoleń dotyczących tworzenia i promocji produktów lokalnych w powiecie konińskim”– ruszyła rekrutacja do projektu

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” bierze udział w realizacji projektu ,„Kulturalnie i lokalnie – cykl szkoleń dotyczących tworzenia i promocji produktów lokalnych w powiecie konińskim”, który powstał z inicjatywy Starostwa Konińskiego we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania Stowarzyszenie “Solidarni w partnerstwie” i Stowarzyszeniem “Między Ludźmi i Jeziorami”.

Głównym jego celem jest aktywizacja mieszkańców powiatu konińskiego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Projekt zakłada zorganizowanie trzech dwudniowych warsztatów dotyczących propagowania przedsiębiorczości oraz tworzenia i promocji produktów lokalnych, a także upowszechnianie dobrych praktyk poprzez organizację wizyt studyjnych w miejscach, które są przykładem wykorzystania lokalnego potencjału i dobrego pomysłu ludzi mieszkających na obszarach wiejskich.

W bezpłatnych warsztatach mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu konińskiego, w tym liderzy lokalni, koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne, rękodzielnicy i wytwórcy lokalni, a także indywidualni rolnicy zainteresowani wytwarzaniem i sprzedażą produktów lokalnych. W sumie będzie to 90 osób zamieszkujących 3 obszary LGD. Projekt potrwa do 15 listopada 2016 r.

Właśnie ruszyła rekrutacja na warsztaty, które m.in. odbędą się w Kramsku. W dniach 11 lipca do 16 sierpnia br. można przesłać swoje zgłoszenie na załączonym formularzu na adres mailowy Stowarzyszenia wielkopolska.wschodnia@wp.pl lub Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Koninie promocja@powiat.konin.pl, można go także złożyć/wysłać pocztą tradycyjną do Biura Stowarzyszenia w Kramsku, ul. Kurpińskiego 6 lub do Starostwa Powiatowego w Koninie Al. 1 Maja 9 pok. 254 (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Regulamin rekrutacji.

Informacje o projekcie znajdują się także na stronie internetowej http://powiat.konin.pl/pl/1/1114/kulturalnie_i_lokalnie_w_powiecie_koninskim_-_projekt.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.listwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”06-07-2016


Jak pozyskać pieniądze na rozwój działalności gospodarczej poprzez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty spełniające łącznie następujące warunki:

1) prowadzenie działalności gospodarczej, na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” i posiadanie siedziby lub oddziału na tym terenie (obszar gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno, Wierzbinek);

2) posiadanie statusu mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa, tj. zatrudnianie nie więcej niż 50 osób oraz osiąganie rocznych przychodów netto nie wyższych niż 10 mln euro;

3) posiadanie nadanego numeru identyfikacyjnego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (numer identyfikacyjny nadaje bezpłatnie właściwe miejscowo Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji środków – 70% kosztów kwalifikowalnych netto i może wynosić maksymalnie 300 000,00 zł.

Planowana do realizacji operacja musi zakładać utworzenie min. 1 nowego miejsca pracy w oparciu o przepisy ustawy Kodeks Pracy oraz obowiązek jego utrzymania przez okres co najmniej 3 lat od płatności końcowej.

Z obowiązku tworzenia nowego miejsca pracy zwolnione są podmioty, które będą wnioskować o przyznanie pomocy w kwocie nie wyższej niż 25 000,00 zł.

Operacja może być realizowana, jeżeli:

1) nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych,

2) będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, a złożenie wniosku o płatność ostateczną wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 31.12.2022,

3) zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,

4) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub posiada on udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy,

5) jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,

6) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł,

7) Wnioskodawca wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować lub posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza zrealizować.

Do kosztów kwalifikowalnych operacji możemy zaliczyć:

1) koszty ogólne (np. kosztorysy inwestorskie, plany budowlane/architektoniczne, studia wykonalności, koszty nadzoru inwestorskiego itp.),

2) zakup robót budowlanych i usług,

3) zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego, zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) zakup nowych maszyn lub wyposażenia,

6) zakup środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (UWAGA: koszty zakupu środka transportu nie mogą przekraczać więcej niż 30 % budżetu kosztów kwalifikowalnych operacji)

Z uzyskania pomocy wyłączone są działalności gospodarcze, których przedmiotem jest:

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,

2) górnictwo i wydobywanie oraz działalność usługowa je wspomagająca,

3) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,

4) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,

5) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,

6) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

7) produkcja metali,

8) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,

9) transport lotniczy i kolejowy,

10) gospodarka magazynowa.

Lokalne kryteria wyboru operacji zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” premiują operacje:

1) realizowane przez Wnioskodawców z obszaru objętego LSR,

2) z wnioskowaną kwotą pomocy nie wyższą niż 100 000,00 zł,

3) tworzące więcej niż 1 miejsce pracy,

4) posiadające innowacyjny charakter,

5) oparte na wykorzystaniu lokalnych zasobów (ludzkich, surowcowych, dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego)

6) dotyczących działalności z zakresu przetwórstwa produktów żywnościowych pochodzenia rolniczego lub wprowadzania ich na rynek

7) przyczyniające się do ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym lub związane z energią odnawialną,

8) Wnioskodawcą jest podmiot działający statutowo na rzecz poprawienia sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy (podmiot ekonomii społecznej - np. spółdzielnia socjalna),

9) Wnioskodawca podejmuje działalność gospodarczą w zakresie turystyki wiejskiej lub gastronomii lub hotelarstwa

10) Wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w LSR (wkład własny wyższy niż 30% kosztów netto)

11) Wnioskodawca korzystał z doradztwa w Biurze lub u doradcy gminnego, uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”.

Po więcej informacji zapraszamy do Biura Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, które mieści się w Kramsku przy ul. Kurpińskiego 6, tel. 63 245 18 58, mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl.

Zachęcamy również do śledzenia naszej strony internetowej www.wielkopolskawschodnia.pl, na której pojawiają się najnowsze informacje dot. działań podejmowanych przez Stowarzyszenie, a także na nasz profil na FB.


listwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Lokalna grupa działania Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” oraz Lokalna Strategia Rozwoju jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.30-06-2016


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” 29.06.2016 r.

29 czerwca 2016 w Urzędzie Miejskim w Sompolnie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia".

Spotkanie otworzył i przywitał zebranych Pan Roman Bednarek, Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno. Przewodniczącym zebrania został wybrany Pan Jacek Popielarz , Wiceprezes Stowarzyszenia.

Zebranie przebiegło według ustalonego porządku - podjęto 3 uchwały: w sprawie powołania członka Rady, w sprawie powołania pełnomocnika Stowarzyszenia oraz w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników za 2015 r.

Agnieszka Lewandowska, Kierownik Biura Stowarzyszenia omówiła sprawy bieżące Stowarzyszenia i odpowiadała na pytania zebranych dot. planowanych naborów wniosków.

Fotorelacja z przebiegu zebrania tutaj.20-06-2016


Jak pozyskać pieniądze na założenie działalności gospodarczej poprzez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

O dofinansowanie mogą ubiegać się pełnoletnie osoby fizyczne, będące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej i posiadające miejsce zamieszkanie na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” (obszar gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno, Wierzbinek).

Pomoc przyznawana jest w wysokości 80 000 zł i ma formę premii.

Oznacza to, że 70 % środków (56 000 zł) Beneficjent otrzyma po podpisaniu umowy (30 dni po złożeniu wniosku o wypłatę pierwszej transzy), a pozostałe 30 % (24 000 zł) po zrealizowaniu biznesplanu (3 miesiące po złożeniu wniosku o płatność ostateczną).

Pomoc przyznawana jest, jeżeli Wnioskodawca:

1) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

2) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany co Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

3) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Planowana do realizacji operacja musi zakładać utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy (w tym samozatrudnienie) oraz utrzymanie go przez minimum 2 lata od otrzymania płatności ostatecznej. Ponadto rozpoczęta w wyniku realizacji operacji działalność gospodarcza musi funkcjonować przez minimum 2 lata od otrzymania płatności ostatecznej.

Operacja może być realizowana, jeżeli:

1) nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych,

2) będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, a złożenie wniosku o płatność ostateczną wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 31.12.2022,

3) zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,

4) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub posiada on udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy,

5) jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,

6) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł,

7) Wnioskodawca wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować lub posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza zrealizować.

Z uzyskania pomocy wyłączone są działalności gospodarcze, których przedmiotem jest:

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,

2) górnictwo i wydobywanie oraz działalność usługowa je wspomagająca,

3) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,

4) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,

5) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,

6) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

7) produkcja metali,

8) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,

9) transport lotniczy i kolejowy,

10) gospodarka magazynowa.

Lokalne kryteria wyboru operacji zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” premiują operacje:

1) realizowane przez Wnioskodawców z obszaru objętego LSR,

2) w wyniku których zostanie utworzona większa ilość miejsc pracy niż zakładane minimum,

3) mające innowacyjny charakter,

4) wykorzystujące lokalne zasoby,

5) z zakresu przetwórstwa produktów żywnościowych pochodzenia rolniczego lub wprowadzania ich na rynek,

6) przyczyniające się do ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym lub związane z energią odnawialną,

7) których Wnioskodawcą jest osoba z grupy defaworyzowanej (bezrobotna kobieta, bezrobotna osoba do 30 r.ż., osoba długotrwale bezrobotna, bezrobotna osoba powyżej 50 r.ż.)

8) w których przedmiotem działalności gospodarczej będzie turystyka wiejska, gastronomia lub hotelarstwo,

9) Wnioskodawca korzystał z doradztwa w Biurze lub u doradcy gminnego, uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”.

Po więcej informacji zapraszamy do Biura Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, które mieści się w Kramsku przy ul. Kurpińskiego 6, tel. 63 245 18 58, mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl.

Zachęcamy również do śledzenia naszej strony internetowej www.wielkopolskawschodnia.pl, na której pojawiają się najnowsze informacje dot. działań podejmowanych przez Stowarzyszenie, a także na nasz profil na FB.


listwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Lokalna grupa działania Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” oraz Lokalna Strategia Rozwoju jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.14-06-2016


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 29 czerwca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Sompolnie o godz. 12:00.

Plan obrad zebrania.18-05-2016


Podpisanie umowy na realizację Lokalnej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

17 maja 2016 r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana Umowa na realizację naszej Lokalnej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W imieniu Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia " umowę podpisali Prezes Jarosław Felczyński i Członek Zarządu Agnieszka Lewandowska.

Podczas spotkania z Panem Marszałkiem Krzysztofem Grabowskim oraz Panią Dyrektor Departamentu PROW Izabelą Mroczek wielkopolskie LGD mogły również rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące realizacji zawartych umów.

Obecnie czekamy na wzory wniosków, a następnie ruszymy z naborami.

Zdjęcia.21-04-2016


Lokalna strategia rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR) złożona na konkurs o wybór LSR w ramach PROW 2014-2020 została wybrana do realizacji

W dniu 21 kwietnia 2016 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził wyniki oceny LSR złożonych na konkurs ogłoszony w dniach od 10 listopada do 30 grudnia 2015 r.

Zgodnie z Listą ocenionych lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 informujemy, że nasza LSR została wybrana do realizacji w pełnym zakresie.

Dziękujemy Państwu za pomoc przy opracowaniu LSR i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę podczas realizacji strategii.31-03-2016


Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Beneficjenci PROW 2007-2013 oraz PO RYBY 2007-2013, którzy wykorzystali unijne środki na realizację projektów, mają szansę na szeroką promocję swoich inwestycji. Takie możliwości stwarza ogólnopolska akcja promocyjna pn. "Dni Otwarte Funduszy Europejskich". Realizowana ona będzie w dniach 12-15 maja 2016 r. przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z większością instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce, w tym z Samorządem Województwa.

Aby wziąć udział w "Dniach Otwartych Funduszy Europejskich" wystarczy "otworzyć" swój projekt dla odwiedzających przynajmniej na jeden dzień, w terminie od 12 do 15 maja 2016 r. Tegoroczna edycja akcji w sposób szczególny podkreśla rolę przedsiębiorczych postaw ludzi oraz innowacyjność nowych projektów, priorytetowo wspieranych przez Fundusze Europejskie.

Wszystkich beneficjenci, których projekty spełniają wymagania załączonego regulaminu, serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Dni Otwartych. Udział w "Dniach Otwartych Funduszy Europejskich" można zgłosić wypełniając elektroniczny formularz, który od 5 kwietnia br. udostępniony zostanie na stronie: www.dniotwarte.eu10-02-2016


Dni Przedsiębiorcy Rolnego 2016 - bezpłatna konferencja organizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu

W dniach 2-3 marca 2016 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu we współpracy z Niemieckim Towarzystwem Rolniczym DLG organizuje konferencję dla rolników, doradców i osób związanych z otoczeniem rolnictwa pod nazwą "Dni Przedsiębiorcy Rolnego".

Przedsięwzięcie odbędzie się w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin PIB ul. Węgorka 20 w Poznaniu. Tematem tegorocznej konferencji będą "Innowacje w rolnictwie - kluczowe dla wsparcia inwestycji i konkurencyjności".

Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji oraz kartę zgłoszeniową można znaleźć na stronie internetowej CDR.15-01-2016


Funkcjonowanie Biura LGD zapewniającego obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje, że Biuro LGD zapewniające obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju będzie otwarte:

we wtorki, w godz. 8.00-12.00

w czwartki w godz. 11.00-15.0028-12-2015


Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" na lata 2016-2023

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do lektury nowopowstałej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016-2023. Tekst LSR jest do pobrania tutaj.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszego obszaru, którzy wzięli udział w organizowanych przez nas spotkaniach i różnego rodzaju konsultacjach za aktywną pomoc i wsparcie.23-12-2015


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

W dniu 22 grudnia 2015 r. w Centrum Pracy Twórczej w Kramsku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie poprowadził Jarosław Felczyński, Prezes Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia". W zebraniu wzięło udział 32 osoby i dzięki tak licznej obecności ponad połowy naszych członków mogliśmy podjąć uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Stowarzyszenia oraz uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" na lata 2016-2023.

Prezes Stowarzyszenia wyjaśnił potrzebę wprowadzenia zmian oraz zaprezentował projekt Statutu Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" związanych z dostosowaniem jego treści do funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania w okresie finansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020.

Zaproszony na zebranie Pan Grzegorz Cetner, konsultant Stowarzyszenia w zakresie przygotowania LSR na lata 2014-2020, przedstawił główne założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie funkcjonowania lokalnych grup działania oraz zasady zawarte w ustawach krajowych regulujących działanie LGD.

Następnie zaprezentował Lokalne kryteria wyboru operacji do finansowania - omówił kryteria wyboru dla projektów związanych z przedsiębiorczością - podejmowanie działalności gospodarczej, kryteria wyboru dla projektów związanych z przedsiębiorczością - rozwijanie działalności gospodarczej, kryteria wyboru dla projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł niezwiązanych z przedsiębiorczością oraz kryteria wyboru dla projektów realizowanych w ramach projektów grantowych.

Pan Cetner przedstawił także zasady i sposoby dokonywania monitoringu i ewaluacji, które zostały spisane pod nazwą System monitoringu i ewaluacji.

Kolejnym punktem zebrania było uzupełnienie składu Rady Stowarzyszenia w wyniku rezygnacji jednego z jej członków. Przeprowadzono głosowanie nad wyborem nowego członka Rady.

Podczas Walnego Zebrania Członków podjęto 7 uchwał: w sprawie uchwalenia Statutu Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", w sprawie zatwierdzenia lokalnych kryteriów wyboru operacji do finansowania, w sprawie zatwierdzenia systemu monitoringu i ewaluacji, w sprawie zatwierdzenia procedur oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR, w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" na lata 2016-2023, w sprawie odwołania członka Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", w sprawie powołania członka Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia".

W ramach spraw bieżących Kierownik Biura Stowarzyszenia Pani Agnieszka Lewandowska przekazała informację o rozliczeniu wszystkich projektów, które były dofinansowane ze środków Stowarzyszenia w ramach działania "Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju" oraz zakończenia realizacji operacji "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011- 2015".

Na zakończenie zebrania Prezes oraz Wiceprezes Stowarzyszenia złożyli zebranym życzenia świąteczno-noworoczne i zaprosili do wspólnego świątecznego posiłku.

Fotorelację z zebrania można zobaczyć w galerii23-12-2015


Biuro nieczynne w dniu 24.12.2015 r.

W dniu 24 grudnia br. (czwartek) Biuro Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.09-12-2015


Konsultacje elektroniczne - podsumowanie

W okresie 01.12.2015 r. - 08.12.2015 r. trwały organizowane przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" konsultacje elektroniczne projektów zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dotyczących lokalnych kryteriów wyboru, założeń planu komunikacyjnego oraz procedury monitoringu i ewaluacji.

Udział w konsultacjach elektronicznych mógł wziąć każdy podmiot lub osoba zainteresowana zaangażowaniem się w pracę nad budową LSR na lata 2014-2020.

W ramach tej formy konsultacji do Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", wpłynęło kilka sugestii dotyczących planu komunikacyjnego, który według ich autorów powinien być odpowiednio zróżnicowany i złożony, tak aby swoim zasięgiem i efektywnością oddziaływania dotarł do jak największej grupy potencjalnych odbiorców.

Wszystkim biorącym udział w konsultacjach elektronicznych serdecznie dziękujemy za przesłane uwagi i aktywność społeczną.09-12-2015


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielopolska Wschodnia", 22.12.2015 r. w Kramsku

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielopolska Wschodnia", które odbędzie się 22 grudnia 2015 r. o godz. 9:00 w Centrum Pracy Twórczej w Kramsku, ul. Rynek 4a. Tutaj program zebrania.01-12-2015


Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 - Konsultacje elektroniczne

W związku z trwającymi pracami nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" zwraca się z prośbą o przesyłanie przez wszystkie zainteresowane osoby i podmioty uwag, sugestii i propozycji do projektów lokalnych kryteriów wyboru, założeń planu komunikacyjnego oraz procedury monitoringu i ewaluacji.

Aby wziąć udział w konsultacjach elektronicznych należy wypełnić formularz, który jest dostępny TUTAJ, a następnie przesłać go na adres e-mail: fundusze@wielkopolskawschodnia.pl.

Konsultacje elektroniczne trwają od 01.12.2015 do 8.12.2015 r.

Formularze złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

MATERIAŁY DO KONSULTACJI30-11-2015


Forum społeczne, Brzeźno 27.11.2015 r.

W piątek 27.11.2015 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie odbyło się forum społeczne organizowane przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia", którego celem była konsultacja i współpraca z mieszkańcami w procesie budowy Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020.

W forum społecznym udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i środowisk społecznych, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy gmin członkowskich Stowarzyszenia.

Podczas spotkania przedstawione zostały wstępne założenia dotyczące diagnozy obszaru w postaci analizy SWOT (silnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń), projekt celów i przedsięwzięć do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020, zarys lokalnych kryteriów wyboru operacji, omawiano problem grup defaworyzowanych na obszarze, jak również dyskutowano nad założeniami dotyczącymi monitoringu i ewaluacji LSR.

Każdy blok tematyczny poruszany podczas forum przyniósł wiele ważnych i cennych uwag, pomysłów, wskazówek i propozycji zgłaszanych przez uczestników, które po dokładnej analizie i ocenie zostaną będą miały szansę w pozytywny sposób wpłynąć na ostateczny kształt Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia".

Zdjęcia z forum społecznego są do obejrzenia w naszej Galerii.

Forum społeczne współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze", w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.17-11-2015


Zapraszamy do udziału w forum społecznym

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w forum społecznym, które odbędzie się 27.11.2015 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie. Czytaj więcej...16-11-2015


Działanie "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach PROW 2014-2020

10 listopada 2015 w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach PROW 2014-2020.

Kto może skorzystać z tego poddziałania?

Osoba fizyczna, osoba prawna, która prowadzi mikroprzedsiębiorstwo, która wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych.

Przedsiębiorstwa mieć we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeden z kodów PKD:

- 01.61.Z - działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;

- 01.62.Z - działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;

- 01.63.Z - działalność usługowa następująca po zbiorach

Przedsiębiorstwa muszą wykonywać działalność przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy (do tego okresu wlicza się także okres zawieszenia DG) oraz udowodnić udokumentowane fakturą VAT lub wydrukiem paragonu fiskalnego, wykonanie usług rolniczych na kwotę co najmniej 20 000 PLN brutto, nie mniej jednak niż po 10 000 PLN brutto w każdym z 12 miesięcznych okresów poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

Szczegółowe informacje o działaniu znajdują się na stronie internetowej http://prow2014-2020.pl/2015/11/13/rozwoj-przedsiebiorczosci-rozwoj-uslug-rolniczych-szczegolowe-warunki-przyznania-pomocy/.29-10-2015


Fokusy na temat budowania LSR

z przedstawicielami JST oraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Po spotkaniu Zespołu ds. LSR w dniu 26 października 2015 r. w Wierzbinku odbyły się dwa fokusy na temat budowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

W pierwszym z nich wzięli udział przedstawiciele gmin członkowskich, gminnych ośrodków kultury oraz gminnych ośrodków pomocy społecznej. Pan Grzegorz Cetner, prowadzący dyskusję, zaproponował przeanalizowanie karty oceny projektów, którą posługiwano się podczas oceny projektów w poprzednim okresie finansowania PROW. Osoby biorące udział w spotkaniu proponowały swoje kategorie przyznawania puntów i określały ich ilość. W ten sposób opracowano wzór do karty oceny "dużych projektów", których składaniem będą zainteresowane głównie gminy i ich jednostki organizacyjne.

Zdjęcia ze spotkania.

W drugim fokusie wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych - stowarzyszeń i OSP działających na naszym obszarze. Oni aktywnie włączyli się w stworzenie karty oceny dla projektów grantowych. Wspólnie opracowane kategorie i ilości punktów w nich określone będą służyły sprawiedliwej ocenie projektów składanych przez NGO podczas organizowanych przez Stowarzyszenie konkursów grantowych.

Zdjęcia ze spotkania

Opracowane dokumenty - karty oceny, będą załącznikami do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.29-10-2015


Spotkanie Zespołu ds. LSR

26 października 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbinku odbyło się spotkanie Zespołu ds. LSR zajmującego się tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Spotkanie otworzył Wiceprezes LGD - Jacek Popielarz. Prowadzący spotkanie Pan Grzegorz Cetner poprowadził analizę złożonych arkuszy pomysłu. Podsumowanie dotyczące arkuszy - podział na rodzaje zadań i beneficjentów pozwoliły Zespołowi wstępnie określić wielkości środków w budżecie, które będą przeznaczone na poszczególne działania: "duże projekty", granty oraz przedsiębiorczość.

Następnie członkowie Zespołu zajęli się rozłożeniem konkursów w czasie oraz przyjęciem ich liczby. Szerzej omówiono i ustalono wielkość środków przeznaczonych na przedsiębiorczość tj. operacji do 25 tys. zł dofinansowania, premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej, oraz środków na rozwój prowadzonej działalności.

Tutaj fotorelacja ze spotkania.15-10-2015


Spotkanie informacyjne w Koninie pt. "Fundusze Europejskie dla polskiej wsi"

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 28.10.2015 r. o godz. 10:00 w sali szkoleniowej PIFE (na parterze) w Konińskiej Izbie Gospodarczej w Koninie, ul. Zakładowa 11.

Celem spotkania jest przedstawienie informacji o planowanych możliwościach wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

 1. Modernizacja gospodarstw rolnych,
 2. Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych,
 3. Program LEADER - zakres wsparcia, beneficjenci, limity pomocy,
 4. Projekty grantowe - zasady realizacji.

Omówiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich,możliwości wsparcia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Spotkanie adresowane jest do rolników oraz osób planujących rozpocząć poza rolniczą działalność gospodarczą.

Wykładowcy:

- Joanna Rudyj - Specjalista ds. Funduszy Europejskich w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Koninie,

- Bożena Frankowska - pracownik Starostwa Powiatowego w Koninie, Wydział Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Leśnictwa.

- Agnieszka Lewandowska - Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: joanna.rudyj@kig.konin.pl.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W załączeniu program spotkania i formularz zgłoszeniowy.15-10-2015


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego opracowuje "Strategię rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 r."

Będzie to ważny dokument z punktu widzenia programowania rozwoju turystyki na poziomie województwa. Prowadzić ma także do wzmocnienia pozycji województwa na rynku turystycznym, zwiększenia ruchu turystycznego oraz rozwoju infrastruktury turystycznej i paraturystycznej.

Przygotowany przez zespół ekspertów wstępny projekt strategii został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Materiał ten ma stanowić punkt wyjścia do dyskusji nad kierunkami rozwoju turystyki w regionie oraz konsultacji mających na celu opracowanie ostatecznego projektu.

Departament Sportu i Turystyki UMWW pragnie zaprosić Państwa do współpracy i aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu dokumentu.

Na stronie internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego, znajduje się wersja elektroniczna "Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 r." - można się z nią zapoznać pod adresem https://www.umww.pl.

Uwagi, sugestie i opinie można zgłaszać przy pomocy formularza dostępnego na stronie do 29.10.2015 r.12-10-2015


Spotkanie zespołu ds. LSR

W dniu 9 października br. w gospodarstwie agroturystycznym Osada Babia Góra w Lubinach, gm. Koło, odbyło się spotkanie Zespołu ds. LSR. Wzięli w nim udział członkowie Zespołu z każdej naszej gminy członkowskiej oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

Głównym tematem było omówienie arkuszy pomysłu złożonych przez mieszkańców, gminy członkowskie, przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Każdy z otrzymanych od Państwa arkuszy zostały zakwalifikowane pod względem możliwości uzyskania dofinansowania oraz aplikowania na poszczególne rodzaje konkursów, które będą przez nas ogłaszane począwszy od drugiej połowy przyszłego roku.

Spotkanie poprowadził Pan Grzegorz Cetner, który rozwiał wszelkie nasze wątpliwości dotyczące przedsięwzięć, które będą mogły być zrealizowane ze środków przeznaczonych na wdrażanie LSR 2014-2020 oraz innych kwestii mających duże znaczenie podczas opracowywania strategii.

Fotorelacja ze spotkania.02-10-2015


Spotkania konsultacyjno-warsztatowe - podsumowanie

Zakończyliśmy cykl naszych spotkań konsultacyjno-warsztatowych z mieszkańcami. Byliśmy w każdej z naszych gmin członkowskich: Babiak, Koło, Krzymów, Kramsk, Sompolno i Wierzbinek. Spotkaliśmy wiele sympatycznych, otwartych i pomocnych osób, którym zależy na dynamicznym rozwoju swojej gminy, a tym samym naszego obszaru działania. Wszystkie Państwa uwagii propozycje są niezwykle ważne i będą wzięte pod uwagę podczas dalszych prac nad strategią.

Pragniemy wszystkim serdecznie podziękować za zaangażowanie w opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Galeria.01-10-2015


Spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w Wierzbinku

W dniu 30 września odbyło się nasze ostatnie spotkanie konsultacyjno-warsztatowe z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy w Wierzbinku spotkaliśmy się z radnymi, sołtysami, przedsiębiorcy oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, pracownikami JST i mieszkańcami Gminy Wierzbinek. Agnieszka Lewandowska, Kierownik Biura, przedstawiła prezentację o głównych założeniach programu, zakresie wsparcie, któremu mają podlegać operacje, przedziałach kwotowych dofinansowania i beneficjentach, którzy będą mogli z nich skorzystać. Prezes Jarosław Felczyński poprowadził analizę SWOT i razem z mieszkańcami próbował wskazać grupy defaworyzowane oraz cele LSR na lata 2014-2020.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Dziękujemy za udział owocną współpracę wszystkim przybyłym na spotkanie mieszkańcom Gminy Wierzbinek.


listwa

Spotkania konsultacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader PROW 2014-2020. "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"29-09-2015


Spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w Sompolnie

W dniu 28 września br. w sali Ratusza Miejskiego w Sompolnie odbyło się nasze piąte spotkanie konsultacyjno-warsztatowe z mieszkańcami. Przybyli na spotkanie radni, sołtysi pracownicy sektora JST, przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedsiębiorcy, dowiedzieli się jakie są główne założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kto będzie mógł skorzystać z dotacji i jakie będą przedziały kwotowe dofinansowania. Ważnymi momentami spotkania było wspólne przeprowadzenie analizy SWOT dla obszaru, określenie grup defaworyzowanych i próba postawienia celów LSR.

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział i współpracę w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania.


listwa

Spotkania konsultacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader PROW 2014-2020. "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"28-09-2015


Spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w Brzeźnie

W dniu 25 września br. odbyło się spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie. W spotkaniu licznie uczestniczyli radni, sołtysi, pracownicy JST, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Gminy Krzymów. Na spotkaniu zebrani dowiedzieli się jakie są główne założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kto będzie mógł skorzystać z dotacji i jakie będą przedziały kwotowe dofinansowania. Ważnym momentem spotkania było wspólne przeprowadzenie analizy SWOT dla obszaru poprzez odniesienie się do analizy z minionego okresu programowania, określenie grup defaworyzowanych oraz próba wskazania celów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, wyrażone opinie i wspólną pracę nad LSR.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania.


listwa

Spotkania konsultacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader PROW 2014-2020. "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"24-09-2015


Spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w Kramsku

Trzecie spotkanie konsultacyjno-warsztatowe dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 odbyło się 23 września br. w Urzędzie Gminy w Kramsku. Przybyli mieszkańcy Gminy Kramsk: radni sołtysi pracownicy sektora JST, przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedsiębiorcy dowiedzieli się jakie są główne założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kto będzie mógł skorzystać z dotacji i jakie będą przedziały kwotowe dofinansowania. Prezentację przedstawiła Agnieszka Lewandowska, Kierownik Biura Stowarzyszenia. Następnie głos zajął Prezes -Jarosław Felczyński, który wspólnie z mieszkańcami przeprowadził analizę SWOT dla obszaru, określenia grup defaworyzowanych oraz podjął próbę postawienia celów LSR.

Serdecznie dziękujemy za przybycie i współpracę na rzecz opracowania LSR na lata 2014-2020.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej ze spotkania.


listwa

Spotkania konsultacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader PROW 2014-2020. "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"21-09-2015


Spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w Kole

W dniu 18 września br. w sali Starostwa Powiatowego w Kole odbyło się nasze drugie spotkanie konsultacyjno-warsztatowe z mieszkańcami. Licznie przybyli na spotkanie radni, sołtysi pracownicy sektora JST, przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedsiębiorcy, dowiedzieli się jakie są główne założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kto będzie mógł skorzystać z dotacji i jakie będą przedziały kwotowe dofinansowania. Ważnymi momentami spotkania było wspólne przeprowadzenie analizy SWOT dla obszaru, określenie grup defaworyzowanych i próba postawienia celów LSR.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania.


listwa

Spotkania konsultacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader PROW 2014-2020. "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"17-09-2015


Spotkanie kosultacyjno-warsztatowe w Babiaku

16 września 2015 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjno-warsztatowe dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Miło było nam gościć na nim radnych, sołtysów, pracowników sektora JST, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców Gminy Babiak. Na spotkaniu zebrani dowiedzieli się jakie są główne założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kto będzie mógł skorzystać z dotacji i jakie będą przedziały kwotowe dofinansowania. Prowadząca spotkanie Agnieszka Lewandowska, Kierownik Biura LGD, poprosiła zebranych o wypełnienie ankiety pt."Jak powinny rozwijać się nasze tereny wiejskie" oraz arkuszy pomysłu,dzięki którym będziemy mogli określić cele i kierunki działań LSR. Ważnym momentem spotkania było wspólne przeprowadzenie analizy SWOT dla obszaru i odniesienie się do analizy z minionego okresu programowania. Jak się okazało wiele z określonych wtedy silnych i słabych stron, szans i zagrożeń pozostały aktualne. Niektóre zagadnienia postanowiono zmodyfikować, dodano także nowe, takie które odpowiadają uwarunkowaniom Gminy Babiak.

Podjęto także próbę identyfikacji grup defaworyzowanych występująch na obszarze LGD. Zdaniem uczestników spotkania są to osoby młode, kobiety oraz osoby powyżej 50 roku życia. Na koniec spróbowaliśmy razem wskazać cele LSR na lata 2014-2020 - pokryły się one z tymi określonymi we wcześniejszej strategi.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, wyrażone przez Państwa opinie i owocną wspólną pracę nad LSR.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania.


listwa

Spotkania konsultacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader PROW 2014-2020. "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"15-09-2015


Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" na Dożynkach Prezydenckich w Spale

W dniach 12 i 13 września br. Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia", dzięki zaproszeniu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, miało przyjemność wraz z trzema innymi Lokalnymi Grupami Działania reprezentować Wielkopolskę w Miasteczku Regionów podczas Dożynek Prezydenckich w Spale.

Nasze Stowarzyszenie reprezentowali: Prezes Jarosław Felczyński, pracownicy Biura: Agnieszka Lewandowska, Joanna Dunikowska-Krzywda oraz Panie ze Stowarzyszenia Przyjaciół "Zakrzewiacy", a także Pani Teresa Brzoska, lokalna twórczyni.

Na stoisku Stowarzyszenia nie zabrakło materiałów promocyjnych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Jednak to wspaniałe potrawy i napoje przygotowane przez Panie z Zakrzewa przyciągały tłumy odwiedzających ciekawych lokalnych smaków Wielkopolski. Serwowane kotleciki z pokrzywą, karkówka po sztygarsku, filet z kurczaka w zalewie, chleb ze smalcem, ciasto buraczkowe i marchwiowe, kompoty i wiele innych dań znikało z półmisków w mgnieniu oka.

Nie mniej uwagi przyciągnęły warsztaty wykonywania kwiatów z papieru, poprowadzone profesjonalnie i z wielkim uśmiechem przez Panią Teresę.

Wszyscy chętni mogli pod okiem prowadzącej spróbować zrobić własnoręcznie różnego rodzaju bukieciki.

Promowaliśmy także markę lokalną Sady Sompolna, częstując odwiedzających nasze stoisko jabłkami pochodzącymi z tamtych okolic.

W niedzielę 13 września po ceremoniale dożynkowym Prezydent RP Andrzej Duda z małżonką odwiedzali wszystkie stoiska Miasteczka Regionów znajdujące się na stadionie w Spale, nie ominęli Wielkopolski i w ten sposób mieliśmy niespotykany zaszczyt uścisnąć rękę głowy państwa i porozmawiać chwilkę z Pierwszą Damą o zaprezentowanych potrawach.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z naszego udziału w Dożynkach.10-09-2015


Rajd rowerowy w gminie Krzymów

Zapraszamy do wzięcia udziału w Rajdzie rowerowym organizowanym przez Stowarzyszenie PLATAN oraz Urząd Gminy w Krzymowie w dn. 19 września br. Trasa rajdu: Brzeźno-Szczepidło-Ladorudz-Roztoka. Szczegóły na plakacie. Regulamin.27-08-2015


Spotkanie warsztatowe Zespołu ds. LSR

26 sierpnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. LSR Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia". W spotkaniu, które poprowadził Pan Grzegorz Cetner, wzięli udział przedstawiciele gmin członkowskich Stowarzyszenia, którzy zostali wytypowani do wzięcia aktywnego udziału w pracach nad strategią, Prezes Zarządu oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia.

Spotkanie miało charakter warsztatowy. Szczegółowo omówiono temat przeprowadzenia spotkań konsultacyjno-warsztatowych z mieszkańcami. Ustalono sposoby zaproszenia mieszkańców na ww. spotkania, zakres merytoryczny, który będzie przedmiotem dyskusji z mieszkańcami oraz zasady moderowania warsztatów. Nasz wykładowca podzielił się doświadczeniami z przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami o podobnym charakterze w innych wielkopolskich lokalnych grupach działania.

Mamy nadzieję, że wypracowane metody poprowadzenia szkoleń uda się zrealizować sprawnie i w miłej atmosferze. Będziemy również gotowi na Państwa pytania i wszelkie sugestie odnośnie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjno-warsztatowe w drugiej połowie września.

Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć w naszej Galerii.21-08-2015


Spotkania konsultacyjno-warsztatowe

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru LGD (gminy: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno, Wierzbinek) lokalnych liderów, przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych, którzy chcą mieć wpływ na wytyczenie celów i kierunków działań Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 na spotkania konsultacyjno-warsztatowe. Szczegóły na plakacie.19-08-2015


Prośba o wypełnienie ankiety przez mieszkańców gmin członkowskich Stowarzyszenia

W związku z prośbą studentki piszącej pracę licencjacką związaną z działaniami realizowanymi na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia w ramach aktywizacji (aktywności) społecznej ludności wiejskiej przekazujemy do wypełnienia ankietę.19-08-2015


Portal internetowy mojeKGW ogłosił Największy Ogólnopolski Konkurs Dożynkowy dla KGW

17 sierpnia br. ruszyło zbieranie zgłoszeń konkursowych na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Konkurs jest skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich z całego kraju i polega na przesłaniu zdjęć wieńców dożynkowych do redakcji portalu. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej www.mojeKGW.pl pod bezpłatnym nr tel. 800 007 444 oraz na plakacie.18-08-2015


Plan komunikacyjny

W związku z rozpoczynającą się nową unijną perspektywą finansową na lata 2014 - 2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" rozpoczyna prace nad Lokalną Strategią Rozwoju obszaru.

Pragniemy, aby dokument ten powstał przy aktywnym udziale społeczności lokalnej. W związku z tym prezentujemy Państwu plan komunikacyjny, który przedstawia metody, jakich chcemy użyć, aby zaangażować lokalną społeczność w tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia".

Szczegółowe informacje dotyczące wdrażania poszczególnych metod będą się pojawiały na stronie internetowej Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" oraz na profilu Facebook. Już dziś mogą Państwo wypełnić arkusz pomysłu i ankietę mającą na celu diagnozę obszaru.

Stoi przed nami zadanie niełatwe, ale dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu uda nam się osiągnąć zamierzone efekty.

Zapraszamy do zapoznania się z planem komunikacyjnym, a także zachęcamy do śledzenia strony internetowej i profilu na Facebook.

Plan komunikacyjny.13-08-2015


Ankieta dla mieszkańców - wdrażanie podejścia LEADER w PROW 2014-2020

W związku z trwającym procesem budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej kierunków działania Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" we wdrażaniu podejścia LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wyniki ankietyzacji oraz konsultacje społeczne będą fundamentem opracowania nowej LSR na lata 2014-2020. Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres: ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk, elektronicznie na adres e-mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl lub dostarczyć do swojego Urzędu Gminy. Ankieta jest do pobrania tutaj.31-07-2015


Funkcjonowanie Biura LGD zapewniającego obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje, że Biuro LGD zapewniające obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju będzie otwarte:

we wtorki, w godz. 8.00-12.00

w czwartki w godz. 11.00-15.0023-06-2015


Arkusz pomysłu projektu - dla mieszkańców obszaru LGD i przedstawicieli instytucji działających na naszym obszarze

W związku z rozpoczęciem procesu budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji działań jakie chcielibyście Państwo realizować na naszym obszarze działania (teren gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno, Wierzbinek). Państwa inicjatywy prosimy zawrzeć na załączonym formularzu w zakładce "Arkusz pomysłu". Wypełniony arkusz należy przesłać do Biura Stowarzyszenia, na adres ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk, lub elektronicznie na adres e-mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl17-06-2015


Festyn "Smaki LGD" - relacja z imprezy

W niedzielę, 7 czerwca 2015 r. na placu obok Centrum Sportów Ekstremalnych w Paprotni, gmina Krzymów odbył się Festyn "Smaki LGD" zorganizowany przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" we współpracy z Urzędem Gminy w Krzymowie oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brzeźnie.

Imprezę otworzyli Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" - Jarosław Felczyński oraz Wójt Gminy Krzymów - Tadeusz Jankowski, którzy powitali wszystkich zebranych, życząc jednocześnie udanej imprezy, a także zachęcili do korzystania ze wszystkich dostępnych atrakcji.

Festyn miał dwutorowy charakter, na scenie swoje umiejętności artystyczne prezentowali przedstawiciele gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania, natomiast pod dużym namiotem odbywał się konkurs kulinarny "Smaki LGD".

Zebrana publiczność mogła wysłuchać prezentacji muzycznych Kiełczewianek z gminy Koło, Nadnerzanek z gminy Dąbie, Brzezinianek z gminy Krzymów, Dębowiaków z gminy Sompolno, zespołu Na swojską nutę z gminy Wierzbinek, solistek: Natalii Sarniak z gminy Babiak oraz Pauliny Bartosik, Weroniki Szmaj, Moniki Bartosik i Weroniki Zaczek z gminy Grzegorzew. Natomiast zespół Dance Avenue działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie oraz Mażoretki z Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku wykonały atrakcyjne i interesujące pokazy taneczne.

Do konkursu kulinarnego "Smaki LGD" przystąpiło siedem Kół Gospodyń Wiejskich: KGW Augustynów z Gminy Dąbie, KGW Kiełczew z gminy Koło, KGW Kiełczewek z gminy Grzegorzew, KGW Krzymów z gminy Krzymów, KGW Paprotnia z gminy Krzymów, KGW Rudzica z gminy Kramsk, KGW Sycewo z gminy Sompolno, dwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Morzyczyn z gminy Wierzbinek i Stowarzyszenie Przyjaciół "Zakrzewiacy" z gminy Babiak oraz jedna osoba fizyczna - Pani Barbara Radowska reprezentująca również gminę Babiak.

Jury w skład którego weszli: Jarosław Felczyński, Tadeusz Jankowski oraz Marianna Bąkowska wybrali po trzy najlepsze potrawy z 3 kategorii konkursowych: najlepsze danie mięsne, najlepsze ciasto oraz najlepsza domowa nalewka. Kryteriami wyboru najlepszych dań były: smak potrawy, związek z regionem i jego tradycjami, oryginalność oraz ogólna prezentacja stoiska konkursowego.

Wszystkie stoiska prezentowały wyrównany, wysoki poziom przygotowanych potraw, a Jury miało bardzo trudne zadanie w podjęciu decyzji o wyborze laureatów. Jednak po bardzo burzliwych obradach i dyskusji wybrano zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Oto laureaci:

Kategoria Najlepsze danie mięsne

I miejsce - Kurczak faszerowany warzywami - KGW Kiełczew

II miejsce - Stek ze złocistą cebulką - KGW Paprotnia

III miejsce - Kaczka w pomarańczach - KGW Kiełczewek

Kategoria Najlepsze ciasto

I miejsce - Tort makowy - KGW Rudzica

II miejsce - Ciasto buraczkowe - Stowarzyszenie Przyjaciół "Zakrzewiacy"

III miejsce - Styropian - Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Morzyczyn

Kategoria Najlepsza domowa nalewka

I miejsce - Listkówka - Barbara Radowska

II miejsce - Nalewka z pigwy - KGW Augustynów

III miejsce - Nalewkę z jagody kamczackiej - KGW Krzymów

Zwycięzcy otrzymali bony upominkowe o wartości: 700,00 zł (I miejsce), 500,00 zł (II miejsce) oraz 300,00 zł (III miejsce).

Nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje, a wszystkim uczestnikom pragniemy przekazać wyrazy uznania za przygotowanie tak różnorodnych i oryginalnych stoisk, jak również za ogromne zaangażowanie, zapał i pasję kulinarną, która była bardzo widoczna w trakcie konkursu.

Pomimo nieco niesprzyjającej aury pogodowej wszyscy bawili się świetnie, a atmosferę rozgrzewał swoim humorem i dowcipem nasz niezastąpiony konferansjer Zbigniew Pietrzak.

Całość imprezy uwieńczyła zabawa taneczna z zespołem FORUM, która trwała do późnych godzin nocnych.

Zdjęcia z imprezy można obejrzeć w naszej Galerii.

estyn "Smaki LGD" współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach realizacji osi 4 Leader, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".25-05-2015


Festyn Smaki LGD"

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza do udziału w Festynie "Smaki LGD", który odbędzie się 7 czerwca 2015 w Centrum Sportów Ekstremalnych w Paprotni, Gmina Krzymów. Czytaj dalej...22-05-2015


Konferencja podsumowująca wdrażanie podejścia LEADER w ramach PROW 2007-2013 na obszarze Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

20 maja 2015 r. w sali konferencyjnej Klasztoru Ojców Paulinów w Brdowie, gmina Babiak odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na obszarze działania Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia".

Konferencję otworzyli Prezes Stowarzyszenia Jarosław Felczyński, Wójt Gminy Babiak Wojciech Chojnowski oraz Przeor Klasztoru Ojców Paulinów w Brdowie ojciec Waldemar Pastusiak.

W pierwszej części spotkania włodarze gmin członkowskich Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", tj. Babiaka, Dąbia, Grzegorzewa, Koła, Kramska, Krzymowa, Olszówki, Sompolna i Wierzbinka przedstawili w jakim stopniu poszczególne samorządy korzystały ze wsparcia środków LEADER przedstawiając przykłady najciekawszych inwestycji zrealizowanych poprzez aplikowanie o fundusze unijne w Stowarzyszeniu "Wielkopolska Wschodnia".

Wszyscy przedstawiciele gmin członkowskich zgodnie podkreślali, że bez udziału w strukturach Lokalnej Grupy Działania nie udałoby się zrealizować wielu ważnych z punktu widzenia lokalnych społeczności przedsięwzięć i pomysłów, a sama idea oddolności i lokalnego charakteru podejścia LEADER sprawia, że jest to najbardziej efektywne i wielotorowe narzędzie do zaspokajania potrzeb społecznych w różnych sferach życia.

Wszyscy zgromadzeni oprócz wysłuchania interesujących prezentacji mogli również posmakować lokalnych specjałów kulinarnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z: Ponętowa Górnego, Wierzbia, Brzeźna, Kiełczewa, Kiełczewka, a także Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Morzyczyn, Stowarzyszenie Przyjaciół "Zakrzewiacy" oraz Klub Seniora w Kramsku.

Prezentację kulinarną uświetnił pełen energii i humoru występ "Kramskiej Kapeli Podwórkowej", działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku.

Ważny element konferencji stanowiły wystąpienia zaproszonych gości; Pan Marek Piślewski - Zastępca Kierownika Biura Wsparcia Inwestycyjnego Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawił aktualny stan realizacji wniosków złożonych w ramach działań "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w skali całego województwa wielkopolskiego, skupiając się szczególnie na tych złożonych za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia". Natomiast Pan Łukasz Poznaniak z Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dokonał podsumowania wdrażania PROW 2007-2013 na obszarze województwa, w zakresie działań wdrażanych przez wielkopolski samorząd, a także przedstawił założenia nowej perspektywy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podczas trwania konferencji uhonorowano również zwycięzców II edycji konkursu fotograficznego "Piękno LGD w obiektywie". Laureatom nagrody wręczyli Prezes Stowarzyszenia Jarosław Felczyński oraz członek Zarządu Agnieszka Lewandowska.

Punktem kończącym konferencję była prezentacja Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", którą przedstawił Prezes Jarosław Felczyński. Dokonał on podsumowania i krótkiej analizy działań i przedsięwzięć zrealizowanych bezpośrednio przez Lokalną Grupę Działania w obecnym okresie programowania. Na zakończenie podziękował wszystkim przedstawicielom gmin członkowskich, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich i osobom, które dotychczas w sposób aktywny uczestniczyły w pracach i projektach Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", wyrażając jednocześnie nadzieję, że nadchodząca nowa perspektywa finansowa będzie dla wszystkich równie owocnym i pełnym sukcesów okresem.

Konferencja podsumowująca wdrażanie podejścia LEADER w ramach PROW 2007-2013 na obszarze Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

Zapraszamy do obejrzenia filmu z konferencji.

Zdjęcia z konferencji można obejrzeć w naszej Galerii.

Wszystkie prezentacje z konferencji są do pobrania pod poniższymi linkami:

Gmina Babiak

Gmina Dąbie

Gmina Grzegorzew

Gmina Koło

Gmina Kramsk

Gmina Krzymów

Gmina Olszówka

Gmina Sompolno

Gmina Wierzbinek

Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

Urząd Marszałkowski

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa12-05-2015


Konkurs kulinarny "Smaki LGD"

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Konkursie kulinarnym "Smaki LGD". W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani z obszaru działania LGD tj. z gmin: Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek.

Konkurs odbędzie się 7 czerwca 2015 roku w Centrum Sportów Ekstremalnych w Paprotni, gmina Krzymów. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu oraz wypełnienie Karty zgłoszenia, którą należy dostarczyć Biura Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" (Kramsk, ul. Kurpińskiego 6) lub wysłać na adres mailowy fundusze@wielkopolskawschodnia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 27 maja 2015 roku.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia12-05-2015


Konkurs fotograficzny "Piękno LGD w obiektywie" rozstrzygnięty

W dniu 11 maja 2015 r. komisja Jurorska powołana przez Zarząd Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", w skład której weszli: Jarosław Felczyński - Prezes, Agnieszka Lewandowska - Członek Zarządu oraz Adam Wilk - zawodowy fotograf dokonała wyboru najlepszych zdjęć nadesłanych na II edycję konkursu fotograficznego pt.: "Piękno LGD w obiektywie" organizowanego przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia". Do konkursy przystąpiły 44 osoby, które łącznie zgłosiły prawie 140 fotografii.


W kategorii Przyroda I nagrodę zdobyła fotografia zatytułowana "Piękno istot żywych" autorstwa Mileny Pietrzak z Ośna Podleśnego (gmina Sompolno)


listwa


II miejsce zajęła praca Marty Charuba z Mostek (gmina Sompolno) pt.: "Wspomnienie lata"


listwa


Na ostatnim stopniu podium uplasowało się zdjęcie Natalii Bugała z Karszewa (gmina Dąbie) zatytułowana "Kanał Królewski"


listwa


W kategorii Architektura Jury za najlepszą pracę uznało fotografię Anny Wiśniewskiej z Sompolna pt.: "Pałac Słubickich nad jeziorem Lubstowskim"


listwa


II miejsce zajął Arkadiusz Mroczkowski z Broniszewa (gmina Wierzbinek) za pracę "Pałac w Wierzbinku"


listwa


Trzecia nagroda powędruje w ręce Marcina Dorady z Krzewa (gmina Dąbie) za zdjęcie pt.: "Światła w architekturze nocą"


listwa


W kategorii Wydarzenie I miejsce zdobyła Anna Wejman z Brzeźna (gmina Krzymów), autorka fotografii "Otwarcie wieży widokowej w Paprotni"


listwa


II nagrodę zdobyła praca autorstwa Michała Kubiaka z Babiaka zatytułowana "Air baby"


listwa


Na ostatnim stopniu podium uplasowała się fotografia zatytułowana "Powitanie wiosny", której autorką jest Daria Szauer z Broniszewa (gmina Wierzbinek)


listwa


Jury postanowiło również przyznać pięć wyróżnień następującym osobom: Zuzannie Skalskiej z Sompolna za zdjęcie pt.: "Uliczny SMS"


listwa


Annie Wejman z Brzeźna (gmina Krzymów) za zdjęcie pt.: "Oddech wiosny"


listwa


oraz za zdjęcie zatytułowane "Wieża Widokowa Złota Góra"


listwa


Marcinowi Doradzie z Krzewa (gmina Dąbie) za zdjęcie pt.: "Most w Sobótce"


listwa


Arkadiuszowi Mroczkowskiemu za zdjęcie pt.: "Ruiny pałacu w Racięcinie"


listwa


Konkurs fotograficzny "Piękno LGD w obiektywie" współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkie zdjęcia konkursowe można zobaczyć w naszej galerii.11-05-2015


Konferencja podsumowująca wdrażanie osi 4 LEADER PROW 2007-2013 - 20 maja 2015 r. w Brdowie

Zarząd Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"" serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru działania Stowarzyszenia, tj. gmin Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek do udziału w Konferencji podsumowującej wdrażanie osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, która odbędzie się w dniu 20 maja 2015 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Klasztoru Ojców Paulinów w Brdowie, ul. Kościelna 5.

W programie:

1. Prezentacja Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" - podsumowanie wdrażania podejścia LEADER w ramach perspektywy finansowej 2007-2013

2. Prezentacja gmin członkowskich - przykłady najciekawszych projektów zrealizowanych w ramach dofinansowania ze środków LEADER

3. Wystąpienia zaproszonych gości

4. Prezentacje kulturalne i kulinarne

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt z biurem Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" pod nr tel. 63 245 18 58. Liczba miejsc ograniczona!


listwa

Konferencja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji PROW 2007-2013, działanie 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".10-05-2015


Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej

Już po raz czwarty, tym razem w hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Sompolnie w dniu 9 maja 2015 odbyła się impreza "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej" organizowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia".

W zawodach udział wzięło 120 uczniów reprezentujących 10 gimnazjów z obszaru działania Stowarzyszenia. Do rywalizacji przystąpili gimnazjaliści z Brdowa, Bogusławic, Dąbia, Grzegorzewa, Łubianki, Morzyczyna, Sokołowa, Lubstowa, Krzymowa oraz Sompolna jako gospodarze zawodu.

Podczas zawodów rozegrano sześć konkurencji, którymi były: prowadzenie piłki slalomem kijem hokejowym i strzał do bramki, bieg w workach, rzut piłką lekarską, bieg kelnera, sztafetowy skok w dal z miejsca oraz wielozadaniowy tor przeszkód.

Rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana, lecz przebiegała w bardzo sportowej atmosferze i duchu uczciwej rywalizacji. Do samego końca ważyły się losy zwycięstwa, a każda z drużyn mężnie walczyła o laur zwycięstwa.

Ostatecznie zwycięzcami zawodów okazali się gimnazjaliści z Sokołowa, gmina Koło, drugie miejsce zajęło gimnazjum z Dąbia, natomiast na ostatnim stopniu podium uplasowała się drużyna gospodarzy z Sompolna.

Laureaci zawodów otrzymali nagrody w postaci bonów na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości 5,5 tys. zł.

Wszystkim drużynom gratulujemy ambicji, wytrwałości, determinacji oraz sprawności fizycznej.

"Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej" współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013, działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

Zdjęcia z zawodów można obejrzeć w naszej Galerii.23-04-2015


Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej 2015

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza na imprezę promocyjną "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej", która odbędzie się 9 maja 2015 r. w hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Sompolnie, ul. Kaliska 39, początek godz. 10.00. Czytaj dalej...23-04-2015


Akcja rozdawania piskląt gęsich

Z inicjatywy Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania", przy finansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz sponsoringu Pana Marka Sembereckiego właściciela Reprodukcyjnej Farmy Gęsi w Mąkoszycach, wzorem lat ubiegłych zostanie wznowiona akcja rozdawania piskląt gęsi gospodarstwom przyzagrodowym i agroturystycznym oraz członkiniom KGW Wielkopolski. Akcja odbędzie się w dniu 18 maja 2015 o godzinie 12:30 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie ulica Zamkowa 31. Więcej informacji na temat akcji tutaj.23-04-2015


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", 7 maja 2015 r. w Kramsku

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", które odbędzie się w czwartek 7 maja 2015 r. o godz. 12:00 w sali ślubów Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Program zebrania.22-04-2015


Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Zgłoszenia do wzięcia udziału w konkursie można składać w okresie od 1 marca do 15 maja 2015 roku. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać starostowie, wójtowie i burmistrzowie miast i gmin, organizacje agroturystyczne i turystyczne, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rolnicza, związki branżowe i organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz Lokalne Grupy Działania, a także sami właściciele obiektów.

Obiekty oceniane są w trzech kategoriach:

- I kategoria to typowe gospodarstwa wiejskie,

- II kategoria to bazy noclegowe o wiejskim charakterze

- III kategoria to obiekty wiejskie o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym, rekreacyjnym, niekoniecznie prowadzące bazę noclegową.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu (regulamin, arkusz zgłoszenia obiektu, kryteria oceny itp.) znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego http://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_agroturystyka oraz na stronie http://www.wielkopolska.travel/agroturystyka , gdzie znajduje się także baza nagrodzonych obiektów.22-04-2015


IV Festiwal Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce

W dniu 26 czerwca 2015 r. w Kikole odbędzie się kolejna edycja Festiwalu. W maju odbędą się castingi do różnych kategorii konkursu w 4 województwach. W załączniku więcej informacji na ten temat.22-04-2015


"Unijna scena" we Wrzącej Wielkiej, gmina Koło

W ramach "Dni Otwartych Funduszy Obywatelskich" Gmina Koło w dniu 8 maja 2015 r. organizuje wydarzenie pt. "Unijna scena". Szczegóły na plakacie.27-03-2015


Otwarcie wieży widokowej w Paprotni, gm. Krzymów

W dniu 21 marca 2015 r. Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" wzięło udział w otwarciu wieży widokowej w Paprotni. Budowa wieży została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER, Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Gminę Krzymów w Stowarzyszeniu "Wielkopolska Wschodnia" w lipcu ubiegłego roku.

Przed uroczystym otwarciem pod wieżę, która stoi tuż obok centrum sportów ekstremalnych w Paprotni, przybyli rowerzyści, motocykliści i piesi. Wieża została poświęcona przez ks. Ireneusza Mrowickiego, proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krzymowie, a przecięcia wstęgi dokonali Poseł Tomasz Piotr Nowak, Przewodnicząca Rady Gminy Krzymów Danuta Mazur, Wójt Gminy Krzymów Tadeusz Jankowski oraz Prezes Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" Jarosław Felczyński.

Następnie organizatorzy przygotowali dla wszystkich zebranych iście wiosenne atrakcje - ognisko, konkurs na najpiękniejszą Marzannę oraz wybory miss i mistera wiosny.

Zachęcamy do wejścia na wieżę, która ma 22 m wysokości i podziwiania widoków rozciągających się z jej szczytu. Tutaj fotorelacja z imprezy.27-03-2015


Drzwi Otwarte Funduszy Europejskich

Samorząd Województwa Wielkopolskiego jako instytucja zaangażowana we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, gorąco zachęca beneficjentów środków unijnych do aktywnego uczestnictwa w Drzwiach Otwartych Funduszy Europejskich, dzięki któremu zyskacie Państwo możliwość dodatkowej promocji projektów i staniecie się uczestnikami ogólnopolskiego wydarzenia organizowanego pod jednym, wspólnym szyldem. Termin przesyłania zgłoszeń do udziału w tym wydarzeniu promocyjnym upływa 3 kwietnia 2015 r.

Aby wziąć udział w II edycji akcji, wystarczy "otworzyć" swój projekt dla mieszkańców regionu przynajmniej na jeden dzień w okresie od 7 do 10 maja br. Szczegóły akcji, formularz zgłoszeniowy oraz inne dokumenty są dostępne na stronie internetowej http://www.dniotwarte.eu. Regulamin akcji..27-03-2015


Bezpłatne warsztaty haftowania

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach haftowania. Czytaj dalej.13-03-2015


Przypomnienie o składaniu ankiet monitorujących przez beneficjentów, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" i otrzymali refundację

Wszyscy beneficjenci, którzy otrzymali płatność ostateczną zobowiązani są niezwłocznie po jej otrzymaniu do złożenia ankiety monitorującej w Biurze Stowarzyszenia, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk. Formularz ankiety dostępny jest tutaj

W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt pod numerem tel. 63 245 18 58, e-mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl lub osobiście w Biurze Stowarzyszenia.

Przeprowadzenie ankiety jest niezbędne do monitorowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.10-03-2015


Debata w Pałacu Prezydenckim

W dniu 8 marca 2015 roku na zaproszenie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszka Lewandowska - Kierownik Biura Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" wzięła udział w debacie pt. "Aktywność kobiet siłą społeczności wiejskich" z udziałem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Anny Komorowskiej.

Pani Prezydentowa podkreśliła, że zmiany, które widać na polskiej wsi, to zasługa aktywnych kobiet, które zarażają swoim optymizmem, umieją słuchać ludzi oraz rozsądnie myślą, jak najlepiej wydać dostępne fundusze.

W dyskusji uczestniczyli: Irena Wóycicka - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Dariusz Młotkiewicz - Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Barbara Czachura - przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu, Barbara Gontarek - Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej, Teresa Kot - wójt gminy Jastkow, Renata Bukowska - Stowarzyszenie Gościniec 4 Żywiołów oraz Dorota Warakomska - dziennikarka, Prezes Stowarzyszenia Kongres Kobiet.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego spotkania w naszej Galerii, a całą debatę można obejrzeć TUTAJ10-03-2015


Bezpłatne warsztaty decoupage

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach decoupage. Czytaj więcej...19-02-2015


Konkurs dotacyjny "Seniorzy w akcji" organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności

O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) we współpracy organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości od 6000 zł do 12 000 zł. Ze środków konkursu będzie przyznanych ok. 33-35 dotacji na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych. Konkurs realizowany jest w formule inkubatora - będzie stworzona przestrzeń do dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów (warsztaty, konsultacje). Formuła konkursu jest przyjazna szczególnie dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów. Formularz listu intencyjnego należy wypełnić on-line: www.formularz.seniorzywakcji.pl

Regulamin oraz formularz listu intencyjnego dostępny na stronie programu www.seniorzywakcji.pl.16-02-2015


Bezpłatne warsztaty ręcznego wykonywania biżuterii

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach ręcznego wykonywania biżuterii. Czytaj więcej...05-02-2015


Bezpłatne warsztaty szydełkowania

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach szydełkowania. Czytaj więcej...28-01-2015


Konkurs fotograficzny "Piękno LGD w obiektywie" - II edycja

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w drugiej edycji konkursu fotograficznego "Piękno LGD w obiektywie". Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody !!!. Czytaj więcej...
Regulamin.
Karta zgłoszeniowa.28-01-2015


Bezpłatne szkolenie z cyklu "Na szlaku Natura 2000"

W ramach ogólnopolskiego projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbędą się szkolenia, spotkania, bieżąca praca z fachowcami z zakresu zrównoważonego rozwoju i turystyki, przyrody i promocji oraz lokalnymi liderami natury.

Pierwsze szkolenie ponadregionalne odbędzie się w dniach 6-7.02.2015 r. dla uczestników z województw wielkopolskiego i lubuskiego w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym "Bogdanka" nad Jeziorem Powidzkim w Przybrodzinie koło Powidza (powiat słupecki, woj. Wielkopolskie).

Zaproszenie.
Program.
Formularz zgłoszeniowy.22-01-2015


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

W dniu 12 grudnia 2014 roku Komisja Europejska zatwierdziła przedstawiony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W ramach PROW do wykorzystania będzie łącznie 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu PROW 2014 - 2020.

Zapraszamy również do zapoznania się z broszurą informacyjną przygotowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która w skrócie prezentuje możliwości wsparcia.05-12-2014


TVP Regionalna o Stowarzyszeniu "Wielkopolska Wschodnia"

W dniu 15 listopada 2014 roku naszą Lokalną Grupę Działania odwiedziła Telewizja Polska w celu nagrania programu "Lider". Audycja ta jest poświęcona partnerstwom terytorialnym, jakim są Lokalne Grupy Działania oraz prezentuje najciekawsze projekty zrealizowane w regionach.

Przed kamerą o naszym Stowarzyszeniu opowiedział Prezes LGD - Jarosław Felczyński, a z kamerą odwiedziliśmy Pana Józefa Kwiatkowskiego - członka Stowarzyszenia, wikliniarza i koszykarza oraz Zespół "Grzegorzewianki".

Serdecznie zapraszamy do oglądania:

http://www.tvp.pl/tvp-regionalna/programy/lider/wideo/10122014/18011784.28-11-2014


Konferencja "Kobieca Wielkopolska Obywatelska" zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

26 listopada br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyła się konferencja "Kobieca Wielkopolska Obywatelska", zorganizowana przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Honorowy patronat nad konferencją objęła Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP. W konferencji udział wzięli przedstawiciele samorządów, członkowie zarządów lokalnych grup działania, przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych, producenci zdrowej żywności oraz liderki i liderzy rozwoju lokalnego województwa wielkopolskiego. Głównym celem konferencji było podsumowanie współpracy Samorządu Województwa z różnymi partnerami społecznymi, działającymi na rzecz rozwoju i promocji obszarów wiejskich.

Ważnym punktem programu konferencji było podsumowanie przez panią Katarzynę Hełpa-Liszowską - trenerkę, pięcioletniej działalności Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego i jej wpływu na wielkopolskie kobiety, na obszarach wiejskich. Podczas konferencji ogłoszono również wyniki dwóch konkursów: "Sołtyska - Liderka" i "Kulinarne Rarytasy Wielkopolskiej Agroturystyki", zaprezentowano przykłady przedsięwzięć realizowanych przez wybrane Lokalne Grupy Działania, tzw. dobre praktyki.

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" było reprezentowane przez 15 pań, które aktywnie uczestniczyły w zajęciach szkoły liderek w latach 2011-2014 oraz przez dwa gospodarstwa agroturystyczne: "Pod bocianim gniazdem" i "Osada Babia Góra", które  częstowały swoimi produktami w ramach stoiska zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem "Wielkopolska Wschodni" reprezentowanym przez pracowników biura: Agnieszkę Lewandowską, Joannę Dunikowską-Krzywda i Marcina Kaliszaka.

W trakcie konferencji zostały wręczone wyróżnienia dla najlepszych, najaktywniejszych LGD w Wielkopolsce oraz podziękowania za zaangażowanie w rozwój obszarów wiejskich i poprawę jakości życia mieszkańców, które otrzymało także Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia".

Podziękowania.

Zdjęcia.31-10-2014


Relacja z imprezy promocyjnej "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej"

25 października 2014 r. w hali sportowej przy Zespole Szkół w Wysokiem, odbył się "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej" zorganizowany przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" przy współudziale Stowarzyszenia Babiak21 oraz Gminy Kramsk. Była to już trzecia edycja tej imprezy, która jak dwie poprzednie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Do zawodów przystąpiło 10 Gimnazjów, które reprezentowały wszystkie gminy członkowskie Lokalnej Grupy Działania. W hali Zespołu Szkół w Wysokiem gościliśmy gimnazjalistów z: Bogusławic, Brzeźna, Dąbia, Grzegorzewa, Kramska, Lubstowa, Łubianki, Morzyczyna, Sokołowa oraz gospodarzy - gimnazjalistów z Wysokiego.

Młodzież rywalizowała w sześciu różnych konkurencjach o tytuł najbardziej wysportowanego gimnazjum LGD. Rozgrywanymi konkurencjami były: prowadzenie piłki slalomem kijem hokejowym i strzał do bramki, bieg w workach, rzut piłką lekarską, kładka, buty w worku oraz tor przeszkód.

Zawody przebiegały w bardzo sportowej atmosferze, każda z drużyn chciała zwyciężyć i zaprezentować się z jak najlepszej strony. Pomimo gorącej rywalizacji wszystkie drużyny walczyły uczciwie i w duchu zasad fair play.

Zwycięzcami zawodów okazali się gimnazjaliści z Dąbia, drugie miejsce przypadło zeszłorocznym zwycięzcom, czyli Gimnazjum w Grzegorzewie, a na najniższym stopniu podium stanęli gimnazjaliści z Sokołowa w Gminie Koło.

Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone sprzętem sportowym w postaci atlasów, wioślarzy mechanicznych oraz zestawu kulturystycznego o łącznej wartości ponad 6 tys. zł.

Wszystkim drużynom gratulujemy ambicji, wytrwałości, determinacji oraz sprawności fizycznej.

"Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej" współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013, działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

Zdjęcia z zawodów można obejrzeć w naszej Galerii.16-10-2014


Bezpłatne warsztaty szydełkowania

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnych warsztatach szydełkowania. Czytaj więcej...08-10-2014


Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" na Targach "Smaki Regionów"

W niedzielę 28 września 2014 r. uczestnicy konkursu kulinarnego "Kulinarne podboje z LGD" oraz przedstawiciele Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" odwiedzili Międzynarodowe Targi Poznańskie, na których odbywały się Targi "Smaki Regionów".

Impreza jest jednym z największym w kraju forum promocji polskiej, tradycyjnej i regionalnej żywności, która przyciąga ogromne rzesze zarówno wystawców, jak i zwiedzających. Nie inaczej było podczas tegorocznej edycji, która przyciągnęła przedstawicieli wszystkich województw.

Na większości stoisk targowych prowadzona była degustacja lokalnych i regionalnych produktów kulinarnych, charakterystycznych dla każdej części naszego kraju. Wśród wielu różnych przysmaków nie zabrakło serów, wędlin, pieczywa, nalewek, miodów, przetworów, soków, które sprawiały, że każde stoisko było oblegane przez wielu koneserów tradycyjnej polskiej kuchni.

Podczas targów wręczone zostały również nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na najlepsze produkty promujące lokalną i regionalną żywność, nagrody były wręczane w dwóch kategoriach: produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Najwięcej nagród zdobyły produkty z województwa małopolskiego i warmińsko-mazurskiego.

Targi "Smaki Regionów" były dla reprezentacji Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" wspaniałą płaszczyzną do wymiany doświadczeń, a także możliwością zaczerpnięcia nowych inspiracji poprzez zetknięcie się dziedzictwem kulinarnym innych regionów.

Wyjazd na targi współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach realizacji osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013, działanie 4.21 "Wdrażanie projektów współpracy"


listwa

Zdjęcia z przebiegu targów można oglądać w naszej Galerii.08-10-2014


Zapraszamy na imprezę promocyjną "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej"

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza na imprezę promocyjną "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej", która odbędzie się 25 października 2014 r. w hali sportowej przy Zespole Szkół w Wysokiem, Wysokie 15, 62-511 Kramsk, początek godz. 10.00. Szczegóły na plakacie.07-10-2014


Wizyta studyjna zrealizowana w ramach projektu współpracy pt. "Produkt Lokalny Inspiracją Kulinarna"

W dniach 24-26 września 2014 r. grupa lokalnych liderów związanych ze Stowarzyszeniem "Wielkopolska Wschodnia" oraz Stowarzyszeniem "Solidarni w Partnerstwie" wzięła udział w wizycie studyjnej na terenie Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Ducha Gór". W czasie pobytu w Karpaczu i okolicach przedstawiciele dwóch LGD z Wielkopolski odwiedzili kilka gospodarstw agroturystycznych, manufaktur i miejsc, których działanie opiera się głównie na tworzeniu i promowaniu produktów lokalnych.

Wizyta miała charakter studyjny, jej celem było poznanie żywych przykładów tworzenia marki produktów lokalnych, sposobów ich dystrybucji i propagowania. Uczestnicy wyjazdu wzięli także udział w warsztatach, podczas których mogli samodzielnie wytworzyć mydło czy udekorować pierniki. Jednym z ważnych punktów programu było odwiedzenie Skarbca Ducha Gór, sklepiku prowadzonego przez goszczącą nas na swoim terenie LGD, w którym sprzedaje się produkty lokalne, oznaczone symbolem Karkonoskiej Marki Lokalnej "Skarby Ducha Gór". Tam uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji Pani Prezes Stowarzyszenia "Partnerstwo Ducha Gór", Doroty Goetz, na temat wartości marki lokalnej, oraz etapów jej tworzenia.

Podczas wizyty studyjnej mieliśmy okazję spróbować wielu regionalnych przysmaków, podziwiać prace miejscowych artystów i twórców, a tym samym docenić produkty lokalne tego regionu Polski. Zapoznanie się z różnorodnymi możliwościami wykorzystania lokalnych zasobów pozwoliło nam na powrót z wiedzą, którą mamy nadzieję wykorzystać na obszarze działania naszego Stowarzyszenia.

W ramach wyjazdu zaprezentowane zostały następujące miejsca:

- Dolina Pałaców i Ogrodów - Pałac w Łomnicy

- Folwark w Łomnicy - sklepiki z rękodziełem i żywnością

- Gospodarstwo Rolne Janiny i Wiktora Zimmer w Łomnicy

- Skarbiec Ducha Gór w Karpaczu

- Szklana Manufaktura w Karpaczu

- Gospodarstwo Agroturystyczne Kowalowe Skały we Wrzeszczynie

- Agroturystyka pod Srebrną Górą w Jeżowie Sudeckim

- Tajemnice Karkonoskie - interaktywne muzeum w Karpaczu

- Gospodarstwo Ekologiczne "Kozia Łąka" w Łomnicy

- Piernikarnia "Słodka Chatka" w Trzcińsku.

Wizyta studyjna była realizowana w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Solidarni w Partnerstwie", w ramach realizacji projektu współpracy pn. "Produkt Lokalny Inspiracją Kulinarną", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach realizacji Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie 421 "Wdrażanie projektów współpracy".


listwa

23-09-2014


Bezpłatne warsztaty haftowania

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnych warsztatach haftowania. Czytaj dalej...17-09-2014


Rajd Rowerowy na terenie Gminy Krzymów

Zapraszamy do wzięcia udziału w Gminnym Rajdzie Rowerowym na Pożegnanie Lata, który odbędzie się w sobotę 20 września br. Szczegóły na plakacie.12-09-2014


Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania "Wielkopolska Wschodnia" (tj. Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek) do udziału w wizycie studyjnej na terenie Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Ducha Gór", która odbędzie się w dniach 24 - 26 września 2014 r.

Wizyta studyjna ma na celu zapoznanie uczestników z doświadczeniem LGD "Partnerstwo Ducha Gór" związanym z produktem lokalnym (kreowanie, dystrybucja, marketing).

Zapisy prowadzone są telefonicznie pod numerem telefonu 63 245 18 58 do dnia 19 września 2014 r. do godz. 12.00

listwa

Wizyta studyjna jest realizowana w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Solidarni w Partnerstwie", w ramach realizacji projektu współpracy pn. "Produkt Lokalny Inspiracją Kulinarną", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach realizacji Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie 421 "Wdrażanie projektów współpracy".29-08-2014


Konkursy ogłoszone przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego ogłosił 2 konkursy, które będą trwały w terminie od 15 lipca do 15 września 2014 r. - "Kulinarne rarytasy wielkopolskiej agroturystyki", więcej informacji tutaj oraz "Sołtyska - Liderka", więcej informacji tutaj. Regulaminy konkursów i formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie: wielkopolskie.ksow.pl.29-08-2014


Konkurs "Przyjazna wieś" ogłoszony przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich

Konkurs jest skierowany do wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty w zakresie infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego współfinansowane z Funduszy Europejskich od dnia 1 maja 2004 r. Więcej informacji tutaj. Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: wielkopolskie.ksow.pl.19-08-2014


II posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

W dniu 14 sierpnia 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Kramsk odbyło się drugie posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", podczas którego dokonano wyboru operacji do finansowania dla działania "Odnowa i rozwój wsi". Lista wybranych operacji "Odnowa i rozwój wsi".19-08-2014


Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Ślesin zaprasza na Zjazd Kół Gospodyń i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich

IV Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich odbędzie się w Licheniu w dniach 13-14 września br. Program imprezy tutaj.14-08-2014


Jarmark Produktu Lokalnego, 10 sierpnia 2014, Wrząca Wielka


listwa

W dniu 10 sierpnia 2014 w amfiteatrze przy Szkole Podstawowej im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej odbył się Jarmark Produktu Lokalnego, zorganizowany w ramach realizacji projektu współpracy "Produkt Lokalny Inspiracją Kulinarną" (P.L.I.K.) czytaj więcej. Organizatorem Jarmarku było Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia". Jarmark Produktu Lokalnego był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, w ramach działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy".

Gościem specjalnym Jarmarku był dr Grzegorz Russak - wybitny znawca kuchni polskiej, zwłaszcza myśliwskiej oraz wspaniały gawędziarz. Dr Russak przekazał zgromadzonej publiczności przepisy na tradycyjne dania kuchni polskiej, a także doradził co dodawać do potraw, aby zyskały niepowtarzalny smak i aromat. Pod jego czujnym okiem powstała przepyszna zupa gulaszowa, która została skonsumowana do ostatniej łyżki.

W trakcie Jarmarku można było skosztować lokalnych przysmaków przygotowanych przez laureatów konkursów kulinarnych "Kulinarne podboje z LGD". Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" było reprezentowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kiełczewku, Koło Gospodyń Wiejskich w Kiełczewie, Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Morzyczyn, Koło Gospodyń Wiejskich w Nyklu, Gospodarstwo Agroturystyczne "Pod Bocianim Gniazdem" oraz Klub Seniora w Kramsku. Odwiedzający stoiska kulinarne mogli posmakować m.in. przepysznych potraw mięsnych, uwodzących smakiem i aromatem wypieków, a także wybornych nalewek.

Na scenie swój dorobek kulturalny prezentowali lokalni artyści, reprezentujący gminy członkowskie Lokalnych Grup Działania Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" oraz Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie". Nasze Stowarzyszenie reprezentowały: Zespół "Grzegorzewianki" (gm. Grzegorzew), Zespół "Kiełczewianki" (gm. Koło), Gminna Orkiestra Dęta OSP Wrząca Wielka (gm. Koło) oraz zespół break dance'owy "Bez Spiny" z Brzeźna (gm. Krzymów). Ponadto można było obejrzeć występ "Marżoretek Sigma" ze Starego Miasta, posłuchać Młodzieżowej Rady Gminy Rzgów, a także pokołysać się do szant zaśpiewanych przez Kapelę z Tuliszkowa. Każdy z uczestników wydarzenia w propozycjach kulturalnych mógł znaleźć coś dla siebie.

Jarmark Produktu Lokalnego poprowadził Zbyszek Pietrzak, który z dużą dawką humoru wciągał publiczność do wspólnej zabawy.

Podczas Jarmarku Produktu Lokalnego dużym zainteresowaniem cieszył się namiot, w którym odbywały się warsztaty lokalnych artystów i rzemieślników. Można było wziąć udział w warsztacie wyrobu żółtego sera przygotowanego przez Panią Bogumiłę Trębacką oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kiełczewku; warsztacie rzeźbiarskim prowadzonym przez Panią Mariannę Iwińską; warsztacie ręcznego pozyskiwania miodu, który nadzorował Pan Marek Otremba; warsztacie wikliniarskim prowadzonym przez Pana Józefa Kwiatkowskiego oraz warsztacie wyrobu figurek z wosku pszczelego przygotowanym przez Pana Jana Jaszczaka. W wyniku warsztatów powstawały przepiękne drewniane bocianki, urzekające kwiaty z wikliny czy pachnące figurki z wosku pszczelego. Ponadto uczestnicy warsztatu wychodzili z foremkami wypełnionymi żółtym serem lub ze słoiczkiem własnoręcznie pozyskanego miodu.

W namiocie Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", oprócz materiałów dot. działalności Stowarzyszenia, można było otrzymać album kulinarny "Kulinarne podboje z LGD Solidarni w Partnerstwie i Wielkopolska Wschodnia", który rozchodził się ją przysłowiowe "ciepłe bułeczki".

Na zakończenie Jarmarku odbyła się zabawa taneczna, która wzmocniła integrację osób zgromadzonych we wrząckim amfiteatrze.

Jarmark Produktu Lokalnego był niesamowitą okazją do spróbowania specjalności kulinarnych regionu, obejrzenia różnego rodzaju prezentacji kulturalnych, a także do wypróbowania własnych sił w tradycyjnych technikach rękodzielniczych. Był też niezwykłym miejscem, gdzie można było wymieniać się doświadczeniami oraz uzyskać wskazówki kulinarne od wspaniałego kucharza - dra Russaka.

Warto dodać, że amfiteatr, w którym prezentowały się zespoły powstał ze środków pozyskanych przez Gminę Koło w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy organizowanych przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia".

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji Jarmarku Produktu Lokalnego Gminie Koło, Szkole Podstawowej im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej, Proboszczowi Parafii św. Jakuba Apostoła we Wrzącej Wielkiej oraz. Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzącej Wielkiej.


Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Jarmarku Produktu Lokalnego !!!


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii.14-08-2014


Jarmark Produktu Lokalnego, 27 lipca 2014, Stare Miasto


listwa

W dniu 27 lipca 2014 w Starym Mieście odbył się pierwszy z dwóch Jarmarków Produktu Lokalnego, zorganizowany w ramach realizacji projektu współpracy "Produkt Lokalny Inspiracją Kulinarną" (P.L.I.K.). Organizatorem Jarmarku było Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie".

Gościem specjalnym Jarmarku był dr Grzegorz Russak - wybitny znawca kuchni polskiej, zwłaszcza myśliwskiej oraz wspaniały gawędziarz. Dr Russak podzielił się z uczestnikami wydarzenia przepisami oraz zdradził kilka tricków na to, aby potrawy zyskały niepowtarzalny smak. Pod jego czujnym okiem powstała wyborna biała kiełbasa, którą dodawano do serwowanego żurku staropolskiego.

W trakcie Jarmarku można było skosztować lokalnych przysmaków przygotowanych przez laureatów konkursów kulinarnych "Kulinarne podboje z LGD". Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" było reprezentowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół "Zakrzewiacy", Koło Gospodyń Wiejskich w Sycewie oraz Panią Barbarę Radowską. Na stoiskach kulinarnych przygotowanych przez naszych reprezentantów można było spróbować m.in. przepysznych kotlecików z pokrzywą, smakowitego likieru morelowego oraz przyciągającego wzrok wybornego kurczaka - żołnierza z pieczonymi jabłkami.

Na scenie swój dorobek kulturalny prezentowali lokalni artyści, w tym "Wielopolanki" z Helenowa Drugiego (gm. Kramsk), Zespół "Na Swojską Nutę" z Zarynia (gm. Wierzbinek), Zespół "Nadnerzanki" (gm. Dąbie) oraz Zespół "Dębowiacy" (gm. Sompolno).

W trakcie Jarmarku Produktu Lokalnego można było również wziąć udział w warsztatach rękodzieła, m.in. rzeźbiarstwa, garncarstwa czy bibułkarstwa.

Jarmark Produktu Lokalnego dostarczył jego uczestnikom niezwykłych doznań kulinarnych oraz kulturalnych. O tym jak udane było to niedzielne popołudnie można przekonać się oglądając Galerię.14-08-2014


Szkolenie "Produkt lokalny - szansą na lepsze jutro"

W dniu 18 lipca 2014 roku w Restauracji "Staromiejska" w Starym Mieście odbyło się szkolenie "Produkt lokalny - szansą na lepsze jutro". Szkolenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" oraz Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie", w ramach realizacji projektu współpracy "Produkt Lokalny Inspiracją Kulinarną" (P.L.I.K.), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, w ramach działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy".

Do udziału w szkoleniu zostali zaproszeni mieszkańcy obszaru partnerskich Lokalnych Grup Działania, którzy są zainteresowani tematyką związaną z produktem lokalnym.

Szkolenie przeprowadziła Pani Urszula Bachera. Uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. czym jest produkt lokalny, jak zbudować jego markę i go promować, jakie są zasady wprowadzania produktów lokalnych do obrotu. Szkolenie było nie tylko miejscem, w którym jego uczestnicy mogli zdobyć wiedzę teoretyczną, było również forum wymiany doświadczeń oraz miejscem przedstawienia dobrych praktyk z zakresu produktu lokalnego.


listwa

Zapraszamy do obejrzenia kilku fotografii ze szkolenia w naszej Galerii.06-08-2014


Zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" - 14 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Kramsku

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", które odbędzie się 14 sierpnia 2014 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku. Celem zebrania jest wybór do finansowania projektów złożonych w ramach Działania "Odnowa i rozwój wsi". Program zebrania.29-07-2014


Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi"

W dniu 29 lipca 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Kramsk odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", podczas którego dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi". Lista ocenionych operacji.25-07-2014


Lista złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które spełniają warunki przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi"

W dniu 22 lipca 2014 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na działanie "Odnowa i rozwój wsi". Wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę 521 404,58 zł. Lista złożonych wniosków.23-07-2014


Jarmark Produktu Lokalnego, 10 sierpnia 2014, Wrząca Wielka (gm. Koło)

Serdecznie zapraszamy na Jarmark Produktu Lokalnego, który odbędzie się 10 sierpnia 2014 we Wrzącej Wielkiej (gm. Koło). Start godz. 14.00 Szczegóły na plakacie.


listwa

22-07-2014


Zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" - 29 lipca 2014 r. w Urzędzie Gminy w Kramsku

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", które odbędzie się 29 lipca 2014 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku. Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków na Działania "Odnowa i rozwój wsi". Program zebrania..18-07-2014


Jarmark Produktu Lokalnego - 27 lipca 2014, Stare Miasto

Serdecznie zapraszamy na Jarmark Produktu Lokalnego do Starego Miasta w dniu 27 lipca 2014 roku. Start godz. 14.00. Szczegóły na plakacie.


listwa

10-07-2014


ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

"PRODUKT LOKALNY SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO"

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza

mieszkańców z obszaru LGD

tj. gmin Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek

do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Produkt lokalny szansą na lepsze jutro"

organizowanym w ramach projektu współpracy "Produkt Lokalny Inspiracją Kulinarną"

Szkolenie odbędzie się 18 lipca 2014 roku w Restauracji "Staromiejska" w Starym Mieście

(ul. Ogrodowa 48) od godz. 8.30

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa telefonicznie pod numerami tel. 63 245 18 58 lub 664 031 378, elektronicznie na adres e-mail biuro@wielkopolskawschodnia.pl lub bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" w Kramsku, ul. Kurpińskiego 6.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla uczestników szkolenia zapewniamy transport na miejsce szkolenia.

Program szkolenia tutaj.


listwa

10-07-2014


Lokalna Grupa Działania Małe Morze z siedzibą w Pucku zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowo-doradczym pt. EKOTURYSTYKA

Projekt skierowany jest do właścicieli i pracowników polskich przedsiębiorstw, którzy chcą wzmocnić swój rozwój poprzez działania w obszarze ekologii oraz działają w branży turystycznej i rekreacyjnej (obiekty zbiorowego zakwaterowania - hotele, campingi, pensjonaty, ośrodki wczasowe, wypoczynkowe, restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki rekreacyjne, sportowe, parki rozrywki, itp.). Firmy biorące udział w projekcie opracują Plany Wdrażania Rozwiązań Proekologicznych - wypracowane wspólnie przez ekspertów i uczestników. Dla uczestników będzie zapewnione bezpłatne wyżywienie, nocleg, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu. Więcej informacji o projekcie tutaj i tutaj.09-07-2014


Konkurs Kulinarny "Kulinarne podboje z LGD" - relacja

Grzegorzew, 28 czerwca 2014 r.


listwa

W dniu 28 czerwca 2014 roku w Grzegorzewie odbył się Konkurs Kulinarny "Kulinarne podboje z LGD", zorganizowany przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia". Konkurs został zrealizowany w ramach realizacji projektu współpracy "Produkt Lokalny Inspiracją Kulinarną", którego Partnerem jest Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach realizacji osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie 4.21 "Wdrażanie projektów współpracy". W konkursowe szranki kulinarne stanęło 14 uczestników z gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania:

 1. Spółdzielnia Socjalna "RAZEM DO SUKCESU" - gm. Kramsk
 2. Stowarzyszenie Przyjaciół "Zakrzewiacy" - gm. Babiak
 3. Stowarzyszenie "Koła Gospodyń" w Dąbiu - gm. Dąbie
 4. Barbara Radowska - gm. Babiak
 5. Stowarzyszenie Kobiet wiejskich Wsi Zalesie - gm. Dąbie
 6. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej - Grzegorzewianki - gm. Grzegorzew
 7. Koło Gospodyń Wiejskich w Kiełczewku - gm. Grzegorzew
 8. Koło Gosdpodyń Wiejskich w Kiełczewie - gm. Koło
 9. Teresa Kucińska - gm. Koło
 10. Klub Seniora w Kramsku - gm. Kramsk
 11. Koło Gospodyń Wiejskich w Sycewie - gm. Sompolno
 12. Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Morzyczyn - gm. Wierzbinek
 13. Koło Gospodyń Wiejskich w Nyklu - gm. Wierzbinek
 14. Gospodarstwo Agroturystyczne "Pod Bocianim Gniazdem" - gm. Dąbie

Komisja konkursowa w składzie: Jarosław Felczyński (Prezes Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", Jolanta Szaraszek (Skarbnik Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie) oraz Anna Stanisławska (Członek Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia") oceniała potrawy w trzech kategoriach: Najlepsze danie mięsne, Najlepsze ciasto oraz Najlepsza nalewka.

o degustacji wszystkich konkursowych potraw Komisja Konkursowa udała się na burzliwe narady, w wyniku których ustalono zwycięzców w poszczególnych kategoriach.


Oto laureaci:

Kategoria Najlepsze danie mięsne

 • Spółdzielnia Socjalna "RAZEM DO SUKCESU" - Kaczka z farszem słodko - kwaśnym
 • foto
 • Stowarzyszenie Przyjaciół "Zakrzewiacy" - Kotleciki z pokrzywą
 • Koło Gospodyń w Kiełczewku - Królik w warzywach

Kategoria Najlepsze ciasto

 • Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Morzyczyn - Brukowiec
 • foto
 • Gospodarstwo Agroturystyczne "Pod Bocianim Gniazdem" - Placek drożdżowy
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kiełczewie - Jabłecznik podwójnie przekładany

Kategoria Najlepsza nalewka

 • Koło Gospodyń w Nyklu - Nalewka malinowa
 • foto
 • Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Wsi Zalesie - Nalewka z kwiatów bzu czarnego
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Sycewie - Śliwowica sycewska

Zwycięzcy otrzymają bony upominkowe o wartości 500 zł (I miejsce), 300 zł (II miejsce) oraz 200 zł (III miejsce), które zostaną wręczone 10 sierpnia 2014 roku we Wrzącej Wielkiej podczas Jarmarku Produktu Lokalnego. Pozostali uczestnicy zostali wyróżnieni i nagrodzeni drobnym sprzętem AGD (mikser z misą oraz blender).


Wszystkie zwycięskie oraz wyróżnione potrawy zostaną umieszczone w publikacji kulinarnej, której wydanie również jest elementem realizacji przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" projektu współpracy.


Wyrazy uznania należą się uczestnikom konkursu za różnorodność przygotowanych potraw, wspaniałą atmosferę oraz zaangażowanie włożone w przygotowanie stoiska konkursowego. Podziękowania kierujemy również w stronę Komisji Konkursowej za poświęcony czas oraz Pani Wójt Gminy Grzegorzew - Bożenie Dominiak i pracownikom Urzędu Gminy Grzegorzew za pomoc organizacyjną i fantastyczną atmosferę.


A jak prezentowali się uczestnicy oraz przygotowane przez nich stoiska można zobaczyć w Galerii.01-07-2014


Relacja z Festynu sportowo-rekreacyjnego "Powitanie lata z LGD", Brdów 22.06.2014 r.

Brdów, 22 czerwca 2014 r.

W dniu 22 czerwca 2014 r. w Centrum Sportów Wodnych w Brdowie, Gmina Babiak Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" zorganizowało imprezę promocyjną "Powitanie lata z LGD".

Pomimo niesprzyjającej aury pogodowej Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców okolicznych miejscowości. Na samym początku wszystkich zebranych powitali Prezes Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" Jarosław Felczyński oraz Wójt Gminy Babiak Wojciech Chojnowski, którzy przybliżyli główną ideę imprezy, czyli bezpieczny wypoczynek nad wodą, a także promocję walorów kulturalnych obszaru LGD.

Podczas "Powitania lata z LGD" każdy z przybyłych mógł znaleźć coś interesującego dla siebie ponieważ impreza miała wiele różnorodnych atrakcji. Rozpoczęliśmy od pokazu windsurfingu na Jeziorze Brdowskim przygotowanym przez nieformalną grupę windsurferów z Brdowa. Zaraz za nimi na wodę wypłynęli wioślarze z Uczniowskiego Klubu Sportowego z Brdowa, którzy pokazali swoje umiejętności w biegu równoległym z nawrotem wokół boi oraz w wyścigach sztafet 4 x 100 metrów.

To nie był koniec atrakcji związanych z jeziorem w Brdowie po wioślarzach swoje umiejętności zaprezentowali druhowie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brdowie, którzy przeprowadzili efektowną akcję ratowania topielca wraz z udzieleniem pierwszej pomocy medycznej. Ostatnim z pokazów na wodzie był pokaz modeli pływających przygotowany przez Koło Modelarskie "ORLIK" działające przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku.

Jeśli komuś z zebranych było mało wioślarstwa to mógł spróbować swoich sił w zawodach na ergometrach, które były również przygotowane przez UKS Brdów, najlepsi wioślarze-amatorzy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

Pomiędzy wszystkimi pokazami i zawodami na scenie tuż obok jeziora swoje umiejętności wokalne oraz dorobek artystyczny prezentowały zespoły folklorystyczne, reprezentujące gminy członkowskie LGD. Na scenie można było podziwiać występy: Grzegorzewianek, Kiełczewianek, Brzezinianek, Dzieci Kujaw, Kapeli Ludowej Cedzidłów, Dębowiaków, Nadnerzanek, Cornych Chopców oraz Zespołu Folklorystycznego Na swojską nutę.

Całość imprezy uwieńczyła zabawa taneczna z zespołem BALANTAJS, która trwała do późnych godzin nocnych.

Zdjęcia z Festynu można obejrzeć w naszej Galerii.24-06-2014


foto Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

serdecznie zaprasza

na Konkurs kulinarny "Kulinarne podboje z LGD".

Konkurs odbędzie się 28 czerwca 2014 roku

na Stadionie Gminnym w Grzegorzewie (ul. Leśna 26)

od godz. 17.00.

Swój dorobek kulinarny prezentować będą przedstawiciele gmin członkowskich Lokalnej

Grupy Działania, tj. Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka,

Sompolno, Wierzbinek.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kuchnią regionu.


listwa

24-06-2014


KONKURS KULINARNY "KULINARNE PODBOJE Z LGD"

Zapraszamy na Konkurs Kulinarny "Kulinarne podboje z LGD", 28 czerwca 2014, Grzegorzew Czytaj więcej...23-06-2014


NABÓR WNIOSKÓW NA DZIAŁANIE "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" 08 LIPCA - 22 LIPCA 2014 r.

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania:

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju... Czytaj dalej...10-06-2014


KONKURS KULINARNY "KULINARNE PODBOJE Z LGD"

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Konkursie kulinarnym "Kulinarne podboje z LGD". W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani z obszaru działania LGD tj. z gmin: Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek. Konkurs odbędzie się 28 czerwca 2014 roku na stadionie w Grzegorzewie.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu oraz wypełnienie Karty zgłoszenia, którą należy dostarczyć wraz z przepisami na konkursowe potrawy do Biura Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" (Kramsk, ul. Kurpińskiego 6) lub wysłać na adres mailowy biuro@wielkopolskawschodnia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 2014 roku.


Regulamin konkursu.


Karta zgłoszenia.


Konkurs kulinarny jest organizowany w ramach realizacji projektu współpracy "P.L.I.K Produkt Lokalny Inspiracją Kulinarną", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie 4.21 "Wdrażanie projektów współpracy"


listwa

06-06-2014


Konkurs Fotograficzny o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do wszystkich miłośników fotografii i aktywnego wypoczynku. Aby wziąć w nim udział wystarczy zgłosić swoją pracę konkursową do dnia 29 sierpnia 2014 r., do jednej z trzech kategorii: Zabytkowe obiekty, Atrakcje przyrodnicze, Turystyka aktywna. Dla laureatów najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w Konkursie zawarte są w Regulaminie. Plakat.28-05-2014


Festyn sportowo-rekreacyjny "Powitanie lata z LGD"

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza do udziału w Festynie sportowo-rekreacyjnym "Powitanie lata z LGD", który odbędzie się 22 czerwca 2014 r. w Centrum Sportów Wodnych w Brdowie, Gmina Babiak. Czytaj dalej...26-05-2014


Konferencja pt. "Inicjatywa JEREMIE. Rozwój przedsiębiorczości = rozwój gminy" organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

Konferencja odbędzie się 7 czerwca 2014 roku w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie podczas corocznej imprezy "Konie i Powozy w Rokosowie". Udział w konferencji jest bezpłatny. W celu rejestracji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.rokosowo.pl. Więcej informacji tutaj.12-05-2014


II posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

W dniu 8 maja 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Kramsk odbyło się drugie posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", podczas którego rozpatrzono złożone odwołania, a także dokonano wyboru operacji do finansowania. Lista wybranych operacji "Małe projekty".07-05-2014


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", które odbędzie się 21 maja 2014 r. o godz. 12:00 w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu. Program zebrania.30-04-2014


Zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" - 8 maja 2014 r. w Urzędzie Gminy w Kramsku

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", które odbędzie się 8 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku. Celem zebrania jest rozpatrzenie ewentualnych odwołań od decyzji Rady oraz wybór do finansowania projektów złożonych w ramach Działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie opowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Program zebrania.24-04-2014


Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" na Targach AGROTRAVEL 2014

W dniach 11-13 kwietnia 2014 r. Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" uczestniczyło w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, które odbyły się w Kielcach.

towarzyszenie oprócz pracowników Biura reprezentowały przedstawicielki Klubu Seniora w Kramsku, w osobach: pani Haliny Rogowskiej, pani Heleny Wesołowskiej, pani Jadwigi Rusin oraz pani Jadwigi Wróbel, które przygotowały stoisko z lokalnymi potrawami, a także prowadziły warsztaty tradycyjnego lepienia pierogów. Natomiast Pani Anna Świtalska z Babiaka prowadziła warsztaty haftowania dla zwiedzających. W tragach uczestniczyła również Pani Małgorzata Kossowska z gospodarstwa agroturystycznego "Ogród Zakrzewek" z Gminy Sompolno.

W targach wystąpiło pięć Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski, które wspólnie reprezentowały stoisko Województwa Wielkopolskiego i promowały walory turystyczne, przyrodnicze oraz dziedzictwo kulinarne regionu.

Po raz kolejny stoisko targowe Województwa Wielkopolskiego zostało docenione przez komisje konkursową - stoisko zdobyło drugą nagrodę w kategorii na najciekawsze stoisko targowe.

Udział w tym prestiżowym wydarzeniu był szansą na efektywna promocję oraz dotarcie do jak największej grupy odbiorców zainteresowanych szeroko pojętą turystyką wiejską.

Zdjęcia z targów można obejrzeć w naszej Galerii.23-04-2014


Bezpłatne warsztaty ręcznego wykonywania biżuterii

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnych warsztatach ręcznego wykonywania biżuterii. Czytaj dalej...23-04-2014


W dniu 02.05.2014 r. (piątek) Biuro Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.23-04-2014


Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Małe projekty"

W dniu 17 kwietnia 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Kramsk odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", podczas którego dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Małe projekty". Lista ocenionych operacji.18-04-2014


II posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

W dniu 17 kwietnia 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Kramsk odbyło się drugie posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", podczas którego rozpatrzono złożone odwołania, a także dokonano wyboru operacji do finansowania.

Lista wybranych operacji Małe projekty, w zakresie naboru tematycznego.

Lista wybranych operacji Odnowa i rozwój wsi.

Lista wybranych operacji Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Lista niewybranych operacji Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.15-04-2014


Lista złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla Małych projektów

W dniu 9 kwietnia 2014 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na tzw. "Małe projekty", czyli operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do realizacji celów tej osi. Wpłynęły 22 wnioski na łączną kwotę 527 385,58 zł. Lista złożonych wniosków.09-04-2014


Zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" - 17 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Kramsku

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", które odbędzie się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku. Celem zebrania jest wybór do finansowania projektów złożonych podczas naboru wniosków na Działania "Odnowa i rozwój wsi", "Małe projekty" w określonym zakresie tematycznym i "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków na Działanie "Małe projekty. Program zebrania..04-04-2014


Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi"

W dniu 3 kwietnia 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Kramsk odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", podczas którego dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi". Lista ocenionych operacji.04-04-2014


Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Małe projekty" w określonym zakresie tematycznym

W dniu 3 kwietnia 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Kramsk odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", podczas którego dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Małe projekty" w określonym zakresie tematycznym. Lista ocenionych operacji.04-04-2014


Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

W dniu 3 kwietnia 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Kramsk odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", podczas którego dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Lista ocenionych operacji.28-03-2014


Zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" - 3 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Kramsku

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", które odbędzie się 3 kwietnia 2014 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku. Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków na Działania "Odnowa i rozwój wsi", "Małe projekty" w określonym zakresie tematycznym oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Program zebrania.28-03-2014


Lista złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które spełniają warunki przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi"

W dniu 26 marca 2014 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na działanie "Odnowa i rozwój wsi". Wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę 234 695,00 zł. Lista złożonych wniosków.28-03-2014


Lista złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które spełniają warunki przyznania pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

W dniu 26 marca 2014 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę 291 957,00 zł. Lista złożonych wniosków.28-03-2014


Lista złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla Małych projektów

W dniu 26 marca 2014 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na tzw. "Małe projekty", czyli operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do realizacji celów tej osi, w ramach naboru tematycznego w zakresie: budowy i oznakowania ścieżek rowerowych, budowy ścieżek edukacyjnych, wyposażenia sal edukacyjnych oraz operacje wykorzystujące energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. Wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę 116 063,93 zł. Lista złożonych wniosków.18-03-2014


Informacja dla beneficjentów Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dokonujących wyboru ofert cenowych do realizowanych projektów

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się do samorządów województw z prośbą o przeprowadzenie bardzo wnikliwej analizy ofert składanych przez beneficjentów w celu wyeliminowania przypadków zawyżania cen ofert wystawionych przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z beneficjentem i sytuacji pozornego przeprowadzania postępowań ofertowych. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej nie mogą stanowić elementów nieuczciwej konkurencji (nie mogą dyskryminować potencjalnych ofert) oraz przejawiać znamion tworzenia sztucznych warunków dla wyboru danej oferty W związku z powyższym zaleca się rzetelny wybór ofert poparty o pozostawienie śladu rewizyjnego z jego przeprowadzenia. Zasadnym jest aby koszty kwalifikowalne w zestawieniu rzeczowo-finansowym były określone na podstawie oferty najkorzystniejszej.13-03-2014


Otwarcie Wieży Widokowej na Złotej Górze w Gminie Krzymów

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Otwarciu Wieży Widokowej na Złotej Górze, które nastąpi 22 marca 2014 r. Szczegóły na plakacie oraz w filmie promocyjnym.11-03-2014


"Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" zaprasza na akcję rozdawania gęsi w celu przywrócenia przyzagrodowego chowu gęsi

Inicjatywa ta powstała z myślą o powrocie do tradycji przyzagrodowej hodowli młodej polskiej gęsi owsianej. Wzorem lat ubiegłych zostanie wznowiona akcja rozdawania piskląt gęsi, gospodarstwom przyzagrodowym i agroturystycznym, oraz członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich z Wielkopolski. Zaproszenie oraz szczegóły dotyczące akcji tutaj.10-03-2014


NABÓR WNIOSKÓW NA DZIAŁANIE "MAŁE PROJEKTY" 25 MARCA - 9 KWIETNIA 2014 r.

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania:

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju... Czytaj dalej...25-02-2014


NABÓR WNIOSKÓW NA DZIAŁANIA "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW", "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" ORAZ "MAŁE PROJEKTY" 12 - 26 MARCA 2014 r.

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania:

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju... Czytaj dalej...17-02-2014


VI edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" organizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Celem Konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Kapituła Konkursowa wyłoni wyróżniające się opracowania, które zostaną wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar będącym partnerem w projekcie. Dodatkowo zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych brutto. Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2014 r. Regulamin konkursu tutaj.17-02-2014


Uwaga ! Zmiana terminu doradztwa w Gminie Dąbie

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje, że z przyczyn niezależnych dyżur doradcy gminnego w Gminie Dąbie w dniu 17.02.2014 zostaje odwołany i przesunięty na 25.02.2014 (w godz. 15.30 - 18.00). Za powstałe utrudnienia przepraszamy, pozostałe dyżury odbędą się zgodnie z harmonogramem.06-02-2014


Konkurs dotacyjny "Seniorzy w akcji" organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności

Jest on skierowany do osób po 60 roku życia jednak mogą w nim wziąć udział także osoby młodsze (między 18 a 35 rokiem życia). Młodsi animatorzy mogą z osobą "60 +" stworzyć parę międzypokoleniową i wspólnie zrealizować projekt. Ze środków konkursu przyznawane są dotacje w wysokości od 6000 zł do 12 000 zł na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, promują współpracę międzypokoleniową, a także sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych. Szczegóły dotyczące konkursu tutaj oraz na stronie internetowej www.seniorzywakcji.pl.04-02-2014


Bezpłatne szkolenia dla Beneficjentów

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenia dla Beneficjentów osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013, które odbędą się w lutym w Wierzbinku, Grzegorzewie i Kramsku. Czytaj dalej...14-01-2014


Bezpłatne doradztwo dla Beneficjentów osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" uprzejmie informuje, że w związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w gminach członkowskich Stowarzyszenia zostaną uruchomione punkty bezpłatnego doradztwa dla Beneficjentów osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013. Czytaj dalej...26-11-2013


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", które odbędzie się 29 listopada 2013 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sompolnie. Program zebrania.21-11-2013


Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" zaprasza na bezpłatne warsztaty ręcznego wykonywania biżuterii

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnych warsztatach ręcznego wykonywania biżuterii. Czytaj dalej...18-11-2013


Konkurs fotograficzny pt.: "Piękno LGD w obiektywie" rozstrzygnięty !

W dniu 14 listopada 2013 r. komisja Jurorska powołana przez Zarząd Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", w skład której weszli: Jarosław Felczyński - Prezes, Agnieszka Lewandowska - Członek Zarządu/Kierownik Biura Stowarzyszenia oraz Małgorzata Aleksandra Zagalska - artysta plastyk i fotografik dokonała wyboru najlepszych zdjęć nadesłanych na konkurs fotograficzny pt.: "Piękno LGD w obiektywie" organizowany przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia". Czytaj więcej...15-11-2013


Puchar Rzepichy - stała gra miejska, której organizatorem jest ZEBRA PROJEKT Sp. z o.o.

Ostatnio w naszej okolicy została uruchomiona gra miejska - Puchar Rzepichy. Można wziąć w niej udział z pomocą telefonów komórkowych i... roweru!

Fabuła gry dotyczy historii naszego regionu - podczas wykopalisk, odnaleziono pięknie zdobiony kielich, który mógł należeć do samej Rzepichy - matrony rodu Piastów. W nocy kielich ginie ze stanowiska archeologicznego. Antek - stróż nocny wyrusza o świcie rowerem by złapać złodziei i uratować swój honor.Wcielcie się w postać Antka i rozwiążcie kryminalną zagadkę. Przed Wami zadania oparte na spostrzegawczości, porównywaniu szczegółów architektonicznych i logicznym myśleniu nie pozbawionym szczypty historycznej wyobraźni. Do rozgrywki niezbędny jest telefon komórkowy lub tablet z dostępem do internetu. Trasa liczy około 11 kilometrów i obejmuje miejscowości: Wierzbinek, Boguszyce, Boguszyczki, Ziemięcin, Chlebowo, Chrząszczewo, Sompolno, Łysek. Gracze poruszają się na terenie gry rowerami poznając obiekty architektoniczne i regionalne okolicy. Ponadto zapoznają się z walorami przyrodniczymi i wykonują zadania zwiększające ich świadomość ekologiczną.

Gra jest dostępna pod adresem: http://grajwpolsce.pl/gra/puchar-rzepichy/07-11-2013


Posiedzenie Rady Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

W dniu 5 listopada 2013 r. w świetlicy wiejskiej w Łubiance (Gmina Olszówka) odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", podczas którego dokonano wyboru operacji do finansowania złożonych ramach Działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi". Lista operacji wybranych do finansowania.07-11-2013


Posiedzenie Rady Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

W dniu 5 listopada 2013 r. w świetlicy wiejskiej w Łubiance (Gmina Olszówka) odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", podczas którego dokonano wyboru operacji do finansowania złożonych ramach Działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie opowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Lista operacji wybranych do finansowania.
Lista operacji niewybranych do finansowania.28-10-2013


Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" zaprasza na bezpłatne warsztaty haftowania

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnych warsztatach tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła z zakresu haftowania. Więcej informacji tutaj...28-10-2013


II Posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

W dniu 25 października 2013 r. w sali narad Urzędu Gminy Kramsk odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", podczas którego dokonano ponownej oceny wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, po odwołaniach złożonych przez Wnioskodawców. Lista ocenionych operacji.21-10-2013


Zapraszamy na imprezę promocyjną "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej"

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza na imprezę promocyjną "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej", która odbędzie się 26 października 2013 r. w hali sportowej przy Gimnazjum w Boguszycach, Boguszyce 54, Gmina Wierzbinek, początek godz. 10.00. Szczegóły na plakacie.

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach realizacji osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013, działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".16-10-2013


Konkurs fotograficzny "Portret osoby (osób), na której nam zależy"

W imieniu Stowarzyszenia Młodzieżowy Klub Sportowy "Brdów" zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt.: "Portret osoby (osób), na której nam zależy". Czytaj więcej...15-10-2013


II Posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" - 25.10.2013 r. w Urzędzie Gminy Kramsk

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje, że w dniu 25.10.2013 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Kramsk odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia". Program zebrania.09-10-2013


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

W dniu 8 października 2013 r. w sali narad Urzędu Gminy Kramsk odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", podczas którego dokonano oceny wniosków złożonych ramach Działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji które nie opowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Lista ocenionych operacji.09-10-2013


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

W dniu 8 października 2013 r. w sali narad Urzędu Gminy Kramsk odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", podczas którego dokonano oceny wniosków złożonych ramach Działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi". Lista ocenionych operacji.01-10-2013


Zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" - 8 października 2013 r. w Urzędzie Gminy w Kramsku.

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", które odbędzie się 8 października 2013 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku. Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków na Działania "Małe projekty" oraz "Odnowa i rozwój wsi". Program zebrania.01-10-2013


Lista złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

W dniu 28 września 2013 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na działanie "Odnowa i rozwój wsi". Wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę 1 149 141,00 zł. Tutaj przedstawiamy listę złożonych wniosków.01-10-2013


Lista złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów

W dniu 28 września 2013 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na tzw. "Małe projekty", czyli operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do realizacji celów tej osi. Wpłynęło 25 wniosków na łączną kwotę 552 196,35 zł. Tutaj przedstawiamy listę złożonych wniosków.19-09-2013


Informacja dla Beneficjentów !!!

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje, że w związku z trwającymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań: "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Małe projekty" Biuro Stowarzyszenia będzie czynne również w sobotę 28 września w godz. 8-15.10-09-2013


Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" przypomina o trwającym konkursie fotograficznym pt.: "Piękno LGD w obiektywie"

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt.: "Piękno LGD w obiektywie". Na zwycięzców konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody. Więcej informacji tutaj...

Regulamin konkursu.26-08-2013


Bezpłatne doradztwo dla Beneficjentów osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" uprzejmie informuje, że w gminach członkowskich Stowarzyszenia zostaną uruchomione kolejne punkty bezpłatnego doradztwa dla Beneficjentów osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013. Czytaj dalej....23-08-2013


Ogólnopolski Bursztynowy Rajd Kolarski po Wielkopolsce Wschodniej - Stawiszyn 6-8.09.2013, organizowany przez PTTK w Koninie

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji rajdu rowerowego po Wielkopolsce Wschodniej. Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz karta zgłoszenia uczestnictwa.20-08-2013


NABÓR WNIOSKÓW NA DZIAŁANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" ORAZ "MAŁE PROJEKTY" 09 - 28 WRZEŚNIA 2013 r.

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania:

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ... Czytaj dalej...20-08-2013


INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW !!!

Informujemy Beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "małych projektów" o konieczności dołączania do Wniosku o Płatność dokumentacji fotograficznej.

Zdjęcia powinny odzwierciedlać stan faktyczny zrealizowanej operacji. Ponadto do Wniosku o Płatność każdorazowo winno być załączone Oświadczenie Beneficjenta potwierdzające zrealizowanie operacji zgodnie z załączoną dokumentacją fotograficzną.

Powyższe działanie umożliwi szybsze zweryfikowanie zakresu wniosku oraz znacznie skróci czas niezbędny do wystawienia zlecenia płatności oraz wypłaty pomocy finansowej.08-08-2013


Uwaga Beneficjenci Małych projektów !!!

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego informujemy, że od wejścia w życie procedury KP-611-210-ARiMR/6/z dotyczącej obsługi wniosków o płatność dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów, Samorząd Województwa został zobowiązany na etapie autoryzacji WoP do weryfikacji sposobu przeprowadzenia przez Beneficjenta konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy wszystkich Beneficjentów realizujących operacje w tym zakresie o konieczności zapewnienia aby wybór wykonawców zadań był dokonany przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców nawet w przypadku, gdy Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Sposób spełnienia tego wymogu został szczegółowo opisany w Instrukcji wypełniania WoP PROW_413_MP/7/z, a jego niespełnienie może skutkować korektą kosztów kwalifikowanych oraz wnioskowanej kwoty pomocy.07-08-2013


Bezpłatne doradztwo dla Beneficjentów osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" uprzejmie informuje, że w gminach członkowskich Stowarzyszenia zostaną uruchomione punkty bezpłatnego doradztwa dla Beneficjentów osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013. Czytaj więcej...30-07-2013


II Posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

W dniu 29 lipca 2013 r. w sali narad Urzędu Gminy Kramsk odbyło się II posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", podczas którego dokonano wyboru operacji do dofinansowania złożonych ramach Działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie opowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Lista operacji wybranych do dofinansowania. Lista operacji niewybranych do dofinansowania.25-07-2013


Skuteczny Pracownik w Cyfrowym Świecie !

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego zaprasza do udziału w projekcie bezpłatnych profesjonalnych kursów komputerowych dla pracowników wielkopolskich mikro i małych przedsiębiorstw. Szczegóły na plakacie i w załączonym pliku.19-07-2013


II Posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" - 29 lipca 2013 r. w Urzędzie Gminy Kramsk

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", które odbędzie się 29 lipca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku. Celem zebrania jest podjęcie uchwał o wyborze do dofinansowania wniosków na Działanie "Małe projekty". Program zebrania.15-07-2013


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

W dniu 12 lipca 2013 r. w sali narad Urzędu Gminy Kramsk odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", podczas którego dokonano oceny wniosków złożonych ramach Działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie opowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Lista ocenionych operacji.04-07-2013


Zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" - 12 lipca 2013 r. w Urzędzie Gminy w Kramsku.

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", które odbędzie się 12 lipca 2013 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku. Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków na Działanie "Małe projekty". Program zebrania...01-07-2013


Lista złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów.

W dniu 28 czerwca 2013 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na tzw. "Małe projekty", czyli operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do realizacji celów tej osi. Wpłynęło 25 wniosków na łączną kwotę 649 434,47 zł. Tutaj przedstawiamy listę złożonych wniosków.14-06-2013


Festiwal Młodych Talentów Wielkopolski Wschodniej

Dąbie, dn. 9 czerwca 2013 r.

9 czerwca przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteką Publiczną w Dąbiu odbył się Festiwal Młodych Talentów zorganizowany przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" przy współudziale Miasta i Gminy Dąbie.

Prezes Stowarzyszenia Jarosław Felczyński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Dąbie Zbigniew Mielczarek powitali występujących artystów, zaproszonych gości oraz zebraną publiczność a następnie otworzyli Festiwal.

Na scenie swoje umiejętności artystyczne zaprezentowało jedenastu solistów oraz cztery zespoły muzyczne, a ich zmagania oceniała komisja konkursowa złożona z wybitnych specjalistów. W skład Jury weszli: Wenancjusz Kurzawa - Profesor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Roman Fieberg - Kierownik Pracowni Muzyki i Piosenki w Wojewódzkim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bydgoszczy oraz Mirosław Grzanka z Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie.

Równocześnie z występami młodych artystów w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbiu przeprowadzony został konkurs kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich, do którego przystąpiło dziesięć KGW z terenu LGD. Konkurs kulinarny przeprowadzony był w trzech kategoriach: najlepsze danie mięsne, najlepszy wypiek oraz najlepsza domowa nalewka, a w skład Jury oceniającego przygotowane potrawy weszli: Jarosław Felczyński - Prezes Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", Iwona Bańdosz ze Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie" z siedzibą w Starym Mieście oraz Magdalena Fabiniak ze Stowarzyszenia "Solna Dolina" z siedzibą w Kłodawie.

Konkurs kulinarny został rozstrzygnięty w przerwie pomiędzy występami zespołów muzycznych. Zwycięzcy otrzymali sprzęt AGD o łącznej wartości prawie 2 500,00 zł.

W kategorii najlepsze danie mięsne zwyciężyło KGW Kramsk, drugą lokatę zajęło KGW Brzeźno, a trzecią KGW Kiełczewek. W kategorii najlepszy wypiek zwyciężyło KGW Zakrzewo, drugie miejsce przypadło dla KGW Nykiel, a trzecie KGW Kiełczew. W ostatniej kategorii - najlepsza domowa nalewka pierwsze miejsce zdobyło KGW Grzegorzew, drugie KGW Augustynów, a trzecie KGW Sycewo.

Po występie wszystkich młodych artystów i naradzie komisji konkursowej Jury Festiwalu Młodych Talentów postanowiło przyznać nagrody w kategorii soliści następującym osobom:

 • I miejsce: Natalia Sarniak z Gminy Babiak
 • II miejsce: Martyna Buciak z Gminy Kramsk
 • III miejsce: Julia Kaczalska z Gminy Wierzbinek.

W kategorii zespoły muzyczne wyróżnienia otrzymali:

 • I miejsce: Zespół muzyczny "JUNIORS" - z Gminy Sompolno
 • II miejsce: Zespół muzyczny "Mountain of Smile" - z Gminy Krzymów
 • III miejsce: Zespół muzyczny "Combo" - z Gminy Kramsk.

Nagrodami w festiwalu był wysokiej klasy sprzęt muzyczny oraz elektroniczny o łącznej wartości 5 000,00 zł.

Po zakończeniu Festiwalu zgromadzona publiczność bawiła się do późnych godzin nocnych przy akompaniamencie zespołu muzycznego "Balantajs".

Festiwal był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013, działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

Zdjęcia z imprezy można obejrzeć w naszej Galerii.05-06-2013


UWAGA! Zmiana lokalizacji Festiwalu Młodych Talentów !!!

Z uwagi na panujące złe warunki atmosferyczne Festiwal Młodych Talentów "Wielkopolski Wschodniej" odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbiu, ul. 3 Maja 4. Wszystkie punkty programu imprezy zostaną zachowane. Jeszcze raz zapraszamy serdecznie w niedzielę 9 czerwca br. o godz. 14:00 do Dąbia!27-05-2013


NABÓR WNIOSKÓW NA DZIAŁANIE "MAŁE PROJEKTY" 10 - 28 CZERWCA 2013 r.

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania:

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ... Czytaj dalej...24-05-2013


FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ, Domanin - 9 czerwca 2013 r.

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza na Festiwal Młodych Talentów, który odbędzie się 9 czerwca 2013 r. na stadionie sportowym Zrywu Dąbie w Domaninie, początek o godz. 14.00. Więcej informacji...21-05-2013


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił "Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce". Zgłoszenia do 31 maja 2013 br.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: starostowie, wójtowie, i burmistrzowie miast i gmin, organizacje turystyczne, WODR, Wielkopolska Izba Rolnicza, związki branżowe i organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz lokalne grupy działania. Ponadto do konkursu mogą zgłaszać się samodzielnie gestorzy i właściciele obiektów z pieczęcią gminy na zgłoszeniu, potwierdzającą przyjęcie do wiadomości przez jednostkę samorządową przystąpienie obiektu do konkursu.

Konkurs wyłania i promuje najlepsze w swej branży gospodarstwa... Czytaj więcej...

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu (regulamin, arkusz zgłoszenia obiektu, kryteria oceny, oświadczenie o wyrażeniu zgody do udziału w konkursie) znajdują się na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego: www.umww.pl (zakładki: Urząd, Nagrody, Odznaczenia, Stypendia, Konkursy/ Konkurs na najlepszy obiekt Turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce) oraz www.wielkopolska.travel/agroturystyka, gdzie znajduje sie również baza nagrodzonych obiektów.10-05-2013


Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" przyjmuje zgłoszenia do Festiwalu Młodych Talentów.

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" uprzejmie informuje, że nadal przyjmuje zgłoszenia uczestników do Festiwalu Młodych Talentów, który odbędzie się 9 czerwca 2013 r. w Dąbiu. Festiwal zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: zespoły muzyczne oraz soliści. Termin zgłoszeń upływa 24 maja 2013 r.

Serdecznie zapraszamy młodych artystów do udziału w naszej imprezie.

Regulamin festiwalu - zespoły muzyczne

Regulamin festiwalu - soliści

Formularz zgłoszeniowy - zespoły muzyczne

Formularz zgłoszeniowy - soliści02-05-2013


Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" ogłasza konkurs fotograficzny pt.: "Piękno LGD w obiektywie".

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt.: "Piękno LGD w obiektywie". Na zwycięzców konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody. Więcej informacji na plakacie tutaj...

Regulamin konkursu tutaj...25-04-2013


Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty szydełkowania.

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" zaprasza na bezpłatne warsztaty tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła w zakresie szydełkowania. Czytaj więcej...

Warsztaty współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach realizacji osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013, działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".16-04-2013


Zmiana zasad przyznawania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - nowy wzór wniosku.

2 marca 2013 roku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 339) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które wchodzi w życie 12 kwietnia br.

Ww. nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmiany wynikające m.in. ze zmian innych przepisów mających zastosowanie przy ubieganiu się i przyznawaniu pomocy w ramach ww. działania, z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz z doświadczeń nabytych podczas jego wdrażania. Poniżej najistotniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją: Czytaj więcej...16-04-2013


Zakaz wypalania traw i gruntów rolnych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadza ogólnopolską akcję informacyjną przekazującą rolnikom, producentom rolnym i mieszkańcom terenów wiejskich informację o zakazie wypalania traw i gruntów rolnych.

Zakaz wypalania traw i gruntów rolnych wynika z konieczności przestrzegania norm dobrej kultury rolnej przez rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2007 - 2013 (płatności rolnośrodowiskowe, płatności ONW, płatności na zalesianie gruntów rolnych). Wynika on również z zapisów ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach, które zabraniają wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych.18-03-2013


Bezpłatne szkolenia dla Beneficjentów osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013.

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia dla Beneficjentów osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013 z zakresu działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Małe projekty"oraz "Odnowa i rozwój wsi". Czytaj więcej...14-03-2013


Zakończona została realizacja projektu badawczego "Wieś czy globalna wioska?".

Celem badania była diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców wsi. W ramach projektu dokonana została ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych i przejrzystych sieci relacji społecznych na terenach wiejskich. W jego wyniku stwierdzono, że nie można obecnie mówić o wykluczeniu cyfrowym mieszkańców obszarów wiejskich w sensie braku dostępu do cyfrowych technologii komunikacyjnych. Odrębnym problemem jest natomiast świadome i kreatywne wykorzystanie tych technologii w życiu publicznym i ich wpływ na integrację wiejskich społeczności lokalnych.

Z badania wynika... czytaj wiecej...

Polecamy lekturę raportu z badania

Raport "Wieś czy globalna wioska?" dostępny jest również na blogu projektu: http://wiesczyglobalnawioska.pl/category/raporty/.21-02-2013


Bezpłatne spotkanie informacyjne, dotyczące dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, dotyczące dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej ( projekty skierowane dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, bez wykształcenia średniego). Podczas spotkania zostanie omówiona również Inicjatywa JEREMIE zakładająca wsparcie dla działających już przedsiębiorstw. Więcej informacji tutaj.

Program spotkania.herb przerwa logo

18-12-2012


Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu na temat kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich

Firma badawcza Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy "Wieś czy globalna wioska?" Celem badania jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście potrzeb budowania kapitału społecznego wiejskich społeczności. W ramach badania dokonana zostanie ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych oraz przejrzystych sieci relacji społecznych na obszarach wiejskich. Uzasadnieniem badania są specyficzne potrzeby komunikacyjne mieszkańców wsi polegające na silnym zagrożeniu wykluczeniem cyfrowym tej grupy, będącej zarazem tą częścią społeczeństwa polskiego, która w największym stopniu może skorzystać w wyniku zmian technologii komunikacyjnych i funkcji społecznych mediów. Na cele realizacji projektu uruchomiony został specjalny blog blog.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu i wypowiedzenia się swojego zdania na temat kompetencji komunikacyjnych mieszkańców terenów wiejskich. Na blogu badania dostępnym pod adresem www.wiesczyglobalnawioska.pl swoją wypowiedź może zamieścić każdy, kto ma coś ciekawego do powiedzenia.


Głów do myślenia nigdy za wiele!

Zespół badawczy Agrotec Polska Sp. z o.o.


05-11-2012


Zapraszamy na bezpłatne szkolenia "Tworzenie i prowadzenie stowarzyszeń, fundacji oraz osób prawnych na obszarach wiejskich"

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia "Tworzenie i prowadzenie stowarzyszeń, fundacji oraz osób prawnych na obszarach wiejskich". Szczegóły na plakacie.

Szkolenia współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach realizacji osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013, działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".30-10-2012


Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty haftowania

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" zaprasza na bezpłatne warsztaty tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła w zakresie haftowania. Szczegóły na plakacie.

Warsztaty współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach realizacji osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013, działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".29-10-2012


Relacja z imprezy promocyjnej "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej"

Babiak, 27.10.2012 r.

27 października 2012 r. w Gminnej Hali Sportowej w Babiaku odbył się "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej" zorganizowany przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" przy współudziale Stowarzyszenia Babiak21.

Do zawodów przystąpiło 10 gimnazjów, które reprezentowały wszystkie gminy członkowskie LGD.

Młodzież rywalizowała w sześciu różnych konkurencjach o tytuł najbardziej wysportowanego gimnazjum Lokalnej Grupy Działania. Rozgrywanymi konkurencjami były: tunel, bieg w workach, slalom z zamkniętymi oczami, taczki, tor przeszkód oraz rzut do celu.

Zawody przebiegały w bardzo gorącej atmosferze, każda z drużyn chciała zwyciężyć i zaprezentować się z jak najlepszej strony. Pomimo ostrej rywalizacji wszystkie drużyny walczyły uczciwie i w duchu zasad fair play.

Po dramatycznej końcówce okazało się, że najwięcej punktów zdobyło Gimnazjum w Grzegorzewie i tym samym zostało zwycięzcą zawodów, drugie miejsce przypadło Gimnazjum w Dąbiu, a na najniższym stopniu podium stanęli gimnazjaliści z Sokołowa w Gminie Koło.

Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone sprzętem sportowym o łącznej wartości prawie 5,5 tys. zł.

Wszystkim drużynom gratulujemy ambicji, wytrwałości i determinacji.

"Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej" współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013, działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"

Zdjęcia z zawodów można obejrzeć w naszej Galerii.19-10-2012


Bezpłatne doradztwo dla Beneficjentów osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" uprzejmie informuje, że w gminach członkowskich Stowarzyszenia zostaną uruchomione kolejne punkty bezpłatnego doradztwa dla Beneficjentów osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013. Czytaj więcej...18-10-2012


Zapraszamy na bezpłatne szkolenia "Fundusze unijne dla obszarów wiejskich"

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia "Fundusze unijne dla obszarów wiejskich". Szczegóły na plakacie.

Szkolenia współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach realizacji osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013, działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".17-10-2012


Konferencja Subregionalna "Dziedzictwo dla Przyszłości"

Izabelin, 16.10.2012 r.

16 października 2012 r. w gospodarstwie agroturystycznym "Ania i Filip" w Izabelinie odbyła się Konferencja Subregionalna "Dziedzictwo dla Przyszłości", która została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Celem konferencji było propagowanie ochrony i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz możliwości jego wykorzystania w rozwoju społeczności lokalnych oraz rozwój i promocja agroturystyki w Wielkopolsce.

Spotkanie otworzyła Pani Emilia Dunal Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Pan Józef Drop Wójt Gminy Kramsk.

Kolejnym punktem konferencji było wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" Pana Jarosława Felczyńskiego, który przedstawił projekty związane z dziedzictwem kulturowym zrealizowane na terenie Lokalnej Grupy Działania.

Następnie Pan dr Janusz Majewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wygłosił wykład wprowadzający w tematykę dziedzictwa kulturowego wsi i jego wykorzystania w rozwoju agroturystyki w Wielkopolsce, a po jego wystąpieniu Pani Aldona Jankowska z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przedstawiła aspekty prawne dotyczące rozwoju agroturystyki, m.in. możliwość otwierania sklepów przy gospodarstwach agroturystycznych, etapy rejestracji produktu lokalnego.

Pomiędzy wszystkimi wystąpieniami zaproszeni gości mogli skosztować lokalnych produktów, które przygotowały Panie z Klubu Seniora w Kramsku z Panią sołtys Haliną Rogowską na czele, a także odwiedzić stoisko Stowarzyszenia z wyrobami rękodzielniczymi.

Druga cześć konferencji miała charakter warsztatowy. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy robocze. Pierwsza grupa pod kierunkiem Pani dr Katarzyny Lindy z Instytutu Etnologii i Antropologii uczestniczyła w warsztacie: Jak sprzedać naszą tradycję ? Efektywne stwarzanie i sprzedawanie produktów inspirowanych dziedzictwem kulturowym wsi. Druga grupa brała udział w warsztacie: Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego wsi w rozwoju agroturystyki - jak opracować, uatrakcyjnić ofertę, również edukacyjną dla turystów; jakie elementy można i należy uwzględniać przy tworzeniu i rozwijaniu oferty agroturystyki i turystyki wiejskiej, który prowadziła Pani dr Joanna Kosmaczewska z Katedry Ekonomiki i Organizacji Turystyki AWF w Poznaniu. Natomiast trzecia grupa uczestniczyła w warsztacie: Rozwój gospodarstw agroturystycznych: zagospodarowanie przestrzeni (ogrody wiejskie); zakwaterowanie, wyżywienie (produkty regionalne; świeże produkty tradycyjne receptury), produkty lokalnego rzemiosła, który prowadził Pan Grzegorz Cetner z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu.

Zdjęcia z konferencji można obejrzeć w naszej Galerii.08-10-2012


Zapraszamy na imprezę promocyjną "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej"

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza na imprezę promocyjną "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej", która odbędzie się 27 października 2012 r. w Gminnej Hali Sportowej w Babiaku, początek godz. 10.00. Szczegóły na plakacie.

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach realizacji osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013, działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".19-09-2012


Bezpłatne doradztwo dla Beneficjentów osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" uprzejmie informuje, że w gminach członkowskich Stowarzyszenia zostaną uruchomione punkty bezpłatnego doradztwa dla Beneficjentów osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013. Czytaj więcej...10-09-2012


W dniu 05.09.2012 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", na którym dokonano wyboru operacji do dofinansowania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Lista operacji wybranych do dofinansowania.10-09-2012


W dniu 05.09.2012 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", na którym dokonano wyboru operacji do dofinansowania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Lista operacji wybranych do dofinansowania, a tutaj: Lista operacji nie wybranych do dofinansowania29-08-2012


Kolejna odsłona TURISY !!!

Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenie promocyjne z cyklu "TURISA Partnerstwo LGD-ów - siłą Wielkopolski", które odbędzie się 2 września w Sławoszewku (gm. Kleczew). Tym razem organizatorem wydarzenia jest LGD "Między ludźmi i jeziorami". Szczegóły na plakacie.28-08-2012


Zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" - 5 września 2012 r. w Urzędzie Gminy w Kramsku.

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", które odbędzie się 5 września 2012 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali narad Urzędu Gminy w Kramsku. Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków na Działania "Małe projekty" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Program zebrania...23-08-2012


Lista złożonych wniosków o przyznania pomocy na tzw. "Małe projekty".

W dniu 17 sierpnia 2012 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na tzw. "Małe projekty", czyli operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do realizacji celów tej osi. Wpłynęło 20 wniosków na łączną kwotę 387 787,86 zł. Tutaj przedstawiamy listę złożonych wniosków.22-08-2012


Lista złożonych wniosków o przyznania pomocy dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

W dniu 17 sierpnia 2012 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" wpłynęło 11 wniosków na łączną kwotę 773 946,50 zł. Z racji tego, że jest to ostatni nabór wniosków dla w/w działania wnioski będą wybierane do 120% limitu dostępnych środków. Tutaj przedstawiamy listę złożonych wniosków.09-07-2012


OSTATNI NABÓR NA "RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ" 23 lipca 2012 - 17 sierpnia 2012

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania:

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju... Czytaj dalej...02-07-2012


II Festiwal folklorystyczny zespołów wokalno-instrumentalnych.

Dzierawy, dn. 24.06.2012 r.

24 czerwca 2012 r. na stadionie sportowym w Dzierawach (Gmina Koło) odbył się II Festiwal folklorystyczny zespołów wokalno-instrumentalnych zorganizowany przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" przy współudziale Gminy Koło.

Prezes Stowarzyszenia Pan Jarosław Felczyński, Zastępca Wójta Gminy Koło Pani Żaneta Siwińska oraz Sołtys Dzieraw Pan Stanisław Ostrowski powitali członków zespołów ludowych, zaproszonych gości oraz zebraną publiczność, a następnie otworzyli Festiwal.

Na scenie swoje umiejętności artystyczne zaprezentowało osiem zespołów ludowych, były to: "Brzezinianki", "Krzymowiacy", "Nadnerzanki", "Kiełczewianki", "Kalinianki", "Na swojską nutę", "Dzieci Kujaw", "Dębowiacy", a zmaganiom muzycznym przyglądała się komisja konkursowa złożona z wybitnych specjalistów. W skład Jury weszli: Wenancjusz Kurzawa - Profesor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Roman Fieberg - Kierownik Pracowni Muzyki i Piosenki w Wojewódzkim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bydgoszczy oraz Mirosław Grzanka - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie.

Po burzliwych obradach Jurorów postanowiono wyróżnić następujące zespoły:

 1. Za zajęcie I miejsca - Zespół ludowy "Nadnerzanki"

 2. Za zajęcie II miejsca - Zespół ludowy "Kiełczewianki"

 3. Za zajęcie III miejsca - Zespół ludowy "Dzieci Kujaw"

Nagrodami w konkursie były wysokiej klasy instrumenty muzyczne o łącznej wartości prawie 9 tys. złotych.

Po uroczystym wręczeniu nagród każdy z wyróżnionych zespołów raz jeszcze wystąpił na scenie.

Na zakończenie imprezy zgromadzona publiczność mogła uczestniczyć w zabawie tanecznej przy dźwiękach zespołu muzycznego "Balantajs".

Festiwal był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013, działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"

Zdjęcia z imprezy można obejrzeć w naszej Galerii.28-06-2012


NABÓR NA MAŁE PROJEKTY 23 lipca 2012 - 17 sierpnia 2012

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania:

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju... Czytaj dalej...27-06-2012


TURISA PARTNERSTWO LGD-ów - SIŁĄ WIELKOPOLSKI - relacja z Wierzbinka

17 czerwca 2012 roku - Wierzbinek

Kolejne wydarzenie promocyjne pn. "TURISA PARTNERSTWO LGD-ów - SIŁĄ WIELKOPOLSKI" odbyło się w amfiteatrze w Wierzbinku. Organizatorem czerwcowej imprezy było Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia". Partnerzy projektu współpracy "Turystyczne Uroki Regionu Inspiracją Społecznej Aktywności" nie zawiedli i zjawili się w komplecie, a więc można było również podziwiać stoiska Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie", Stowarzyszenia "Solna Dolina" oraz "Między Ludźmi i Jeziorami". Nie zawiodła nas też pogoda (świeciło piękne słońce) oraz widzowie, którzy odwiedzili teren amfiteatru i głośno oklaskiwali występy artystów.

Zgromadzona widownia mogła wysłuchać informacji o walorach turystycznych partnerskich Lokalnych Grup Działania, a także posłuchać artystów z danego obszaru. Tym razem swoimi prezentacjami imprezę uświetnili następujący wykonawcy: Gminna Orkiestra Dęta z Wierzbinka oraz Zespół "Borowioki" reprezentujący Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia", Zespół "Bjuti" reprezentujący Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie", Zespół Ludowy "Lubonianki" reprezentujący Stowarzyszenie "Solna Dolina" oraz Zespół Muzyczny "Enter" z obszaru "Między Ludźmi i Jeziorami". Całość z odpowiednią dawką humoru poprowadził Pan Zbyszek Pietrzak.

W trakcie prezentacji przeprowadzono konkurs dot. projektu współpracy oraz partnerskich LGD. Uczestnicy konkursu zadziwili organizatorów wysokim poziomem wiedzy i odpowiadali na pytania śpiewająco. Dla wszystkich uczestników przygotowano upominki.

Na zakończenie imprezy zgromadzona publiczność mogła posłuchać i pobawić się przy dźwiękach Zespołu muzycznego "Balntajs". A jak było wesoło w Wierzbinku można zobaczyć na zdjęciach w Galerii.

Wydarzenie promocyjne współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 LEADER PROW 2007 - 2013, działanie 421 "Wdrażanie projektów współpracy".27-06-2012


TURISA PARTNERSTWO LGD-ów - SIŁĄ WIELKOPOLSKI - relacja z Goliny

12 maja 2012 roku - Golina

Kolejne wydarzenie promocyjne pn. "TURISA PARTNERSTWO LGD-ów - SIŁĄ WIELKOPOLSKI" odbyło się w amfiteatrze w Wierzbinku. Organizatorem czerwcowej imprezy było Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia". Udział w nim wzięły wszystkie partnerskie Lokalne Grupy Działania, a więc: Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie", które było organizatorem imprezy, Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia", Stowarzyszenie "Solna Dolina" oraz "Między Ludźmi i Jeziorami".

Każda z grup prezentowała najciekawsze walory przyrodniczo - krajobrazowe, zabytki i atrakcje z danego obszaru. Prezentacje kończyły występy artystyczne. Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" reprezentował Zespół "Grzegorzewianki", Miejsko - Strażacka Młodzieżowa Orkiestra z Dąbia oraz Zespół "Kiełczewianki". Stowarzyszenie "Solna Dolina" było reprezentowane przez Zespół Ludowy "Kłodawiacy". Prezentację LGD "Między Ludźmi i Jeziorami" zakończył występ Kapeli Podwórkowej "Z kopyta", a gospodarzy czyli Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie" reprezentowała Kapela "Goliniaki Kraciaki".

Każda z Lokalnych Grup Działania przygotowała swoje stoisko, na którym można było uzyskać informacje o działalności LGD, walorach turystycznych, a także podziwiać prace lokalnych twórców.

W trakcie prezentacji przeprowadzono konkurs, w którym uczestnicy musieli wykazać się wiedzą nt. projektu współpracy TURISA oraz działalności partnerskich Stowarzyszeń. Dla wszystkich uczestników przygotowano upominki.

Na zakończenie organizatorzy podziękowali wszystkim za przybycie i zaprosili do udziału w kolejnych imprezach.

Miłą atmosferę, jaka panowała w to słoneczne sobotnie popołudnie mogą Państwo obejrzeć na zdjęciach w Galerii.

Wydarzenie promocyjne współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 LEADER PROW 2007 - 2013, działanie 421 "Wdrażanie projektów współpracy".11-06-2012


II FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY ZESPOŁÓW WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH, 24 czerwca 2012r. Dzierawy

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza na II Festiwal Folklorystyczny Zespołów Wokalno-Instrumentalnych, który odbędzie się 24 czerwca 2012 r. na stadionie sportowym w Dzierawach, Gmina Koło, początek o godz. 14.00. Szczegóły na plakacie.

Festiwal współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach realizacji osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013, działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".01-06-2012


W dniu 31.05.2012 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", na którym dokonano wyboru operacji do dofinansowania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA a tutaj LISTA OPERACJI NIE WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA.01-06-2012


W dniu 31.05.2012 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", na którym dokonano wyboru operacji do finansowania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA.29-05-2012


"TURISA PARTNERSTWO LGD-ów - SIŁĄ WIELKOPOLSKI" 17 czerwca 2012 Wierzbinek

Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenie promocyjne pn. "TURISA Partnerstwo LGD-ów - siłą Wielkopolski" realizowane w ramach projektu współpracy "Turystyczne Uroki Regionu Inspiracją Społecznej Aktywności" o akronimie TURISA.

Tym razem zapraszamy 17 czerwca 2012 roku do Amfiteatru w Wierzbinku. Start godz. 14.00. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia". Szczegóły na plakacie.


t1 przerwa t2 przerwa t3 przerwa t4

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy23-05-2012


Zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" - 31 maja 2012 r. w Urzędzie Gminy w Kramsku.

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", które odbędzie się 31 maja 2012 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali narad Urzędu Gminy w Kramsku. Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków na Działania "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Program zebrania...14-05-2012


W dniu 11 maja 2012 roku zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Wpłynęło 17 wniosków na łączną kwotę 2 251 844,58 zł. Z racji tego, że jest to ostatni nabór dla w/w działania wnioski będą wybierane do 120% limitu dostępnych środków. Tutaj przedstawiamy listę złożonych wniosków.14-05-2012


W dniu 11 maja 2012 roku zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi". Wpłynęło 6 wniosków na łączną kwotę 782 538,00 zł. Tutaj przedstawiamy listę złożonych wniosków.09-05-2012


"TURISA PARTNERSTWO LGD-ów - SIŁA WIELKOPOLSKI" po raz pierwszy !

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w pierwszym wydarzeniu promocyjnym pn. "TURISA Partnerstwo LGD-ów - siłą Wielkopolski" organizowanym w ramach realizacji projektu współpracy TURISA, które odbędzie się 12 maja 2012 roku w Parku Miejskim w Golinie. Szczegóły tutaj30-04-2012


Realizacja projektu współpracy TURISA rozpoczęta !

W kwietniu br. Stowarzyszenia: "Solna Dolina" z siedzibą w Kłodawie , "Solidarni w Partnerstwie" z siedzibą w Starym Mieście, "Wielkopolska Wschodnia" z siedzibą w Kramsku i "Między Ludźmi i Jeziorami" z siedzibą w Kazimierzu Biskupim rozpoczęły realizację projektu współpracy pn. "Turystyczne Uroki Regionu Inspiracją Społecznej Aktywności" o akronimie TURISA. Czytaj więcej...27-04-2012


Zaproszenie na bezpłatne warsztaty tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła - szydełkowanie

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" zaprasza na bezpłatne warsztaty tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła z zakresu szydełkowania. Czytaj więcej...03-04-2012


Nabór na działania "Odnowa i rozwój wsi" i "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Działanie "Odnowa i rozwój wsi": dokumentacja do pobrania tutaj

Działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw": dokumentacja do pobrania tutaj29-03-2012


Bezpłatne szkolenia dla Beneficjentów

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" zaprasza na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013. Czytaj więcej...19-03-2012


Zmiana godzin otwarcia Biura

Informujemy, że w okresie od 19 marca do 30 czerwca 2012 roku Biuro Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" w poniedziałki i w środy będzie czynne w godz. 7.30 - 14.30. W pozostałe dni godziny pracy Biura pozostają bez zmian.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.09-01-2012


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"


Serdecznie zapraszamy 12 stycznia 2012 roku o godz. 13.00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku (ul. Poznańska 2) na Walne Zebranie Członków.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza

3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

4. Sprawozdanie z działalności za 2011 rok

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciąganiu zobowiązań finansowych

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

7. Sprawy bieżące

8. Wolne wnioski i zapytania

9. Zakończenie zebrania02-12-2011


Umowa partnerska podpisana !


listwa

W dniu 21 listopada 2011 roku w Kole została podpisana umowa partnerska dot. realizacji projektu współpracy. Partnerami, oprócz naszego Stowarzyszenia, są Lokalne Grupy Działania Stowarzyszenie "Solna Dolina", Stowarzyszenie "Solidarni w partnerstwie" oraz Stowarzyszenie "Między ludźmi i jeziorami".

Umowę podpisali:

- z ramienia Stowarzyszenia "Solna Dolina" - Pani Magdalena Bawej - Prezes oraz Pani Jadwiga Murawiecka - Wiceprezes

- z ramienia Stowarzyszenia "Solidarni w partnerstwie" - Pan Ireneusz Ćwiek - Prezes oraz Pani Kinga Szykowna - Wiceprezes

- z ramienia Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" - Pan Jarosław Felczyński - Prezes oraz Pani Agnieszka Lewandowska - Członek Zarządu.

Przedstawiciele Stowarzyszenia "Między ludźmi i jeziorami" podpiszą umowę w terminie późniejszym.

Projekt o wdzięcznej nazwie TURISA (Turystyczne uroki regionu inspiracją społecznej aktywności) ma za zadanie wypromować walory turystyczne gmin, na obszarze których działają partnerskie Stowarzyszenia. A jest to obszar niemały, gdyż obejmuje aż 23 gminy z powiatów: konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego.

Celem projektu jest promocja i wzrost atrakcyjności turystycznej regionów partnerskich w oparciu o lokalne zasoby turystyczne. Jego realizacja będzie trwała od marca do listopada 2012 roku.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 4 LEADER, Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy.


O podpisaniu umowy napisali również:


e-kolo.pl


Konińska Gazeta Internetowa28-10-2011


Warsztaty tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła dla mieszkańców z terenu LGD

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach szydełkowania i rzeźbiarstwa. Czytaj więcej...27-10-2011


Konkurs fotograficzny - Uwiecznij nasz region w obiektywie !

Lokalna Organizacja Turystyczna "Marina" wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie po raz trzeci ogłasza konkurs fotograficzny pn. "Subregion koniński w barwach jesienno-zimowych". Ogłoszenie konkursu, Formularz zgłoszeniowy, Regulamin, Plakat19-10-2011


Promocja i wzrost atrakcyjności regionów partnerskich w oparciu o lokalne zasoby turystyczne

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" przystąpiło do realizacji projektu współpracy. Partnerami projektu są nasi sąsiedzi: Stowarzyszenie "Solidarni w partnerstwie", Stowarzyszenie "Solna Dolina" oraz Stowarzyszenie "Między ludźmi i jeziorami". Cel projektu brzmi następująco "Promocja i wzrost atrakcyjności regionów partnerskich w oparciu o lokalne zasoby turystyczne". W załączeniu list intencyjny.17-10-2011


Bezpłatny cykl szkoleń z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" zaprasza na bezpłatny cykl szkoleń z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Czytaj więcej...14-10-2011


Informacja o kursie wózków widłowych dla mieszkańców LGD

Kurs obsługi wózków widłowych zasilanych gazem propan-butan dla mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

Szanowni Państwo !

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zapraszam do uczestnictwa w kursie obsługi wózków widłowych zasilanych gazem propan butan organizowanym przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia". Kurs skierowany jest do mieszkańców 9 gmin członkowskich Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" (Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek, Koło).

Warunkiem udziału w kursie jest spełnienie wszystkich warunków oraz złożenie niezbędnych dokumentów, określonych w regulaminie uczestnictwa w Biurze Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" przy ulicy Kurpińskiego 6 w Kramsku.

Uczestnictwo w kursie jest całkowicie bezpłatne (z wyjątkiem dojazdu uczestników na miejsce szkolenia, który odbywa się na własny koszt i we własnym zakresie) a biorący w nim udział mają zapewnione materiały szkoleniowe oraz poczęstunek podczas trwania zajęć teoretycznych.

Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" przy ul. Kurpińskiego 6 w Kramsku. Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona. Termin zgłoszeń upływa 7 listopada 2011 r.

Kurs jest finansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 4 Leader, Działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

Wszelkich informacji udziela:

Marcin Kaliszak

tel. 664 031 617, 63 245 18 58

e-mail: fundusze@wielkopolskawschodnia.pl


Formularz zgłoszenia uczestnictwa w kursie obsługi wózków widłowych zasilanych gazem propan-butan finansowanym ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 Leader, działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"


Regulamin uczestnictwa w kursie obsługi wózków widłowych organizowanym przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"


Prezes Zarządu Stowarzyszenia

"Wielkopolska Wschodnia"

(-) Jarosław Felczyński14-10-2011


Doradztwo dla potencjalnych Beneficjentów Osi 4 PROW 2007-2013

W związku z przyszłorocznym naborem wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu działań "Odnowa i rozwój wsi", "Małe projekty", "Tworzenie rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" informujemy, że w gminach członkowskich Stowarzyszenia zostaną uruchomione punkty doradztwa dla beneficjentów. Czytaj więcej...07-09-2011


Pieniądze na firmę na obszarach wiejskich.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła terminy naboru wniosków w ramach działań "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Ubiegający się o dotacje dla firm w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" wnioskodawcy muszą spełniać kryteria dostępu, do których zaliczyć należy między innymi miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych lub miejsce siedziby czy oddziału w przypadku osób prawnych. Jeżeli podmiot podejmuje lub świadczy usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, może otrzymać pomoc na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", gdy zamieszkuje lub ma siedzibę czy oddział w gminie miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców lub gminie miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Jeżeli natomiast podmiot prowadzi lub planuje rozpoczęcie działalności innej niż usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, powinien zamieszkiwać w przypadku osób fizycznych lub mieć siedzibę czy oddział w przypadku osób prawnych w miejscowości należące do gmin miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców albo gminie miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

W ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" wnioski o dofinansowanie będzie można składać przez Oddziały Regionalne ARiMR od 26 września do 7 października 2011 r.

Dofinansowanie z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" przeznaczona jest dla rolników ich współmałżonków lub domowników ubezpieczonych w KRUS, którzy planują rozpoczęcie działalności innej niż rolnicza lub chcą rozwinąć prowadzoną działalność gospodarczą, jeśli ciągle podlegają ubezpieczeniu w KRUS. Wystarczy być ubezpieczonym w KRUS przez okres przynajmniej 12 miesięcy poprzedzających  złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

W ramach działania "Różnicowanie działalności nierolniczej" wnioski będzie można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR w dwóch terminach:

W pierwszym, od 27 września do 14 października 2011 roku,  wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

W drugim od 17 października do 4 listopada 2011 roku, wnioski o pomoc mogą składać wszyscy, którzy planują inne inwestycje niż związane z wytwarzaniem biogazu lub energii elektrycznej.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.19-08-2011


Wyniki oceny projektów złożonych w ramach naboru wniosków na działanie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

W dniu 17 sierpnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", na którym dokonano wyboru operacji do dofinansowania, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Lista rankingowa operacji.19-08-2011


Wyniki oceny projektów złożonych w ramach naboru wniosków na działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

W dniu 17 sierpnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", na którym dokonano wyboru operacji do finansowania, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Lista rankingowa operacji., LISTA OPERACJI NIEZGODNYCH Z LOKALNĄ STATEGIĄ ROZWOJU...09-08-2011


Zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" - 17 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Gminy w Kramsku.

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", które odbędzie się 17 sierpnia 2011 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali narad Urzędu Gminy w Kramsku. Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków na Działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Program zebrania...09-08-2011


W dniu 2 sierpnia 2011 r. zakończył się nabór wniosków na operację, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Wpłynęło 10 wniosków na łączną kwotę 775 689,00 zł. Tutaj lista złożonych wniosków...08-08-2011


W dniu 29 lipca zakończył się nabór wniosków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Wpłyneło 6 wniosków na łączna kwotę 1 128 709,50 zł. Tutaj lista złożonych wniosków...08-07-2011


Wyniki oceny projektów złożonych w ramach naboru na działanie "Odnowa i rozwój wsi"

W dniu 29 czerwca 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", na którym dokonano wyboru operacji do finansowania, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Tutaj LISTA WYBRANYCH OPERACJI ...29-06-2011


W dniu 15 czerwca 2011 zakończył się nabór wniosków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Wpłynęły 3 wnioski na łączną kwotę 446 984,00 zł. Tutaj przedstawiamy listę złożonych wniosków.21-06-2011


Zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" - 29 czerwca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku.

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", które odbędzie się 29 czerwca 2011 r. (środa) o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku. Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków na Działanie "Odnowa i rozwój wsi". Program zebrania...16-06-2011


W dniu 14 czerwca 2011 r. r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", na którym dokonano wyboru operacji do finansowania, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Tutaj LISTA WYBRANYCH OPERACJI ...16-06-2011


Nabór wniosków - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na: operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Wnioski będą przyjmowane w dniach od 30 czerwca 2011 r. do 29 lipca 2011 r.

Więcej informacji tutaj.16-06-2011


Nabór wniosków - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Wnioski będą przyjmowane w dniach od 04 lipca 2011 r. do 02 sierpnia 2011 r.

Więcej informacji tutaj.16-06-2011


I Festiwal Orkiestr Dętych Wielkopolski Wschodniej

11 czerwca 2011 roku na stadionie sportowym w Grzegorzewie odbył się I Festiwal Orkiestr Dętych Wielkopolski Wschodniej zorganizowany przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" przy współudziale Urzędu Gminy w Grzegorzewie. Wiceprezes Stowarzyszenia Zbigniew Mielczarek oraz Pani Wójt Gminy Grzegorzew Bożena Dominiak przywitali przybyłych gości, członków orkiestr i wszystkich zgromadzonych widzów, a następnie otworzyli Festiwal. W konkursie wzięły udział 4 orkiestry dęte z terenu gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu: Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku, Miejsko-Strażacka Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Dąbia, Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Gminnym Ośrodku Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kramsku oraz Gminna Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Wrzącej Wielkiej. Festiwal poprowadził Zbigniew Pietrzak, a zmaganiom muzycznym przyglądała się komisja konkursowa złożona z wysokiej klasy specjalistów, wykładowców w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Turku i Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Koninie, w składzie: Jacek Rybczyński (przewodniczący), Roman Frontczak i Piotr Kmieciak.

Zwycięzcą Festiwalu została Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Gminnym Ośrodku Kultury i OSP w Kramsku, II miejsce zdobyła Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku, III miejsce zajęła Miejsko-Strażacka Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Dąbia. Nagrodami były wysokiej klasy instrumenty muzyczne o łącznej wartości 10 tys. złotych. Orkiestra z Wrzącej Wielkiej również otrzymała upominek i dyplom za udział w Festiwalu. Na zakończenie imprezy zgromadzona publiczność mogła posłuchać i pobawić się przy dźwiękach zespołu muzycznego "Medin".

Festiwal orkiestr dętych w całości został sfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader, Działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

Zdjęcia z imprezy można obejrzeć w naszej Galerii.


10-06-2011


"Małe projekty" - lista złożonych wniosków

W dniu 27 maja 2011 zakończył się nabór na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. "Małe projekty". Wplynęło 27 wniosków na łączną kwotę 461 242,29 zł. Tutaj przedstawiamy listę złożonych wniosków.06-06-2011


Zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" - 14 czerwca 2011 r. w Urzędzie Gminy w Kramsku.

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", które odbędzie się 14 czerwca 2011 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku. Celem zebrania jest ocena projektów złożonych podczas naboru wniosków na Działanie "Małe projekty". Program zebrania...30-05-2011


Festiwal orkiestr dętych

Serdecznie zapraszamy na Festiwal orkiestr dętych organizowany przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia", który odbędzie sie 11 czerwca 2011 r. (sobota) na Stadionie sportowym w Grzegorzewie o godz. 14:00. Plakat05-04-2011


Nabór wniosków - Odnowa i rozwój wsi

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Wnioski będą przyjmowane w dniach od 30 maja do 15 czerwca 2011 r.

Więcej informacji tutaj.05-04-2011


Nabór wniosków - Małe projekty

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. "Małych projektów". Wnioski będą przyjmowane w dniach od 9 maja do 27 maja 2011 r.

Więcej informacji tutaj.09-03-2011


Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poradnikami dla beneficjentów działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".
Ponadto ARiMR przygotowała również Poradnik "Jak prawidłowo realizować i rozliczać operacje?"08-03-2011


tvksow

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na logo internetowego serwisu filmowego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich KSOW.tv. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi. Prace należy nadsyłać do 31 marca 2011 roku (decyduje data wpływu). Więcej szczegółów w Regulaminie.07-03-2011


Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym zasad sporządzania wniosków o płatność dla "małych projektów" przygotowany przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Do pobrania tutaj30-12-2010


"Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" przydatny przedsiębiorcom ubiegającym się o pomoc w ramach działania tzw. "małe projekty". Otwórz...

10-11-2010


Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" zaprasza na bezpłatny cykl szkoleń. "Rachunkowość dla podmiotów gospodarczych"

05-11-2010


Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" zaprasza na bezpłatny cykl szkoleń. "Zagadnienia kadrowo-płacowe dla podmiotów gospodarczych"

15-10-2010


Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" zaprasza na bezpłatny cykl szkoleń. "Przygotowywanie biznesplanów dla przedsięwzięć gospodarczych"

14-10-2010
Doradztwo dla potencjalnych Beneficjentów Osi 4 PROW 2007-2013

W związku z przyszłorocznym naborem wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu działań "Odnowa i rozwój wsi", "Małe projekty" oraz "Tworzenie rozwój mikroprzedsiębiorstw" informujemy, że w gminach członkowskich Stowarzyszenia zostaną uruchomione punkty doradztwa dla beneficjentów. Ich zadaniem jest doradztwo z zakresu wypełniania wniosków w ramach działań "Odnowa i rozwój wsi", "Małe projekty" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" a także informowanie o działaniach związanych z Lokalną Strategią Rozwoju stworzoną przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia".


Dąbie - informacji udziela Pani Mirosława Dudzińska

Urząd Miejski w Dąbiu,

w godz. 15.30 - 17.30 w dniach: 16.11, 17.11. 23.11, 24.11, 29.11


Koło - informacji udziela Pan Jarosław Felczyński

Urząd Gminy w Kole,

w godz. 15.30 - 18.00 w dniach: 1.12, 8.12, 15.12, 23.12


Krzymów - informacji udziela Pan Krzysztof Moralewski

Urząd Gminy w Krzymowie

w godz. 15.30 - 17.30 w dniach: 2.11, 4.11, 8.11, 9.11, 15.11


Grzegorzew - informacji udziela Pan Marek Szałek

Urząd Gminy w Grzegorzewie,

w godz. 15.30 - 17.30 w dniach: 17.11, 18.11, 22.11, 23.11, 29.11


Babiak - informacji udziela Pan Radosław Bartczak

Urząd Gminy w Babiaku

w godz. 15.30 - 17.30 w dniach: 3.11, 5.11, 9.11, 15.11, 17.11


Olszówka - informacji udziela Pan Karol Maluga

Urząd Gminy w Olszówce

w godz. 15.30 - 17.30 w dniach: 15.11, 16.11, 22.11, 23.11, 29.11


Sompolno - informacji udziela Pani Justyna Zielińska

Urząd Miejski w Sompolnie

w godz. 15.30 - 18.00 w dniach: 28.10, 29.10, 3.11, 4.11


Wierzbinek - informacji udziela Pan Radosław Wietrzykowski

Urząd Gminy w Wierzbinku

w godz. 15.30 - 17.30 w dniach: 22.11, 29.11, 16.11, 17.11, 23.11Kalendarz imprez

KALENDARZ IMPREZ

"Wielkopolska Wschodnia"

2010 rokNAZWA
IMPREZY/ UROCZYSTOŚCI
TERMIN MIEJSCE,
ORGANIZACJA
GMINA BABIAK
Obchody 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem 04.07.2010 r. - jednodniowa okolicznościowa impreza kulturalno-historyczna o zasięgu ponadregionalnym z udziałem Wojska Polskiego, polityków szczebla wojewódzkiego, reprezentantów Kościoła ( miejsce-Brdów, plac obok klasztoru)
Dni Gminy Babiak 07-08.08.2010 r. - dwudniowa impreza sportowo-kulturalna (miejsce realizacji-gminny stadion sportowy i budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku)
Dożynki Gminne do ustalenia - lokalne święto plonów z udziałem władz samorządowych (gminnych i powiatowych), sołectw, mieszkańców (miejsce -budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku)
GMINA DĄBIE
Dni Dąbia 10 - 11 lipca 2010 r. - pierwszy dzień prezentacje zaproszonych zespołów ludowych
- drugi dzień ; jubileusz "Zrywu" , mecze sportowe
Miejsce imprezy - stadion miejski w Dąbiu
Organizatorzy : Burmistrz Miasta Dąbie , Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna,
Klub Sportowy "Zryw" Dąbie
Rzut piłką - główką kapusty do beczki 18.07. 2010 r. Miejsce imprezy - Krzewo.
Organizatorzy : Burmistrz Miasta Dąbie ,M-GOK i BP w Dąbiu , Rada sołecka w Krzewie.
4 konkurencja II Turnieju sołectw gminy Dąbie
Dzień Ogórka 1 sierpnia 2010 r. Impreza jednodniowa w miejscowości Karszew,
Prezentacje , szkolenia, konkursy , występy artystyczne - miejsce ; boisko przy OSP w Karszewie
Organizatorzy : Burmistrz Miasta Dąbie, M-GOK i BP w Dąbiu, OSP Karszew, osoby indywidualne
Zawody lekkoatletyczne 8.08. 2010 r. Miejsce imprezy - boisko przy OSP Karszew. Organizatorzy : burmistrz miasta Dąbie , M-GOK i BP w Dąbiu , rada sołecka wsi Karszew.
5 ostatnia konkurencja II turnieju sołectw gminy Dąbie
Dożynki gminne 29 sierpnia 2010 r. Miejsce - OSP Rzuchów.
Konkursy na : najładniejszy wieniec dożynkowy, najsmaczniejszą
potrawę regionalną, podsumowanie II turnieju sołectw gminy Dąbie i wręczenie nagród
organizatorzy : Burmistrz Miasta Dąbie, M-GOK i BP w Dąbiu,
OSP Rzuchów , KGW Rzuchów
Przegląd Dorobku Artystycznego 21 listopad 2010 r Organizatorzy : Burmistrz Miasta Dąbie , M-GOK i BP Dąbie
Udział biorą zespoły działające w szkołach gminy Dąbie, dzieci przedszkolne, zespoły działające w M-GOK i BP , zespoły działające przy stowarzyszeniach , dzieci z Ogniska Muzycznego oraz osoby indywidualne
Miejsce : sala widowiskowa w M-GOK i BP w Dąbiu
Pogotowie św. Mikołaja 5 grudnia 2010 r. Organizatorzy: M-GOK i BP, TPD, szkoły z terenu gminy, przedszkole.
Miejsce : sala widowiskowa M-GOK i BP w Dąbiu
Impreza mająca na celu zbiórkę pieniędzy na przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci potrzebujących z gminy Dąbie .W programie występy artystyczne , aukcje prac wykonanych przez dzieci ze wszystkich szkół naszej gminy oraz przedszkola a także uczestników ŚDS w Dąbiu, sprzedaż ciast itp.
Gminny Przegląd Jasełek 12 grudnia 2010 r. Organizatorzy : M-GOK i BP w Dąbiu, Burmistrz Miasta Dąbie , PCPR w Kole .
Miejsce : Sala widowiskowa M-GOK i BP w Dąbiu
Prezentacje przedstawień jasełkowych przygotowanych przez : poszczególne szkoły gminy Dąbie, przedszkole, Świetlicę socjoterapeutyczną , uczestników ŚDS w Dąbiu
Powiatowy Przegląd Jasełek 19 grudnia 2010 r. Organizatorzy : M-GOK i BP w Dąbiu , Starostwo Powiatowe w Kole , Burmistrz Miasta Dąbie
Miejsce : sala widowiskowa M-GOK i BP
Uczestnicy : zespoły jasełkowe reprezentujące : przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja z poszczególnych gmin powiatu kolskiego
GMINA GRZEGORZEW
VI Mistrzostwa Powiatu Kolskiego w Piłce Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych kwiecień
maj 2010 r.
Miejsce - Stadion w Grzegorzewie.
Organizator Klub Sportowy "Orzeł" Grzegorzew
Udział biorą drużyny Radnych i Pracowników Samorządowych z terenu powiatu kolskiego.
IX Turniej Szkół Podstawowych Gminy Grzegorzew o puchar Wójta 14 maj 2010 r. Miejsce Szkoła Podstawowa
w Barłogach.
Organizator Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Szkoła Podstawowa w Barłogach.
Udział w konkursach wiedzy o Gminie Grzegorzew, piosenki ludowej i sportowym biorą drużyny ze Szkół Podstawowych z Barłóg, Bylic, Borysławic Kościelnych i Grzegorzewa.
VI Mistrzostwa Powiatu Kolskiego w Piłce Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych 6 czerwca 2010 r. Stadion w Grzegorzewie
Jubileusz 100- lecia
OSP Grzegorzew
19 czerwca 2010 r. Miejsce plac przed remizą
OSP w Grzegorzewie
Organizator OSP Grzegorzew.
Festyn "WITAJ LATO" 27 czerwca 2010 r. Miejsce stadion w Grzegorzewie
Organizator Gmina Grzegorzew.
Festyn rekreacyjno-rozrywkowy przeznaczony dla mieszkańców Gminy Grzegorzew i mieszkańców ościennych gmin.
Dożynki Gminne sierpień 2010 r. Uroczyste podziękowanie rolnikom za ich ciężką i odpowiedzialną pracę.
Gminne obchody
71 Rocznicy Wybuchu
II wojny Światowej
1 września 2010 r. Miejsce Kościół Parafialny
w Grzegorzewie.
Organizator Gmina Grzegorzew.
Udział młodzieży ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Gimnazjum w Grzegorzewie.
Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2010 r. Miejsce Kościół Parafialny
w Grzegorzewie.
Organizator Gmina Grzegorzew.
Udział młodzieży ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Gimnazjum w Grzegorzewie z widowiskiem słowno-muzycznym poświęconym odzyskaniu niepodległości.
Spotkanie Bożonarodzeniowe grudzień 2010 r. Miejsce Gimnazjum w Grzegorzewie.
Organizator Samorząd Gminy i Gimnazjum Grzegorzew.
Spotkanie poświęcone podsumowaniu działalności Samorządu Gminnego
w 2010 roku.
GMINA KRAMSK
Dni Samorządu w Izabelinie 1-3 maja 2010 r. Izabelin
- zawody jeździeckie
- loteria
- majówka
- turniej szachowy
- samorządowy turniej PAINTBALL
- zawody wędkarskie
- miasteczko Ruchu Drogowego
- pokaz symulatora zderzeń
- ratownictwo medyczne
- pokaz sztuk walki
Gminny Dzień Dziecka

Spotkanie młodzieżowych Orkiestr Dętych
30 maj 2010 r. - gry i zabawy dla dzieci
- konkursy
- prezentacja orkiestr dętych
Festiwal Folklorystyczny oraz Ogólnopolskie Targi Sztuki 26-27 czerwiec 2010 r. - przegląd zespołów ludowych z obszaru Wielkopolski Wschodniej
Dożynki Gminne 29 sierpień 2010 r. Wysokie
- program
obrzędowy
- program
artystyczny
- konkurs wieńcowy
Inauguracja Roku Kulturalnego Październik 2010 r. - przegląd dorobku
GOK
Rocznica Odzyskania Niepodległości listopad 2010 r. - wieczornica
- okolicznościowy
program
artystyczny
Koncert kolęd Grudzień 2010 r. - występy artystyczne
GMINA KOŁO
Dożynki Gminne 29 sierpnia 2010 r. Wrząca Wielka
GMINA KRZYMÓW
Regionalne Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi w Krzymowie 23.05.2010 r. Stadion w Krzymowie
Festyn profilaktyczny pod hasłem: "Wolni od alkoholu i narkotyków" oraz "Fajnie i wesoło bawić się z rodziną poza szkołą." 29.05.2010 r. Stadion w Krzymowie

Organizator: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzymowie.
Dożynki Gminne - Krzymów 2010 29.08.2010 r. Stadion w Krzymowie.

Organizator: Gmina Krzymów
Dzień sportu i kultury Gminy Krzymów 2010 25.09.2010 r. Ośrodek Kulturalno-Sportowy w Brzeźnie.
Organizator: Gmina Krzymów
GMINA SOMPOLNO
II sompoleński bieg "Dla zdrowia" 8 maja 2010r. Impreza sportowa dla mieszkańców gminy, miejsce; trasa ulicami miasta Sompolno, plac przy Urzędzie Miejskim; organizator- Gmina Sompolno, Radni RM
Teatralne podróże 16 maja 2010 r. Organizator MGOK
Gminny Dzień Dziecka czerwiec 2010r. Impreza sportowo-rekreacyjna dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, miejsce- plac przy Urzędzie Miejskim; organizator- Gmina Sompolno
Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego - Patronat Burmistrza Sompolno czerwiec 2010 r. Organizator MGOK
Muzyczny Złaz Super Gwiazd 6 czerwca 2010 r. Organizator MGOK
Gminne Zawody Pożarnicze-Patronat Burmistrza Sompolno czerwiec/lipiec 2010 r. Organizator MGOK, straż OSP Sompolno; konkurencje sportowe między jednostkami OSP z terenu gminy
Letni turniej w piłkę siatkową 1.07.2010 Impreza sportowa dla miłośników piłki siatkowej; miejsce- boisko przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie; organizator- Gmina Sompolno, Radni RM
Wielkopolski Piknik Sołtysów 10 lipca 2010 r. Impreza kulturalno- rekreacyjno-rozrywkowa; miejsce- plac targowy w Sompolnie; organizator- Gmina Sompolno, Przegląd Koniński, Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów
Dni Sompolna 11 lipca 2010 r. Impreza kulturalno- rekreacyjno-rozrywkowa; miejsce- plac targowy w Sompolnie; organizator- Gmina Sompolno,
Piknik lata w Mąkolnie 18 lipca 2010 r. Impreza rekreacyjno-rozrywkowa, miejsce-plac przy remizie OSP w Mąkolnie; organizator- MGOK
Piknik lata w Lubstowie 01 sierpnia 2010 r. Impreza rekreacyjno-rozrywkowa, miejsce-Lubstów; organizator- MGOK
Dożynki gminne 22 sierpnia 2010 r. lokalne święto plonów z udziałem władz samorządowych (gminnych i powiatowych), sołectw, mieszkańców; miejsce- plac przy Urzędzie Miejskim, organizator-Gmina Sompolno, MGOK w Sompolnie
Piknik na koniec lata -Sompolno 5 września 2010 r. Impreza kulturalno- rekreacyjno-rozrywkowa; miejsce- plac przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie; organizator- Gmina Sompolno,
12 Rajd Rowerowy "Bez uzależnień" Wrzesień 2010r Impreza sportowa, trasa ulicami gminy Sompolno; organizator- Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Koncert "Na dwa świerszcze i wiatr..." 21 listopad 2010 r. Organizator MGOK
Wigilia Jednostek OSP z terenu gminy Sompolno-Patronat Burmistrza Sompolno grudzień 2010 r. Organizator MGOK, straż OSP; miejsce remiza OSP Sompolno
GMINA WIERZBINEK
Targi Wierzby i Wikliny SALIX 23.05.2010 r. Organizator MGOK
Miejsce organizacji: Park przy Urzędzie Gminy w Wierzbinku.
Uczestnicy: wystawcy rękodzieła ludowego z różnych stron kraju, władze samorządowe, mieszkańcy
Dożynki gminne sierpień/wrzesień 2010 r. Organizator gmina Wierzbinek,
lokalne święto plonów z udziałem władz samorządowych oraz mieszkańców

30-07-2010


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowdziła zaliczki na finansowanie działań z PROW.

Na operacje realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działań inwestycyjnych oraz działań osi Leader objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 będzie można otrzymać z ARiMR zaliczkę. Te korzystne rozwiązania mają za zadanie ułatwić jak największej liczbie rolników, przedsiębiorców i innych uprawnionych podmiotów korzystanie z takiej pomocy.

Zaliczkę z ARiMR będzie można otrzymać na realizację operacji w ramach następujących działań:
1. Modernizacja gospodarstw rolnych,
2. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,
3. Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej,
4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
5. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz " Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
6. Wdrażanie projektów współpracy,
7. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Warunki i zasady przyznawania zaliczek zostały określone m.in. w Ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej opublikowanej 9 kwietnia br. (Dz.U. nr 57 z 2010 r. poz. 351). Przepisy tej ustawy wchodzą w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia czyli 10 maja br.

Uprzejmie informujemy, iż formularz wniosku o zaliczkę wraz z instrukcją jego wypełniania zostały zamieszczone na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl w sekcji "Dla Beneficjentów" w zakładce pobierz wnioski. (Źródło: www.prow.umww.pl)


30-07-2010


Nowa instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów.

Nowa Instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wersja PROW_413_MP/3/z z 21.07.2010r.

W związku z pytaniami dotyczącymi zasad dokumentowania możliwości zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, wprowadzono zmiany do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność dla działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów. Nową instrukcję, w wersji 3z obowiązującą od 21 lipca 2010 r. można pobrać ze strony www.prow.umww.pl w zakładce wnioski PROW.

Zmiany w instrukcji wiążą się z uzupełnieniem brakującej informacji na temat składania przez Beneficjenta będącego osobą fizyczną załącznika: Interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (w przypadku, gdy Beneficjent złożył do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych podatek VAT). Doprecyzowanie instrukcji polega na dodaniu następującej informacji:
"W przypadku Beneficjenta będącego osobą fizyczną, który nie prowadzi działalności gospodarczej, a ubiega się o zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych operacji - ww. załącznik nie jest wymagany."

Podczas weryfikacji wniosku o płatność sprawdzeniu będzie podlegać, czy Beneficjent (osoba fizyczna) prowadzi działalność gospodarczą, tj. czy znajduje się w wykazie podmiotów posiadających REGON (na stronie internetowej www.stat.gov.pl). Jeśli byłyby w tym zakresie dalsze wątpliwości, np. Beneficjent będzie figurował w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), gdyż prowadził wcześniej działalność gospodarczą, jeśli będzie chciał zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowalnych - będzie on zobowiązany przedstawić zaświadczenie z Urzędu Gminy (zgodnie z miejscem gdzie Beneficjent zamieszkuje z zamiarem stałego pobytu), że w okresie za jaki są wystawione faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej związane z realizacją operacji - nie prowadził działalności gospodarczej. Opisany powyżej sposób postępowania pozwoli na zaliczenie VAT do kosztów kwalifikowalnych, przy założeniu, że spełnione będą pozostałe kryteria dostępu do pomocy."

Ponadto poprawiono opis wypełniania formularza wniosku o płatność w następującym zakresie:
1. Opis pola 17 - poprzez dodanie informacji, że kwota pomocy nie może przekroczyć 70% kwoty kosztów kwalifikowalnych - wraz z opisem własnego wyliczania kwoty pomocy,
2. Opis części V - poprzez dodanie informacji o konieczności dopisania wartości pracy własnej,
3. Opis załącznika nr 10 - poprzez dodanie informacji, że załącznik nie jest wymagany w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Dodatkowo, doprecyzowaniu uległy zapisy o obowiązku prowadzenia odrębnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji. (Źródło: www.prow.umww.pl)


30-07-2010


I Festiwal Muzyki Folklorystycznej i Folkowej Wielkopolski Wschodniej Kramsk 2010

26 czerwca 2010 r. w Amfiteatrze w Kramsku odbył się I Festiwal Muzyki Folklorystycznej i Folkowej Wielkopolski Wschodniej zorganizowany przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku.

Na festiwalu wystąpiło 9 zespołów ludowych z gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania. Występowali oni w dwóch kategoriach i byli oceniani przez wysokiej klasy specjalistów z dziedziny muzykologii, etnografii i emisji głosu. Na zwycięzców czekały nagrody rzeczowe w postaci sprzętu muzycznego o łącznej wartości 12 tys. zł.

Po burzliwej naradzie Jury konkursowe postanowiło przyznać I miejsce w kategorii zespołów młodzieżowych zespołowi "Dzieci Kujaw" z Kramska a w kategorii zespołów złożonych z osób dorosłych zespołowi "Nadnerzanki" z Dąbia. Przyznano również cztery równorzędne nagrody dla zespołów: "Dębowiacy" z Sompolna, Zespołowi Wokalnemu "Kalinianki" z Kaliny, "Sentymentalne serca" z Kramska oraz zespołowi "Na swojską nutę" z Zarynia.

Całość festiwalu uświetniła gwiazda wieczoru cygański zespół "Vanessa i Sorba" - finaliści programu "Mam talent" emitowanego w telewizji TVN.

Festiwal folklorystyczny w całości został sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje w imieniu Zarządu i całego Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia".


22-06-2010
Serdecznie zapraszamy na Festiwal folklorystyczny organizowany przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia", który odbędzie sie 26 czerwca 2010 r. (sobota) w Amfiteatrze w Kramsku o godz. 15:30. Plakat05-05-2010


W dniach 29 i 30 kwietnia 2010 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", na którym dokonano wyboru operacji do finansowania.

LISTA WYBRANYCH OPERACJI

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.L.P.
NUMER WNIOSKU NAZWA WNIOSKODAWCY TYTUŁ OPERACJI WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY LICZBA
UZYSKANYCH PUNKTÓW
1 SWW/I -MP/16/10 Gmina Dąbie Festyn rekreacyjny w miejscowości Rzuchów "Dożynki 2010" 6981,59 18
2 SWW/I -MP/19/10 Stowarzyszenie "Rodzice na rzecz Miejsko-Strażackiej Orkiestry Dętej z Dąbia" Doposażenie Miejsko-Strażackiej Orkiestry Dętej z Dąbia w instrumenty muzyczne 5021,1 18
3 SWW/I - MP/9/10 Lokalna Organizacja Turystyczna "Marina" Szkolenie "Jak efektywnie zarządzać gospodarstwem agroturystycznym" 7000 17
4 SWW/I -MP/33/10 Gmina Kramsk Ochrona naturalnych zasobów przyrodniczych Gminy Kramsk oraz pobudzania zainteresowania ekologia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez utworzenie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej oraz prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przyrody 9655,15 17
5 SWW/I - MP/4/10 Gmina Kramsk "Podniesienie poziomu usług edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Wysokiem poprzez wyposażenie pracowni matematycznej i historycznej 15000 15
6 SWW/I - MP/5/10 Gmina Kramsk Wydanie materiałów promocyjnych i informacyjnych z okazji Jubileuszu 125 - lecia powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kramsku i 95 - lecia istnienia Orkiestry OSP mające na celu upamiętnienie działalności lokalnych organizacji społecznych i kulturalnych 9921,55 15
7 SWW/I - MP/2/10 Gmina Babiak Kultywowanie folkloru Kujaw Borowych poprzez doposażenie Teatru Obrzędowego i Kapeli Ludowej "Borowioki" 14490 14
8 SWW/I - MP/6/10 Berdzińska Agata Kultywowanie tradycji kuligów i przejażdżek bryczką we wsi Lubiny gmina Koło 24999,5 14
9 SWW/I - MP/7/10 Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz wydanie płyt promujących dorobek kultury amatorskiego ruchu artystycznego na terenie Gminy Kramsk 25000 14
10 SWW/I -MP/12/10 Ochotnicza Straż Pożarna w Borysławicach Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Borysławie pełniącej funkcje świetlicy wiejskiej 9251,2 14
11 SWW/I - MP/13/10 Ochotnicza Straż Pożarna w Ponętowie Dolnym Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Ponętów Dolny pełniącej funkcje świetlicy wiejskiej 7255,5 14
12 SWW/I -MP/14/10 Ochotnicza Straż Pożarna Tarnówce Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Tarnówka pełniącej funkcje świetlicy wiejskiej 9251,2 14
13 SWW/I -MP/18/10 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dąbiu Doposażenie Sali w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu w sprzęt komputerowy 13916 14
14 SWW/I -MP/24/10 Gmina Krzymów Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krzymów 7000 14
15 SWW/I -MP/29/10 Gmina Sompolno Tradycyjna i nowoczesna gmina - impreza kulturowa łącząca pokolenia. 15000 14
16 SWW/I -MP/20/10 Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku Organizacja imprezy promocyjnej integrującej mieszkańców Gminy Wierzbinek "Targi Wierzby i Wikliny Salix" 25000 13
17 SWW/I -MP/23/10 Gmina Krzymów Organizacja imprezy Pt: "Dzień sportu i kultury gminy Krzymów 2010" w miejscowości Brzeźno 25000 13
18 SWW/I -MP/25/10 Gmina Krzymów Promocja walorów turystyczno - kulturalnych i dziedzictwa kulturowego Gminy Krzymów 24500 13
19 SWW/I -MP/27/10 Gmina Koło Organizacja dożynek gminnych we Wrzącej Wielkiej gmina Koło 24991,61 13
20 SWW/I -MP/30/10 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie Dni Sompolna - Aktywizacja życia kulturowo-społecznego mieszkańców Gminy Sompolno 15000 13
21 SWW/I -MP/31/10 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie "Dzieje Sompolna" Tom I, Wiek XX 15000 13
22 SWW/I -MP/17/10 Gmina Dąbie Organizacja festynu rekreacyjnego Dni Dąbia 2010 r. 16230,67 12
23 SWW/I -MP/26/10 More SFC Moralewski Krzysztof Opracowanie aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki i Rekreacji Gminy Krzymów 9450 12
24 SWW/I -MP/28/10 Gmina Sompolno Remont Domu Ludowego w Lubstówku 25000 12
25 SWW/I - MP/8/10 Gmina Kramsk Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszarów wiejskich poprzez wyposażenie Sali do praktycznej nauki zawodu w nowoutworzonym Technikum Hotelarskim w miejscowości Kramsk 24470,18 11
26 SWW/I -MP/10/10 Ochotnicza Straż Pożarna w Zabłociu Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zabłocie pełniącej funkcje świetlicy wiejskiej. 12439,7 11
27 SWW/I -MP/21/10 Gmina Wierzbinek Wydanie publikacji gminnej "Portret Gminy Wierzbinek" 25000 11
28 SWW/I -MP/22/10 Gmina Wierzbinek Przebudowa budynku remizy wiejskiej OSP w Ziemięcinie 25000 11
29 SWW/I - MP/1/10 Gmina Babiak "Z Wielkopolski Wschodniej pod Grunwald" 15512 10
30 SWW/I - MP/3/10 Gmina Olszówka Wydania publikacji "Gmina Olszówka, przeszłość i teraźniejszość" 20162 10
31 SWW/I -MP/11/10 Gmina Grzegorzew Wykonanie ogrodzenia ogólnodostępnego boiska sportowego będącego miejscem rekreacji i odpoczynku mieszkańców wsi Bylice Kolonia 19702,85 10
32 SWW/I -MP/15/10 Jaskólski Wojciech Kawiarenka Internetowa ORINKO 24150 10
33 SWW/I -MP/32/10 Gmina Sompolno Roboty remontowe i renowacyjne budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompolnie - dawnej Synagogi 25000 9

Operacje na liście są uporządkowane wg malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru.

Operacje o tej samej liczbie punktów są uporządkowane wg daty i godziny wpływu wniosku.

Kwota wnioskowana przez beneficjentów: 551 351,80 zł

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 700 000,00 zł


Przewodniczący Rady

(-)Wojciech ChojnowskiLista członków Rady, którzy wzięli udział w posiedzeniu:

1.Wojciech Chojnowski

2.Bożena Dominiak

3.Wanda Musiał

4.Żaneta Siwińska

5.Anna Nalewska - Jarmuż

6.Anna Stanisławska

7.Tadeusz Słodkiewicz

8.Tadeusz Jankowski

9.Dariusz Barczykowski

10.Paweł Szczepankiewicz

11.Włodzimierz Fraszczyk20-04-2010


Zapraszamy na zebranie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", które odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12, 29 i 30 kwietnia 2010 r. o godz. 9:00.

Plan obrad:

ZEBRANIE RADY

STOWARZYSZENIA "WIELKOPOLSKA WSCHODNIA"

Kramsk, 29 kwietnia 2010 r.

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych

2.Stwierdzenie quorum

3.Wybór Sekretarzy posiedzenia

4.Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej

6.Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru, wg kolejności składania:

a)Gmina Babiak - 2 wnioski

b)Gmina Olszówka

c)Gmina Kramsk - 4 wnioski

d)Agata Berdzińska

e)Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku

f)Lokalna Organizacja Turystyczna "Marina"

g)Ochotnicza Straż Pożarna w Zabłociu

h)Gmina Grzegorzew

i)Ochotnicza Straż Pożarna w Borysławicach

j)Ochotnicza Straż Pożarna w Ponętowie Dolnym

k)Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnówce

l)Wojciech Jaskólski

7.Przeprowadzenie głosowania nad złożonymi wnioskami

8.Odczytanie i podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji

9.Wolne wnioski, zapytania

10.Zakończenie posiedzenia


ZEBRANIE RADY

STOWARZYSZENIA "WIELKOPOLSKA WSCHODNIA"

Kramsk, 30 kwietnia 2010 r.

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych

2.Stwierdzenie quorum

3.Wybór Sekretarzy posiedzenia

4.Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej

6.Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru, wg kolejności składania:

a)Gmina Dąbie - 2 wnioski

b)Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dąbiu

c)Stowarzyszenie "Rodzice na rzecz Miejsko-Strażackiej Orkiestry Dętej z Dąbia"

d)Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku

e)Gmina Wierzbinek - 2 wnioski

f)Gmina Krzymów - 3 wnioski

g)Krzysztof Moralewski, More SFC

h)Gmina Koło

i)Gmina Sompolno - 3 wnioski

j)Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie

k)Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie

7.Przeprowadzenie głosowania nad złożonymi wnioskami

8.Odczytanie i podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji

9.Wolne wnioski, zapytania

10.Zakończenie posiedzenia


15-04-2010


W dniu 14 kwietnia 2010 roku o godz. 15 Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" zakończyło nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Działania "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Przedstawiamy listę wniosków złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze:


L.P. NUMER WNIOSKU NAZWA WNIOSKODAWCY TYTUŁ
PROJEKTU
1 SWW/I - MP/1/10 Gmina Babiak "Z Wielkopolski Wschodniej pod Grunwald"
2 SWW/I - MP/2/10 Gmina Babiak Kultywowanie folkloru Kujaw Borowych poprzez doposażenie Teatru Obrzędowego i Kapeli Ludowej "Borowioki"
3 SWW/I - MP/3/10 Gmina Olszówka Wydania publikacji "Gmina Olszówka, przeszłość i teraźniejszość"
4 SWW/I - MP/4/10 Gmina Kramsk "Podniesienie poziomu usług edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Wysokiem poprzez wyposażenie pracowni matematycznej i historycznej
5 SWW/I - MP/5/10 Gmina Kramsk Wydanie materiałów promocyjnych i informacyjnych z okazji Jubileuszu 125-lecia powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kramsku i 95-lecia istnienia Orkiestry OSP mające na celu upamiętnienie działalności lokalnych organizacji społecznych i kulturalnych
6 SWW/I - MP/6/10 Berdzińska Agata Kultywowanie tradycji kuligów i przejażdżek bryczką we wsi Lubiny gmina Koło
7 SWW/I - MP/7/10 Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz wydanie płyt promujących dorobek kultury amatorskiego ruchu artystycznego na terenie Gminy Kramsk
8 SWW/I - MP/8/10 Gmina Kramsk Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszarów wiejskich poprzez wyposażenie Sali do praktycznej nauki zawodu w nowoutworzonym Technikum Hotelarskim w miejscowości Kramsk
9 SWW/I - MP/9/10 Lokalna Organizacja Turystyczna "Marina" Szkolenie "Jak efektywnie zarządzać gospodarstwem agroturystycznym"
10 SWW/I - MP/10/10 Ochotnicza Straż Pożarna w Zabłociu Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zabłocie pełniącej funkcje świetlicy wiejskiej
11 SWW/I - MP/11/10 Gmina Grzegorzew Wykonanie ogrodzenia ogólnodostępnego boiska sportowego będącego miejscem rekreacji i odpoczynku mieszkańców wsi Bylice Kolonia
12 SWW/I - MP/12/10 Ochotnicza Straż Pożarna w Borysławicach Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Borysławice pełniącej funkcje świetlicy wiejskiej
13 SWW/I - MP/13/10 Ochotnicza Straż Pożarna w Ponętowie Dolnym Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Ponętów Dolny pełniącej funkcje świetlicy wiejskiej
14 SWW/I - MP/14/10 Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnówce Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Tarnówka pełniącej funkcje świetlicy wiejskiej
15 SWW/I - MP/15/10 Jaskólski Wojciech Kawiarenka Internetowa ORINOKO
16 SWW/I - MP/16/10 Gmina Dąbie Festyn rekreacyjny w miejscowości Rzuchów "Dożynki 2010"
17 SWW/I - MP/17/10
Gmina Dąbie Organizacja festynu rekreacyjnego Dni Dąbia 2010 r.
18 SWW/I - MP/18/10
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dąbiu Doposażenie Sali w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu w sprzęt komputerowy
19 SWW/I - MP/19/10 Stowarzyszenie "Rodzice na rzecz Miejsko-Strażackiej Orkiestry Dętej z Dąbia" Doposażenie Miejsko-Strażackiej Orkiestry Dętej z Dąbia w instrumenty muzyczne
20 SWW/I - MP/20/10 Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku Organizacja imprezy promocyjnej integrującej mieszkańców Gminy Wierzbinek "Targi Wierzby i Wikliny Salix"
21 SWW/I - MP/21/10 Gmina Wierzbinek Wydanie publikacji gminnej "Portret Gminy Wierzbinek"
22 SWW/I - MP/22/10 Gmina Wierzbinek Przebudowa budynku remizy wiejskiej OSP w Ziemięcinie
23 SWW/I - MP/23/10 Gmina Krzymów Organizacja imprezy Pt: "Dzień sportu i kultury gminy Krzymów 2010" w miejscowości Brzeźno
24 SWW/I - MP/24/10 Gmina Krzymów Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krzymów
25 SWW/I - MP/25/10 Gmina Krzymów Promocja walorów turystyczno - kulturalnych i dziedzictwa kulturowego Gminy Krzymów
26 SWW/I - MP/26/10 More SFC Moralewski Krzysztof Opracowanie aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki i Rekreacji Gminy Krzymów
27 SWW/I - MP/27/10 Gmina Koło Organizacja dożynek gminnych we Wrzącej Wielkiej gmina Koło
28 SWW/I - MP/28/10 Gmina Sompolno Remont Domu Ludowego w Lubstówku
29 SWW/I - MP/29/10 Gmina Sompolno Tradycyjna i nowoczesna gmina - impreza kulturowa łącząca pokolenia.
30 SWW/I - MP/30/10 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie Dni Sompolna - Aktywizacja życia kulturowo-społecznego mieszkańców Gminy Sompolno
31 SWW/I - MP/31/10 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie "Dzieje Sompolna" Tom I, Wiek XX
32 SWW/I - MP/32/10 Gmina Sompolno Roboty remontowe i renowacyjne budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompolnie - dawnej Synagogi
33 SWW/I - MP/33/10 Gmina Kramsk Ochrona naturalnych zasobów przyrodniczych Gminy Kramsk oraz pobudzanie zainteresowania ekologią mieszkańców obszarów wiejskich poprzez utworzenie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej oraz prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przyrody

Wnioskowana przez beneficjentów kwota pomocy: 551 351,80 zł

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 700 000,00 zł

Oceny projektów pod względem zgodności z LSR oraz zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dokona Rada na zebraniu, które odbędzie się 29 i 30 kwietnia 2010 roku.16-03-2010
Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Małe projekty". Więcej informacji w zakładce Konkursy.02-03-2010


LISTA  WYBRANYCH  OPERACJI

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"

Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

"Odnowa i rozwój wsi"


L.P. NUMER WNIOSKU NAZWA WNIOSKODAWCY TYTUŁ
PROJEKTU
WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW
1 SWW/I- OW/3/10 Gmina Kramsk Budowa placu zabaw w Kramsku 55 206,00 20
2 SWW/I - OW/4/10 Gmina Dąbie Odnowa Rynku w miejscowości Dąbie 168 500,00 19,6
3 SWW/I - OW/8/10 Gmina Koło Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamień Gm. Koło 149 999,00 19,5
4 SWW/I- OW/1/10 Gmina Kramsk Zagospodarowanie centrum miejscowości Kramsk - modernizacja ulicy Chopina 226 070,00 17
5 SWW/I - OW/10/10 Gmina Babiak Odnowa centrum wsi poprzez przebudowę Domu Wiejskiego w Zakrzewie 343 487,00 17
6 SWW/I - OW/9/10 Gmina Wierzbinek Rewitalizacja XIX - wiecznego zabytkowego Parku w Wierzbinku wraz z budową amfiteatru 250 428,00 15,2
7 SWW/I - OW/2/10 Gmina Krzymów Zagospodarowanie terenów gminnych na cele rekreacyjno - sportowe w miejscowości Paprotnia 305 398,00 15
8 SWW/I - OW/6/10 Gmina Olszówka Zagospodarowanie parku w miejscowości Głębokie 242 723,00 15
9 SWW/I - OW/7/10 Gmina Grzegorzew Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzegorzewie 296 191,00 15
10 SWW/I - OW/5/10 Gmina Sompolno Przebudowa budynków gminnych w miejscowościach Lubstów i Wierzbie z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne wraz z budową placów zabaw i przebudową boiska sportowego w Lubstowie 500 000,00 14


Operacje na liście są uporządkowane wg malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru.

Operacje o tej samej liczbie punktów są uporządkowane wg daty i godziny wpływu wniosku.

Kwota wnioskowana przez beneficjentów: 2 538 002,00 zł

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 2 803 088,00 zł


Przewodniczący Rady

(-)Wojciech ChojnowskiLista członków Rady, którzy wzięli udział w posiedzeniu:

 1. Wojciech Chojnowski

 2. Bożena Dominiak

 3. Joanna Felczyńska

 4. Żaneta Siwińska

 5. Anna Nalewska - Jarmuż

 6. Anna Stanisławska

 7. Tadeusz Słodkiewicz

 8. Tadeusz Jankowski

 9. Dariusz Barczykowski

 10. Paweł Szczepankiewicz

 11. Włodzimierz Fraszczyk

23-02-2010
Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", które odbędzie się 2 marca 2010 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. Program obrad19-02-2010


O godz. 15 w dniu 12 lutego 2010 roku Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" zakończyło nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".


Poniżej przedstawiamy listę wniosków złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze:


L.P.

NUMER WNIOSKU

BENEFICJENT

TYTUŁ

PROJEKTU

1.

SWW/I - OW/1/10


Gmina Kramsk

Zagospodarowanie centrum miejscowości Kramsk - modernizacja ulicy Chopina

2.

SWW/I - OW/2/10

Gmina Krzymów

Zagospodarowanie terenów gminnych
na cele rekreacyjno - sportowe
w miejscowości Paprotnia

3.

SWW/I- OW/3/10

Gmina Kramsk

Budowa placu zabaw w Kramsku

4.

SWW/I - OW/4/10

Gmina Dąbie

Odnowa Rynku w miejscowości Dąbie

5.

SWW/I - OW/5/10

Gmina Sompolno

Przebudowa budynków gminnych
w miejscowościach Lubstów i Wierzbie
z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne wraz z budową placów zabaw i przebudową boiska sportowego w Lubstowie

6.

SWW/I - OW/6/10


Gmina Olszówka

Zagospodarowanie parku w miejscowości Głębokie

7.

SWW/I - OW/7/10

Gmina Grzegorzew

Modernizacja świetlicy wiejskiej
w Grzegorzewie

8.

SWW/I - OW/8/10

Gmina Koło

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamień
Gm. Koło

9.

SWW/I - OW/9/10

Gmina Wierzbinek

Rewitalizacja XIX - wiecznego zabytkowego Parku w Wierzbniku wraz
z budową amfiteatru

10.

SWW/I - OW/10/10

Gmina Babiak

Odnowa centrum wsi poprzez przebudowę Domu Wiejskiego
w Zakrzewie


Wnioskowana kwota pomocy przez beneficjentów: 2 538 002,00 zł

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 2 803 088,00 zł

Oceny projektów pod względem zgodności z LSR oraz zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dokona Rada na zebraniu, które odbędzie się 2 marca 2010 roku.18-01-2010
Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Więcej informacji w zakładce Konkursy.27-11-2009
Wyniki naboru ofert na stanowisko Specjalisty ds. funduszy

W dniu 25 listopada 2009 roku odbyły się rozmowy kwalifikacyjne dla wybranych kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. funduszy. Wyniki rekrutacji - Specjalista ds. funduszy.27-11-2009
Wyniki naboru ofert na stanowisko Specjalisty ds. administracyjnych

W dniu 25 listopada 2009 roku odbyły się rozmowy kwalifikacyjne dla wybranych kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. administracyjnych. Wyniki rekrutacji - Specjalista ds. administracyjnych.25-11-2009
Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" zaprasza na szkolenie "Zakładania i prowadzenie działalności gospodarczej" harmonogram:

25 listopada 2009 roku - sala Urzędu Gminy w Kole, ul. Sienkiewicza 23

26 listopada 2009 roku - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dąbiu, ul. 3-go Maja 4

27 listopada 2009 roku - Świetlica Wiejska w Grzegorzewie, pl. 1000 - lecia Państwa Polskiego 1

30 listopada 2009 roku - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Wierzbinku, Wierzbinek 40

01 grudnia 2009 roku - Świetlica Wiejska ?Strażak? w Rudzicy, gm. Kramsk

02 grudnia 2009 roku - Sompolno, sala sesyjna (nr 21) Urzędu Miejskiego w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15

03 grudnia 2009 roku - sala OSP w Krzymowie, ul. Kościelna 2

04 grudnia 2009 roku - sala Urzędu Gminy w Olszówce, Olszówka 15

07 grudnia 2009 roku - mała sala w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku, ul. Poznańska 2

Szkolenia rozpoczynają się o godz. 9.00. Poprowadzą je trenerzy z Konińskiej Izby Gospodarczej.

Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.25-11-2009
UWAGA !!!

Osoby potrzebujące poświadczenia na skierowaniu do pracy, wystawionym przez Powiatowy Urząd Pracy, proszone są o zgłaszanie się do sekretariatu Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12 w dniach 25-11-2009 do godziny 15:30 oraz 26-11-2009 w godzinach od 9:00 do 11:00.24-11-2009
Lista osób zakwalifikowanych przez Komisję Rekrutacyjną do rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko Specjalisty ds. administracyjnych:

 • 1. Łukasz Iwański,
 • 2. Beata Pecelerowicz,
 • 3. Joanna Dunikowska.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 25 listopada 2009 roku od godz. 18.00 w sali narad Urzędu Gminy Kramsk, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk.24-11-2009
Lista osób zakwalifikowanych przez Komisję Rekrutacyjną do rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko Specjalisty ds. funduszy:

 • 1. Łukasz Iwański,
 • 2. Marcin Kaliszak,
 • 3. Robert Nuszkiewicz,
 • 4. Rafał Jankowski,
 • 5. Magdalena Frąckowiak,

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 25 listopada 2009 roku od godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Kramsk, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk.18-11-2009
Zakończenie naboru ofert na stanowisko Specjalisty ds. funduszy

W dniu 17 listopada 2009 roku o godz. 15.00 zakończono nabór ofert na stanowisko Specjalisty ds. funduszy. Tutaj lista osób, które złożyły oferty.18-11-2009
Zakończenie naboru ofert na stanowisko Specjalisty ds. administracyjnych

W dniu 17 listopada 2009 roku o godz. 15.00 zakończono nabór ofert na stanowisko Specjalisty ds. administracyjnych. Tutaj lista osób, które złożyły oferty.02-11-2009


W związku ze zbliżąjącym się naborem wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu działań "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Małe projekty" informujemy, że zostały uruchomione punkty doradztwa dla beneficjentów. Ich zadaniem jest doradztwo z zakresu wypełniania wniosków w ramach działań "Odnowa i rozwój wsi" i "Małe projekty" oraz informowanie o działaniach związanych z Lokalną Strategią Rozwoju stworzoną przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia". W listopadzie wyżej wymienione punkty zostały uruchomione w miejscowościach: Babiak, Olszówka i Sompolno. W grudniu wyżej wymienione punkty zostały uruchomione w miejscowościach: Dąbie, Koło, Krzymów, Grzegorzew.


Dąbie - informacji udziela Pani Katarzyna Augustyniak

Urząd Miejski w Dąbiu, pok. nr 2

w godz. 15.30 - 18.00 w dniach: 8.12, 9.12, 15.12, 16.12Koło - informacji udziela Pan Jarosław Felczyński

Urzad Gminy w Kole, pok. nr 214

w godz. 15.30 - 17.30 w dniach 3.12, 8.12, 15.12, 22.12, 29.12Krzymów - informacji udziela Pan Krzysztof Moralewski

Urząd Gminy w Krzymowie

w godz. 15.00-16.00 w dniach 7.12, 8.12, 9.12, 10.12, 11.12, 14.12, 15.12, 16.12, 17.12, 18.12Grzegorzew - informacji udziela Pan Marek Szałek

Urząd Gminy w Grzegorzewie, pok. nr 8

w godz. 16.00 - 19.00 w dniach 10.12, 15.12 oraz w godz. 16.00 - 18.00 w dniach 22.12, 29.12Babiak - informacji udziela Pan Radosław Bartczak

Urząd Gminy w Babiaku, pok. nr 28,

w godz. 15.30-17.30 w dniach: 12.11, 16.11., 18.11., 20.11., 24.11.Olszówka - informacji udziela Pan Karol Maluga

Urząd Gminy w Olszówce

w godz. 15.30 - 18.30 w dniach 13.11, 19.11, 27.11 oraz w godz. 15.30 - 16.30 w dniu 27.11.

Sompolno - informacji udziela Pani Justyna Zielińska

Urząd Miejski w Sompolnie, pok. nr 5,

w godz. 15.30-18.00 w dniach: 17.11, 19.11., 23.11., 25.11.

Wierzbinek - informacji udziela Pan Radosław Wietrzykowski

Urząd Gminy w Wierzbinku, pok. nr 8,

w godz. 15.30-17.30 w dniach: 04.12, 07.12, 11.12, 15.12, 18.12.

30-10-2009


Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" ogłasza nabór pracowników na stanowisko
Specjalisty ds. funduszy

30-10-2009


Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" ogłasza nabór pracowników na stanowisko
Specjalisty ds. administracyjnych

10-07-2009


Zapraszamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia"
tutaj>>

12-12-2008


Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" zakończyło realizację projektu " Wielkopolska Wschodnia - partnerstwo siłą regionu" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Projekt zakładał uaktualnienie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) do wymogów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz upowszechnienie jej zapisów wśród mieszkańców terenu objętego działalnością Stowarzyszenia.

W ramach aktualizacji LSR zorganizowano warsztaty dotyczące zapisu procedur w Strategii oraz sposobów jej aktualizacji. Odbyło się również spotkanie konsultacyjne, na którym szczegółowo omówiono zmiany niezbędne do wprowadzenia do Strategii. Dalsza współpraca z moderatorami odbywała się na zasadzie konsultacji na odległość.

Kolejnym elementem zadania było upowszechnienie wiedzy na temat PROW, inicjatywy Leader, działalności Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" oraz zapisów Strategii wśród mieszkańców gmin objętych działaniem Stowarzyszenia. W każdej z gmin odbyło się 6- godzinne szkolenie informacyjne, w których udział wzięło łącznie 235 osób.

Całkowity koszt projektu wyniósł 23 322,08 zł, z czego 19 790 zł pochodziło z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.herb przerwa logo

05-12-2008


Zapraszamy do zapoznania się z nowym Statutem Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", który został uchwalony 13.11.2008 roku na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia".
Nowy Statut

Informujemy również, że zgodnie z Uchwałą nr II/08 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" został zmieniony skład Zarządu Stowarzyszenia oraz skład Komisji Rewizyjnej.
Nowy Zarządherb przerwa logo

19-09-2008


Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza mieszkańców gmin Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek na szkolenie "Perspektywa finansowa w latach 2007-2013 PROW, WRPO dla Lokalnych Grup Działania" organizowane w ramach projektu współfinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego "Wielkopolska Wschodnia - partnerstwo siłą regionu".

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych możliwości pozyskiwania środków UE dla mieszkańców wsi głównie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i inicjatywy Leader. Na szkoleniu zostanie omówiony proces przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz realizacja projektu.

Zostaną także szczegółowo omówione następujące działania:

 1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
 2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
 3. Odnowa i rozwój wsi;
 4. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Szkolenia odbędą się w poszczególnych gminach według następującego harmonogramu:

 1. 22 września godz. 9:00 - sala narad Urzędu Miasta i Gminy Sompolno
 2. 23 września godz. 10:00- sala narad Urzędu Gminy Wierzbinek
 3. 24 września godz. 9:00 - sala konferencyjna Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku
 4. 25 września godz. 9:00 - Sołecki Dom Kultury w Izabelinie (gm. Kramsk)
 5. 26 września godz. 9:00 - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu
 6. 29 września godz. 9:00 - sala konferencyjna Urzędu Gminy Olszówka
 7. 30 września godz. 9:30 - sala narad Urzędu Gminy Krzymów
 8. 1 października godz. 9:00 - sala 102 w Urzędzie Gminy Koło
 9. 2 października godz. 9:00 - Świetlica Wiejska w Grzegorzewie

W załączeniu program szkolenia.

 1. Załącznik "Program Szkolenia" - format doc
 2. Załącznik "Program Szkolenia" - format pdf


herb przerwa logo

28-08-2008


Miło nam poinformować, że projekt "Wielkopolska Wschodnia - partnerstwo siłą regionu" złożony przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uzyskał dofinansowanie w wysokości 19 790 zł. Projekt obejmuje szkolenia dla członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Zespołu ds. Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju z zakresu zapisu procedur w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz metod jej aktualizowania.. Przewiduje również zorganizowanie w każdej gminie szkolenia dla mieszkańców, na którym zostaną omówione możliwości pozyskania środków od Lokalnej Grupy Działania na przedsięwzięcia realizowane w ramach Osi III Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi), a także na realizację Małych projektów.herb

Projekt "Wielkopolska Wschodnia - partnerstwo siłą regionu" jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.11-03-2008


Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" ...
czytaj całość...>>herb przerwa logo

15-12-2007


"Wykaz projektów społeczności lokalnych do ubiegania się o pomoc finansową pochodzacą ze źródeł zewnętrznych"


DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Załącznik nr 1 c - format doc
 2. Załącznik nr 1 c - format pdf
 3. Katalog Dziedzin - format doc
 4. Katalog Dziedzin - format pdf
 5. Adresaci - format doc
 6. Adresaci - format pdf


herb przerwa logo

06-12-2007


Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" zakończyło realizację projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia !" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Projekt obejmowała dwa komponenty: szkoleniowy oraz informacyjno - promocyjny.

W ramach komponentu szkoleniowego zorganizowano 1 szkolenie dwudniowe dla 9 członków Zespołu ds. Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz 2 szkolenia dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia (10 os.). Szkolenia dotyczyły Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, Osi LEADER, pozyskiwania źródeł finansowania dla organizacji pozarządowych oraz aplikowania, koordynowania i zarządzania projektami. Szkolenia odbyły się w Sołeckim Domu Kultury w Izabelinie (gm. Kramsk). W trakcie szkoleń miejscowe gospodynie domowe przygotowały poczęstunek dla uczestników szkoleń oraz trenerów.

W ramach tego komponentu został zakupiony sprzęt niezbędny do realizacji szkoleń: projektor multimedialny, laptop, ekran projekcyjny oraz cyfrowy aparat fotograficzny.

W ramach komponentu informacyjno - promocyjnego w dniu 5 grudnia b.r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku, odbyła się konferencja, na którą zaproszono lokalnych parlamentarzystów, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz radnych z 9 gmin, dyrektorów szkół, przedsiębiorców, przedstawicieli OSP i poprzez plakaty wszystkich zainteresowanych. W trakcie konferencji zaprezentowano dotychczasową działalność Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" oraz przedstawiono realizację i efekty projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia !" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Konferencję uświetnił występ zespołu ludowego "Mały Babiak", natomiast Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało poczęstunek dla uczestników konferencji.

W ramach tego komponentu powstała strona internetowa Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", uruchomiono "leaderowską sieć informacyjną" oraz newsletter.

Serdecznie zapraszamy do Galerii, gdzie można obejrzeć zdjęcia ze szkoleń oraz z konferencji .herb przerwa logo


Przejdź do "Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027"
przerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2017. Tło nagłówka artur.